Materiały z kolekcji Zbigniewa Michejdy przekazane Książnicy Cieszyńskiej

 

ZBIÓR Z ESSEX

 

RĘKOPISY
 

Materiały Koła Ślązaków Cieszyńskich w Londynie z lat 1941-1942

1. Memoriał Koła Ślązaków Cieszyńskich w Londynie w sprawie Śląska Cieszyńskiego z 1941 r. k. 1-5. - 2. Rezolucja Koła Ślązaków Cieszyńskich w Londynie z 1942 r. k. 6-7

    Nr inw.:  RS AKC. 00724

 
 
CZASOPISMA
 

Mars : problematyka i historia wojskowości : studia i materiały / Komisja Historyczna b. Sztabu Głównego. - T. 6 (1998). - Warszawa ; Londyn, 1998

Nr inw.: CZ 2197
 

Mars : problematyka i historia wojskowości : studia i materiały / Komisja Historyczna b. Sztabu Głównego. - T. 8 (2000) . - Warszawa ; Londyn, 2000
    Nr inw.: CZ 2198

 

Orzeł Biały : miesięcznik poświęcony sprawom polskim. – [R. 56] 1996, nr 1525/1526. - London, 1996
    Nr inw.: CZ 2199

 

Sprawy Międzynarodowe. - R. 1 (1947), z. 4. -  Londyn, 1947

Nr inw.: CZ 2201
 

Sprawy Międzynarodowe. - R. 2 (1948), z. 1 = 5. – Londyn, 1948

Nr inw.: CZ 2202

Zeszyty Historyczne. - 2000, z. 131. – Paryż, 2000

Nr inw.: CZ 2200
 
 
KSIĄŻKI
 

Badziak, Kazimierz. "Powstanie" na Zaolziu w 1938 r. : polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP / Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Paweł Samuś. - Warszawa : Adiutor, 1997

Nr inw.: KN 17713
 

Bagiński, Henryk. Wolność Polski na morzu / Henryk Bagiński ; z przedm. Mariana Kukiela. - Wyd. 2, rozszerz. - Kirkcaldy : The Allen Lithographic Co., 1942

Nr inw.: KD 02169
 

Batowski, Henryk. Niedoszła "Biała Księga" z roku 1940 : rozprawa źródłoznawcza / Henryk Batowski. - Kraków : "Secesja", 1993

Nr inw.: KN 17696
 

Chlebowczyk, Józef. Nad Olzą : Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX / Józef Chlebowczyk ; Śląski Instytut Naukowy. - Katowice : Śląsk, 1971

Nr inw.: KN 17731
 

Churchill, Winston Spencer. Churchill & Roosevelt : the complete correspondence / edited with commentary by Warren F. Kimball. [Vol.] 1 : Alliance emerging. - London : Collins, 1984

Nr inw.: KN 17734
 

Churchill, Winston Spencer. Churchill & Roosevelt : the complete correspondence / edited with commentary by Warren F. Kimball. [Vol.] 2 : Alliance forged. - London : Collins, 1984

Nr inw.: KN 17735
 

Churchill, Winston Spencer. Churchill & Roosevelt : the complete correspondence / edited with commentary by Warren F. Kimball. [Vol.] 3 : Alliance declining. - London : Collins, 1984

Nr inw.: KN 17736
 

Cinciała, Andrzej. Słownik dyalektyczny czyli Zbiór wyrazów staropolskich i innych w potocznej mówie užywanych na Sląsku w Księstwie Cieszyńskiem : z dodatkiem przysłowiów i frazeologii / zebrał Andrzej Cinciała ; [wstęp napisał Jan Krop]. - Wisła : Towarzystwo Miłośników Wisły, 1998

Nr inw.: KN 17730
 

Commager, Henry Steele. Henry Steele Commager's the story of the Second World War. - [Complete & unabridged]. - New York : Brassey's (US), cop. 1991

Nr inw.: KN 17681
 

Cooper, Duff Viscount Norwich. Old men forget : the autobiography of Duff Cooper (Viscount Norwich). - London : Rupert Hart-Davis, 1953

Nr inw.: KN 17682
 

Davies, Joseph Edward. Mission to Moscow : a record of confidential dispatches to the State Department, official and personal correspondence, current diary and journal entries, including notes and comment up to October, 1941 / by Joseph E.Davies. - [2. impression]. - London : Victor Gollancz, 1942

Nr inw.: KD  02170
 

Decyzja : dokumenty Katynia / zespół red. Jacek Snopkiewicz, Andrzej Zakrzewski ; kalendarium [oraz oprac. wstępu i bibliografii] Jerzy Jaruzelski ; [z ros. przeł. Jerzy Wrzesiński]. - Warszawa : "Interpress", 1992

Nr inw.: KN 17697
 

Dejmek, Jindřich. Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta : studie z dějin československé zahraniční politiky v letech 1936-1938 / Jindřich Dejmek. - Praha : Karolinum, 1998

Nr inw.: KN 17724
 

Documents on international affairs 1938 / ed. by Monica Curtis. Vol. 1. - London [i in.] : Oxford University Press, 1942

Nr inw.: KD 02167
 

Documents on international affairs 1938 / ed. by Monica Curtis. Vol. 2. - London [i in.] : Oxford University Press, 1943

Nr inw.: KD 02168
 

Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski w latach drugiej wojny światowej : wspomnienia i relacje / [red. Alina Janowska oraz zespół w składzie: Ryszard Brych i in.] ; Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie. - Warszawa : Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy, 1997

Nr inw.: KN 17721
 

Fazan, Mirosław. Polskie życie kulturalne na Śląsku Cieszyńskim w latach 1842/48-1920 / Mirosław Fazan ; Uniwersytet Wrocławski. - Wrocław ; Warszawa : Volumen, [1991]

Nr inw.: KN 17714
 

Garliński, Józef. Enigma : tajemnica drugiej wojny światowej / Józef Garliński. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999

Nr inw.: KN 17698
 

Gedye, George Eric Rowe. Fallen bastions : the Central European tragedy / by G. E. R. Gedye. - London : Victor Gollancz, 1939

Nr inw.: KD 02171
 

General Sikorski statue unveiling in the presence of His Royal Highness The Duke of Kent, KG at Portland Place, London W1 on Sunday, 24th September, 2000 / British-Polish Council. - [B.m. : b.w., 2000]

Nr inw.: KN 17695
 

Grant Duff, Shiela. Europe and the Czechs / by S. Grant Duff ; with nine maps by Marthe Rajchman. - Revised ed. - Harmondsworth : Penguin Books, 1938

Nr inw.: KD 02166
 

Hierowski, Zdzisław. Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1939 / Zdzisław Hierowski ; Śląski Instytut Naukowy w Katowicach. - Katowice : Śląsk, 1969

Nr inw.: KN 17715
 

Hofer, Walther. Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges : eine Studie über die internationalen Beziehungen im Sommer 1939 / Walther Hofer. - [2. Aufl.]. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1955

Nr inw.: KN 17683
 

Jarosz, Mieczysław. Śląsk Cieszyński / Mieczysław Jarosz. - Kraków : "Książka", [po 1909]

Nr inw.: KD 02173
 

Junosza-Gałecki, Aleksander. Z Monachium do Jałty i San Francisco / Aleksander Junosza Gałecki. - Londyn : Biblioteka Walczącej Polski, 1945

Nr inw.: KD 02175
 

Kriegseisen, Wojciech. Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej : (1696-1763) : sytuacja prawna, organizacja i stosunki międzywyznaniowe / Wojciech Kriegseisen. - Warszawa : "Semper", cop. 1996

Nr inw.: KN 17722
 

Laffan, Robert George Dalrymple. The crisis over Czechoslovakia : January to September 1938 / by R. G. D. Laffan ; revised by V. M. Toynbee and P. E. Baker ; with an introduction by Arnold J. Toynbee. - London [i in.] : Oxford University Press, 1951. - (Survey of international affairs 1938 / [Royal Institute of International Affairs] ; vol. 2)

Nr inw.: KN 17692/02
 

Lamb, Richard. The drift to war 1922-1939 / Richard Lamb. - London : Bloomsbury, 1991

Nr inw.: KN 17725
 

Lehr-Spławiński, Tadeusz. Polska Czechy : dziesięć wieków sąsiedztwa / Tadeusz Lehr-Spławiński, Kazimierz Piwarski, Zygmunt Wojciechowski ; pod red. Zygmunta Wojciechowskiego. - Katowice ; Wrocław : [Instytut Śląski], 1947

Nr inw.: KD 02174
 

LuŽa, Radomír. The transfer of the Sudeten Germans : a study of Czech-German relations, 1933-1962 / by Radomír Luža. - London : Routledge & Kegan Paul, 1964

Nr inw.: KN 17684
 

Łączewski, Jan. Michał Grażyński (1890-1965) : sylwetka polityka / Jan Łączewski. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000

Nr inw.: KN 17699
 

New documents on the history of Munich / editors V. F. Klochko [i in.] ; the Ministry for Foreign Affairs of the Czechoslovak Republic, the Ministry for Foreign Affairs of the Union of Soviet Socialist Republics. - Prague : Orbis, 1958

Nr inw.: KN 17685
 

Nowak-Jeziorański, Jan. Rozmowy o Polsce / Jan Nowak Jeziorański. - Warszawa : "Czytelnik", 1995

Nr inw.: KN 17700
 

Od Wersalu do Poczdamu : sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1945 : materiały z sesji naukowej w Instytucie Historii PAN 23-24 października 1995 r. / pod red. Andrzeja Koryna ; Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. - Warszawa : Instytut Historii PAN, 1996

Nr inw.: KN 17701
 

Overy, Richard James. The origins of the Second World War / R. J. Overy. - [2. impression]. - London ; New York : Longman, 1988

Nr inw.: KN 17686
 

Pamiętnik Cieszyński / [Idzi Panic red. nacz. ; red. Krzysztof Nowak, Mariusz Makowski, Idzi Panic ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Cieszynie]. T. 10. - Cieszyn : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1995

Nr inw.: KN 17648/10
 

Pamiętnik Cieszyński / [red. Anna Machej, Mariusz Makowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic (przewodn. zespołu) ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Cieszynie]. T. 14. - Cieszyn : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1999

Nr inw.: KN 17648/14
 

Piłsudski, Józef. O państwie i armii / Józef Piłsudski ; wybrał i oprac. Jan Borkowski. T. 2 : W świetle wspomnień i innych dokumentów. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985

Nr inw.: KN 17702
 

Ponczek, Eugeniusz. Polska myśl o pokoju w latach drugiej wojny światowej (1939-1945) / Eugeniusz Ponczek. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1999

Nr inw.: KN 17703
 

Powstania śląskie i plebiscyt w procesie zrastania się Górnego Śląska z macierzą : materiały z sesji naukowej historyków powstań śląskich i plebiscytu zorganizowanej w dniach 24-25 kwietnia 1991 roku w Bytomiu oraz na Górze św. Anny : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Brożka ; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. - Bytom : Muzeum Górnośląskie, 1993

Nr inw.: KN 17716
 
 

Prażmowska, Anita J. Britain, Poland and the eastern front, 1939 / Anita Prazmowska. - [Reprinted]. - Cambridge [i in.] : Cambridge University Press, 1989

Nr inw.: KN 17687
 

Prażmowska, Anita J. Eastern Europe and the origins of the Second World War / Anita J. Prażmowska. - Basingstoke ; London ; New York : Macmillan Press : St. Martin's Press. Scholarly and Reference Division, 2000

Nr inw.: KN 17732
 

Raczyński, Edward. W sojuszniczym Londynie : dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939-1945 / Edward Raczyński. - Wyd. 3. - Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1997

Nr inw.: KN 17704
 

Schimitzek, Stanisław. Drogi i bezdroża minionej epoki : wspomnienia z lat pracy w MSZ [Ministerstwie Spraw Zagranicznych] (1920-1939) / Stanisław Schimitzek. - Warszawa : Interpress, 1976

Nr inw.: KN 17705
 

Seton-Watson, Robert William. Britain and the dictators : a survey of post-war British policy / R. W. Seton-Watson. - [Reprinted]. - Cambridge : The University Press, 1938

Nr inw.: KD 02172
 

Sikorski: soldier and statesman : a collection of essays / edited by Keith Sword. - London : Orbis Books, 1990

Nr inw.: KN 17712
 

Sopicki, Stanisław. Ku federacji z Czechosłowacją / napisał Karol Leskowiec [pseud.]. - [B.m. : b.w., 1941]

Nr inw.: KD 02176
 

Sopicki, Stanisław. Polska po wojnie / Karol Leskowiec [pseud.]. - Londyn : nakł. aut., 1942

Nr inw.: KD 02177
 

Stępniak, Władysław. Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda / Władysław Stępniak. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997

Nr inw.: KN 17706
 

Stowasser, Joseph M. Stowassers lateinisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch / umgearbeitet von Michael Petchenig ; Einleitung und etymologischer Teil bearbeitet von Franz Skutsch. - 5. Aufl. - Wien ; Leipzig : F. Tempsky : G. Freytag, 1918

Nr inw.: KD 02178
 

Suchcitz, Andrzej. Informator Studium Polski Podziemnej 1947-1997 / Andrzej Suchcitz. - Londyn : Studium Polski Podziemnej, 1997

Nr inw.: KN 17707
 

Suchcitz, Andrzej. Poland's contribution to the allied victory in the Second World War / [Andrzej Suchcitz]. - London : The Polish Ex-Combatants Association in Great Britain, cop. 1995

Nr inw.: KN 17694
 

Survey of international affairs 1938 / [Royal Institute of International Affairs]. Vol. 3. - London [i in.] : Oxford University Press, 1953

Nr inw.: KN 17692/03
 

Szturc, Jan. Ewangelicy w Polsce : słownik biograficzny XVI-XX wieku / Jan Szturc. - Bielsko-Biała : Ośrodek Wydawniczy "Augustana", 1998

Nr inw.: KN 17723
 

Terry, Sarah Meiklejohn. Poland's place in Europe : general Sikorski and the origin of the Oder-Neisse line, 1939-1943 / Sarah Meiklejohn Terry. - Princeton : Princeton University Press, cop. 1983

Nr inw.: KN 17680
 

Thorne, Christopher. The approach of war, 1938-1939 / Christopher Thorne. - London [i in.] ; New York : Macmillan : St Martin's Press, 1967

Nr inw.: KN 17726
 

Układ Sikorski - Majski : wybór dokumentów / wybrał, oprac. i wstępem poprzedził Eugeniusz Duraczyński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990

Nr inw.: KN 17708
 

Wandycz, Piotr Stefan. France and her Eastern Allies 1919-1925 : French-Czechoslovak-Polish relations from the Paris Peace Conference to Locarno / by Piotr S. Wandycz. - Minneapolis : The University of Minnesota Press, cop. 1962

Nr inw.: KN 17688
 

Warszawa nad Tamizą : z dziejów polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej / pod red. Andrzeja Friszke ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydaw. Adam Marszałek : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1994

Nr inw.: KN 17709
 

Watt, Donald Cameron. How war came : the immediate of the Second World War, 1938-1939 / Donald Cameron Watt. - London : Mandarin, 1990

Nr inw.: KN 17727
 

Williamson, David Graham. The Third Reich / D. G. Williamson. - Harlow : Longman, 1982

Nr inw.: KN 17689
 

Wiskemann, Elizabeth. Europe of the dictators : 1919-1945 / Elizabeth Wiskemann. - London : Collins, cop. 1966

Nr inw.: KN 17728
 

Województwo śląskie (1922-1939) : zarys monograficzny / pod red. Franciszka Serafina. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1996

Nr inw.: KN 17717
 

Wood, Anthony. War in Europe 1939-1945 / Anthony Wood. - London ; New York : Longman, 1987

Nr inw.: KN 17690
 

Wright, Gordon. The ordeal of total war : 1939-1945 / by Gordon Wright. - New York [i in.] : Harper & Row Publishers, 1968

Nr inw.: KN 17729
 

Young, Arthur Primrose. The "X" documents : [the secret history of Foreign Office contacts with the German Resistance 1937-1939] / A. P. Young ; ed. by Sidney Aster. - London : Andre Deutsch, cop. 1974

Nr inw.: KN 17691
 

Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Garlickiego. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1986

Nr inw.: KN 17710
 

Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej : studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie / [kom. red. Henryk Bułhak i in. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk]. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1994

Nr inw.: KN 17711
 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. Z. 126. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999

Nr inw.: KN 17720
 

Ziegler, Janet. World War II : books in English, 1945-65 / compiled by Janet Ziegler. - Stanford : Hoover Institution Press, 1971

Nr inw.: KN 17733
 
 

 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij