2009

 

 

 

1. A jednak zostanie... : w stulecie założenia Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim (1909-2009) / pod red. Romana Barona. - Orłowa ; Czeski Cieszyn : Komitet ds. Obchodów Stulecia Otwarcia Polskiego Gimnazjum Realnego im. J. Słowackiego w Orłowej na Obrokach : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2009

Nr inw.: KN 25507
 

2. Abdruck der Urkunde über eine Stiftung errichtet von Seiner Durchlaut, Herrn Otto Victor Fürsten von Schönburg zu Waldenburg in Sachsen : bestätiget von Seiner Kaiserl. Königl. Majestät durch Studienhof-Commissions-Decret vom 9. October 1829, Nro. 5250, bekannt gemacht durch die K. K. Nieder-Oesterreichische Landes-Regierung am 17. October 1829, Nro. 56643 : gefertiget mit Allerhöchst eigenhändiger Unterschrift Seiner K. K. Majestät Franz des Ersten am 26. Dezember 1830. - [B.m. : b.w., po 1830]

Nr inw.: KD 03775
 

3. Almanach k 50. výročí založení Gymnázia ve Slezské Ostravě / [red. rada Petr Niedermertl i in. ; il. Liboslav Hujer i in.]. - Slezská Ostrava Hladnov : [b.w.], 2003

Nr inw.: KN 25508
 

4. Banszel, Karol. Co myśleć o sabatystach? / napisał Karol Banszel. - [B.m. : b.w.], 1919

Nr inw.: KD 03777
 

5. BartoŠ, Otakar. Česko-polské literární vztahy po roce 1945 / Otakar Bartoš ; Polské informační a kulturní středisko v Praze. - Praha : Polské informační a kulturní středisko, 1987

Nr inw.: KN 25509
 

6. Biuletyn Komisji Teatralnej i Żywego Słowa przy Zarządzie Głównym PZKO / [oprac. Józefa Okonek, Aleksandra Humel, Władysław Milerski]. - [B.m. : b.w., 1980]

Nr inw.: KN 25510
 

7. Biuletyn Ludoznawczy / Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w CSRS. Sekcja Folklorystyczna. Z. 2. - Czeski Cieszyn : [Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w CSRS. Sekcja Folklorystyczna], 1969

Nr inw.: KN 25511
 

8. Biuletyn Ludoznawczy / Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w CSRS. Sekcja Folklorystyczna. Z. 5. - Czeski Cieszyn : [Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w CSRS. Sekcja Folklorystyczna?], 1972

Nr inw.: KN 25512
 

9. Biuletyn Ludoznawczy / Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Cz. Cieszynie. Sekcja Folklorystyczna. Z. 7 : Poświęcony pamięci Adama Wawrosza. - Czeski Cieszyn : [Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Sekcja Folklorystyczna], 1976

Nr inw.: KN 25513
 

10. Biuletyn Ludoznawczy / Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Cz. Cieszynie. Sekcja Folklorystyczna. Z. 8 : Poświęcony pamięci dra Ludwika Brożka. - Czeski Cieszyn : [Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Sekcja Folklorystyczna], 1978

Nr inw.: KN 25514
 

11. Biuletyn Ludoznawczy / Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Cz[eskim] Cieszynie. Sekcja Folklorystyczna. Z. 9. - Czeski Cieszyn : [Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Sekcja Folklorystyczna], 1979

Nr inw.: KN 25515
 

12. Biuletyn Ludoznawczy / Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie. Sekcja Folklorystyczna. Z. 16. - Czeski Cieszyn : [Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Sekcja Folklorystyczna], 1986

Nr inw.: KN 25516
 

13. Biuletyn Ludoznawczy / Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie. Sekcja Folklorystyczna. Z. 18 : Poświęcony pamięci Rudolfa Ochmana. - Czeski Cieszyn : [Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Sekcja Folklorystyczna], 1991

Nr inw.: KN 25517
 

14. Biuletyn Sekcji Życia TowarzyskiegoBiuletyn / [red. zespół] ; Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny w Cz. Cieszynie. Sekcja Życia Towarzyskiego. Nr 1/84 : Propozycje oraz informacje na kwiecień, maj i czerwiec. - Czeski Cieszyn : [Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny. Sekcja Życia Towarzyskiego], 1984

Nr inw.: KN 25518
 

15. Biuletyn Sekcji Życia TowarzyskiegoBiuletyn Sekcji Życia Towarzyskiego (SŻT) / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny w Czeskim Cieszynie. Nr 4 : Wydarzenia i rocznice w II półroczu 1985 r., propozycje do wykorzystania w kołach. - Czeski Cieszyn : ZG PZKO, 1985

Nr inw.: KN 25519
 

16. Biuletyn Sekcji Życia TowarzyskiegoBiuletyn Sekcji Życia Towarzyskiego / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny w Czeskim Cieszynie. Nr 5 : Wydarzenia i rocznice w I półroczu 1986, propozycje do wykorzystania w kołach PZKO. - Czeski Cieszyn : ZG PZKO, 1986

Nr inw.: KN 25520
 

17. Biuletyn Sekcji Życia TowarzyskiegoBiuletyn : Sekcja Życia Towarzyskiego / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny w Czeskim Cieszynie. Nr 7 : Propozycje do wykorzystania w kołach. - Czeski Cieszyn : ZG PZKO, 1987

Nr inw.: KN 25521
 

18. Biuletyn Teatralny 1981 : (propozycja repertuarowa do Melpomenek '81) / przygotował i przetłumaczył Wilhelm Przeczek Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny w Cz. Cieszynie. Komisja Teatralna i Żywego Słowa. - [B.m. : b.w., 1981]

Nr inw.: KN 25522
 

19. Branny, Jerzy. Fryderyk Kretschmann : *17.2.1859 +14.8.1934 / [oprac. Jerzy Branny ; druk i współpraca Jan Branny]. - Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Macierzy Szkolnej w RC, 2007

Nr inw.: KN 25523
 

20. Buchwałdek, Franciszek. Jerzy Trzanowski : jego znaczenie dla słowiańskich kościołów ewang. (czeskiego i słowackiego) a dla polskiego kościoła ewang. na Śląsku w szczególności / napisał Fr. Buchwałdek. - Cieszyn : nakł. Towarzystwa Ewangelickiego, 1922

Nr inw.: KD 03778
 

21.ČernÍk, Oldřich. Za vyšší aktivitu ČSM v řadách naší mládeže : [referát tajemníka KV KSČ soudruha Oldřicha Černíka na zasedání KV KSČ v Ostravě 15.8.1953]. - Ostrava : KV ČSM, 1953

Nr inw.: KN 25524
 

22.ČervenÁ, Drahomíra. Vegetariánská kuchařka pro děti / Drahomíra Červená, Karel Červený. - [Ostrava] : Salvo, 1990

Nr inw.: KN 25525
 

23. Charta : co bychom měli vědět? : informační text orgánům veřejné správy k Evropské chartě regionálních či menšinových jazyků s ohledem na její uplatnění v praxi / Úřad vlady ČR. Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny. - Praha : Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny. Úřad vlády České republiky, 2006

Nr inw.: KN 25526

 

24. Cinciała, Andrzej. Z Pamiętnika dra Andrzeja Cinciały / wydał Jan Bystroń. - Cieszyn : Polityczne Towarzystwo Ludowe, 1900

Nr inw.: KD 03779
 

25. Co jest gdzie, a gdzie jest co w powiecie Frýdek-Místek : informacje o zabytkach historycznych i ciekawostkach przyrody, obiektach rekreacyjnych i usługach / [oprac. graf. Jaroslav Vildt]. - Frýdek-Místek ;  Praha : Powiatowa Rada Narodowa : Merkur, 1979

Nr inw.: KN 25527
 

26. XLV [Czterdzieści pięć lat] Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik / [red. Kazimierz Kaszper ; konsultacja Jan Hławiczka]. - Třinec : Dům kultury - Občanské sdružení uměleckých a zájmových aktivit : Polski Zespół Śpiewaczy "Hutnik", 1999

Nr inw.: KN 25528
 

27. Daszyński, Ignacy. Ile się księdzu należy za śluby, pogrzeby itp? : (Patent Józefiński o należytościach kościelnych) : jura stolae. - Wyd. 4. - [B.m. : b.w., 1906]

Nr inw.: KD 03781
 

28. Daszyński, Ignacy. Pogadanka o socyalizmie / napisał Ign. Daszyński. - [B.m. : b.w.], 1900

Nr inw.: KD 03780
 

29. Dny Těšínského Slezska 29.-30. května 2004. - [B.m. : b.w., 2004]

Nr inw.: KN 25529
 

30. DohnalovÁ, Emilie. Bibliografie okresu Vsetín / Emilie Dohnalová, Eva Nicolausová. - Brno ; Olomouc ; Vsetín : Muzejní a vlastivědná společnost : Státní vědecká knihovna : Okresní knihovna : Okresní vlastivědné muzeum, 1991

Nr inw.: KN 25530
 

31. Doliwa, Jacek. Polsko-československé kulturní vztahy v letech 1925-1934 a činnost organizací polsko-československé vzájemnosti : vědní obor: 71-01-9 obecné dějiny : autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta historických věd / Jacek Doliwa ; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Vědecká rada filozofické fakulty. - Brno : [Univerzita Jana Evangelisty Purkyně], 1986

Nr inw.: KN 25531
 

32. Droga droga : Tydzień Ewangelizacyjny, Dzięgielów 30 czerwca - 8 lipca. - [B.m. : b.w., 2007]

Nr inw.: KN 25532
 

33. Duda, Franciszek. Narodowy charakter czeski (jak się uwydatnia w stosunku do otoczenia, a do Polski w szczególności) oraz krytyczny rzut oka na odpowiednie strony charakteru polskiego / Franciszek Duda. - [Cieszyn] : nakładem Wydawnictwa "Dziennika Cieszyńskiego", 1919

Nr inw.: KD 03782
 

34. 25 [Dvacet pět] let roční rodinnéškoly v Orlové : 1910-1935 / uspořádal učitelský sbor. - [B.m.] : nákladem vlastním, [1935]

Nr inw.: KD 03783
 

35. 200 [Dvě stě] let : 1806-2006 / [autor textů, redakce realizační tým]. - [B.m. : b.w.], cop. 2006. - Tyt. nagł.: 200 let zasvěcení kostela svatému Michaelu Archandělovi a svatým apoštolům Petru a Pavlovi. – Publikacja z okazji jubileuszu kościoła katolickiego w Trzycieżu

Nr inw.: KN 25533
 

36. 25. [Dwudziesty piąty] jubileuszowy koncert Chóru T.N.P. : program : dyrygent: Jan Kisza : 28.VI.1928. - [B.m. : b.w., 1928]

Nr inw.: KD 03784
 

37. Dziesięć lat "Siły" orłowskiej : pismo jubileuszowe : 1919-1929 / zredagował J. Wigłasz. - Orłowa : nakład Koła "Siły", [1929]

Nr inw.: KD 03785
 

38. Dzioł 2004 : zpěvník. - [B.m. : b.w., 2004]

Nr inw.: KN 25534
 

39. Evangelický kostel v Oldřichovicích v proměnách času. - Oldřichovice : [b.w.], 2006

Nr inw.: KN 25535
 

40. Evangelický kostel v Oldřichovicích v proměnách času. - Oldřichovice : [b.w.], 2006

Nr inw.: KN 25536
 

41. Fakta a cifry : vývoj okresu Karviná v letech 1970-1975 a výhled do roku 1990 / Okresní výbor Komunistické strany Československa v Karviné. - [B.m. : b.w.], 1976

Nr inw.: KN 25537
 

42. Festiwal Piosenki Polskiej, 21. 1992. XXI Festiwal Piosenki Polskiej / [red. Barbara Glac, Gertruda Chowanioková, Maria Hupka]. - [Czeski Cieszyn] : Komitet Organizacyjny Festiwalu Piosenki Polskiej, [1992]

Nr inw.: KN 25538
 

43. Gehenna ludu : v Loukách nad Olzou : 8. září 1964 : památník k dvacátemu výročí tragédie dne 8. září 1964 / [kol. red. "jednodniówki" Józef Burek, Alojzy Walek]. - [B.m. : b.w., 1964]

Nr inw.: KN 25539
 

44. Golec, Józef. Biuletyn Słownika biograficznego Ziemi Cieszyńskiej / [oprac. Józef Golec, Stefania Bojda]. Nr 1. - Cieszyn : nakł. autorów, 1994

Nr inw.: KN 25540
 

45. Góra, Władysław. 100 let polského dělnického hnutí / Władysław Góra ; [překlad Aleksandra Dunowská]. - Praha : Polské informační a kulturní středisko, 1982

Nr inw.: KN 25541
 

46. Hampl, Antonín. Z krise ven / Antonín Hampl a Josef Bělina. - Praha : nákladem Svazu kovodělníků v Českoslov. republice, [1935]

Nr inw.: KD 03786
 

47. HarokovÁ, Emílie. Dřevo a člověk lašského venkova : katalog k výstavě / [text katalogu E. Haroková ; foto E. Haroková, A. Vavříček]. - [B.m. : b.w., 1967?

Nr inw.: KN 25542
 

48. Havířov : přehled o struktuře a činnosti úřadu města, přehled organizací zřízených městem Havířov, přehled pracovišt' orgánů státní správy na území města. - [B.m. : b.w., po 1997]

Nr inw.: KN 25543
 

49. Hławiczka, Andrzej. Śpiewnik szkolny / ułożył Andrzej Hławiczka. Cz. 2. - 2. nakł. - Wiedeń : c. k. Wydawnictwo książek szkolnych, 1914

Nr inw.: KD 03787
 

50. Informátor Jablunkov : 1993-1994 : Bystřice, Nýdek, Hrádek, Mosty u Jablunkova : úřady, obchody, opravny, informace, služby, firmy. - [B.m. : b.w.], 1993

Nr inw.: KN 25544
 

51. Jednodniówka na uroczystość 25-lecia Polskiej Szkoły Górniczej w Dąbrowie (Śl. C.) odbytej w Katowicach w dniu 7 i 8-go grudnia 1932 roku / pod red. Komitetu Organizacyjnego. - [Dąbrowa] : nakładem Komitetu Obchodowego, [1933]

Nr inw.: KD 03788
 

52. JendřiŠÁk, Josef. Hasičské automobily v Čechách / Josef Jendřišak, Petr Svoboda a kolektiv. D. 1. - Český Těšín : Fijepo, 2005

Nr inw.: KN 25545
 

53. JendřiŠÁk, Josef. 90 let Sboru dobrovolných hasičů v Českém Těšíně - Mostech : 1913-2003 / [sestavil Josef Jendřišák, Jan Urbanczyk, Eduard Billich]. - Český Těšín : Fijepo, 2003

Nr inw.: KN 25546
 

54. Jost, Henryk. O górnictwie i hutnictwie tatrzańskim / Henryk Jost ; Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa. - Katowice : Zarząd Główny SITPH, 1989

Nr inw.: KN 25547
 

55. Jubilatce : z okazji 60-lecia KPC. - Czeski Cieszyn : Zarząd Główny PZKO, 1981

Nr inw.: KN 25548
 

56. Jubilejní bulletin : 225. výročí založení evangelického kostela v Komorní Lhotce / [Boleslav Firla i in.]. - [B.m. : b.w., 2007]

Nr inw.: KN 25549
 

57. Jubileusz S. Polonia Karwina 16.-17.VII.1949 : jednodniówka sportowa "Głosu Ludu" : (Cz. Cieszyn, 6 lipca 1949) / [red. jednodniówki W. O. i E. G.]. - [Czeski Cieszyn : b.w., 1949]

Nr inw.: KD 03789
 

58. JuraČka, Vladimír. 200 [Dvě stě] let dolování uhlí na Karvinsku : 1776-1976 : bibliograficko-informační materiál vydaný k dvoustému výročí objevu uhlí na Karvinsku / [zpracoval Vladimír Juračka] ; Okresní veřejná a studijní knihovna v Karviné, Důl ČSM ve Stonavě. - Karviná ; Stonava : Okresní veřejná a studijní knihovna : Důl ČSM, 1976

Nr inw.: KN 25550
 

59. K 80. výročí povýšení Orlové na město / [zprac. kolektiv členů Klubu přátel staré Orlové ; vedoucí redaktorka Marie Pustelníková]. - Orlová : Klub přátel staré Orlové, 2002

Nr inw.: KN 25551
 

60. Kaczmarczyk, Stanisław. Chceš být vítězem? / St. Kaczmarczyk. - [B.m. : b.w.], 2004

Nr inw.: KN 25552
 

61. Kafka, Bohuslav. Soubor materiálů k 60. výročí založení KSČ v okrese Frýdek-Místek : na pomoc funkcionářskému aktivu v okrese Frýdek-Místek / [aut. Bohuslav Kafka]. - Frýdek-Místek : Dům politické výchovy OV KSČ : Okresní výbor Socialistické akademie, 1981

Nr inw.: KN 25553
 

62. KojeckÝ, Zdeněk. Zdeněk Fierlinger a naše revoluce / napsal Zdeněk Kojecký. - Brno : nákladem tiskových a vydavatelských podniků Zář (dříve Novina), 1945

Nr inw.: KD 03790
 

63. KoneČnÝ, Zdeněk. Pracovní nasazení válečných zajatců a obyvatel Evropy w ČSR (1939-1945) / Zdeněk Konečný. - Brno : Universita J. E. Purkyně, 1967

Nr inw.: KN 25554
 

64. Konsum Robotniczy w Cieszynie : spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami : 1920-1930 : 10 lat / [Józef Machej i in.]. - Cieszyn : Konsum Robotniczy, [1931]

Nr inw.: KD 03791
 

65. KOSLeć pieśni w dal... : chór męski Hejnał-Echo Polski Związek Kulturalno-Oświatowy Karwina-Frysztat : 80-65 lat / [oprac. KOS]. - [B.m. : b.w., 2000]

Nr inw.: KN 25555
 

66. Kozel, Jaroslav. V pevné internacionální jednotě pracujících dále budovat vyspělou socialistickou společnost : referát s. Jar. Kozla, vedoucího III. odd. KV KSČ v Ostravě : Krajská ideologická konference KSČČeský Těšín, 24. května 1962. - Ostrava : KV KSČ, 1962

Nr inw.: KN 25556
 

67. Kożusznik, Jolanta. PSP Olbrachcice : 1828-2003 : 175-lecie / [przygotowała Jolanta Kožusznikowa]. - [B.m. : b.w., 2003

Nr inw.: KN 25557
 

68. Kroczek, Władysław. Pod klenbou ropické svatyně / [zpracovali Kroczek Władysław, Jelínková Wiesława]. - [B.m. : b.w., 2006]

Nr inw.: KN 25558
 

69. Kroczek, Władysław. Pod klenbou ropické svatyně / [zpracovali Kroczek Władysław, Jelínková Wiesława]. - [B.m. : b.w., 2006]

Nr inw.: KN 25559
 

70. Krótka historya kościoła chrześciańskiego z dodatkiem dla użytku młodzieży / wyd. przez "Ewangelickie towarzystwo oświaty ludowéj w Cieszynie" ; według "historyi kalwskiéj" oprac. Jan Pindór. - Cieszyn : Ewangelickie Towarzystwo Oświaty Ludowéj, 1883

Nr inw.: KD 03792
 

71. Księga pamiątkowa ku uczczeniu 40. rocznicy założenia stowarzyszenia "Jedność" w Cieszynie : 1886-1926 / zredagował Jan Galicz. - Cieszyn : nakładem Komitetu Jubileuszowego, 1926

Nr inw.: KD 03793
 

72. Kwestja cieszyńska : zbiór dokumentów z okresu walki o Śląsk Cieszyński 1918-1920 / zestawił Włodzimierz Dąbrowski. - Katowice : [b.w.], 1923

Nr inw.: KD 03794
 

73. Kwietniowski, Arnold J. T. G. Masaryk : życie i dzieło / Arnold J. Kwietniowski ; z przedmową Zdzisława Dębickiego. - Frysztat : nakładem Księgarni Teofila Firuta, 1926

Nr inw.: KD 03795
 

74. Léčebný fond veřejných zaměstnanců 1926-1936. - Praha : Léčebný fond veřejných zaměstnanců, [1936]

Nr inw.: KD 03796 , KD 03797
 

75. Legowicz, Helena. Literatura na Zaolziu : wystawa polskich wydawnictw 1945-1997 / [red. Helena Legowicz, Kazimierz Kaszper]. - Karwina : Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej : Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC, [1997]

Nr inw.: KN 25560
 

76. Londzin, Józef. [Polskość Śląska Cieszyńskiego / napisał Józef Londzin]. - [Cieszyn : nakł. własnym, 1924]

Nr inw.: KD 03798
 

77. Macura, Józef. Dodatki do podręcznika historii dla klasy I średnich szkół zawodowych z polskim językiem nauczania / [oprac. Józef Macura i Gustaw Pyszko ; z jęz. czes. przeł. Urszula Dzierżawska-Bukowska]. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987

Nr inw.: KN 25561
 

78. Macura, Józef. Teksty pomocnicze do nauczania historii : teksty dotyczą historii narodu polskiego oraz regionalnej historii Śląska Cieszyńskiego / oprac. Józef Macura ; Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w CSRS. ZG. Sekcja Historyczna. - Cz. Cieszyn : [ZG PZKO. Sekcja Historyczna], 1979

Nr inw.: KN 25562
 

79. Mainka, Alojzy. 50 lat śpiewactwa w Oldrzychowicach : 1928-1978 / [tekst oraz redakcja Alojzy Mainka]. - Oldrzychowice : Koło Miejscowe PZKO, 1978

Nr inw.: KN 25563
 

80. Majowe wiersze : (wybór wierszy na obchody 1. i 9. maja) / [oprac. Wanda Kozdra]. - Karviná : Okresní knihovna, 1983

Nr inw.: KN 25564
 

81. Meyers grosser Hausatlas : mit 213 Haupt- und Nebenkarten, einem alphabetischen Namenverzeichnis mit Rund 100 000 Namen und einer geographischen Einleitung mit 79 farbigen Textabbildungen / hrsg. von Edgar Lehmann. - Leipzig : Bibliographisches Institut, cop. 1938

Nr inw.: KD 03799
 

82. Michejda, Franciszek. Ks. Karol Kotschy pastor zboru ustrońskiego : ur. 25. stycznia 1789, + 9. lutego 1856 : wspomnienie w 50. rocznicę śmierci / napisał Franciszek Michejda. - [B.m. : b.w.], 1906

Nr inw.: KD 03800
 

83. Michejda, Oskar. Ks. Franciszek Michejda / [Oskar Michejda]. - Cieszyn : nakładem Towarzystwa Ewangelickiego, 1921

Nr inw.: KD 03801
 

84. Mickiewicz, Adam. [Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historja szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach, wierszem / Adam Mickiewicz ; objaśnili i zastosowali do potrzeb szkolnych Jan Bystrzycki i Michał Janik]. - [B.m. : b.w., 192-]

Nr inw.: KD 03802
 

85. Mielnik, Ryszard. Z dziejów hutnictwa / oprac. Ryszard Mielnik ; Muzeum Historii Katowic. - Katowice : [Muzeum Historii Katowic], 1984

Nr inw.: KN 25565
 

86. Milerska, Ewa. Výšivka na těšínském živůtku / Ewa Milerska. - Český Těšín : Folkloristická sekce Hlavního výboru Polského kulturně osvětového svazu, [1985]

Nr inw.: KN 25566
 

87. Minęło 55 lat : publikacja okolicznościowa / pod red. Stanisława Zahradnika ; przy współpracy Jana Kufy i Józefa Kajfosza ; [tł. z czes. Józef Kajfosz] ; Komitet Klasy Maturalnej 1945-1951 Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. - Czeski Cieszyn : Komitet Klasy Maturalnej 1945-1951 Polskiego Gimnazjum, 2007

Nr inw.: KN 25567
 

88. Minęło 55 lat : publikacja okolicznościowa / pod red. Stanisława Zahradnika ; przy współpracy Jana Kufy i Józefa Kajfosza ; [tł. z czes. Józef Kajfosz] ; Komitet Klasy Maturalnej 1945-1951 Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. - Wyd. 2, popr. i uzup.. - Czeski Cieszyn : Komitet Klasy Maturalnej 1945-1951 Polskiego Gimnazjum, 2008

Nr inw.: KN 25568
 

89. Morcinek, Adam. 550 let od založení obce Nýdek : 1456-2006 / [autor textu Adam Morcinek ; překlad do polštiny Soňa Morcinková]. - Nýdek : Obec, 2006

Nr inw.: KN 25569
 

90. Na chwałę Bogu i Kościołowi : 85-lecie Polskiego Chóru Mieszanego przy kościele pw. Bożego Ciała w Jabłonkowie. - [B.m. : b.w., 2005]

Nr inw.: KN 25580
 

91. Na zlot młodzieży robotniczej Śląska Cieszyńskiego : z okazji dwudziestolecia Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Siła" : 1908-1928. - [B.m.] : Robotnicze Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Siła", [1928]

Nr inw.: KD 03803
 

92. Národnostně menšinová politika České republiky : základní dokumenty / [k vydání připravili Milan Pospíšil, Andrej Sulitka]. - Praha : Úřad vlády ČR. Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, 2003

Nr inw.: KN 25570
 

93. Nasz Cesarz 1848-1908 : obrazek jubileuszowy, polecony do bibliotek szkolnych reskryptem c. k. Rady Szkolnej Krajowej z dnia 14 lipca roku 1908., L. 5488. - Cieszyn : nakładem Wzajemnej Pomocy "Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na Śląsku", 1908

Nr inw.: KD 03804
 

94. NĚmec, Emerich. Inventář Státního archivu v Cieszyně Fond Archiwum Miejskie, Oddělení A Rukopisy a spisy / Emerich Němec. - Český Těšín : Okresní muzeum, 1963

Nr inw.: KN 25571
 

95. Obrzędy Świeckie / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny Czeski Cieszyn. Biuletyn nr 1. - Czeski Cieszyn : [Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny?], 1975

Nr inw.: KN 25572
 

96. Obrzędy Świeckie / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny Czeski Cieszyn. Biuletyn nr 2. - Czeski Cieszyn : [Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny?], 1976

Nr inw.: KN 25573
 

97. Obrzędy Świeckie / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny Czeski Cieszyn. Biuletyn nr 3. - Czeski Cieszyn : [Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny?], 1976

Nr inw.: KN 25574
 

98. Obrzędy Świeckie / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny Czeski Cieszyn. Biuletyn nr 4. - Czeski Cieszyn : [Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny?], 1980

Nr inw.: KN 25575
 

99. Obrzędy Świeckie / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny w Cz. Cieszynie. Biuletyn nr 5. - Czeski Cieszyn : [Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny?], 1982

Nr inw.: KN 25576
 

100. Obrzędy Świeckie / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. ZG. Biuletyn nr 6. - Czeski Cieszyn : [Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny?], 1984

Nr inw.: KN 25577
 

101. Ochman, Rudolf. 65 lecie chóru mieszanego w Lutyni Dolnej : 1908-1973 / [Rudolf Ochman]. - [B.m. : b.w., 1973]

Nr inw.: KN 25578
 

102. Okresní konference KSČ : 25.-26. ledna 1986 Frýdek-Místek / [zpracovala pracovní skupina OV KSČ]. - Frýdek-Místek : OV KSČ, 1986

Nr inw.: KN 25579
 

103. Ósmy program Zespołu Pieśni i Tańca "Górnik". - [B.m.] : Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Czechosłowacji, [1969?]

Nr inw.: KN 25581
 

104. Pallas, Ladislav. Jazyková otázka a podmínky vytváření národního vědomí ve Slezsku / Ladislaw Pallas. - Ostrava : Profil, 1970

Nr inw.: KN 25582
 

105. Pamiątka dziejowa kościoła parafialnego w Jabłonkowie. - Jabłonków : Kółko Eucharystyczne, [ok. 1931]

Nr inw.: KD 03805
 

106. Paweł Wałach : malarstwo / [wstęp Daniel Kadłubiec ; reprodukcje obrazów Zbigniew Olszar ; tłumaczenie Zdenka Wałach]. - [B.m. : b.w., po 2001]

Nr inw.: KN 25583
 

107. [Pieśni ludowe Śląska Cieszyńskiego. Inc.: "Na początek słów kilka..." / zebrał Władysław Winkler ; wstęp Daniel Kadłubiec]. - [Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 1990]

Nr inw.: KN 25584
 

108. 50 lat KPC : materiały bibliograficzno-informacyjne dla prelegentów PZKO / Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji. - Czeski Cieszyn : Wydział Kultury i Oświaty ZG PZKO, 1971

Nr inw.: KN 25641
 

109. 50 lat polskiego śpiewactwa w Karwinie-Mieście (Frysztacie). - [B.m. : b.w., 1969]

Nr inw.: KN 25585
 

110. 50 lat śpiewactwa polskiego w Karwinie na Sowińcu : wydawnictwo okolicznościowe Koła PZKO w Ka-II / [Józef Kowalczyk i in.]. - [B.m. : b.w., 1969]

Nr inw.: KN 25586
 
111. Plynárenství : 1847-1997 / [autoři Miloš Beneš i in. ; vědecký red. Jan Malínský]. - Praha : Atypo : pro ČPNS [Český plynárenský a naftový svaz], 1997
Nr inw.: KN 25587
 

112. Polaci v Československu v světle statistik a faktů : memorandum Komise pro studium česko-polských poměrů při polském Ústavu pro spolupráci se zahraničím. - Varšava : Polský ústav pro spolupráci se zahraničím, 1935

Nr inw.: KD 03806
 

113. Polonijne Igrzyska Sportowe, 3. 1977 (Kraków). III Polonijne Igrzyska Sportowe Kraków '77 / [aut. tekstów Jerzy Jabrzemski, Ryszard Kowalski, Jerzy Zmarzlik ; zdjęcia Wacław Klag i in.]. - [Kraków] : Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia", [1978]

Nr inw.: KN 25588
 

114. Polska i Czechosłowacja : gdzie tkwią przyczyny rozdźwięku polsko-czechosłowackiego?. - [B.m.] : nakładem Czechosłowackiego Komitetu Polsko-Czechosłowackiego Porozumienia Prasowego, 1934

Nr inw.: KD 03807
 

115. Polska i Czechosłowacja : gdzie tkwią przyczyny rozdźwięku polsko-czechosłowackiego?. - [B.m.] : nakładem Czechosłowackiego Komitetu Polsko-Czechosłowackiego Porozumienia Prasowego, 1934

Nr inw.: KD 03808
 

116. Polsko-czeska współpraca muzealna : dorobek i perspektywy / pod red. Zbigniewa Studenckiego. - Sosnowiec : Muzeum Miejskie, 2006

Nr inw.: KN 25589
 

117. PotoČnÁ, Eva. Vyšné Ružbachy : kúpel'ná obec / Eva Potočná ; [pol'ský preklad Danuta Branna, Krystyna Ondraszek, anglický preklad Radovan Binar]. - Poprad : Nakladatel'stvo Region Poprad, 2007

Nr inw.: KN 25590
 
118. Práce a studie Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. Č. 8. - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 1994
Nr inw.: KN 25591
 
119. Pravidla českého pravopisu : s abecedním seznamem slov a tvarů. - Přehlédnuté a doplněné vydáni větší. - Praha : Státní nakladatelství, 1924
Nr inw.: KD 03809
 

120. Právní nástroje k ochraně národnostních menšin : postavení národnostních menšin v České republice a jejich ochrana : mezinárodní seminář : Praha, 17. dubna 1997 : sborník příspěvků / [překlady Jaroslava Minajevová] ; Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Informační a dokumentační středisko Rady Evropy, Univerzita Karlova. - Praha ; Beroun : Informační a dokumentační středisko Rady Evropy : Antilopa, 1997

Nr inw.: KN 25592
 

121. Přežili : bojovníci za svobodu národů a vlasti, oběti nacistického pronásledování v letech 1939-1945 v okrese Karviná / [zpracoval Josef Foltyn]. - Karviná : Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu, 2001

Nr inw.: KN 25593
 

122. Program jubileuszowy / [red. Władysław Wróbel]. - Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w CSRS, 1972. – Program koncertu z okazji 45-lecia Chóru Męskiego „Hasło” Orłowa

Nr inw.: KN 25594
 

123. Przeczek, Franciszek. Działalność ChNP w okresie 2001-2005 / [tekst Franciszek Przeczek ; statystyki, red. Gustaw Walek, Jan Musioł] ; Chór Nauczycieli Polskich Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. - [B.m. : b.w., 2005]

Nr inw.: KN 25595
 

124. Przeczek, Wilhelm. Lufciorze : trzyaktowa komedia w gwarze / Wilhelm Przeczek ; ZG PZKO Czeski Cieszyn. Sekcja Kultury Teatralnej. - [Czeski Cieszyn : ZG PZKO. Sekcja Kultury Teatralnej], 1984

Nr inw.: KN 25596
 

125. Przybylski, Adam. Walka o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku / Adam Przybylski. - Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne, 1932

Nr inw.: KD 03810
 

126. Reger, Tadeusz. Socyaliści a niepodległość Polski / Tadeusz Reger. - Kraków : nakładem redakcyi tygodnika "Prawo Ludu" : wydał Poseł Zygmunt Klemensiewicz, 1919

Nr inw.: KD 03811
 

127. Reger, Tadeusz. Socyaliści a niepodległość Polski / Tadeusz Reger. - Kraków : nakładem redakcyi tygodnika "Prawo Ludu" : wydał Poseł Zygmunt Klemensiewicz, 1919

Nr inw.: KD 03812
 

128. Rozpis mistrovských soutěží Okresního fotbalového svazu Frýdek-Místek pro soutěžní ročník 1997-1998 / Českomoravský fotbalový svaz. Okresní fotbalový svaz [...] Frýdek-Místek [...]. - Frýdek-Místek : [Okresní fotbalový svaz], 1997

Nr inw.: KN 25597
 

129. Sbor dobrovolných hasičů Jablunkov : původní název Freiwillige Feuerwehr - Jablunkau (rok 1880), dnešní název Sbor dobrovolných hasičů - Jablunkov (rok 2000) : 120 let. - [B.m. : b.w., 2000]

Nr inw.: KN 25598
 

130. Sborník k 80. výročí založení Gymnázia v Českém Těšíně : 1921-2001 / [red. rada Jan Klus, Miroslav Krzemien, Petr Šářec]. - [B.m. : b.w.], 2001

Nr inw.: KN 25599
 

131. [Sčítání lidu, domů a bytů 1970 : kraj Severomoravský, okres Frýdek-Místek / publikaci sestavil Adam Josiek]. - Frýdek-Místek : Okresní národní výbor, [1970?]

Nr inw.: KN 25642
 

132. Sčítání lidu, domů a bytů 1970 : [kraj Severomoravský, okres Karviná / připravil kolektiv pracovníků OO ČSÚ v Karviné] ; Okresní odděleníČeského statistického úřadu v Karviné. - Karviná : OO ČSÚ, 1973

Nr inw.: KN 25600
 

133. 70 let TJ Sokol Chotěbuz / [úvod Marie Bohdalková]. - [B.m. : b.w., 2003]

Nr inw.: KN 25601
 

134. 75 lat śpiewactwa polskiego w Boguminie / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Miejscowe Koło Bogumin 1. - Bogumin : MK PZKO [Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego], 1979

Nr inw.: KN 25602
 

135. 70 lat w służbie wiedzy i społeczeństwa : Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Hawierzowie-Błędowicach : 1911-1912 - 1981-1982 / [zesp. red. Emilia Bilan i in.]. - Hawierzów-Błędowice : Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły przy SP z polskim językiem nauczania, [1982]

Nr inw.: KN 25603
 

136. Sikora, Władysław. Franciszek Świder / [Władysław Sikora, Bronisław Firla]. - Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji. Sekcja Literacko-Artystyczna, 1971

Nr inw.: KN 25604
 

137. Sikorski, Władysław. Listy Władysława Sikorskiego do Władysława L. Jaworskiego i Prezydium Naczelnego Komietu Narodowego : (1914-1919) / oprac. oraz wstępem opatrzyli Zbigniew Koziński i Zdzisław Pietrzyk ; Uniwersytet Jagielloński. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1987

Nr inw.: KN 25605
 

138. Školská legislativa : soubor vybraných předpisů vydaných po 1. 1. 2005 / sestavil Aleš Adamík. - Třinec : Resk, 2005

Nr inw.: KN 25606
 

139. C. Sprawozdanie stuletnie Polskiego Prywatnego Gimnazjum Realnego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej : rok szkolny 1909-2009 : 2766 absolwentów, 248 profesorów i wykładowców. - [Karwina] : Macierz Szkolna klas karwińskich, 2009

Nr inw.: KN 25607
 

140. Statut Kul'turnogo soûzu ukraïns'kih trudâŝih Čehoslovac'koï Socíalističnoï Respublíki : uhvalenij XI-oû konferencíèû KSUT 14 listopada 1987 roku zatverdženij Mínísterstvom vnutríšníh sprav Slovac'koï Socíalístičnoï Respublíki 5 lûtogo 1988 roku. - Prâšív : Kul'turnij soûz ukraïns'kih trudâŝih ČSSR, 1988

Nr inw.: KN 25608
 

141. Statut Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota. - [B.m.] : Obecně prospěšná společnost Koegzistence, 2000

Nr inw.: KN 25609
 

142. 100 lat budynku Polskiej Szkoły w Oldrzychowicach - Równi : 1906-2006 / [Janina Raclavská i in.]. - [B.m. : b.w., 2006]

Nr inw.: KN 25610
 

143. 100 let ve službách huti : 1906-2006 / [zpracoval odbor PH - Hasičský záchranný sbor Třineckých železáren]. - [B.m. : b.w., 2006]

Nr inw.: KN 25611
 

144. Střední průmyslováškola Frýdek-Místek. - [B.m. : b.w., po 1989

Nr inw.: KN 25612
 

145. Středníškola Třinec - Kanada / [text Eduard Jursa i in.]. - [B.m. : b.w., 2006]

Nr inw.: KN 25613
 

146. Suchanek, Kazimierz. Evangelický kostel v Bludovicích : 1782-2002 / [texty K. Suchanek, Vl. Volný jr]. - [Bludovice] : Sbor Slezské církve evangelické a.v. v České republice, 2002

Nr inw.: KN 25614
 

147. SzabÓ, Ivan. Vzácne návštevy Bratislavy / Ivan Szabó, Ladislav Švihran. - Poprad : Nakladatel'stvo Region Poprad, 2005

Nr inw.: KN 25615
 

148. 65 lat chóru mieszanego "Lira" Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Darkowie / [zredagował W. Sembol]. - [B.m. : b.w., 1975]

Nr inw.: KN 25616
 

149. 65 lat śpiewania. - [B.m. : b.w., 1990?]

Nr inw.: KN 25617
 

150. 60 lat chóru Harmonia : Łazy 1908-1968 : PZKO / [zredagował Eugeniusz Fierla ; Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Czechosłowacji. Koło Miejscowe w Orłowej 2-Łazach]. - [B.m. : b.w., 1968]

Nr inw.: KN 25619
 

151. 60 lat w służbie pieśni. - [B.m. : b.w., 1985

Nr inw.: KN 25618
 

152. Szymik, Jan. 400 lat wsi Ligotki Kameralnej 1577-1977 : /najważniejsze daty i wydarzenia/ / Jan Szymik. - Ligotka Kameralna : MK PZKO [Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego], 1976

Nr inw.: KN 25620
 

153. Śląsk w badaniach językoznawczych : badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego / pod red. Iwony Nowakowskiej-Kempnej ; Górnośląska Macierz Kultury, Międzyuczelniane Towarzystwo Naukowe im. K. Ajdukiewicza, Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska. [T. 1]. - Katowice : Górnośląska Macierz Kultury [i in.], 1993

Nr inw.: KN 25621
 

154. Tadeusz Reger : jednodniówka jubileuszowa : wspomnienia lat czterdziestu / [Ignacy Daszyński i in.]. - Cieszyn : O.K.R.P.P.S., 1932

Nr inw.: KD 03813
 

155. TarabovÁ, Marie. O výživě, stolničení, předpisy a rozpočty : druhá praktická příručka k domácímu hospodářství zpracovaná dle předepsaných osnov obecných škol 8 třídních a měšt'anských škol od I. do IV. třídy / upravila Marie Tarabová. - Holešov : Tiskárna Tuček, [1931]

Nr inw.: KD 03814
 

156. Těšínské divadlo Scena Polska : styczeń 1952 / [red. W. Wojnar]. - [Czeski Cieszyn] : nakł. TD, 1952

Nr inw.: KN 25640
 

157. Těšínsko Josefu Mánesovi : k 135. výročí narození Josefa Mánesa a u příležitosti odhalení pomníku ve Stříteži. - Český Těšín : Okresní museum, 1956

Nr inw.: KN 25622
 

158. Toman, Tadeusz. Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Piotrowicach : broszura / zredagował Tadeusz Toman. - Piotrowice : PZKO, 2005

Nr inw.: KN 25623
 

159. Tydzień Ewangelizacyjny : lato 2005. - [Dzięgielów : Centrum Misji i Ewangelizacji, 2005]

Nr inw.: KN 25624
 

160. Ulbricht, Walter. Zhroucení Německa po první světové válce a listopadová revoluce / Walter Ulbricht ; [přeložil Miroslav Vlašánek za spolupráce Zbyňka Sekala]. - Praha : Nakladatelství Rovnost, 1952

Nr inw.: KN 25625
 

161. [Ustawa Ewangelickiego Kościoła wyznania augsburskiego i helweckiego w królestwach i krajach w Radzie państwa reprezentowanych z dnia 9. grudnia 1891 r.]. - [Wiedeń : nakł. c. kr. dworowej i rządowej drukarni, 1892]

Nr inw.: KD 03815
 

162. Ustrój gminny : nr 75 zbioru i rozporządzeń, Ustawa z dnia 31. stycznia 1919. którą się wydaje ordynacyom wyborczym dla gmin republiki czeskosłowackiej (zbiór ustaw i rozporządzeń nr 75, który wszedł w życie 18. lutego 1919.). - Frysztat : nakładem Administracyi "Robotnika Śląskiego", [1922]

Nr inw.: KD 03816
 

163. VavŘÍk, Elżbieta. 60-lecie Miejscowego Koła PZKO Karwina Stare-Miasto / [oprac. tekstu Elżbieta Vavřík] ; Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RCz. - Karwina Stare Miasto : Miejscowe Koło PZKO, 2007

Nr inw.: KN 25626
 

164. Vládní program : program naší národní revoluce. - Moravská Ostrava : Kulturní a propagační oddělení při Krajském sekretariátu Komunistické strany Československa, 1945

Nr inw.: KD 03817
 

165. VondrÁČek, František. Naszej młodzieży : książka do czytania dla szkół ludowych : stopień III. (dla 6, 7 i 8 roku szkolnego) / ułożyli Franciszek Vondráček, Jan Morcinek i Karol Sikora. - Praga : Państwowe Wydawnictwo, 1926

Nr inw.: KD 03818
 

166. VoŽenÍlek, Vit. Geografia 4 : Republika Czeska : nasze państwo-Czechy, okręgi Republiki Czeskiej / Vít Voženílek, Zdeněk Szczyrba ; [tłumaczenie Barbara Głębicka-Janas, Alicja Berki]. - Olomouc : Wydawnictwo Pedagogiczne Prodos, 2003

Nr inw.: KN 25627
 

167. Vývoj a perspektivy našeho školství. - [B.m.] : Oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ, 1973

Nr inw.: KN 25628
 

168. Wielkie rzeczy : mowa o krzyżu : Tydzień Ewangelizacyjny. - [B.m. : b.w., 2004]

Nr inw.: KN 25629
 

169. Wigilijka w świetlicy : (materiał pomocniczy dla Kół PZKO) / wykorzystano wiersze poetów z naszego terenu ; autorami wierszy są Henryk Jasiczek [i in.]. - [B.m. : b.w., 197-?]

Nr inw.: KN 25630
 

170. [Wisła, największe uzdrowisko śląskie u stóp Baraniej Góry u źródeł Wisły]. - Wisła : staraniem Urzędu Gminnego, [1936]

Nr inw.: KD 03819
 

171. Wisła / [oprac. red. Urszula Witkowska]. - Bielsko-Biała : Wojewódzki Dom Kultury. Dział Informacji, Wydawnictw i Dokumentacji, [1983]

Nr inw.: KN 25631
 

172. Województwo katowickie w liczbach, Severomoravský kraj v číslech / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach, Krajská správa Českého statistického úřadu v Ostravě. - Katowice : Wojewódzki Urząd Statystyczny, 1992

Nr inw.: KN 25632
 

173. Wolność polityczna i wyzwolenie społeczne / Polska Partja Socjalistyczna. - Po konfiskacie nakład drugi. - Warszawa : [b.w.], 1932

Nr inw.: KD 03820
 

174. Wystawa Polska i Polacy w świecie : przewodnik i pamiętnik : Warszawa sierpień 1934 / [wstęp Bronisław Hełczyński]. - [B.m. : b.w., 1934]

Nr inw.: KD 03821
 

175. Wystawa Polska i Polacy w świecie : przewodnik i pamiętnik : Warszawa sierpień 1934 / [wstęp Bronisław Hełczyński]. - [B.m. : b.w., 1934]

Nr inw.: KD 03822
 

176. Wzorce zdobnictwa ludowego na Śląsku Cieszyńskim / [wstęp Longin Malicki]. - Cieszyn : nakładem Towarzystwa Przemysłu Ludowego i Domowego, [1937]

Nr inw.: KD 03823
 

177. Z dějin československo-polských vztahů : referáty a diskuse z pracovní konference Varšavské a Karlovy university, konané 26.-27. dubna 1962 v Praze / uspořádali Otakar Bartoš a Jan Havránek. - Praha : Universita Karlova, 1963

Nr inw.: KN 25633
 

178. Z pożółkłych kart kroniki szkolnej / [red. publikacji Alicja Berki]. - Lutynia Dolna : Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania, 2002

Nr inw.: KN 25634
 

179. Zahradnik, Stanisław. Polský kulturně osvětový svaz - Polski Związek Kulturalno-Oświatowy v letech 1947-1989 / Stanisław Zahradnik. - [Opava : Slezský ústav SZM, 1998]

Nr inw.: KN 25635
 

180. Zespół Tańca PZKO "Olza". - [B.m. : b.w., 1964?]

Nr inw.: KN 25636
 

181. Židé v Sudetech / [Anton] Otte [i in.]. - Praha : Česká křest'anská akademie : Portal, 2000

Nr inw.: KN 25637
 

182. Zielina, Gustaw. Ogólne zasady musztry zwartej : na podstawie regulaminu musztry dla piechoty P-I-1 dla potrzeb towarzystw gimnastycznych i sportowych, straży pożarnych i nauczycieli szkół / oprac. Gustaw Zielina. - [B.m.] : nakładem własnym, [1937]

Nr inw.: KD 03824
 

183. Zjazd Gwiaździsty, 22. 1993. XXII [Dwudziesty drugi] Zjazd Gwiaździsty 1993 : SP Wędrynia. - [B.m. : b.w., 1993]

Nr inw.: KN 25638
 

184. Zjazd Gwiaździsty, 24. 1995. XXIV [Dwudziesty czwarty] Zjazd Gwiaździsty Jabłonków-Mosty 95. - [B.m. : b.w., 1995]

Nr inw.: KN 25639
 

185. Zpráva o Krajské konferenci Komunistické strany Československa, konané 21. a 22. VII. 1945 v M. Ostravě. - Mor. Ostrava : Krajský sekretariát KSČ, 1945]

Nr inw.: KD 03825
 

186. Zwey Nachtrags-Stiftungs-Urkunden zu den, im Jahre 1830 von Seiner Durchlaucht, dem regierenden, Hochgebornen Herrn Fürsten Otto Victor von Schönburg-Waldenburg zu Waldenburg im Königreiche Sachsen, errichteten Stiftungen zur Unterstützung armer evangelischer Schullehrer und Schulamts-Candidaten Augsburgischer und Helvetischer Confession, in den sämmtlichen, den kaiserl. königl. Consistorien Augsburg. und Helvet. Confession zu Wien unterstehenden Deutschen, Böhmischen, Galizischen und Illyrischen Provinzen des Oesterreichischen Kaiser-Staates : von Seiner k. k. apostolischen Majestät dem Kaiser von Oesterreich Ferdinand I. allergnädigst bestätiget und Allerhöchsteigenhändig unterfertigt. - Wien : gedruckt bey Johann Nep. Fridrich, [po 1843]

Nr inw.: KD 03776
 

187. Żywocice 6. VIII. 1944 : jednodniówka "Głosu Ludu" w piątą rocznicę tragedii żywocickiej : Cz. Cieszyn, 25 września 1949 / [red. "jednodniówki" Eman. Guziur, Andrzej Kubisz]. - [Czeski Cieszyn : b.w., 1949]

Nr inw.: KD 03826
 
 
 

1. Doroczne Sprawozdanie z Działalności Polskiej Szkoły Podstawowej w Czeskim Cieszynie. 1997/1998

Nr inw.: CZ 06876
 

2. Doroczne Sprawozdanie z Działalności Polskiej Szkoły Podstawowej w Czeskim Cieszynie. 1999/2000

Nr inw.: CZ 06877
 

3. Doroczne Sprawozdanie z Działalności Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie. 2004/2005

Nr inw.: CZ 06878
 

4. Doroczne Sprawozdanie z Działalności Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie. 2005/2006

Nr inw.: CZ 06879
 

5. Doroczne Sprawozdanie z Działalności Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie . 2006/2007

Nr inw.: CZ 06880
 

6. Doroczne Sprawozdanie z Działalności Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie. 2007/2008

Nr inw.: CZ 06881
 

7. Nowiny dla Ludu Wiejskiego. R. 1 (1848/1849), nr 1, 2, 4-14, 19, 22, 24, 26-32, 34-39 (oryginał); nr 15-18, 20, 21, 23, 25, 33 (kserokopia)

Nr inw.: CZ 06882 , CZ 06883
 

8. Pamiętnik Ustroński. Nr 12 (2005)

Nr inw.: CZ 06884
 

9. Sprawozdanie Dyrekcji I Państwowego Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. 1938/1939

Nr inw.: CZ 06885
 

10. Sprawozdanie Kierownictwa Prywatnego Polskiego Gimnazyum Realnego im. Juliusza Słowackiego [...] w Orłowej. 1916/1917

Nr inw.: CZ 06886
  

11. Sprawozdanie roczne Polskiego Gimnazjum Realnego w Czeskim Cieszynie. 1948/1949

Nr inw.: CZ 06887
 

12. Sukcesy i Osiągnięcia Uczniów PSP w Wędryni. 2005/2006

Nr inw.: CZ 06888
 

13. Sukcesy i Osiągnięcia Uczniów PSP w Wędryni. 2006/2007

Nr inw.: CZ 06889
 
14. Táborový informátor Smilovice. R. 15 (2004)
Nr inw.: CZ 06890
 
15. Táborový informátor Smilovice. R. 16 (2005)
Nr inw.: CZ 06891
 
16. Táborový informátor Smilovice. R. 17 (2006)
Nr inw.: CZ 06892
 
17. Táborový informátor xcamp Smilovice. R. 18 (2007)
Nr inw.: CZ 06893
 
18. Táborový informátor xcamp Smilovice. R. 19 (2008)
Nr inw.: CZ 06894
 

19. Tygodnik Cieszyński. 1848, nr 1, 26 (niekompletny), 28 (niekompletny)

Nr inw.: CZ 06895
 
20. Výroční zpráva Státního učitelského ústavu ve Slezské Ostravě. 1928/1929
Nr inw.: CZ 06896
 

21. XX. Sprawozdanie roczne zarządu ewang. Domu Sierot i Ochronki w Ustroniu. 1898

Nr inw.: CZ 06897
 

22. Zeszyty Historyczne ZBoWiD. 1985

Nr inw.: CZ 06898
 

23. Zeszyty Historyczne ZBoWiD. 1986

Nr inw.: CZ 06899
 

24. Zeszyty Historyczne ZBoWiD. 1987

Nr inw.: CZ 06900
 

25. Zpráva ze života Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci za rok 2005

Nr inw.: CZ 06901
 

26. Zpráva ze života Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci za rok 2007

Nr inw.: CZ 06902
 

27. Zprávy Komise pro dějiny přírodních, lékařských a technických věd ČSAV. 1963, č. 15

Nr inw.: CZ 06903
 


 

STARE DRUKI

 

1. Jars, Gabriel. [Gabriel Jars Mitglied der königl. Akademie zu London, Paris und Lyon Metallurgische Reisen zur Untersuchung und Beobachtung der vornehmsten Eisen- Stahl- Blech- und Steinkohlen-Werke in Deutschland, Schweden, Norwegen, England und Schottland vom Jahr 1757 bis 1769 / aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen begleiten von... Carl Abraham Gerhard...]. [Erster Band]. - [Berlin : bey Christian Friedrich Himburg, 1777]

Nr inw.: SD 03494
 
 
 

RĘKOPISY

 

1. ABENDROTH."Statistická informace 1968 : vývoj stavu obyvatelstva polské nérodnosti v Severomoravském kraji" / Krajské Oddělení Státního statistického úřadu Ostrava ; zpracoval: Abendroth, vedoucí odboru Josef Palica.

Opis rkp.:  Czes. 1968 Maszyn. 32 x 20,5 cm K. 12

Nr inw.:  RS AKC. 01097
 

2. "Amtliche Benennung der Schule: Vierkl[ässige] Poln[ische] Volkssch[ule] in Lischbitz... 1923"

Roczne sprawozdanie statystyczne polskiej szkoły ludowej w Łyżbicach z 1923 r.. - Urzędowy formularz wypełniony ręcznie. - Tytuł formularza: "Statistischer Jahresausweis über den Stand der Volksschulen in Böhmen, Mähren und Schlesien für das Jahr 1923"

Opis rkp.:  Niem. 1923 Druk rękopis 34,5 x 21,5 cm S. 8

Nr inw.:  RS AKC. 01039
 

3. Artykuły polemiczne dotyczące spraw polskiej mniejszości w Czechosłowacji, przeznaczone prawdopodobnie do Głosu Ludu i Zwrotu, z lat 1964-1966

1. Stanisław Zahradnik: "Spór o gałąź czy pień" (fragment tekstu w 2 egz.) - 1964, k. 1-16. - 2. Stanisław Zahradnik: "Znaczenie języka macierzystego dla Polaków na naszym terenie" (inna wersja poprzedniego tekstu) - 1964, k. 17-22. - 3. Stanisław Zahradnik: "W sprawie zaniedbanej" (2 egz. maszynopisu oraz rękopis) - 1966, k. 23-30. - 4. "Uwagi do wyjaśnienia" - 1965, k. 31-33. - 5. Artykuł bez tytułu, anonimowy, pisany w imieniu trzynieckiego koła PZKO, k. 34-36

Opis rkp.:  Pol. 1964-1966 Rękopis maszyn. 30 x 21 cm i mniej K. 36

Nr inw.:  RS AKC. 01122
 

4. "Auszug aus dem Vermessungs- und Schätzungs-An[l]age für das allgemeine Kataster über den [Gr]undbesitz des...

Poszyt drukowanych formularzy z wpisami ręcznymi dotyczącymi nieruchomości w Trzyńcu pod numerem 25

Opis rkp.:  Niem. czes. 1855-1882 37,5 x 24,5 cm K. 6

Nr inw.:  RS AKC. 01061
 

5. BALCAREK, LUDWIK. Papiery. Dokumenty osobiste Ludwika Balcarka (kserokopie) z lat 1919-1962

1. Legitymacja służbowa Ludwika Balcarka, podporucznika VIII Baonu zapasowego Armii Gen. Hallera z 1919 r., k. 1. - 2. Dyplom odznaki SOPVP (Svaz osvobozených politických věů a pozůstalých po politických vězních v Československé republice) nadanej L. Balcarkowi w 1954 r., k. 2. - 3. Dyplom uznania od SPB (Svaz protifašistických bojovniků) dla L. Balcarka przyznany ok. 1960 r., k. 3. - 4. Dyplom uznania za działalność kulturalną przyznany L. Balcarkowi przez Polski Zespół Śpiewaczy "Hutnik" z okazji pięciolecia istnienia - [1959 r.], k. 4. - 5. Dyplom srebrnej odznaki PZKO za zasługi z 1962 r., k. 5. - 6. Klepsydra Ludwika Balcarka, zm. 6.7.1962 r., k. 6

Opis rkp.:  Pol. czes. ok. 1990 Kserokop. druku kserokop. rękopisu 30 x 21 cm K. 6

Nr inw.:  RS AKC. 01077
 

6. BROMEK, Karol. List Karola Bromka z Mistrzowic do dyrekcji Banku Rolniczego w Cieszynie z prośbą o posadę praktykanta z 11.12.1920

Opis rkp.:  Pol. 1920 34 x 21 cm K. 2
Nr inw.:  RS AKC. 01052
 
7. "Die Wahrheit über den Krieg!"

Niemiecka ulotka propagandowa z czasu II wojny św. - styczeń 1945 r.

Opis rkp.:  Niem. pol. czes. 1945 Druk 23 x 16 cm K. 2

Nr inw.:  RS AKC. 01125
 

8. Dokument dotyczący służby wojskowej w armii austriackiej jednorocznego ochotnika, podoficera rezerwy Jana Biedrawy z lat 1883-1910

W dokumencie wpisy potwierdzające udział Jana Biedrawy w kolejnych ćwiczeniach wojskowych od 1887 do 1889 r. oraz o zwolnieniu z ćwiczeń z lat 1893 i 1910.

Dokument niekompletny, pierwsza karta przerwana na pół, druga zachowała się tylko częściowo, brak dolnej połowy drugiej karty.

Opis rkp.:  Niem. 1883-1910 44,5 x 29 cm K. 3

Nr inw.:  RS AKC. 01056
 

9. Dokumenty dotyczące nieruchomości Jerzego Mięciela w Ligocie Alodialnej i ciążących na niej zobowiązań z l. 1848-1861

1. Dokument zaświadczający o zobowiązaniach właściciela gruntu rolnego w Ligocie Alodialnej Georga Menzila (Jerzego Mięciela?) - 10.5.1848, k. 1-2. - 2. Mienzil (Mięciel?) z Kocobędza nr 10 prosi o anulowanoie obciążeń urbarialnych na jego właśnosci - 21.4.1856, k. 3 - 3. "Georg Mientziel Nro 10. in Allodial Ellgoth..." - pokwitowanie na zapłacenie czynszu [?] przez Jerzego Mięciela - 1831, k. 4

Opis rkp.:  Niem. 1848-1861 34 x 21 cm K. 4

Nr inw.:  RS AKC. 01054
 

10. Dokumenty dotyczące spadku po Jakubie Stassu z Czarnego koło Czadcy

1. List Józefa Stassa z Czarnego do fiskalisa państwa streczeńskiego w sprawie spadku po ojcu Jakubie Stassu - 19 w., k. 1-2. - 2. "Specificatia weczij gazdowskich powrchnich a gakichkolwek po Kubowi nebohem Stassowi negdij obiwatelowij csernanskem..." - spis majątku po zmarłym Jakubie Stassu - 19 w., k. 3. - 3. Dokument dotyczący gruntów dzierżawionych przez parafię w Czarnem od Jana Stassa i Jana Belessa - 1798, k. 4-5

Opis rkp.:  Słowacki łac. 18-19 w. 38 x 23 cm i mniej K. 5

Nr inw.:  RS AKC. 01058
 

11. Dokumenty dotyczące własności gruntu Anny i Adama Cienciałów z Mistrzowic oraz ich synów Pawła i Andrzeja z lat 1835-1896

1. Umowa kupna przez Annę Cienciałę gruntu w Mistrzowicach w 1835 r. - k. 1-3. - 2. Dokument Sądu Powiatowego w Cieszynie dotyczący majątku Anny Cienciały z Mistrzowic i jej synów, Pawła i Andrzeja - 1874, k. 4-6. - 2. "Prośba małżonków Adama i Anny Cienciały właścicieli gruntu nr 8 w Mistrzowicach przez i na ręce adwokata Dra I. Michejdy w Cieszynie o czynności hipoteczne wewnątrz wymienione" - 1896, k.7

Opis rkp.:  Niem. pol. 1835-1896 34,5 x 21,5 cm i mniej K. 7

Nr inw.:  RS AKC. 01060
 

12. "Einantwortungsurkunde für den Georg Kaisar auf den Dom. Häuslergrund sub No. 12. in der Gemeinde Koikowitz" - 22.8.1842

Dokument przekazania pozostałości - nieruchomości w Kojkowicach po zmarłym Janie Kaisarze jego synowi Jerzemu Kaisarowi, określający również jego obowiązki wobec rodzeństwa z tym związane.

Pod tekstem pieczęć z wycinanką

Opis rkp.:  Niem. 1842 34 x 21 cm K. 2

Nr inw.:  RS AKC. 01053
 

13. Fragmenty kroniki Ropicy dotyczące ogólnej historii gminy, kościoła i szkół

W tekście liczne skreślenia powstałe przed kopiowaniem

Opis rkp.:  Pol. 20 w. Kserokop. maszyn kserokop. rękopisu 30 x 21 cm K. 12

Nr inw.:  RS AKC. 01076
 

14. Fragmenty tekstów z książek i czasopism oraz dokumentów związanych z działalnością PZKO

1. Errata z Leksykonu PZKO [wyd. w 1997 r.] (kserokop. druku, 2 egz.), k. 1-2. - 2. Rękopiśmienne uwagi dotyczące Leksykonu PZKO, k. 3. - 3. "Zaolzie notatnik kulturalny" (kserokopia strony z rubryką o tym tytule w miesięczniku Śląsk 2004, nr 11), k. 4. - 4. Kserokopia dwóch stron z Biografického slovníka Slezska a severní Moravy, sešit 1, Opava 1993, k. 5. - 5. Kserokopie dwóch artykułów z miesięcznika Zwrot 1970, nr 5 oraz nr 6 (2 egz.), k. 6-10. - 6. "Úsvit dějin a počátky českého a polského státu" (kserokopia druku - kalendarium wydarzeń historycznych z niezidentyfikowanej publikacji), k. 11-13. - 7. Kserokopie tabel statystycznych i map Śląska Cieszyńskiego z różnych publikacji, k. 14-19. - 8. "Regulamin Konkursu Krytyczno-Literackiego VIII Mysłowickiego Tygodnia Poezji" - 1993, k. 20. - 9. Program sesji dotyczącej historii Śląska Cieszyńskiego (kserokop. druku) - ok. 1990, k. 21. - 10. Fragmenty dokumentów dotyczących partii politycznych Czechosłowacji, oraz polityki narodowościowej z lat 1990-1998, k. 22-24

Opis rkp.:  Pol. czes. ok. 1990-2004 Kserokop. druku rękopis maszyn. wydruk komputerowy 30 x 21 cm i mniej K. 24

Nr inw.:  RS AKC. 01103
 

15. Kopia pisma pastora seniora Józefa Franciszka Schimko, inspektora szkolnego do nauczycieli szkół ewangelickich z 1843 r.

Opis rkp.:  Niem. 1843 40 x 25,5 cm K. 9

Nr inw.:  RS AKC. 01166
 

16. KOŘÁLKOVÁ, Květa. "K některým problémům československo-polských vztahů po druhé světové válce : teze" / Kvéta Kořalková.

Materiał z konferencji "1000 lat wzajemnych stosunków czesko-polskich" w Hradcu k. Opawy

Opis rkp.:  Czes. 1965? Maszyn. powielony 29,5 x 21 cm K. 4

Nr inw.:  RS AKC. 01078
 

17. Korespondencja pomiędzy firmą Erich Fellner z Morawskiej Ostrawy a Bank u. Wechselstuben-Aktiongesellschaft "Merkur" w Wiedniu w sprawie wierzytelności firmy wobec Ludwika Urbana z Wiednia z 1920 r.

Opis rkp.:  Niem. 1920 27 x 20,5 cm K. 2

Nr inw.:  RS AKC. 01050
 
18. KREJČÍ, Karel."Slovanská, revoluční a humanitní základna československo-polských styků v letech 1795-1863" / Karel Krejčí.

Materiał z konferencji "1000 lat wzajemnych stosunków czesko-polskich" w Hradcu k. Opawy

Opis rkp.:  Czes. 1965 Maszyn. powielony 30 x 21,5 cm K. 16

Nr inw.:  RS AKC. 01084
 

19. "Kronika obce Ropice 1918. Ropica. Kronika gminy"

Kronika obejmuje większość 19 w. i 20 w. do 1937 r. - Kopia niekompletna. Brak zakończenia. - Na końcu wykaz fotografii w tekście oraz spis treści

Opis rkp.:  Pol. 20 w. Kserokop. rękopisu kserokop. fotografii kserokop. maszyn. kserokop. druku rękopis 30 x 21 cm K. 142

Nr inw.:  RS AKC. 01074
 

20. "Kronika S[towarzyszenia] M[łodzieży] K[atolickiej] w Ropicy" od 1920-1938 r.

Fragmenty kroniki z lat 1920-1923, 1929, 1932 i 1938

Na k. 1-10 tekst kserowany dwustronnie, po 2 strony oryginału na każdej stronie karty. - Strony numerowane, prawdopodobnie według stron oryginału: od 1-11, 14-15, 24-25, 32-33, 58-59, 68-69, 74-76

Opis rkp.:  Pol. 20 w. Kserokop. rękopisu 21 x 30 cm K. 11 Pismo kilku rąk

Nr inw.:  RS AKC. 01075
 
21. KRZEMIEŃSKA, Barbara. "Češi a Poláci v mínění svých nejstarších kronikářů : teze konference" / Barbara Krzemieńska.

Materiał z konferencji "1000 lat wzajemnych stosunków czesko-polskich" w Hradcu k. Opawy

Opis rkp.:  Czes. 1965 Maszyn. powielony 30 x 21 cm K. 2

Nr inw.:  RS AKC. 01080
 

22. "Księga protokołów walnych zgromadzeń... Banku Ewangel." [w Cieszynie]

Do 1923 r. protokoły pisane po niemiecku, nazwa banku Spar- und Darlehensbank des Evangelischen Lesevereines. - Od czerwca 1924 protokoły pisane po polsku, nazwa banku Bank Ewangelicki, od 1931 r. Spółdzielczy Bank Ewangelicki

Jednostkę stanowi zeszyt w twardych okładkach, większość protokołów pisana ręcznie w zeszycie, protokoły z lat 1912-1916 pisane na maszynie lub ręcznie na osobnych kartach wklejonych do zeszytu.

Opis rkp.:  Niem. pol. 1910-1934 Rękopis maszyn. druk 33 x 21 cm K. 74, w tym k. 67-73 niezapis. Opr. wspł. tekt., płt.

Nr inw.:  RS AKC. IV 01040

 

23. Księga rachunkowa Kasy Raiffeisena, prawdopodobnie w Lesznej Dolnej (fragment) z lat 1918-1919

Na pierwszej karcie pięć austriackich znaczków opłaty skarbowej oraz nieczytelne pieczęcie

Księga niekompletna, zachowało się tylko kilka kart i górna papierowa okładka

Opis rkp.:  Pol. 1918-1919 44 x 29,5 cm K. I, 9

Nr inw.:  RS AKC. 01062
 

24. KUFA, Jan. "Kalendarz Głosu Ludu 1946-1953, Kalendarz Zwrotu 1954-1961, Kalendarz Śląski 1962-2002. Spisy treści / Poskłodoł Janek z Gróniczka".

Opis rkp.:  Pol. 2002 Wydruk komputerowy kserokop. druku 30 x 21 cm K. 45 Opr. pap., folia, drut

Nr inw.:  RS AKC. III 01067

 

25. KUFA, Jan. "Zwrot rocznik I-LII. Spis treści / Poskłodoł Janek z Gróniczka".

Spisy treści miesięcznika "Zwrot" z lat 1949-2001

Opis rkp.:  Pol. 2002 Kserokop. druku 30 x 21 cm K. 132 Opr. pap., folia, drut

Nr inw.:  RS AKC. III 01066

 
26. KULA, Józef. "Łąckim PZKOWcom ku pamięci"

Praca nagrodzona w konkursie Sekcji Historii Regionu przy ZG PZKO na biogramy pt. "Zasłużony dla PZKO" w 2007 r., zgłoszona przez Józefa Kulę w dwóch częściach pod odrębnymi hasłami "Zaolzianin" i "Spod Czantorki", przez komisję konkursową potraktowana jako całość.

1. "Łąckim PZKOWcom ku pamięci", k. 1-46. - 2. "Potomnym Stanisławic", k. 47-66

Opis rkp.:  Pol. 2007 Wydruk komputerowy 30 x 21 cm S. 66 Opr. folia, papier

Nr inw.:  RS AKC. III 01069

 

27. List dłużny dotyczący długu mieszkańca Mistrzowic wobec zboru ewangelickiego w Cieszynie z 1885 r.

List niepodpisany, brak nazwiska dłużnika

Opis rkp.:  Pol. 1885 34 x 21 cm K. 2
Nr inw.:  RS AKC. 01047
 

28. "Lista kandydatów Sląskiej Partji Ludowej do zastępstwa gminnego Český Těšín dnia 27 września 1931"

Opis rkp.:  Niem. pol. 1931 Druk 30 x 15 cm K. 1

Nr inw.:  RS AKC. 01138
 
29. "Materiály pro jednání poradního sboru ředitele Českého rozhlasu Ostrava polského vysílání dne 11. března 1998 v Ostravě"

Zawiera protokół z posiedzenia Rady Programowej polskiego programu Czeskiego Radia Ostrawa z 11.3.1999 r.

Opis rkp.:  Czes. 1998-1999 Wydruk komputerowy 30 x 21,5 cm K. 6 Opr. papier, folia, bindowanie

Nr inw.:  RS AKC. III 01072

 

30. Materiały biograficzne dotyczące Adolfa Szurmana (1909-) z Suchej Średniej

1. Dwa kwestionariusze osobowe Adolfa Szurmana, jeden prawdopodobnie z czasu II wojny św., drugi po 1970 r. z Klubu Nauczycieli Emerytów przy ZG PZKO (kserokopie), k. 1-2. - 2. Życiorys Adolfa Szurmana napisany w 1974 r. (kserokopia), k. 3-6. - 3. Fragment wspomnień Adolfa Szurmana[?] z 1987 r. (kserokopia), k. 7. - 4. Życiorys Adolfa Szurmana napisany w 1985 r. na podstawie jego własnoręcznego życiorysu, k. 8-9. - 5. Kserokopia wycinka z "Naszej Gazetki" 1993, nr 7 z artykułem o Adolfie Szurmanie podpisanym (mus), k. 10. - 6. Kserokopia wycinka ze "Zwrotu" 1989, nr 5 z wywiadem Karola Raszyka z Adolfem Szurmanem, k. 11-12. - 7. Notatki Stanisława Zahradnika dotyczące Adolfa Szurmana, k.13

Opis rkp.:  Pol. po 1989 Kserokop. rękopisu kserokop. maszyn. kserokop. druku 30 x 25,5 cm i mniej K. 13

Nr inw.:  RS AKC. 01127
 

31. Materiały dotyczące mniejszości narodowych w Czechosłowacji z 1968 r.

Materiały dotyczące mniejszości narodowych w Czechosłowacji oraz projekty nowego podziału administracyjnego

1. Zvára: "Socialistické národnosti v ČSSR a vzt’ahy Čechov a Slovakov a národností", k. 1-7. - 2. Jan Šindelka: "Vztahy mezi ekonomickými, sociálními, politickými, právními, kulturními a ideologickými stránkami řešení národnostní otázky...", k. 8-10. - 3. J. Zvara, R. Szabó: "Mad’arská socialistická národnost v ČSSR a problematika jej d’alšieho rozvoja a zbližovania s oboma národmi", k. 11-16. - 4. "Stanovisko Ústredného výboru Csemadoku k januárovému uzneseniu Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska a návrh na riešenie národnostnej otázky", k. 17-28. - 5. "Stanovisko zástupcov matičného hnutia z okresov južného Slovenska k súčasným národnostným vzt’ahom Slovákov a Mad’arov na tomto území", k. 29-39. - 6. Zdeněk Vávra: "Návrh na státoprávní a územní uspořadání", k. 40-42. - 7. "Návrh na státoprávní uspořadání a územníčlenění státu (I. alternativa - rovnoprávné postavení Moravy a Slezska při trojdílném státoprávním uspořádání budoucí federace)", k. 43-61. - 8. "Návrh na státoprávní uspořadání a územníčlenění státu (III. alternativa - dvojdilné uspořádání)", k. 62-71

Opis rkp.:  Pol. 1968 Maszyn. maszyn. powielony 30 x 21 cm K. 71

Nr inw.:  RS AKC. 01120
 

32. Materiały dotyczące mniejszości polskiej w Czechosłowacji z lat 1961-1968

1. Andělín Grobelný: "Jak je to s autochtonstvím na Těšínsku?", k. 1-6. - 2. "Organizační pozice polské národnostní skupiny v oblasti Těšínska v období první republiky" (2 egz.), k. 7-25. - 3. "Hlavní údaje o PZKO v období X. sjezdu v r. 1968", k. 26. - 4. Wyniki spisu ludności z 1961 r. w powiatach Karwina i Frydek-Mistek, k. 27-32. - 5. "Głos Ludu - jeho pojetí, profil a vliv (ze zprávy pro KV KSČ v II. 1965)", k. 33-40. - 6. "Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Czechosłowacji, Zarząd Główny w Czeskim Cieszynie. Informace o polské národní skupině v Československu", k. 41-46. - 7. Instytut Socjologii Uniwersytet Szczeciński: "Polacy w Czechach, kwiecień 2003", k. 47-58

Opis rkp.:  Czes. 1961-2003 Maszyn. maszyn. powielony 30 x 21,5 cm K. 58

Nr inw.:  RS AKC. 01121
 

33. Materiały dotyczące prac komisji do spraw administracji terytorialnej i narodowości do oceny rozwoju historycznego i stosunków polsko-czeskich na Śląsku Cieszyńskim przy Czeskiej Radzie Narodowej w latach 1991-1993

Dokumentacja prac sekcji historycznej komisji nad wydaniem pracy Nástin dějin Těšínska: korespondencja pomiędzy zarządem Komisji a Stanisławem Zahradnikiem, protokoły z posiedzeń, notatki Stanisława Zahradnika z posiedzeń

Opis rkp.:  Pol. czes. 1991-1993 Maszyn. wydruk komputerowy rękopis 30 x 21,5 cm i mniej K. 62

Nr inw.:  RS AKC. 01088
 

34. Materiały dotyczące spraw narodowościowych na Zaolziu w latach 1919-1935

1. Dwie propagandowe ulotki plebiscytowe z 1920 r. antyczeskie, k. 1-2. - 2. Ulotka zwołująca na wiec protestacyjny przeciw nadużyciom podczas spisu ludności w Czechosłowacji w 1931 r. (kserokopia), k. 3. - 3. Propagandowe ulotki antypolskie - ok. 1935 r., k. 4-7. - 4. Ulotka informująca o tzw. opcji na rzecz obywatelstwa czechosłowackiego z 1926 r., k. 7

Opis rkp.:  Pol. czes. 1919-1935 Druk kserokop. druku 35 X 24 cm i mniej K. 7

Nr inw.:  RS AKC. 01128
 

35. Materiały dotyczące tzw. Praskiej Wiosny wśród Polaków na Zaolziu

1. "Za Dubčeka! Za svobodu!" (ulotka wzywająca do podjęcia strajku w kopalniach VOKD) z 25.8.1968, k. 1. - 2. "Trojdílné uspořádání státu: Návrh na rovnoprávné postavení Moravy a Slezska" (wydanie specjalne czasopisma Index z sierpnia 1968 r.), k. 2-17. - 3. Kilka artykułów prasowych, m. in. Jana Rusnoka z lat 1968-1968, przepisanych ręcznie, z komentarzami polemicznymi pisanymi tą samą ręką, k. 18-41. - 4. Zbiór wycinków prasowych z różnych gazet z artykułami o tematyce narodowościowej z lat 1966-1969, k. 42-76. - 5. "Prohlášení. Nejdůležitější zásady XIV mimořádného sjezdu KSČ" (oświadczenie Komitetu centralnego KSČ wydane po wejściu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji) - 1968, k. 77-82. - 6. Ulotki wyborcze KPCZ z wyborów w 1968 r., k. 83-90

Opis rkp.:  Pol. czes. 1968-1969 Druk rękopis 47 x 31,5 cm i mniej K. 90

Nr inw.:  RS AKC. 01130
 

36. Materiały dotyczące wyborów w Republice Czeskiej po 1993 r.

1. "Volby do zastupitelstev krajů = Wybory do przedstawicielstw okręgów : Zákon č. 130/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů = Ustawa nr 130/2000 Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2000 o wyborach do przedstawicielstw okręgów i o nowelizacji niektórych ustaw : seznam obcí s rozšířenou působností = spis gmin z podwyższonymi kompetencjami : Kraj moravskoslezský = Okręg Morawskośląski", k. 1-10. - 2. Karta do głosowania w referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2003 r., k. 11. - 3. "Kongres Ruchu politycznego >>Wspólnota-Coexistentia<< Trzyniec, 14.4.2007...", k. 12-21. - 4. Notatki Stanisława Zahradnika dotyczące m. in. wyborów w 1994 r., k. 22-23

Opis rkp.:  Czes. 1994-2007 Druk rękopis 21 x 15 cm i mniej K. 23

Nr inw.:  RS AKC. 01173
 
37. Materiały dotyczące wydania książki Nástin dějin Těšínska / red. Mečislav Borák a Jan Gawrecki. - Ostrava ; Praha, 1992

1. Spis treści książki, k. 1. - 2. Jaroslav Valenta: "Nástin dějin Těšínska - úvod. Proč dnes píšeme Nástnin dějin Těšínska?" (kopia maszyn.), k. 2-8. - 3. Jan Rusnok, Stanisław Zahradnik: "Uwagi do publikacji" (maszyn. z podpisami, 2 egz.) - ok. 1991, k. 9-22. - 4. Rękopiśmienne notatki Stanisława Zahradnika z uwagami do treści książki, k. 23-24. - 5. Stanisław Zahradnik, Jan Rusnok: "Poznámky k předloženému podkladovému materiálu k historii Těšínska, zpracovaného pracovníky SSÚČSAV v Opavě p.n. Studie k dějinám Těšínska pro historickou Komisi při Výboru ČNR pro územní správu a národnosti" (kserokop. maszyn., 2 egz.) - 5.11.1991, k. 25-28. - 6. Jaroslav Valenta: "Poznámky a přípominky k dílu Studie k dějinám Těšínska, Opava 1991 (Slezský ústav ČSAV), 176 ss." (maszyn., kserokop. maszyn., 2 egz.) - 3.11.1991, k. 29-42. - 7. Jaroslav Valenta: List do Stanisława Zahradnika oraz komentarz do uwag S. Zahradnika i J. Rusnoka do książki (maszyn., kserokop. maszyn.) - 8-9.11.1991, k.43-54. - 8. Stanisław Zahradnik: List do Rudolfa Duška i Rudolfa Žáčka z odpowiedzią na komentarz J. Valenty (maszyn., 2 egz. + brudnopis) - 12-12.1991, k. 55-60. - 9. Andělín Grobelný: "Studie k dějinám Těšínska, 176 stran. Lektorské vyjádření" (kserokop. maszyn., 2 egz.) - 25.12.1991, k. 61-65. - 10. Jan Rusnok: List do J. Valenty i R. Duška z odpowiedzią na komentarz J. Valenty (maszyn., kserokop. maszyn., 2 egz.) - ok. 1991, k. 66-69. - 11. Stanisław Zahradnik: "Struktura narodowościowa Zaolzia na podstawie spisów ludności 1880-1991" (maszyn., rękopis, druk) - 1992, k. 70-96. - 12. Jan Rusnok, Stanisław Zahradnik: "Uwagi do publikacji" (maszyn., rękopis, 4 egz., niektóre z rękopiśmiennymi uwagami oraz rękopiśmienne notatki S. Zahradnika) - 1992, k. 97-121. - 13. Andělín Grobelný: "Vyjádření k připomínkám k textu Těšínsko v letech 1848-1918" - 12.2.1992, k. 122-123. - 14. Jaroslav Valenta: "Vyjádření k textu >>Uwagi do publikacji<< (J. Rusnok, S. Zahradnik)" (maszyn.) - 21.2.1992, k. 124-129. - 15. Jaroslav Valenta: "Stanovisko k zařazení publikace St. Zahradnik: Struktura narodowościowa Zaolzia na podstawie spisów ludności 1880-1991. Trzyniec 1991, 107 s." (maszyn.) - 21.2.1991, k. 130-132. - 16. Zaproszenie dla Stanisława Zahradnika na spotkanie w sprawie publikacji w Instytucie Śląskim w Opawie (telegram) - 27.2.1992, k. 133. - 17. Stanisław Zahradnik: "Analiza krytyczna >>Studie k dějinám Těšínska<< Opava 1991, s. 199" (maszyn., nad tytułem dopisek rękopiśmienny "Opracowano na podstawie zamówienia p. St. Gawlika") - marzec 1992, k. 134-147. - 18. ">>Polska w oczach czeskich<< GL., nr 87, 89, 90, 92/1991 Praga, 28 VIII 1990. Rozmawiał doc. Blackwood, rozmówcy: Jar. Valenta, Sládek, Vykoukal. Wypowiedzi p. Valenty" (maszyn., 3 egz.), k. 148-150

Opis rkp.:  Czes. pol. 1991-1992 Maszyn. kserokop. maszyn. rękopis druk 30 x 21 cm i mniej K. 100

Nr inw.:  RS AKC. 01089
 

38. Materiały dotyczące założenia Oddziału Zaolzie Światowego Forum Ewangelików Polaków w 1994 r.

1. Stanisław Zahradnik: "Światowe Forum Ewangelików Polaków - Oddział Zaolzie z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Czechy. Zasady działania" - grudzień 1994 (kserokop. maszyn, 3 egz.), k. 1-3. - 2. "Światowe Forum Ewangelików Polaków - Oddział Zaolzie z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Czechy. Zasady działania" (wersja ze stycznia 1995 r. wraz z tekstem uchwały ze Światowego Zjazdu Ewangelików Polaków 25.9.1994, kserokop. wydruku komputerowego, 2 egz.), k. 4-5. - 3. Deklaracja udziału w Oddziale Zaolzie Światowego Forum Ewangelików Polaków (kserokop. wydruku komputerowego, 2 egz.), k. 6-7. - 4. Tekst uchwały podjętej na Światowym Zjeździe Ewangelików Polaków w Warszawie 25.9.1994 wraz z listą uczestników Zjazdu (kserokop. wydruku komputerowego, 2 egz.), k. 8-9. - 5. Oświadczenie Stanisława Zahradnika z 2.3.1995 r. o zrzeczeniu się funkcji członka prezydium Światowego Forum Ewangelików Polaków, k. 10

Opis rkp.:  Pol. 1994 Kserokop. maszyn. wydruk komputerowy maszyn. 30 x 21,5 cm K. 10

Nr inw.:  RS AKC. 01104
 
39. Materiały dotyczące zjazdów PZKO

Rękopiśmienne notatki ze zjazdów oraz pojedyncze numery gazet z artykułami dotyczącymi zjazdów PZKO

1. Notatki rękopiśmienne, m.in. ze zjazdów PZKO - 199-, k. 1-6. - 2. Głos Ludu 1983, nr 61 oraz 1987, nr 126 z artykułami o XIV i XV Zjeździe PZKO, k. - 3. Nová svoboda 1987, č. 250, k.

Opis rkp.:  Pol. czes. 1983-199- Rękopis druk 47 x 32 cm i mniej K. 20

Nr inw.:  RS AKC. 01106
 
40. Materiały działalności PZKO w latach 1948-2002

1. Fragment dokumentu ze Zjazdu PZKO w 1948 r. (kserokop.), ok. 2000, k. 1. - 2. "Kontrola uchwał II Krajowego Zjazdu PZKO z dnia 20.5.1951" (maszyn. powielony), k. 2-4. - 3. "Materiał pod obrady Plenum ZG PZKO dnia 5.3.1988 : sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za rok 1987" (maszyn. powielony), k. 5-17. - 4. "Materiał pod obrady Plenum ZG PZKO dnia 4.3.1989 : sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za rok 1988" (maszyn. powielony, 2 egz.), k. 18-45. - 5. "Dane statystyczne za rok 1988", (maszyn. powielony, 2 egz.), k. 46-47. - 6. Propozycje zmian w PZKO nieznanego działacza, niepodpisane, z 6.12.1989 (maszyn. powielony), k.48-49. - 7. "Regulamin wewnątrzzwiązkowy Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej" - 1995, k. 50-58. - 8. Bohdan Suchanek: "Projekt działalności Biura PZKO w nowych warunkach finansowych" - 1994, k. 59-66. - 9. "Sprawozdanie z przygotowań Festiwalu PZKO" - 1995, k.67-69. - 10. "Plan działalności PZKO 1997 - rok 50 lecia" - 1996, k. 70-73. - 11. "Sprawozdanie z działalności ZG, biura i zespołów w roku 1998", k. 74-77. - 12. "Sprawozdanie przezesa ZG PZKO z działalności ZG i Biura ZG w zakresie organizowania imprez kulturalno-oświatowych od Konwentu 3.3.99 - 14.10.99 przedstawione na Konwencie Prezesów 14.10.99", k. 78-92. - 13. "Výroční zpráva o činnosti PZKO v roce 2002", k. 93-94. - 14. "Podmínky přidělení dotace, povinnosti příjemce dotace a podmínky zúčtování dotace" - 2002, k. 95. - 15. Budżet projektów PZKO zgłoszonych do programu "Kulturní aktivity příslušníkǔ národnostních menšin žijících v ČR" w 2002 r., k. 96-98. - 16. "Zaproszenie na spotkanie sprawozdawcze Sekcji Historii Regionu w 2005 r., k. 99. - 17. Materiały dotyczące różnych dziedzin działalności kulturalnej PZKO, k. 100-105. - 18. Spis pomników ofiar II wojny światowej w powiecie Frydek-Mistek (maszyn.), k. 106-110. - 19. Arkadiusz Trefon: "Zestaw tematów współpracy Filii UŚl. w Cieszynie z PZKO w CSRS wytypowanych do realizacji w latach 1989-1990 (propozycja do dyskusji)" - 1989, k. 111-113. - 20. Anna Zambrzycka-Kunachowicz: "Wytwórczość domowa" (kwestionariusz do badań etnologicznych), k. 114-120. - 21. Fotografia zarządu powiatowego PZKO w Czeskim C ieszynie 27.12.1954 r. (wraz z opisem), k. 121-122. - 22. Eugeniusz Suchanek: "Gwarancją przyszłych sukcesów jest nasza wspólna praca. Do czynu!" (przemówienie na konferenci z 23.4.1967), k. 123-126. - 23. "Bambylotek" (afisz informujący o imprezie PZKO i SMP Kościelec) - ok. 1990, k. 127. - 24. Ankieta nadesłana do PZKO z Uniwersytetu Szczecińskiego pt.: "Polacy w Czechach, kwiecień 2003", k. 128-139. - 25. "Dálkový pochod Mánesovou stezkou přes beskydské hřebeny" (mapki z opisem tras, druk) - ok. 1987, k. 140-143. - 26. Zaproszenie na spotkanie Matice Slezské w Trzycieżu, k. 144. - 27. Plakat ze spisu ludności w 1991 r., k. 145

Opis rkp.:  Pol. czes. 1948-2002 Kserokop. maszyn. maszyn. powielony wydruk komputerowy rękopis maszyn. fotografia 30 x 21,5 cm i mniej K. 143

Nr inw.:  RS AKC. 01115
 
41. Materiały działalności PZKO z lat 1989-2007

1. Kserokopie dokumentacji konkursów na godło, odznakę, sztandar i afisz PZKO w 1949 r. - ok. 2000, k. 1-4. - 2. Anonimowy list do ZG PZKO w sprawie polskich nabożeństw i księży z 1989 (kserokop. maszyn.), k. 5. - 3. "Przemówienie prezesa J[erzego] Czapa przy odsłonięciu tablicy pamiątkowej Jerzego Buzka premiera RP w Śmiłowicach na domu rodzinnym, 20 IX 1999" (wydruk komputerowy i rękopis), k. 6. - 4. Materiały i notatki z walnego zebrania koła PZKO w Piotrowicach w 2007 r., k. 7-9. - 5. Konturowa mapka miejscowości powiatu Karwina, w których działają koła PZKO (kserokop. rysunku i maszynopisu), k. 10. - 6. Konturowa mapka miejscowości powiatu Frydek-Mistek, w których działają koła PZKO (kserokop. rysunku i maszynopisu, 3 egz.), k. 11-13. - 7. Program koncertu (kserokop. maszyn.), k. 14

Opis rkp.:  Pol. 1989-2007 Kserokop. rękopisu kserokop. maszyn. wydruk komputerowy maszyn. powielony rękopis 30 x 21 cm i mniej K. 14

Nr inw.:  RS AKC. 01111
 

42. Materiały działalności rządowej komisji do spraw mniejszości narodowych w Czechosłowacji z 1968 r.

1. Protokoły z obrad komisji do spraw mniejszości narodowych - 12.6.1968, 13.6.1968, 14.6.1968 i 11.7.1968, k. 1-22. - 2. "Podklad pre dovodovú zprávu návrhu ústavného zákona o národných menšinách a o cigánskej národnosti", k. 23-35. - 3. "Návrh doplnkov" (projekt zmian i dodatków do ustawy o mniejszościach narodowych), k. 36-39. - 4. Szabó Rezsö: "Mad’arská národnost’ v Československu... Máj 1969", k. 40-83. - 5. Ivan Bajcura: "O niektorých problémoch vývoja ukrajinskej národnostnej menšiny v Československu po roku 1945", k. 84-100. - 6. "Tézy k zásadám návrhu zákonov o postavení národností v SSR, Bratislava dňa 30.6.1969", k. 101-127. - 7. Dwa wycinki z gazety "Rudé právo" 1968 z artykułami dotyczącymi projektu ustawy o mniejszościach narodowych, k. 128-129

Opis rkp.:  Czes. słowacki 1968-1969 Maszyn. maszyn. powielony druk 37,5 x 25 cm i mniej K. 129

Nr inw.:  RS AKC. 01119
 

43. Materiały organizacji robotniczych na Zaolziu z lat 1909-1937

Na niektórych ulotkach rękopiśmienne notatki

1. Wezwania do strajków skierowane do górników zagłębia ostrawsko-karwińskiego z lat 1909-przed 1918 r., k. 1-3. - 2. Instrukcja Zarządu Obwodowego Międzynarodowego Ogólnozawodowego Związku Czechosłowacji w Morawskiej Ostrawie z 1926 r., k. 4. - 3. Ulotki organizacji Międzynarodowa Czerwona Pomoc w Czechosłowacji - ok. 1930 r., k. 5-7. - 4. "Obniżyć ceny cukru!" - komunistyczna ulotka propagandowa, k. 8-9. - 5. Ulotka zapraszająca na zjazd młodzieży pracującej w Pradze 29.5.1927, k. 10. - 6. Ulotka związku zawodowego Svaz dělnictva kovoprůmyslu z przemówieniem z konferencji 12.2.1933 w Pradze, k. 11-12. - 7. Ulotka partii komunistycznej wzywająca na spotkanie w Trzyńcu - 192?, k.13. - 8. Ulotka Komunistycznej Partii Czechosłowacji, wzywająca na manifestację 1 maja 1937 r. (2 egz.), k. 14-15. - 9. Ulotka Komitetu Porozumiewawczego Polskich Stronnictw Politycznych w Czechosłowacji wzywająca polską ludność na zgromadzenie 30.5.1937 w Nowym Boguminie, k. 16

Opis rkp.:  Czes. pol. 1909-1937 Druk rękopis 34,5 x 24 cm i mniej k. 16

Nr inw.:  RS AKC. 01134
 

44. Materiały Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej z 1907 r. oraz Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej w Czechosłowacji z 1934 r.

1. Wyborcza ulotka propagandowa Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej sprzed wyborów do Rady Państwa w 1907 r., k. 1. - 2. Ulotki polemiczne ze sporu w PSPR pomiędzy Augustynem Łukoszem a Emanuelem Chobotem w 1934 r., k. 2-8. - 3. "Jednodniówka Front Młodych Idzie!" - ulotka agitująca do wstąpienia do Frontu Młodych przy PSPR - ok. 1935, k. 9-10. - 4. Zaproszenie Komitetu Okręgowego PSPR na spotkania informacyjne w Trzyńcu, Bystrzycy i Jabłonkowie 12.12.1937, k. 11. - 5. Odezwa komitetu wyborczego PSPR w Czeskim Cieszynie do głosowania na listę PSPR, 193-, k.12. - 6. Wyciąg z księgi zgonów z zapisem o śmierci Emanuela Chobota 4.6.1944 (kserokop.) - ok. 2000 r., k. 13

Opis rkp.:  Pol. 1907-ok. 2000 Druk 35 x 25 cm i mniej K. 13

Nr inw.:  RS AKC. 01132
 

45. Materiały propagandowe różnych partii i ugrupowań politycznych oraz zawodowych w Czechosłowacji w latach 1945-1953

1. "Program vlády Národní fronty Čechů a Slováků přijatý na prvé schůzi vlády dne 5. dubna 1945 v Košicích" (druk z licznymi rękopiśmiennymi notatkami i podkreśleniami), k. 1-8. - 2. Ulotki propagandowe Komunistycznej Partii Czechosłowacji z 1946 r., k. 9-10. - 3. Ulotka wyborcza kandydata partii Československá sociální demokracie, Františka Kaplana z 1946 r., k. 11. - 4. Ulotka antypolska Związku Ślązaków - ok. 1946 r., k. 12. - 5. Zaproszenie na odczyt Bohdana Chudoby, posła partii Československá strana lidová, 12.5.1947 w Czeskim Cieszynie, k. 13. - 6. "Provolání krajské odborové rady k pracujícímu lidu Ostravského kraje" - ulotka wzywająca robotników do "zrobienia porządku" z "elementami reakcyjnymi" (2 egz.) - 1953 r., k. 14-15 16-17

Opis rkp.:  Czes. pol. 1945-1953 Druk rękopis maszyn. powielony 30 x 22 cm i mniej K. 15

Nr inw.:  RS AKC. 01126
 

46. Materiały PZKO dotyczące rehabiblitacji osób represjonowanych za poglądy polityczne w latach 1970-1989

1. "Komisja rehabilitacyjna 8.2.1990" - notatki z zebrania dotyczącego rehabilitacji działaczy PZKO, k. 1-2. - 2. "Kwestionariusz" (formularz dla osób represjonowanych), k. 3-4. - 3. Kwestionariusz Jana Rusnoka (rękopis S. Zahradnika + 3 egz. maszynopisu), k. 5-11. - 4. "Protokół ze spotkania byłych działaczy ruchu młodzieżowego, które odbyło się dnia 4 kwietnia 1968 o godz. 16 w salce posiedzeń ZG PZKO w Czeskim Cieszynie" (kserokop. maszyn.) - ok. 1990, k. 12-14. - 5. "Wniosek: Związek Polaków w Czechosłowacji (zamiast PZKO), 18.4.1968" (kserokop. rękopisu i maszyn.), k. 15-16. - 6. Projekt uchwały na Zjeździe PZKO z 27.7.1968 dotyczący działalności sportowej (kserokop. maszyn.), k. 17. - 7. "Uchwały zebrania plenarnego ZG PZKO, które odbyło się dnia 5 maja 1970 r.", [zebranie odwoływało z funkcji i stanowisk wielu działaczy i pracowników PZKO] (kserokop. maszyn., 2 egz.), k. 18-21

Opis rkp.:  Pol. ok. 1990 Rękopis maszyn. powielony maszyn. kserokop. maszyn. 30 x 21 cm i mniej K. 21

Nr inw.:  RS AKC. 01102
 

47. Materiały różnych organizacji na Zaolziu z lat 1918-1938

1. Ulotka zapraszająca na jubileusz dwudziestolecia stowarzyszenia Siła w Czeskim Cieszynie w 1928 r., k. 1. - 2. Dwie widokówki wydane z okazji 2. spartakiady w Pradze w 1928 r. (jedna zaadresowana do Ludwika Pustówki), k. 2-3. - 3. Zaproszenie na konferencję obwodową Proletariackiej Kultury Fizycznej w Trzyńcu z 193? r., k. 4. - 4. Zaproszenie Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej w Trzyńcu na przedstawienie teatralne 3.4.1938 r., k. 5. - 5. Ulotka informacyjna Centralnego Stowarzyszenia Spożywczego w Łazach z 1933 r., k. 6. - 6. Zaproszenie na zgromadzenie Związku Śląskich Katolików w Skrzeczoniu 7.11.1926 r., k. 7. - 7. Ulotka nawołująca do głosowania na księży Karola Kulisza i Rudolfa Wrzecionkę, kandydatów do władz cieszyńskiego zboru ewangelickiego - pomiędzy 1914 i 1918, k. 8. - 8. Znaczki jakiejś organizacji, prawdopodobnie sudetoniemieckiego związku zawodowego z 1938 r., k. 9-13

Opis rkp.:  Pol. czes. ok. 1918-1938 Druk 24 x 17 cm i mniej K. 13

Nr inw.:  RS AKC. 01124
 
48. Materiały Śląskiej Partii Ludowej z lat 1920-1924

1. Druk zgłoszenia do partii Śląska Partia Ludowa (pusty formularz) - ok. 1920 r., k. 1. - 2. Druk zamówienia prenumeraty "Ślązaka" (pusty formularz, 2 egz.) - ok. 1920 r., k. 2-3. - 3. Propagandowy plakat plebiscytowy Śląskiej Partii Ludowej z 1920 r., k. 4. - 4. Zaproszenia na różne imprezy organizowane przez Śląską Partię Ludową w latach 1921-1924, k. 5-13

Opis rkp.:  Pol. niem. 1920-1924 Druk 47 x 31,5 cm i mniej K. 13

Nr inw.:  RS AKC. 01133
 

49. Materiały z II Światowego Spotkania Polaków Ewangelików w Warszawie we wrześniu 1996 r.

1. List Jana Szturca do Stanisława Zahradnika z zaproszeniem na II Światowe Spotkanie Polaków Ewangelików i propozycją wygłoszenia referatu oraz odpowiedź S. Zahradnika, k. 1-2. - 2. Pokwitowanie wpłaty S. Zahradnika na konto Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle-Jaworniku, k. 3. - 3. Projekty programu II Światowego Spotkania Polaków Ewangelików w Warszawie we wrześniu 1996 r., k. 4-7. - 4. Program II Światowego Spotkania Polaków Ewangelików w Warszawie we wrześniu 1996 r. (3 egz.), k. 8-13. - 5. "Porządek nabożeństwa w ramach II Światowego Zjazdu Polaków Ewangelików", k. 14-15. - 6. "Program III Forum Inteligencji Ewangelickiej Wisła-Jawornik, 6-8 września 1996 r." (2 egz.), k. 16-17. - 7. "Program koncertu z okazji III Forum Inteligencji Ewangelickiej w Wiśle-Jaworniku...", k. 18-19. - 8. Pismo z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zapraszajace do współtworzenia Towarzystwa Badań Reformacji w Polsce, k. 20. - 9. Wycinki prasowe z tekstami dotyczącymi II Światowego Zjazdu Polaków Ewangelików (kserokop.), k. 21. - 10. Dążenia : Biuletyn Synodalnej Komisji Kobiet (druk), k. 22-33. - 11. Forum Polonijne 1996, nr 3 (druk), k. 34-51. - 12. Materiały informacyjne Senatu RP z 1995 r., k. 52-90

Opis rkp.:  Pol. 1995-1996 Wydruk komputerowy kserokop. druku rękopis druk 30 x 21 cm i mniej K. 90

Nr inw.:  RS AKC. 01105
 

50. Materiały z IX Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej 2.4.2005

1. "Program IX Zgromadzenia ogólnego Kongresu Polaków w RC Czeski Cieszyn 2.4.2005", k. 1. - 2. "Ordynacja wyborcza IX Zgromadzenia ogólnego Kongresu Polaków w RC Czeski Cieszyn 2.4.2005", k. 2. - 3. "Sprawozdanie z działalnośći Rady Kongresu Polaków VIII kadencji", k. 3-7. - 4. "Sprawozdanie z działalności Rady Przedstawicieli KP VIII kadencji", mk. 8-11. - 5. "Sprawozdanie Komisji Kontrolnej Kongresu Polaków w Republice Czeskiej", k. 12. - 6. "Statut Kongresu Polaków w Republice Czeskiej z dnia 6 kwietnia 2002", k. 13-17. - 7. "Regulamin wewnętrzny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej z dnia 29 maja 2002, włącznie poprawek z dnia 20.5.2004", k. 18-19. - 8. "Uchwała VIII Zgromadzenia ogólnego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej", k. 20-21. - 9. "Sprawozdanie działalności Ośrodka Dokumentacyjnego w latach 2002-2004", k. 22. - 10. "Regulamin obrad IX Zgromadzenia ogólnego Kongresu Polaków w RC Czeski Cieszyn 2.4.2005", k. 23. - 11. Zgłoszenie do dyskusji i zgłoszenie wniosku (formularze), k. 24-25. - 12. Notatki Stanisława Zahradnika ze Zgromadzenia, k. 26

Opis rkp.:  Pol. 2005 Wydruk komputerowy kserokop. druku rękopis 30 x 21 cm i mniej K. 26

Nr inw.:  RS AKC. 01091
 

51. Materiały z konferencji historyków w Instytucie Śląskim w Opawie 11-12.6.1968 r.

1. Zgłoszenie na konferencję (formularz niewypełniony), k. 1. - 2. Vilém Plaček: "Ostravská průmyslová oblast v letech 1938 až 1945", k. 2-40. - 3. Andrzej Szefer: "Przesiedleńcy niemieccy w rejencji katowickiej", k. 41-55. - 4. Irena Sroka: "Przemysł górniczo-hutniczy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w przededniu utworzenia tzw. rejencji katowickiej (3 IX - 25 X 1939)", k. 55-66. - 5. Jerzy Jaros: Niemieckie koncerny państwowe w przemyśle górniczo-hutniczym Zagłębia Górnośląskiego w latach II wojny światowej", k. 67-89

Opis rkp.:  Czes. pol. 1968 Maszyn. powielony 30 x 21,5 cm K. 89

Nr inw.:  RS AKC. 01094
 

52. Materiały z konferencji "Polskie ośrodki kultury w krajach Europy środkowo-wschodniej. Historia, stan bieżący, potrzeby" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Krakowie 6-8.11.1998

1. Korespondencja w sprawie konferencji, m.in. pomiędzy Swtowarzyszeniem Wspólnota Polska a PZKO, k. 1-5. - 2. Program konferencji oraz notatki Stanisława Zahradnika i innych osób z obrad, k. 6-24. - 3. Halina Gawlas: "Spotkanie przedstawicieli polskich ośrodków kultury - Kraków, listopad 1998", k. 25-26. - 4. Oferta wydawnictw PZKO dla Wspólnoty Polskiej (maszyn.), k. 27. - 5. "Przewodnik. Rafael, Tycjan - książęta malarzy, pokaz dwóch arcydzieł z Florencji. Muzeum Czartoryskich 8 września-10 listopada 1998" (druk), k. 28. - 6. Pojedyncze numery różnych czasopism polonijnych z 1998 r.: "Scholar", "Czas Łatgalii" i "Polak na Łotwie" z Łotwy, "Słowo Kongresu" ze Szwecji, "Jutrzenka" z Mołdawii, "Polskie Słowo" z Białorusi, "Kurier Wileński" z Litwy, "Gazeta Lwowska" z Ukrainy, "Polonia Węgierska" i "Głos Polonii" z Węgier oraz "Biuletyn Informacyjny Polonii Włoskiej" z Włoch, k. 29-124. - 7. Ulotka informacyjna o kościele Narodzenia NMP, św. Józefa i św. Dominika w Posiniu na Łotwie, k. 125-126

Opis rkp.:  Pol. węgierski łotewski 1998 Wydruk komputerowy rękopis maszyn. druk 42 x 30 cm i mniej K. 126

Nr inw.:  RS AKC. 01096
 

53. Materiały z konferencji "Zderzenia i przenikanie kultur na pograniczach" II w Suchym Borze k. Opola 22-23.11.1990 r.

1. Zaproszenia na konferencję wraz z programem, k. 1-4. - 2. Stanisław Zahradnik: "System komunistyczny i procesy asymilacyjne na przykładzie Zaolzia", k. 5-20. - 3. "Polacy w Czechosłowacji w latach 20-tych (w świetle wydawnictwa na 10lecie niepodległości)", k. 21-23. - 4. "Zestawienie porównawcze europejskich grup etnicznych" (kserokop. maszyn.), k. 24. - 5. Notatki z konferencji, m. in. Stanisława Zahradnika, k. 25-30. - 6. Drukowane materiały dotyczące Opola i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (Informator i pocztówki), k. 31-48. - 7. "Głos znad Niemna" [1989] dodatek specjalny do dziennika "Czerwony Sztandar", organu KC KP Litwy (druk, 2 egz.), k. 49-52. - 8. "Głos znad Niemna: pismo Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza" 1990, wrzesień wydanie specjalne, k. 53-56. - 9. "Głos znad Niemna: pismo Związku Polaków na Białorusi" 1990, listopad, nr 0, k. 57-64

Opis rkp.:  Pol. 1989-1990 Maszyn. rękopis druk 45,5 x 30,5 cm K. 64

Nr inw.:  RS AKC. 01093
 

54. Materiały z konferencji "1000 lat wzajemnych stosunków czesko-polskich" w Hradcu k. Opawy 9-10.9.1965

1. Notatki Stanisława Zahradnika z konferencji, k. 1-9. - 2. Wykaz uczestników konferencji (maszyn.), k. 10-11. - 3. Program obchodów 1000-lecia wzajemnych wzajemnych stosunków czesko-polskich (druk), k. 12. - 4. "Bohemica w publikacjach Polskiej Akademii Nauk. 1000 lat stosunków polsko-czeskich, Warszawa, wrzesień 1965 r." (oferta wydawnicza, druk), k. 13-16. - 5. Dwa wycinki z gazet z artykułami dotyczącymi stosunków polsko-czeskich: Głos Ludu 1965, 9.10.1965, Rudé právo 1989, č. 250, k. 17-18

Opis rkp.:  Pol. czes. 1965-1989 Rękopis maszyn. druk 32 x 21 cm i mniej K. 18

Nr inw.:  RS AKC. 01087
 
55. Materiały z Nadzwyczajnego Zjazdu PZKO 25.3.1990

1. "Program Nadzwyczajnego Zjazdu PZKO 25.3.1990", k. 1. - 2. "Regulamin Nadzwyczajnego Zjazdu PZKO - 25.3.1990 Karwina-Frysztat", k. 2. - 3. "Wniosek statutu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego", k. 3-7. - 4. "Założenia programowe PZKO", k. 8-9. - 5. "Wniosek regulaminu komisji rewizyjnej przy ZG PZKO", k. 10. - 6. "Informacje o zespołach teatralnych", k. 11. - 7. "Charakterystyka zespołów chóralnych Zrzeszenia Śpiewaczo-Muzycznego PZKO", k. 12-14. - 8. "Informacje o zespołach tanecznych", k. 15-18. - 9. "Projekt statutu Rady Naczelnej Polaków" (2 egz.), k. 19-20. - 10. "Kandydaci do pracy w prezydium PZKO", k. 21-23. - 11. "Uchwała zjazdowa" (formularz), k. 24. - 12. Zgłoszenia kandydata na posła, członka komisji wyborczej i delegata na kongres "Wspólnoty"(formularze), k. 25. - 13. Zgłoszenie udziału w dyskusji (formularz), k. 26. - 14. Zgłoszenie kandydata do prezydium lub komisji rewizyjnej PZKO (formularz), k. 27. - 15. "Uwagi do wniosku o rehabilitacji" (formularz), k. 28. - 16. "Uwagi do wniosku programu PZKO" (formularz), k. 29. - 17. "Uwagi do wniosku na uchwałę Nadzwyczajnego Zjazdu PZKO" (formularz), k. 30. - 18. "Uwagi do nowego statutu" (formularz), k. 31. - 19. "Protokół Komisji Wyborczej Nadzwyczajnego Zjazdu PZKO z dnia 25.3.1990", k. 32-33. - 20. Wystąpienia Romana Suchanka i Marka Michałka (fragment) na Nadzwyczajnym Zjeździe PZKO w 1990 r., k. 34-55

Opis rkp.:  Pol. 1990 Maszyn. maszyn. powielany 30 x 21,5 cm i mniej K. 55

Nr inw.:  RS AKC. 01107
 

56. Materiały z różnych wyborów w Czechosłowacji w latach międzywojennych

1. Zestawienia statystyczne wyników wyborów komunalnych w Trzyńcu w latach 1923-1938 (rękopis, maszyn. powielony), k. 1-17. - 4. Ulotki wyborcze różnych partii i ugrupowań politycznych z wyborów w latach 20. i 30. dwudziestego wieku, k. 4-99

Opis rkp.:  Pol. czes. niem. pomiędzy 1918 i 1939 Rękopis druk maszyn. powielony 47,5 x 31,5 cm i mniej K. 99

Nr inw.:  RS AKC. 01136
 

57. Materiały z V Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ewangelickiego w Republice Czeskiej w Czeskim Cieszynie 15.3.1997

1. "Program V Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ewangelickiego w RC...", k. 1-2. - 2. "Sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa Ewangelickiego w RC... za okres od 20.4.1996 do 15.3.1997", k. 3-8. - 3. "Statut Towarzystwa Ewangelickiego w Republice Czeskiej", k. 9-12

Opis rkp.:  Pol. 1997 Wydruk komputerowy 30 x 21 cm i mniej K. 12

Nr inw.:  RS AKC. 01092
 

58. Materiały z VI Zjazdu Historyków Czechosłowackich w Pradze 9-11.2.1989 r.

1. Informacja o zmianie terminu zjazdu, k. 1. - 2. Zgłoszenie udziału (formularz niewypełniony), k. 2. - 3. Sprawozdanie Stanisława Zahradnika ze zjazdu historyków (formularz wypełniony), k. 3. - 4. "Cestovní příkaz" (formularz niewypełniony oraz koperta), k. 4-5. - 5. "Pozvánka k účasti na VI. sjezdu československých historiků", k. 6-9. - 6. "Program VI. sjezdu československých historiků", k. 10-11. - 7. "Slavnostní koncert u příležitosti VI. sjezdu československých historiků" (druk), k. 12-13. - 8. Josef Bartoš: "Stav a hlavní úkoly regionálních dějin a dějin závodů", k. 14-34. - 9. [Stanisław Zahradnik]: "Poznámky k současnému stavu historiografie Těšínska" (maszyn. + fragment rękopisu), k. 35-39. - 10. Notatki Stanisława Zahradnika ze zjazdu historyków, k. 40-42. - 11. "Rezoluce VI. sjezdu československých historiků" (wycinek z gazety Rudé právo 1989, č. 55), k. 43

Opis rkp.:  Czes. 1989 Maszyn. kserokop. maszyn. rękopis druk 30 x 25 cm i mniej K. 43

Nr inw.:  RS AKC. 01117
 

59. Materiały z VIII Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej 6.4.2002

1. "Program VIII Zgromadzenia ogólnego Kongresu Polaków w RC Czeski Cieszyn 6.4.2002", k. 1. - 2. "Regulamin obrad VIII Zgromadzenia ogólnego Kongresu Polaków w RC Czeski Cieszyn 6.4.2002", k. 2. - 3. "Ordynacja wyborcza VIII Zgromadzenia ogólnego Kongresu Polaków w RC Czeski Cieszyn 6.4.2002", k. 3. - 4. "Sprawozdanie z działalnośći Rady Polaków VII kadencji", k. 4-8. - 5. "Sprawozdanie z działalności Rady Przedstawicieli VII kadencji", k. 9-10. - 6. "Sprawozdanie Komisji Kontrolnej Kongresu Polaków w RC VII kadencji 1999-2002", k. 11-12. - 7. "Uchwała VII Zgromadzenia ogólnego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej", k. 13-14. - 8. Projekt statutu i statut Kongresu Polaków w Republice Czeskiej z 13.3.1999, k. 15-19. - 9. Projekt regulaminu wewnętrznego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej z 6.4.2002, k. 20-21 . - 10. "Zasady gospodarowania Rady Kongresu Polaków i kancelarii", k. 22-23 11. Zgłoszenie do dyskusji i zgłoszenie wniosku (formularze), k. 24-25

Opis rkp.:  Pol. 2002 Wydruk komputerowy 30 x 21 cm i mniej K. 25

Nr inw.:  RS AKC. 01090
 

60. Materiały z wyborów do Parlamentu Europejskiego w Republice Czeskiej 11-12.06.2004 r.

1. Karty do głosowania wraz z objaśnieniami (2 komplety), k. 1-65. - 2. Gazeta wyborcza partii ODS, k. 66-67. - 3. Tygodnik "Sonda" z tekstami dotyczącymi wyborów, k. 68-75. - 3. - 4. Gazeta "Mladá fronta dnes" z 15.06.2004 z wynikami wyborów, k. 76-85

Opis rkp.:  Czes. pol. 2004 Druk 47 x 32 cm i mniej K.

Nr inw.:  RS AKC. 01164
 

61. Materiały z wyborów do przedstawicielstw wojewódzkich i powiatowych w Czechosłowacji w maju 1935 r. w okręgu ostrawskim

Ulotki propagandowe różnych partii i ugrupowań politycznych, k. 1-19

Opis rkp.:  Pol. niem. czes. 1935 Maszyn. powielony druk 48 x 32 cm i mniej K. 19

Nr inw.:  RS AKC. 01172
 

62. Materiały z wyborów do przedstawicielstw wojewódzkich w Republice Czeskiej 17-18.10.2008 r. w województwie morawsko-śląskim

1. Karty do głosowania wraz z objaśnieniami, k. 1-18 . - 2. Ulotki wyborcze różnych partii i ugrupowań, k. 19-40. - 3. Pojedyncze numery gazet z wynikami wyborów: "Mladá fronta dnes" 2008, nr 247, "Moravskoslezský kraj" 2008, nr 10, k. 41-54. - 4. Plakat wyborczy ugrupowania "Osobnosti kraje", k. 55

Opis rkp.:  Czes. pol. 2008 Druk 47 x 32 cm i mniej K. 55

Nr inw.:  RS AKC. 01167
 

63. Materiały z wyborów do robotniczych rad zakładowych w hucie trzynieckiej i w zagłębiu ostrawsko-karwińskim w latach 1926-1932 r.

Na niektórych ulotkach notatki rękopiśmienne

1. Ulotki z wyborów do rady zakładowej huty trzynieckiej 16 i 17.11.1926 r., k. 1-8. - 2. Ulotka z wyborów do rad zakładowych kopalń i fabryk zagłębia ostrawsko-karwińskiego 23.11.1932 r., k. 9-10. - 3. Ulotka z wyborów do rady zakładowej huty trzynieckiej 14.12.1937 r., k. 11. - 4. Ulotki propagandowe z wyborów do rad zakładowych w fabrykach okręgu ostrawskiego z lat 192-, k. 12-24. - 5. "Wynik wyborów do robotn[iczego] komitetu zawodowego hut trzynieckich w roku 1931", k. 25

Opis rkp.:  Pol. czes. ok. 1926-1937 druk maszyn. powielony 35 x 24 cm i mniej K. 25

Nr inw.:  RS AKC. 01131
 

64. Materiały z wyborów komunalnych do przedstawicielstwa powiatowego w Czeskim Cieszynie 26.5.1935 r.

Dwa komplety, po 13 list kandydatów do przedstawicielstwa powiatowego oraz jeden niepełny

Opis rkp.:  Czes. pol. niem. 1935 Druk rękopis 21 x 10,5 cm K. 35

Nr inw.:  RS AKC. 01141
 

65. Materiały z wyborów komunalnych do przedstawicielstwa powiatowego we Frysztacie 26.5.1935

Siedem list kandydatów do przedstawicielstwa powiatowego

Opis rkp.:  Czes. pol. 1935 Druk 23 x 10,5 cm K. 7

Nr inw.:  RS AKC. 01140
 

66. Materiały z wyborów komunalnych do przedstawicielstwa wojewódzkiego w Czechosłowacji w 1935 r.

Listy kandydatów do przedstawicielstwa krajowego okręgu morawskośląskiego: trzy komplety list 15 ugrupowań, prócz tego dwa dodatkowe zestawy niekompletne, na niektórych listach notatki rękopiśmienne.

Opis rkp.:  Czes. pol. niem. 1935 Druk rękopis 22 x 14,5 cm K. 63

Nr inw.:  RS AKC. 01171
 

67. Materiały z wyborów komunalnych i do senatu w Republice Czeskiej 13-14.11.1998

1. Karty rejestracyjne Marii i Stanisława Zahradników upoważniające do udziału w wyborach, k. 1-2. - 2. Karty do głosowania w obwodzie wyborczym Frydek-Mistek wraz z objaśnieniami (2 egz.), k. 3-23. - 3. Wyborcze ulotki, gazety, plakaty propagandowe różnych partii i ugrupowań, k. 24-57. - 4. Gazety z tekstami dotyczącymi wyborów: Horizont 1998, č. 45, Mladá fronta dnes 1998, č. 268 i 269, k. 58-107. - 5. Wycinek z gazety Mladá fronta dnes 1998 z 3 grudnia, k. 108

Opis rkp.:  Czes. pol. 1998 Druk rękopis 49,5 x 36 cm i mniej K. 108

Nr inw.:  RS AKC. 01152
 

68. Materiały z wyborów komunalnych w Czechosłowacji w Czeskim Cieszynie 16.10.1927 r.

1. Ulotka wyborcza czechosłowackiej partii socjalno-demokratycznej

Opis rkp.:  Czes. niem. 1927 Druk 23,5 x 16 cm K. 1

Nr inw.:  RS AKC. 01170
 

69. Materiały z wyborów komunalnych w Czechosłowacji w Koszarzyskach ok. 1930 r.

Listy kandydatów do przedstawicielstwa gminnego: dwa komplety po 5 list

Opis rkp.:  Czes. pol. niem. ok. 1930 Druk 23,5 x 11 cm K. 10

Nr inw.:  RS AKC. 01139
 

70. Materiały z wyborów komunalnych w Czechosłowacji, w Trzyńcu i Lesznej Dolnej w 1932 r.

1. Pokwitowanie wpłaty na rzecz Stowarzyszenia "Dom Robotniczy" w Trzyńcu za ulotki wyborcze, k. 1. - 2. "Zaciekłość partyjna" - anonimowy tekst rękopiśmienny na temat rzekomych metod walki w kampanii wyborczej w Trzyńcu, k. 2. - 3. Wyborcze ulotki i broszury różnych partii i ugrupowań startujących w wyborach, k. 3-53. - 4. Listy kandydatów z wyborów komunalnych w Trzyńcu 20.3.1932 r. (kilka kompletów), k. 54-162

Niektóre materiały w kilku egz.

Opis rkp.:  Pol. czes. 1932 Rękopis druk maszyn. powielony 34 x23,5 cm i mniej K. 162

Nr inw.:  RS AKC. 01148
 

71. Materiały z wyborów komunalnych w Czechosłowacji, w Trzyńcu w 1930 i 27.9.1931 r.

1. Wykaz osób uprawnionych do głosowania w wyborach zamieszkałych w domu nr 251 w Trzyńcu, k. 1. - 2. Ulotki wyborcze Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, k. 2-5. - 3. Ulotka wyborcza Stronnictwa Ludowego w Czechosłowacji, k. 6. - 4. Ulotka wyborcza agitująca przeciw komunistom, k. 7. - 5. Ulotka wyborcza partii Československá národní demokracie, k. 8

Opis rkp.:  Pol. 1930-1931 Druk maszyn. powielony rękopis 46,5 x 31,5 cm i mniej K. 8

Nr inw.:  RS AKC. 01147
 

72. Materiały z wyborów komunalnych w Czechosłowacji w 1928 r.

Na listach kandydatów rękopiśmienne notatki

1. Wyniki wyborów do samorządów krajowych i powiatowych 2.12.1928 w powiatach Czeski Cieszyn, Frysztat, Jabłonków i Bogumin (wycinki z "Gazety Kresowej", "Lidu", "Naszego Ludu"), k. 1-6. - 2. "Lista kandydatów Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej i polskich wyborców ludowo-chłopskich do vyborów [!] krajowego zastępstwa Morawsko-Śląskiego", k. 7. - 3. Listy kandydatów do samorządu gminnego w Trzyńcu w wyborach 18.3.1928 (niektóre listy w 2 egz.), k. 8-22. - 4. Wyborcze ulotki różnych partii i ugrupowań, k. 23-44. - 5. Notatki rękopiśmienne dotyczące wyborów, m.in. wyników wyborów (pismo kilku rąk), k. 45-64

Opis rkp.:  Pol. czes. niem. 1928 Druk rękopis 47,5 x 31,5 cm i mniej K. 64

Nr inw.:  RS AKC. 01137
 

73. Materiały z wyborów komunalnych w Czechosłowacji w 1929 r., w Karwinie

1. Ulotka wyborcza, prawdopodobnie Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej

Opis rkp.:  Pol. 1929 Druk 31,5 x 24 cm K. 1

Nr inw.:  RS AKC. 01146
 

74. Materiały z wyborów komunalnych w Czechosłowacji w 1936 r.

1. Ulotka Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej

Opis rkp.:  Pol. 1936 Druk 29 x 21 cm K. 1

Nr inw.:  RS AKC. 01149
 

75. Materiały z wyborów komunalnych w Czechosłowacji w 1938 r., w Czeskim Cieszynie i Ostrawie

1. Ulotki wyborcze różnych partii i ugrupowań, k. 1-4. - 2. "Národní směr" 1938, nr 13 - gazeta partii Národní obec fašistická, k. 5-6

Opis rkp.:  Czes. pol. niem. 1938 Druk 47,5 x 32 cm i mniej K. 6

Nr inw.:  RS AKC. 01142
 

76. Materiały z wyborów komunalnych w Czechosłowacji 1-2.11.2002 r., w Trzyńcu i w Czeskim Cieszynie

1. Karty do głosowania wraz z objaśnieniami, k. 1-7. - 2. Ulotki, plakaty i programy wyborcze różnych partii i ugrupowań, k. 8-28. - 3. Gazety z tekstami dotyczącymi wyborów i z wynikami wyborów: "Głos Ludu" 2002, nr 128, 130 (ksero), "Horizont" 2002, nr 42, 44, 45, 47, 48, "Třinecký hutník" 2002, nr 43 (fragment), 44, 45, "Mladá fronta dnes" z 4.11.2002 (2 wyd. specjalne), z 20.11.2002 (fragment), k. 29-110

Opis rkp.:  Czes. pol. 2002 Druk 47 x 32 cm i mniej K. 110

Nr inw.:  RS AKC. 01153
 

77. Materiały z wyborów komunalnych w Czechosłowacji 16.9.1923 r., w Czeskim Cieszynie

Odezwy do wyborców agitujące do głosowania na Śląską Partię Ludową. - Ulotki stanowią dodatki nr 37 i 38 do "Ślązaka"

Opis rkp.:  Niem. pol. 1923 Druk 47,5 x 31,5 cm K. 3

Nr inw.:  RS AKC. 01145
 

78. Materiały z wyborów komunalnych w Czechosłowacji 24.11.1990 r.

1. Stanisław Zahradnik: "Wybory komunalne na Zaolziu w okresie międzywojennym" (maszyn.), k. 1-14. - 2. Notatki Stanisława Zahradnika dotyczące wyborów w 1990 r., k. 15-16. - 3. Karty do głosowania wraz z objaśnieniami (część z nich w 2 egz.), k. 17-23. - 4. Wyniki wyborów w powiatach Frydek-Mistek oraz Karwina, k. 24-25. - 5. Wyniki wyborów w Czechach, na Morawach i Śląsku oraz na Słowacji, k. 26-29. - 6. Ulotki propagandowe ugrupowania Wspólnota, k. 30-36. - 7. Karta rejestracyjna upoważniająca do wyborów Marię Zahradnik z Trzyńca, k. 37

Opis rkp.:  Pol. czes. 1990 Maszyn. rękopis druk maszyn. powielony 43,5 x 30 cm i mniej K. 37

Nr inw.:  RS AKC. 01150
 

79. Materiały z wyborów komunalnych w Czechosłowacji 29.5.1938 r., w Trzyńcu

Listy kandydatów do przedstawicielstwa miejskiego: dwa komplety po 8 list oraz dodatkowo dwa egz. listy nr 3. - Na niektórych listach notatki rękopiśmienne

1. Listy kandydatów do przedstawicielstwa miejskiego, k. 1-18. - 2. Ulotki wyborcze różnych partii politycznych k. 19-36

Opis rkp.:  Pol. niem. czes. 1938 Druk rękopis maszyn. powielony 28,5 x 11 cm K. 36

Nr inw.:  RS AKC. 01144
 

80. Materiały z wyborów komunalnych w Czechosłowacji 29.5.1938, w Suchej Dolnej i Suchej Średniej

1. "Lista kandydatów Związku Polaków w Czechosłowacji i PSPR. do wyborów gminnych, które odbywają się dnia 29. maja 1938 w Dolnej Suchej", k. 1. - 2. Dwie listy kandydatów do wyborow gminnych w Suchej Średniej 29.5.1938, k. 2-3

Opis rkp.:  Pol. czes. 1938 Druk rękopis 23 x 11,5 cm K. 3

Nr inw.:  RS AKC. 01143
 

81. Materiały z wyborów komunalnych w Republice Czeskiej 18-19.11.1994

1. Karta rejestracyjna upoważniająca do wzięcia udziału w wyborach Stanisława Zahradnika, k. 1. - 2. Karty do głosowania do przedstawicielstwa w Trzyńcu, k. 2-5. - 3. Wyniki wyborów w Nawsiu, k. 6-8. - 4. Wyborcze gazety, ulotki i plakaty różnych partii i ugrupowań, k. 9-34. - 5. Gazety z tekstami dotyczącymi wyborów: Moravskoslezsk'y den 1994, č. 273 i 275, Právo 1994, č. 275, Svoboda 1994, č. 275, k. 35-70

Opis rkp.:  Czes. 1994 Druk rękopis K. 70

Nr inw.:  RS AKC. 01151
 

82. Materiały z wyborów komunalnych w Republice Czeskiej 20-21.10.2006 r., w Bystrzycy, Czeskim Cieszynie i Trzyńcu

1. Wyborcze ulotki prezentujące kandydatów trzech ugrupowań w Bystrzycy, k. 1-9. - 2. Karta do głosowania w wyborach do rady miejskiej w Czeskim Cieszynie wraz z objaśnieniami i wykazem lokali wyborczych, k. 10-15. - 3. Wyborcze ulotki partii i ugrupowań biorących udział w wyborach w Czeskim Cieszynie, k. 16-55. - 4. Karta do głosowania w wyborach do rady miejskiej w Trzyńcu, k. 56-58. - 5. Wyborcze ulotki partii i ugrupowań biorących udział w wyborach w Trzyńcu, k. 59-94. - 6. "Mladá fronta dnes" - pojedyncze numery: fragment numeru z 18.10.2006 oraz nr 23 z wynikami wyboów, k. 95-114. - 7. Notatki rękopiśmienne dotyczące wyborów (prawdopodobnie Stanisława Zahradnika), k. 115-116

Opis rkp.:  Czes. 2006 Druk 83,5 x 60 cm i mniej K. 116

Nr inw.:  RS AKC. 01154
 

83. Materiały z wyborów parlamentarnych w Czechosłowacji w 1925 r. w okręgu morawsko-śląskim

1. "Karta legitymacyjna dla wyborców do izby posłów" dla Andrzeja Krzoka z Ligotki Kameralnej, k. 1. - 2. "Karta legitymacyjna dla wyborów do senatu" dla Andrzeja Krzoka z Ligotki Kameralnej, k. 2. - 3. "Karta legitymacyjna dla wyborów do senatu" dla Zuzanny Szturc z Ligotki Kameralnej, k. 3. - 4. Listy kandydatów do sejmu, k. 4-21. - 5. Listy kandydatów do senatu (2 komplety), k. 22-51. - 6. Prośba o poparcie w wyborach dla bloku stronnictw polskich, k. 52. - 7. Ulotki różnych partii i ugrupowań politycznych, k. 53-59

Opis rkp.:  Czes. niem. 1925 Druk maszyn. 47 x 32 cm i mniej K. 59

Nr inw.:  RS AKC. 01155
 

84. Materiały z wyborów parlamentarnych w Czechosłowacji w 1929 r. w okręgu morawsko-śląskim

1. Zestawienie wyników wyborów z okręgu ostrawskiego (wycinek z Gazety Kresowej), k. 1. - 2. Wyniki wyborów do sejmu w powiatach frysztackim, cieszyńskim i jabłonkowskim (wycinek z gazety Nasz Lud), k. 2. - 3. "Karta legitymacyjna dla wyboru do senatu" Anny Herman z Bukowca, k. 3. - 4. Listy kandydatów do sejmu (niekompletny zestaw list, niektóre listy w dwóch lub trzech egz.), k. 4-23. - 5. Listy kandydatów do senatu, k. 24-36. - 6. Ulotki wyborcze różnych partii i ugrupowań politycznych, k. 37-61

Opis rkp.:  Czes. pol. niem. 1929 Druk 48 x 32 cm i mniej K. 61

Nr inw.:  RS AKC. 01135
 

85. Materiały z wyborów parlamentarnych w Czechosłowacji w 1935 r. w okręgu morawsko-śląskim

Ulotki różnych partii i ugrupowań wyborczych, na niektórych rękopiśmienne notatki o spotkaniach przedwyborczych. - Dwa pełne komplety, po 14 list kandydatów oraz cztery niepełne

1. Czternaście list kandydatów do sejmu z okręgu morawsko-śląskiego (4 pełne komplety oraz dodatkowe egzemplarze niektórych list), k. 1-94. - 2. Czternaście list kandydatów do senatu z okręgu morawsko-śląskiego (2 pełne komplety oraz cztery niepełne), k. 95-170. - 3. Instrukcja dla członków komisji wyborczych (2 egz.), k. 171-172. - 4. Ulotki różnych partii i ugrupowań wyborczych (na niektórych rękopiśmienne notatki o spotkaniach przedwyborczych, niektóre w wielu egz.), k. 173-365 - 5. Rękopiśmienne zestawienie wyników wyborów w Trzyńcu, Ostrawie i w całym kraju, k. 366

Opis rkp.:  Czes. pol. niem. 1935 Druk rękopis maszyn. powielony 48 x 32 cm i mniej K. 366

Nr inw.:  RS AKC. 01156
 

86. Materiały z wyborów parlamentarnych w Czechosłowacji 26.5.1946 r. w okręgu morawsko-śląskim

1. Nové slovo, 1946, č. 117, 118, 208, k. 1-9. - 2. Práce, 1946, č. 124 oraz numer specjalny z wynikami wyborów, k. 10-11. - 3. Wyborcze ulotki i broszury propagandowe, k. 12-50

Opis rkp.:  Czes. pol. 1946 Druk 47,5 32,5 cm i mniej K. 50

Nr inw.:  RS AKC. 01157
 

87. Materiały z wyborów parlamentarnych w Czechosłowacji 30.5.1948 r. w okręgu morawsko-śląskim

1. Dwie ulotki propagandowe Komunistycznej Partii Czechosłowacji, k. 1-3. - 2. Lista kandydatów Národní fronty w okręgu ostrawskim, k. 4

Opis rkp.:  Czes. 1948 Druk 29 x 21,5 cm i mniej K. 4

Nr inw.:  RS AKC. 01158
 

88. Materiały z wyborów parlamentarnych w Czechosłowacji 5-6.6.1992 r.

1. Karta rejestracyjna upoważniająca do udziału w wyborach Marię Zahradnik (maszyn. + rękopis), k. 1. - 2. Karty do głosowania wraz z objaśnieniami, k. 2-63. - 3. Wyborcze ulotki, gazety, naklejki propagandowe partii ODS, ČSSD, KDU-ČSL oraz Společnosti pro Moravu a Slezsko, k. 64-89

Opis rkp.:  Czes. 1992 Maszyn. rękopis druk 50,5 x 35 cm i mniej K. 89

Nr inw.:  RS AKC. 01165
 

89. Materiały z wyborów parlamentarnych w Czechosłowacji 8-9.6. 1990 r.

1. Ulotki, plakaty i programy wyborcze różnych partii i ugrupowań, k. 1-18. - 2. Karty do głosowania do obu izb Sejmu i do Czeskiej Rady Narodowej (większość w 2 egz.) wraz z objaśnieniami, k. 19-91. - 3. Gazety z wynikami wyborów: "Morawskoslezský den" 1990, nr 87 i "Rudé právo" 1990, nr 135, 92-99

Opis rkp.:  Czes. pol. 1990 Druk 43,5 x 30 cm i mniej K. 99

Nr inw.:  RS AKC. 01159
 

90. Materiały z wyborów parlamentarnych w Republice Czeskiej 14-15.6.2002

1. Karty do głosowania w okręgu morawskośląskim, k. 1-55. - 2. Wyborcze ulotki, broszury i gazety propagandowe różnych partii, k. 56-78. - 3. Wycinki z gazet z wynikami wyborów, k. 79-82. - 4. Gazety z tekstami dotyczącymi wyborów: "Právo" 2002, č. 140, k. 83-94

Opis rkp.:  Czes. pol. 2002 Druk K. 94

Nr inw.:  RS AKC. 01161
 

91. Materiały z wyborów parlamentarnych w Republice Czeskiej 19-20.06.1998 r.

1. Karty do głosowania w okręgu północnomorawskim, k. 1-31. - 2. Wyborcze ulotki i gazety propagandowe różnych partii, k. 32-66. - 3. Gazety z tekstami dotyczącymi wyborów: Mladá fronta dnes 1998, mimořádná příloha, Moravskoslezský den 1998, č. 144, Právo 1998, č. 144, Głos Ludu 1998, nr 74 i 75, k. 67-95

Opis rkp.:  Czes. pol. 1998 Druk 49 x 33 cm i mniej K. 95

Nr inw.:  RS AKC. 01160
 

92. Materiały z wyborów parlamentarnych w Republice Czeskiej 2-3.6.2006 r.

1. Karty do głosowania w okręgu morawskośląskim wraz z objaśnieniami, k. 1-22. - 2. Wyborcze ulotki, gazety i broszury propagandowe różnych partii, k. 23-72

Opis rkp.:  Czes. 2006 Druk 42 x 30 cm i mniej K. 72

Nr inw.:  RS AKC. 01163
 

93. Materiały z wyborów parlamentarnych w Republice Czeskiej 5-6.11.2004 r.

1. Karty do głosowania do przedstawicielstw województw wraz z objaśnieniami, k. 1-21. - 2. Karty do głosowania do senatu wraz z objaśnieniami, k. 22-35. - 3. Ulotki, plakaty i programy wyborcze różnych partii i ugrupowań, k. 36-93. - 4. Gazety z tekstami dotyczącymi wyborów i z wynikami wyborów: "Horizont" 2004, nr 43, 45, "Mladá fronta dnes" z 8.11.2002, k. 94-108

Opis rkp.:  Czes. pol. 2004 Druk 47 x 32 cm i mniej K. 108

Nr inw.:  RS AKC. 01162
 
94. Materiały z XVIII Zjazdu PZKO w 1997 r.

1. Przemówienie S. Zahradnika [?] na XVIII Zjeździe PZKO (maszyn. + rękopis), k. 1-5. - 2. S. Zahradnik: "XVIII [Osiemnasty] Zjazd PZKO. Program działania PZKO na następną kadencję" (maszyn.), k. 6-8. - 3. "XVIII [Osiemnasty] Zjazd Delegatów PZKO 25.10.1997 Czeski Cieszyn. Porządek obrad" (2 egz.), k. 9-10. - 4. "XVIII [Osiemnasty] Zjazd Delegatów PZKO 25.10.1997 Czeski Cieszyn. Regulamin XVIII Zjazdu PZKO" (2 egz.), k. 11-12. - 5. "XVIII [Osiemnasty] Zjazd Delegatów PZKO 25.10.1997 Czeski Cieszyn. Ordynacja wyborcza" (2 egz.), k. 13-14. - 6. "XVIII [Osiemnasty] Zjazd Delegatów PZKO 25.10.1997 Czeski Cieszyn. Baza członkowska", k. 15. - 7. "XVIII [Osiemnasty] Zjazd Delegatów PZKO 25.10.1997 Czeski Cieszyn. Sprawozdanie prezesa za okres 1993-1997" (2 egz.), k. 16-28. - 8. "XVIII [Osiemnasty] Zjazd Delegatów PZKO 25.10.1997 Czeski Cieszyn. Działalność Rady Ekonomiczno-Organizacyjnej 1993-1997" (2 egz.), k. 29-32. - 9. "XVIII [Osiemnasty] Zjazd Delegatów PZKO 25.10.1997 Czeski Cieszyn. Aktualny stan majątków PZKO, domy PZKO - majątki Związku", k. 33-36. - 10. "XVIII [Osiemnasty] Zjazd Delegatów PZKO 25.10.1997 Czeski Cieszyn. Program działania na następną kadencję", k. 37-40. - 11. "Zgłoszenie kandydatów" (formularz), k. 41. - 12. "Zgłoszenie do dyskusji" (formularz), k. 42. - 13. "Wniosek uchwały" (formularz, 2 egz.), k. 43-44. - 14. "Karta delegata" (formularz, 2 egz.), k. 45-46

Opis rkp.:  Pol. 1997 Rękopis maszyn. wydruk komputerowy 30 x 21 cm i mniej K. 46

Nr inw.:  RS AKC. 01108
 
95. Materiały z XIX Zjazdu PZKO w 2001 r.

1. "XIX [Dziewiętnasty] Zjazd Delegatów PZKO 10.11.2001, Ośrodek Kultury i Sportu Kocobędz. Porządek obrad" (2 egz.), k. 1-2. - 2. "XIX [Dziewiętnasty] Zjazd Delegatów PZKO 10.11.2001, Ośrodek Kultury i Sportu Kocobędz. Regulamin XIX Zjazdu PZKO" (2 egz.) , k. 3-4. - 3. "XIX [Dziewiętnasty] Zjazd Delegatów PZKO 10.11.2001, Ośrodek Kultury i Sportu Kocobędz