Materiały z kolekcji Zbigniewa Michejdy przekazane Książnicy Cieszyńskiej

 

 

ZBIÓR KRAJOWY

 

 KOLEKCJA ZBIGNIEWA MICHEJDY

 

RĘKOPISY

"Protokóły z posiedzeń Komitetu Walki o Śląsk za Olzą w Katowicach"

Protokoły z posiedzeń z okresu od 13.9.1938 r. do 15.4.1939 r.

Nr inw.:  RS AKC. 00721

 

Zbiór wycinków prasowych

Wycinki z artykułami dotyczącymi stosunków polsko- czeskich w latach 1918-1939 oraz podziału Śląska Cieszyńskiego

Zeszyt z wycinkami wklejonymi na pierwszych 6 kartach

Nr inw.:  RS AKC. 00732

 

Garbusińska, Helena. "Drogi i bezdroża polskiej myśli religijnej w literaturze Polski Niepodległej : Cieszyn 1948" / Helena Garbusińska

Praca dyplomowa (?) napisana na Wyższym Kursie Nauczycielskim w Cieszynie

Nr inw.:  RS AKC. 00733

 

Jonszta, Henryk. "Związek Odwetu : ruch oporu 1939-1945" / Henryk Jonszta

Kserokopia oryginalnego maszynopisu z fotografiami. - Na k. 78. reprodukcja fotografii z 1935 r. przedstawiającej Henryka Jonsztę i Władysława Michejdę (1896-1943) z synem Zbigniewem

Nr inw.:  RS AKC. 00734

 

Kluz, Jerzy. "Rola rodziny Michejdów w walce o polskość Śląska Cieszyńskiego : Cieszyn 1970" / Jerzy Kluz

Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem Jana Króla w Studium Nauczycielskim w Cieszynie, kierunek Historia i Wychowanie obywatelskie. - Do głównego tekstu dołączona rękopiśmienna karta uwag Jadwigi z Riegerów Maszewskiej przepisanych przez Barbarę Michejdę-Pinno

Nr inw.:  RS AKC. 00731

 

Michejda, Józef (1900-1991). "Rodowód rodziny Michejdów"

Nr inw.:  RS AKC. 00730

 

MICHEJDA, Tadeusz: "Kościół Filaretów : założenia podstawowe" / Tadeusz Michejda

Zawiera ideowe i organizacyjne założenia Kościoła Filaretów

Niezrealizowany projekt Kościoła Filaretów autorstwa Tadeusza Michejdy nawiązywał w założeniach doktrynalnych i organizacyjnych do Braci polskich - wspólnoty religijnej, która wyodrębniła się z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w XVI w.

Nr inw.:  RS AKC. III 01237
 

Michejda, Tadeusz. "Notatnik do harców : (I szkicownik) (I częściowo pamiętnik). Cieszyn, 13 II 1913 / Tadeusz Michejda VII kl. c.k. gimn. pol. w Cieszynie, hasło: Czuwaj!!!"

Nr inw.: RS AKC. 01205
 

MICHEJDA, Tadeusz: "Prawo Kościoła Filaretów" / Tadeusz Michejda

Zawiera założenia ideowe i organizacyjne Kościoła Filaretów

Niezrealizowany projekt Kościoła Filaretów autorstwa Tadeusza Michejdy nawiązywał w swoich założeniach doktrynalnych i organizacyjnych do Braci polskich (Arian) - wspólnoty religijnej, która wyodrębniła się z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w XVI w.

Nr inw.:  RS AKC. III 01238
 

Michejda, Tadeusz. "Silva rerum. Część II-ga : Cieszyn, 13 II 1914 r. / Tadeusz Michejda VIII kl. c.k. gimn. polskie w Cieszynie, hasło: Czuwaj!!!"

Nr inw.: RS AKC. 01209

 

MICHEJDA, Tadeusz: "Szary człowieku szukamy naszego ustroju" / Tadeusz Michejda

Rozważanie dotyczące kwestii ustroju politycznego, społecznego, gospodarczego państwa. - Oryginał powstał w 1942 r. w Radomiu

Nr inw.: RS AKC. III 01239

 

Michejda, Tadeusz. "Zapiski. Lata 1915-1916 / Tadeusz Michejda z Olbrachcic, syn Pawła i Ewy z d. Wałach, ur. 23.05.1895 w Olbrachcicach, zm. 18II 1955 w Iwoniczu"

Nr inw.: RS AKC. 01206
 

Michejda, Tadeusz. "Zapiski. Rok 1917 / Tadeusz Michejda z Olbrachcic, syn Pawła i Ewy z d. Wałach, ur. 23.05.1895 w Olbrachcicach, zm. 18 II 1955 w Iwoniczu"

Nr inw.: RS AKC. 01207
 

Michejda, Tadeusz. "Zapiski. Rok 1918 / Tadeusz Michejda z Olbrachcic, syn Pawła i Ewy z d. Wałach, ur. 23.05.1895 w Olbrachcicach, zm. 18 II 1955 w Iwoniczu"

Nr inw.: RS AKC. 01208

 

MICHEJDA, Zbigniew: „Chemia (organiczna)” / Zb. Michejda

Zeszyt szkolny Zbigniewa Michejdy z roku szkolnego 1946/47 z Państwowego Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego w Cieszynie

Nr inw.:  RS AKC. III 01240
 

Stonawski, Jan. Relacja ze zjazdu rodziny Michejdów w 1935 r.

Relacja ze zjazdu rodzinnego w lipcu 1935 r. zawierająca teksty niektórych przemówień, na końcu odpisy dokumentów dotyczących najstarszych przedstawicieli rodu Michejdów w 18 i 19 w. - Kserokopia i odpis maszynowy oryginału zamieszczone w pracy: Drzewo genealogiczne Jana Michejdy z Olbrachcic (sygn. RS AKC. 25 i 152). - Czas powstania wg informacji tamże. - Tamże tytuł tekstu: Notatki ze zjazdu Michejdów w 1935 roku oraz uwagi o pochodzeniu rodziny Michejdów

Nr inw.:  RS AKC. 00729

 

„Drzewo genealogiczne Jana Michejdy z Olbrachcic i księga rodziny Michejdów opracowana w 50-lecie zjazdu rodziny Michejdów w Cieszynie w 1935 roku. Warszawa – Minneapolis 1985. Edycja zamorska” / [oprac. Krystyna Domagała i in.]

Nr inw.:  RS AKC. 00152

 

Fotografie różnych osób - członków rodziny Michejdów

I Fotografie zbiorowe: 1. Paweł Michejda (1858-1929) w otoczeniu synów i dzieci swojej siostry Joanny - lata 20.? XX wieku, k. 1. - 2. Bracia Tadeusz (1895-1955) i Władysław (1896-1943) Michejdowie w czasie I wojny światowej k. 2. - 3. Jan Michejda (1890-1940) z żoną Ewą z domu Szczeponiec i dziećmi Zdzisławem, Heleną (1925-) i Tadeuszem (1929-1964) - 1935 r., k. 3. - 4. Franciszek Michejda (1874-1938) z żoną Kornelią z Sikorów i dziećmi Zofią i Kazimierzem - ok. 1910 r., k. 4. - 5. Odpoczynek przy drodze. Siedzą od lewej: Ewa Hottowa, Karol Kluz (1875-1957), Joanna? Matula, Paweł Matula, Władysław Michejda (1896-1943), Tadeusz Michejda (1895-1955), Karol Kluz (1907-1983), Stanisław Matula - przed 1935 r., k. 5. - 6. 65-lecie urodzin Pawła Matuli w Ustroniu w 1938 r. W 1. rzędzie od lewej: Roman i Alfred Hottowi, Stefania Michejda (1909-1972), Joanna? Matula, Tadeusz Michejda (1895-1955), Stanisław Matula; w 2. rzędzie: Paweł Hottowy, Tadeusz Michejda (1914-1940), Helena Garbusińska, Władysław Michejda (1986-1943), Władysław Michejda (1917-1939), Anna Michejda (1894-1978), Karol Michejda (1880-1945), Ewa Michejda (1906-1985), Jan Michejda (1890-1940), Szarlotta Michejda, Paweł Matula k. 6. - 7. Zjazd rodziny Michejdów w 1935 r. w hotelu "Polonia" (obecnie "Piast") w Czeskim Cieszynie k. 7. - II Fotografie różnych osób: 1. Helena Garbusińska k. 8. - 2. Anna Michejda (-1948) k. 9. - 3. Ewa Michejda (1861-1912) k. 10. - 4. Jan Michejda (1890-1940) k. 11. - 5. Jan Michejda (1853-1927) k. 12. - 6. Józef Michejda (1851-1921) k. 13. - 7. Władysław Michejda (1892-1952) k. 14. - 8. Zbigniew Michejda k. 15

Nr inw.:  RS AKC. 00728

 

Materiały do genealogii olbrachskiej linii rodziny Michejdów

I Spis nazwisk k. 1. - II Biogramy k. 2-44. - III Drzewo genealogiczne - bruliony k. 45-67. IV Materiały dotyczące poszczególnych członków rodziny: 1. Helena Garbusińska (życiorys) k. 68-69. - 2. Jan Garbusiński (życiorys) k. 70. - 3. Ewa Hottowa (klepsydra) k. 71. - 4. Grzegorz Hottowy (wizytówka) k. 72 . - 5. Krystyna Kowalska (życiorys) k. 73. - 6. Krystyna Joanna Tadzi Matula (życiorys) k. 74. - 7. Stanisław Matula (życiorys) k. 75. - 8. Stanisława Helena Matula (życiorys) k. 76. - 9. Ewa Michejda (1906-1985) (klepsydra) k. 77. - 10. Jan Michejda (1890-1940) (życiorys) k. 78. - 11. Paweł Michejda (1858-1929) (życiorys, wspomnienie, wypisy z ksiąg metrykalnych kośioła ewangelickiego w Cieszynie z danymi dotyczącymi dzieci Pawła i Ewy Michejdów) k. 79-82. - 12. Stefania Michejda (1909-1972) (życiorys, wycinki prasowe z nekrologami) k. 83-88. - 13. Szarlotta Michejda (życiorys) k. 89-90. - 14. Tadeusz Michejda (1895-1955) (notatki dotyczące jego twórczości) k. 91-92. - 15. Tadeusz Michejda (1914-1940) (notatka dot. jego nazwiska zamieszczonego w pracy A. Moszyńskiego: Lista katyńska, fotografia pomnika katyńskiego w Londynie?) k. 93-95. - 16. Władysław Michejda (1896-1943) (życiorys) k. 96-106. - 17. Władysław Michejda (1917-1939) (odpis metryki chrztu, kserokopia indeksu Politechniki Warszawskiej) k. 107-113. - 18. Zbigniew Michejda (życiorys i teczka z ekslibrisem) k. 114-118. - 19. Zdzisław Michejda (wspomnienie o ojcowiźnie w Olbrachcicach) k. 119-120. - 20. Barbara Michejda-Pinno (życiorys) k. 121-122. - V Korespondencja: 1. Listy do Szarlotty Michejdy od następujących: a) Helena Garbusińska (2 listy) - 1984 r., k. 123-134; b) Wanda Kubica (4 listy) - 1984-1985, k. 135-146; c) Stanisława i Krystyna Matula - 1984 r., k. 147; d) Anna Michejda (1934-) (2 listy) - 1984 r., k. 148-150; e) Narmi Michejda-Nemś - 1984 r., k. 151; f) Zdzisław Michejda - 1985 r., k. 152-153; g) Paweł Zabystrzan - 1973 r., k. 154-155. - 2. Listy do Andrzeja Michejdy od następujących: a) Wanda Hottowa - 1984 r., k. 156-157; b) Anna Michejda (1934-) (karta pocztowa) - 1984 r., k. 158; 3. Listy do Krystyny Kowalskiej i Andrzeja Michejdy od następujących: a) Barbara Michejda-Pinno (2 listy) - 1984 r., k. 159-160; b) Zdzisław Michejda (2 listy + karta pocztowa) - 1984 r., k. 161-164. - 4. List Andrzeja Michejdy do Anny Michejdy - 1985 r., k. 165

Nr inw.:  RS AKC. 00722

 

Materiały z wystawy "Inteligencja polska XIX i XX wieku"

Na wystawie, która miała miejsce w Galerii Sztuki Współczesnej Zachęta w Warszawie w 1995 r. prezentowane były równiez materiały dotyczące rodziny Michejdów

1. Zaproszenie na otwarcie wystawy "Inteligencja polska XIX i XX wieku. Fotografie z lat 1848-1981" k. 1-2. - 2. Informator o wystawie "Inteligencja polska XIX i XX wieku" k. 3-4. - 3. Fotografie fragmentu wystawy z prezentacją rodziny Michejdów k. 5-7

Nr inw.:  RS AKC. 00723

 

Muzykalia ze zbiorów Zbigniewa Michejdy

Zawiera zbiór pieśni z zapisem nutowym dla chórów (w tym 3 drukowane wydawnictwa). - Ponadto zaproszenie na koncert jubileuszowy Towarzystwa Śpiewaczego "Harmonia" w Cieszynie

1. Bolesław Wallek-Walewski: "Zbiór pieśni: na chór męski". - Warszawa i inne, [1927?] (wydaw. druk.), s. 20. - 2. Marian Sujkowski: "Nasza pieśń: na chór męski" / słowa Jadwiga Moraczewska . - Warszawa, 1947 (wydaw. druk.), s. 4. - 3. "Dwa madrygały z XVI wieku: na chór mieszany a cappella" / red. Stanisław Wiechowicz. - Kraków, 1955 (wydaw. druk.), s. 12. - 4. Zbiór pieśni z z zapisem nutowym - repertuar Chóru Studenckiego Politechniki Gdańskiej (rękopis, rękopisy powielone) - 1948-1949, k. 1-19. - 5. Jan Sztwiertnia: "Rycerze: pieśń-kantata na chór męski" / słowa Wł. Bukowiński (rękopis powielony), k. 20-21. - 6. Program Koncertu Jubileuszowego Towarzystwa Śpiewaczego "Harmonia" przy Powiatowym Domu Kultury w Cieszynie (druk) - 1953, k. 22-23

Zbigniew Michejda w latach 1948-1952 studiował na Politechnice Gdańskiej, gdzie należał do Chóru Studentów Politechniki Gdańskiej

Nr inw.:  RS AKC. 01241

 

Papiery Tadeusza Michejdy (1879-1956)

Dwa dokumenty i trzy fotografie

1. Dyplom nadania Tadeuszowi Michejdzie Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945 r. - 1946 r., k. 1. - 2. Pismo Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie do Tadeusza Michejdy z podziękowaniem za datek pieniężny - 1948 r., k. 2. - 3. Fotografie: Tadeusz Michejda w grupie osób, oraz dwa zdjęcia z pogrzebu Tadeusza Michejdy - przed 1956 r. i po 1956 r., k. 3-4

Nr inw.:  RS AKC. 00726

 

Papiery i korespondencja Tadeusza Michejdy (1895-1955)

1. Tadeusz Michejda: Akwarela z 1942 r. przedstawiająca wnętrze domu (fotokopia) k. 1. - 2. Spotkanie klubu architektów "Hu-hu" w domu Tadeusza Michejdy w Katowicach w 1928 r. (kserokop. fotografii) k. 2. - 3. Projekt, plan i fundamenty Liceum Żeńskiego w Raciborzu projektowanego przez Tadeusza Michejdę ok. 1934 r. (kserokop. druku) - 2000 r. k. 3-7. - 4. List Jadwigi i Waleriana Maszewskich do Tadeusza i Szarlotty Michejdów z wiadomością o śmierci Władysława Michejdy - 1943 r., k. 8

Nr inw.:  RS AKC. 00727

 

Dokumenty osobiste Władysława Michejdy (1896-1943) z lat 1908-1940

1. Metryka chrztu Władysława Michejdy - odpis z 1908 r., k. 1. - 2. Zaświadczenie o dokonaniu wyboru i uzyskaniu od 11.11.1921 przez Władysława Michejdę obywatelstwa polskiego - odpis z 1926 r., k. 2. - 3. Metryka ślubu Władysława Michejdy i Stefanii Marquardt - odpis polski z 1939 r. i niemiecki z 1940 r., k. 3-4. - 4. Paszport Władysława Michejdy z 1931 r. na jednorazowy wyjazd do Francji s. 40. - 5. "Książeczka stanu służby oficerskiej" Władysława Michejdy - 1932 r., s. XIV, 26. - 6. Legitymacja Polskiego Związku Narciarskiego Władysława Michejdy oraz bilet kolejki linowej na Kasprowy Wierch - 1936-1937, k. 7. - 7. Prawo jazdy Władysława Michejdy z lat 1935-1937, k. 2. - 8. Dowód rejestracyjny samochodu Władysława Michejdy z lat 1935-1937, s. 26. - 9. Fotografie: a) Władysław Michejda z żoną Stefanią k. 1; b) Władysław Michejda z córką Barbarą - 1938 r. k. 2; c) Stefania Michejda (2 fotografie) - 1934 r., 1935 r., k. 3-4

Nr inw.:  RS AKC. 00717

 

Dokumenty dotyczące nauki szkolnej i służby wojskowej Władysława Michejdy (1896-1943)

1. Zaświadczenia ze szkół podstawowych w Olbrachcicach i Ustroniu dotyczące uczęszczania do tych szkół przez Władysława Michejdę. - 1972 r., b.r., k. 1-2. - 2. Karta z Księgi pamiątkowej Polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie (1960) z nazwiskami Władysława i Tadeusza Michejdów wymienionymi w spisie absolwentów szkoły (kserokop. druku) - ok. 2000 r., k. 3. - 3. Wypisy z Liber rigorosum facultatis iuridico-politica i Księgi doktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczące Władysława Michejdy - ok. 2000 r., k. 4. - 4. Austriacki dyplom awansu na porucznika rezerwy Władysława Michejdy - 1917 r., k. 5. - 5. "Karta Kwalifikacyjna dla Komisji Weryfikacyjnej" Władysława Michejdy - 1919 r., k. 6. - 6. Zaświadczenia dla Władysława Michejdy z listopada i grudnia 1920 r. wystawione przez Dowództwo Baonu Piechoty Ziemi Cieszyńskiej i Dowództwo Baonu Zapasowego 4 Pułku Strzelców Podhalańskich k. 7-8. - 7. "Karta urlopowa" Władysława Michejdy - 1920 r., k. 9. - 8. "Tymczasowe zaświadczenie demobilizacyjne" dla Władysława Michejdy - 1922 r., k. 10. - 9. "Tymczasowa karta zwolnienia do rezerwy" dla Władysława Michejdy - 1922 r. (2 egz.- kserokop. i kserokop. kolor.), k. 11-12. - 10. Karta przeznaczenia wojennego dla Władysława Michejdy - 1923 r., k. 13. - 11. Pismo w sprawie uzupełnienia "Książeczki stanu służby" Władysława Michejdy - 1924 r., k. 14. - 12. Zaświadczenie z 4 Pułku Piechoty Legionów dla Władysława Michejdy o jego przynależności do Tajnej Organizacji Wojskowej - 1936? r., k. 15. - 13. Karty kwalifikacyjne i ewidencyjne Władysława Michejdy - 1919-1930, k. 16-23. - 14. Zawiadomienie dla Władysława Michejdy z 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty o przeniesieniu - 1933 r., k. 24. - 15. Wniosek o odznaczenie Władysława Michejdy orderem Virtuti Militari - 1924 r., k. 25-26. - 16. Pismo wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego z poparciem dla odznaczenia Władysława Michejdy - 1930 r., k. 27.- 17. Wniosek o odznaczenie Władysława Michejdy Krzyżem Zasługi - 1931 r., k. 28-29. - 18. Dokumenty dotyczące odznaczenia Władysława Michejdy Krzyżem Niepodległości - 1933 i 1973., k. 30-31. - 19. Materiały z Centralnego Archiwum Wojskowego dotyczące służby wojskowej Władysława Michejdy - 1973-ok. 2000, k. 32-36. - 20. Dwie fotografie Władysława Michejdy w mundurze porucznika? Wojska Polskiego po 1918 r. (kserokop.) - ok. 2000 r., k. 37. - 21. Czerwone wstążeczki przechowywane w szczątkach koperty z napisem "Wojskowe" k. 38

Nr inw.:  RS AKC. 00718

 

Materiały działalności zawodowej Władysława Michejdy (1896-1943)

1. "Wykaz stanu służby" (drukowany formularz wypełniony maszynowo) - 1934 r., k. 1-4. - 2. Dokumenty dotyczące sprawy przeniesienia kancelarii adwokackiej Władysława Michejdy z Katowic do Cieszyna Zachodniego - 1939 r., k. 5-10. - 3. List pożegnalny pracowników kancelarii adwokackiej Władysława Michejdy z okazji przeniesienia kancelarii z Katowic do Cieszyna Zachodniego oraz plakietka od zegarka podarowanego mu z tej okazji - 1939 r., k. 11-13. - 4. Dokumenty dotyczące powołania Władysława Michejdy na stanowisko syndyka i radcy prawnego Górniczej i Hutniczej Spółki Akcyjnej w Cieszynie - 1939 r., k. 14-16. - 5. Zeszyt z notatkami dotyczacymi prawdopodobnie dochodów Władysława Michejdy w latach 1926-1939 k. 17-42. - 6. Teczka papierowa z nadrukiem firmowym kancelarii adwokackiej Władysława Michejdy w Katowicach - pomiędzy 1925-1939, k. 43-44

Nr inw.:  RS AKC. 00719

 

Materiały działalności społeczno-politycznej Władysława Michejdy

1. Ulotka Rady Krajowej Kościelnej Ewangelickiego Kościoła Unijnego na Polskim Górnym Śląsku z 1932 r. (kserokop. maszyn), k. 1. - 2. Odpis niemieckiego plakatu propagandowego z 1933 r. wraz z komentarzem W. Michejdy? (kserokop. maszyn.), k. 2. - 3. Fragment pisma W. Michejdy? z 1935 r. dotyczącego organizacji kościoła ewangelickiego na Górnym Śląsku (kserokop. maszyn.), k. 3. - 4. Pismo W. Michejdy do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z 1935 r. w sprawie stanowiska w stosunku do Komisji Mieszanej (kserokop. maszyn.), k. 4. - 5. Pismo przewodniczącego niemieckiej Rady Kościelnej dr Vossa do Towarzystwa Polaków Ewangelików w Katowicach z 1932 r. (kserokop. kolor. maszyn.), k. 5. - 6. Zaświadczenie Zarządu Oddziału Towarzystwa Polaków Ewangelików w Katowicach z 1934 r. dla Pawła Wymysło o przynależności do Towarzystwa (kserokop. maszyn.), k. 6. - 7. Władysław Michejda: "Czy to szczera zmiana?" - artykuł do Ewangelika Śląskiego z 1938 r. (kserokop. kolor.), k. 7. - 8. Pismo okólne Marszałka Sejmu Śląskiego Karola Grzesika dotyczące zjazdu działaczy politycznych w sprawie autonomii śląskiej (druk, maszyn.) - 1937 r., k. 8. - 9. Opinia W. Michejdy z 1933 r.? w sprawie tworzenia nowych parafii (kserokop. maszyn.), k. 9-12. - 10. Korespondencja Wojewody Śląskiego Michała Grażyńskiego z W. Michejdą i Janem Harlfingerem z lat 1937-1939 w sprawie obsadzenia stanowiska przewodniczącego Tymczasowej Rady Kościelnej (4 listy - fotokopie pozytywowe i negatywowe), k. 13-20. - 11. Fragment Monitora Polskiego z 10.11.1938 r. z wykazami odznaczonych Orderem Odrodzenia Polski (fotokopia i negatyw), k. 21-23. - 12. Fotografia Pomnika Legionistów w Cieszynie - po 1934 r., k. 24. - 13. Fragment okładki zeszytu? z mapkami Polski i fragmentu Śląska Cieszyńskiego w granicach z 1938 r. - ok. 1938 r., k. 25. - 14. Biało-czerwona wstążka z napisem "Legion Zaolzie" z 1938 r., k. 26

Nr inw.:  RS AKC. 00716

 

Dokumenty Władysława Michejdy i jego rodziny z lat II wojny światowej

1. Kartki odzieżowe dla Polaków wydane na nazwisko Władysława Michejdy i jego dzieci - 1941 r., k. 1-3 (złożone). - 2. Gryps Władysława Michejdy do żony Stefanii wysłany w więzieniu Ersatz-Polizei-Gefängnis w Mysłowicach w 1943 r. (kserokop. kolor.) - ok. 2000 r., k. 4. - 3. "Sonderfahndungsbuch Polen. Reichskriminalpolizeiamt Berlin" - spis więźniów z 1943 r. (fotokopia i mikrofisza neg.), k. 5-6. - 4. Lista więźniów Polizei Ersatz Gefängnis w Mysłowicach z 1943 r. (fotokopia), k. 7. - 5. Fragment raportu katowickiego Gestapo z 26.10.1943 do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie (kserokop. maszyn.), k. 8-9. - 6. Akt zgonu Władysława Michejdy wystawiony w Oświęcimiu 14.12.1943 (kserokop. maszyn.) - 1999 r. k. 10. - 7. Zaświadczenie o zgonie Władysława Michejdy wydane przez Urząd Gminy w Ustroniu - 1945 r., k. 11. - 8. Postanowienie Sądu Grodzkiego w Skoczowie z 1948 r. o stwierdzeniu zgonu Władysława Michejdy w obozie w Oświęcimiu 29.11.1943 (odpis wierzytelny) - 1952 r., k. 12. - 9. Zaświadczenie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o pobycie Władysława Michejdy w obozie koncentracyjnym Dachau od 28.4. do 15.5.1940 - 1971 r., k. 13. - 10. Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża do Stefanii Michejdowej z informacjami na temat pobytu Władysława Michejdy w obozie Dachau i jego śmierci w obozie w Oświęcimiu - 1972 r., k. 14. - 11. Zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego w Oświęcimiu dotyczące braku zapisu o śmierci Władysława Michejdy w aktach zgonów - 1972 r., k. 15. - 12. List do Barbary Michejdy i zaświadczenie Państwowego Muzeum w Oświęcimiu dotyczące śmierci Władysława Michejdy - 1973 r., k. 16-17. - 13. Lista skazanych przez Standgericht, straconych 29.11.1943 w obozie w Oświęcimiu, sporządzona przez Ruch Oporu KL Auschwitz (fotokopia) - 1973 r., k. 18. - 14. "Wyciąg z dokumentów" - pismo Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z wyciągiem z aktu zgonu Władysława Michejdy - 1990-1991, k. 19-20. - 15. Deklaracja członkowska Polskiego Związku Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Władysława Michejdy wypełniona przez jego żonę Stefanię Michejdową - 1948 r., k. 21. - 16. Odwołanie do Ministra Pracy i Opieki Społecznej od decyzji wstrzymania Stefanii Michejdowej zasiłku-renty po mężu uczestniku ruchu oporu w czasie II wojny światowej - do pisma dołączone zeznania świadków oraz petycja członków ZBoWiDu Koła Śródmieście w Katowicach z poparciem dla Stefanii Michejdy - 1957-ok. 2000, k. 22-33. - 17. Życiorys Władysława Michejdy napisany przez Stefanię Michejdową - przed 1972 r., k. 34-35. - 18. Fotografie bloku 11, tzw. "bloku śmierci" oraz "ściany śmierci" w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu - po 1945 r., k. 36-37

Nr inw.:  RS AKC. 00715

 

Materiały dotyczące spraw majątkowych Władysława Michejdy (1896-1943)

1. Testament Pawła Michejdy (1858-1929) - 1928 r., k. 1-2. - 2. Pokwitowanie Komitetu Budowy Kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie dla rodziny Władysława Michejdy - 1935 r., k. 3. - 3. Pełnomocnictwo dla Stefanii Michejdziny do administrowania majatkiem męża, Władysława Michejdy. - 1939 r., k. 4. - 4. Dowody rekwizycji samochodu Władysława Michejdy przez Urząd Gminy (Gemeindeamt) w Ustroniu - 1939 r., 1941 r., k. 5-6. - 5. List Dr. Keßlera, Regierungsvizepräsidenta (miasta Katowic?) do Władysława Michejdy w sprawie wynajętego w Katowicach domu przy ul. Kilińskiego 50 (list z kopertą) - 1941 r., k. 7-8. - 6. Wypis z księgi gruntowej wraz z oświadczeniem o rekwizycji domu Władysława Michejdy w Katowicach przy ul. Kilińskiego 50 - 1942 r., k. 9-12. - 7. Pokwitowanie Heleny Garbusińskiej za biżuterię Stefanii Michejdy przeznaczoną do przekupienia Gestapo dla ratowania Władysława Michejdy (wraz z opisem B. Michejdy-Pinno) - 1943 r., k. 13-15. - 8. Fotografia domu Władysława Michejdy w Katowicach (kserokopia) - ok. 2000 r., k. 16

Nr inw.:  RS AKC. 00720

 

Listy Władysława Michejdy (1896-1943) i do Władysława Michejdy

I Listy Władysława Michejdy do następujących: 1. Karol Grycz (kserokop. maszyn.) - 1933 r., k. 1-3. - 2. Tadeusz Michejda (1895-1955) (3 listy) - 1942 r., k. 4-8. - 3. Karta z życzeniami świątecznymi bez adresata (druk) od Władysława i Stefanii Michejdów - b.r., k. 9-10. - II List Jana Stonawskiego do Władysława Michejdy - 1938 r., k. 11-13

Sygn.:  RS AKC. 00714

 
 

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

 

Program uroczystości 1150-lecia miasta Cieszyna - 1960 r.

Nr inw.:  RS AKC. 00725
 

Zaproszenie na uroczystość wspomnieniową z okazji 50. rocznicy śmierci ks. prof. Karola Michejdy - 1995 r.

Nr inw.:  RS AKC. 00725
 
 
IKONOGRAFIA
 
Die Statt Leyptzig. - [Leipzig], 1958

Reprodukcja ryciny z 1614 r.

Nr inw.: IG 1101

 

Varsaviana w zbiorach drezdeńskich : najcelniejsze plany, panoramy i rysunki architektoniczne z pierwszej połowy XVIII wieku przechowywane w Państwowym Archiwum w Dreźnie eksponowane w 1965 roku na wystawie w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy / oprac. graf. Jan S. Miklaszewski [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1967. - Teka do Biuletynu Historii Sztuki. R. XXIX, 1967, nr 3

Nr inw.:  IG 01014
 
 
INNE
 

Medal pamiątkowy z okazji 150-lecia urodzin ks. sen. Franciszka Michejdy. – Wisła : Szkoła Podstawowa nr 4, [1998?]

Nr inw.:  NB 00759
 
 
CZASOPISMA
 

Argumenty : tygodnik społeczno-kulturalny. - 1973, nr 50. - Warszawa, 1973

Nr inw.:  CZ 05566
 

Komunikat SARP : organ Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich. - 1996, nr 11. – Warszawa, 1996

Nr inw.:  CZ 05567
 

Komar : gazetka szkolna II Państw. Gimnazjum i Liceum Koedukac. w Cieszynie. - 1946, nr 3-5. – Cieszyn, 1946

Nr inw.: CZ 07139
 

Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej. - R. XVII (1973), nr 5. – Warszawa, 1973

Nr inw.:  CZ 05568
 

Problemy Wyznań i Laicyzacji: tygodniowy biuletyn prasowy. - 1973, nr 51

Nr inw.:  RS AKC. 00725
 

XXV Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum Polskiego w Cieszynie. - Rok szkolny 1919-1920. – Cieszyn, 1920

Nr inw.:  RS AKC. 00725
 

Sprawozdanie Rady Adwokackiej i Sądu Dyscyplinarnego w Katowicach. - 1933/1934. – Katowice, 1934

Nr inw.:  CZ 05569
 

Śląski Kwartalnik Urbanistyki i Architektury. - 1989, nr 3. – Tyt. zeszytu: Architekt Tadeusz Michejda (1895-1955) : życie i dzieło . - [Katowice], 1989

Nr inw.:  CZ 05570
 

Tak i Nie Śląsk. - 1987, nr 8. – Katowice, 1987

Nr inw.:  RS AKC. 00725
 
 
KSIĄŻKI
 

Ajdukiewicz, Kazimierz. Propedeutyka filozofii dla liceów ogólnokształcących / Kazimierz Ajdukiewicz. - Wyd. 4 popr., przejrz. i uzup.. - Wrocław ; Warszawa : Książnica- Atlas, 1948

Nr inw.: KD 04073
 

Auerbach, Marian. Gramatyka łacińska : podręcznik dla wszystkich klas gimnazjalnych / Marian Auerbach i Karol Dąbrowski. - Wyd. nowe. - Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1947

Nr inw.: KD 04074
 

Bieniarzówna, Janina. 40 lat reformacji pod Wawelem : [1557-1957] / Janina Bieniarzówna, Karol B. Kubisz. - Warszawa : Strażnica Ewangeliczna, 1958

Nr inw.: KN 20858
 

Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. [T.] 24. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1972

Nr inw.: KN 20859
 

Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce / [kom. red. Andrzej Brożek i in.]. [T.] 25. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1973

Nr inw.: KN 20860
 

Czarnecki, Tadeusz.  Kodeks szachowy / T. Czarnecki, S. Gawlikowski, S. Wojnarowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. "Prasa Wojskowa", 1950

Nr inw.: KD 04077
 

East European modernism : architecture in Czechoslovakia, Hungary & Poland between the wars 1919-1939 / edited with introduction and essays by Wojciech Leśnikowski ; essays by Vladimír Šlapeta [i in.]. - New York : Rizzoli, cop. 1996

Nr inw.: KN 20861
 

Ejsmond, Julian. Przygody wiewióreczki / Juljan Ejsmond ; il. Mikołaj Wisznicki. - Lwów : nakł. i własność K. S. Jakubowskiego, 1929

Nr inw.: KD 04079
 

Ingarden, Roman. Time and modes of being / by Roman Ingarden ; transl. by Helen R[obinson] Michejda. - Springfield : Charles C Thomas, [1964]

Nr inw.: KN 20862
 

Hertz, Benedykt. Ze wspomnień Samowara / Benedykt Hertz ; il. Xawery Koźmiński. - Warszawa : Ludwik Fiszer, [1936]

Nr inw.: KD 04082
 

Hoffmann, Bernhard. Führer durch unsere Vogelwelt : zum Beobachten und Bestimmen der häufigsten Arten durch Auge und Ohr / verfaßt von Bernh. Hofmann ; Bildschmuck nach Zeichnungen von Karl Soffel. - 2., verm. und verbess. Aufl.. - Leipzig ; Berlin : B. G. Teubner, 1921

Nr inw.: KD 04083
 

Juszkiewicz, Ryszard. Bitwa pod Mławą : [1939] / Ryszard Juszkiewicz. - Wyd. 2., uzup. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1987

Nr inw.: KN 20863
 

Korboński, Stefan. Polacy, Żydzi i Holocaust / Stefan Korboński. - Warszawa ; Komorów : Wydaw. Antyk Marcin Dybowski, 1999

Nr inw.: KN 26356

 

Kronika Katowic : rocznik Muzeum Historii Katowic / [zesp. red. Tomasz Falęcki i in.]. T. 3. - Katowice : Muzeum Historii Katowic, 1989

Nr inw.: KN 20864
 

Kronika Katowic / Muzeum Historii Katowic ; [red. Olga Nowak]. T. 7. - Katowice : Muzeum Historii Katowic, 1997

Nr inw.: KN 20865
 

Marcinkowska, Krystyna. Barwne fantazje / Krystyna Marcinkowska, Krystyna Michejda-Kowalska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1993

Nr inw.: KN 20866
 

Marcinkowska, Krystyna. Gładkie i chropawe / Krystyna Marcinkowska, Krystyna Michejda-Kowalska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1995

Nr inw.: KN 20867
 

Marcinkowska, Krystyna. Mowa linii / Krystyna Marcinkowska, Krystyna Michejda-Kowalska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1995

Nr inw.: KN 20868
 

Marcinkowska, Krystyna. Wydzieranki, wycinanki / Krystyna Marcinkowska, Krystyna Michejda-Kowalska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1993

Nr inw.: KN 20869
 

Moszyński, Adam. Lista katyńska : [jeńcy obozów Kozielsk-Ostaszków-Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej / oprac. Adam Moszyński]. - Warszawa : Omnipress : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1989

Nr inw.: KN 20870
 

Nowicki, Witold. O ścisłość pojęć i kulturę słowa w technice : poradnik terminologiczno-językowy opracowany na przykładzie telekomunikacji i dziedzin pokrewnych / Witold Nowicki. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1978

Nr inw.: KN 26718

 

Prawnicy polscy w walce o narodowe i społeczne wyzwolenie Śląska. - [Katowice : b.w., 1980]

Nr inw.: KN 20871
 

70 lat działalności organizacji architektonicznych na Górnym Śląsku : SARP 1925-1995 / [zesp. red. Jerzy Gottfried przewodn. i in. ; aut. Hanna Adamczewska-Wejchert i in.]. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1998

Nr inw.: KN 20872
 

Sienkiewicz, Henryk. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. T. 1-2. - Tanie wydanie. - Lwów : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1939

Nr inw.: KD 04090

 

Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945 : poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej / Hanna Michalska [i in.] ; Towarzystwo Miłośników Historii. Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988

Nr inw.: KN 20873
 

Statut PTSM / Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. - Warszawa : [b.w.], 1971

Nr inw.: KN 26720

 

Szkice z dziejów adwokatury polskiej / pod red. Romana Łyczywka. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze : staraniem Ośrodka Badawczego Adwokatury, 1976

Nr inw.: KN 20874
 

Szkoła Cecylii Plater-Zyberkówny : 1883-1944 : praca zbiorowa / [książkę zredagowały Danuta Palczewska, Ewa Krasnowolska ; w opracowaniu brały udział Zofia Brochocka i in.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

Nr inw.: KN 20875
 

Tadeusz Michejda 1895-1955 - architektura / [red. katalogu Olgierd Czerner]. - Wrocław : Muzeum Architektury, 1987

Nr inw.: KN 20857
 

Wawrzyczek, Wiktor. Ćwiczenia rachunkowe z chemii z rozwiązaniami : dla studentów lic. i gimnazjum / Wiktor Wawrzyczek. - Cieszyn : Kółko Fizyko-Chemiczne : przy współudziale redakcji gazetki "Komar", 1946

Nr inw.: KD 03109
 

Wawrzyczek, Wiktor. Elementarne wiadomości z analizy jakościowej / Wiktor Wawrzyczek. Cz. 1 : Badanie kationów. - Cieszyn : Kółko Fizyko-Chemiczne : przy współudziale redakcji gazetki "Komar", 1946

Nr inw.: KD 03110/01
 

Wawrzyczek, Wiktor. Podstawowe wiadomości z chemii nieorganicznej / Wiktor Wawrzyczek. - Cieszyn : Kółko Fizyko-Chemiczne : przy współudziale redakcji gazetki "Komar", 1946

Nr inw.: KD 03111
 

Wawrzyczek, Wiktor. Repetitorium z chemii organicznej : dla studentów lic. biol. i mat.-fiz. / Wiktor Wawrzyczek. - Cieszyn : Kółko Fizyko-Chemiczne : przy współudziale redakcji gazetki "Komar", 1946

Nr inw.: KD 03112
 

Wawrzyczek, Wiktor. Zachowanie się stali KNR2 w wodorotlenkach litu, sodu i potasu, oraz w chlorkach chromu i żelaza / Wiktor Wawrzyczek. - Kraków : T. Gieszczykiewicz Księgarnia - Wydawnictwo - Skład Nut, 1944

Nr inw.: KD 04091

 
 
 
 
 

KOLEKCJA WŁADYSŁAWA MICHEJDY (1896-1943)

 
 
CZASOPISMA
 

Ewangelik Górnośląski : organ Towarzystwa Polaków Ewangelików na Górn.-Śląsku : tygodnik poświęcony sprawom religijno-społecznym. - R. 6 (1937), nr 1-52. - Katowice, 1937

Nr inw.: CZ 07093
 

Ewangelik Górnośląski : tygodnik : organ Towarzystwa Polaków Ewangelików na Górn.-Śląsku. - R. 7 (1938), nr 1-52. - Katowice, 1938

Nr inw.: CZ 07094

 

Mały Ewangelik : bezpłatny dodatek do Ewangelika Górnośląskiego. - R. 1 (1938), nr 1-4. - Katowice, 1938

Nr inw.: CZ 07095

 
 
KSIĄŻKI
 

Gide, Charles. Zasady ekonomji społecznej / Karol Gide. - 5. polskie wyd. - Poznań [i in.] : Fiszer i Majewski (dawniej M. Niemierkiewicz) [i in., 1920]

Nr inw.: KD 03096

 

Górski, Artur. Ku czemu Polska szła / Artur Górski. [T. 1]. - Warszawa [i in.] : Wydaw. M. Arcta [i in.], 1918

Nr inw.: KD 03097

 

Hulka-Laskowski, Paweł. Śląsk za Olzą / Paweł Hulka-Laskowski. - Katowice : Instytut Śląski, 1938

Nr inw.: KD 03098

 

Janowicz, Tomasz. Czesi : studjum historyczno-polityczne / Tomasz Janowicz. - Kraków : [b.w.], 1936

Nr inw.: KD 03099
 

Klawun, Georg. Położenie prawne Ewangelickiego Kościoła Unijnego na Górnym Śląsku / napisał z polecenia Synodu Krajowego Ewangelickiego Kościoła Unijnego na Górnym Śląsku Georg Klawun. - Katowice : [b.w.], 1937

Nr inw.: KD 03100

 

Korowicz, Marek Stanisław. Jednostka jako podmiot prawa narodów : w świetle górnośląskiej Konwencji Genewskiej / Marek St. Korowicz. - Katowice : [b.w.], 1938

Nr inw.: KD 03101

 

Kościół ewangelicki na Górnym Śląsku. - Katowice : Towarzystwo Polaków Ewangelików na Górnym Śląsku, 1936

Nr inw.: KD 03102

 

Michejda, Władysław. Stosunki w Ewangelickim Kościele Unijnym na polskim Górnym Śląsku / Władysław Michejda. - Katowice : Towarzystwo Polaków Ewangelików na Górnym Śląsku, 1935

Nr inw.: KD 03103

 

Polacy w Czechosłowacji w świetle faktów i liczb : memorjał Komisji Studjów nad Stosunkami Polsko-Czeskiemi przy Polskim Instytucie Współpracy z Zagranicą. - Warszawa : Polski Instytut Współpracy z Zagranicą, 1935

Nr inw.: KD 03104

 

Samorząd województwa śląskiego : ustawa konstytucyjna z dnia 15. lipca 1920 r., zawierająca statut organiczny województwa śląskiego. - Cieszyn : Księgarnia B. Kotuli, 1920

Nr inw.: KD 03105

 

Sawicki, Jakub. Kościół ewangelicki a państwo na polskim Górnym Śląsku / Jakub Sawicki. - Katowice ; Warszawa : Jakub Sawicki, 1938

Nr inw.: KD 03106

 

Tytz, Jerzy. Das vorläufige Kirchengesetz im Lichte der 15-jährigen Tätigkeit der Behörden der Evang. Unierten Kirche in Oberschlesien 1922-1937 / Jerzy Tytz ; ins Deutsche uebertragen. - Katowice : Verlag des Vereines Evangelischer Polen in Oberschlesien, 1937

Nr inw.: KD 03107
 

Vergilius Maro, Publius. Wybór poezyi P. Wergilego Marona / wydał Edmund Eichler ; do użytku gimnazyów polskich zastosował Stanisław Rzepiński. - Wiedeń ; Lwów : F. Tempsky : Gubrynowicz i Schmidt, 1894

Nr inw.: KD 03108

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij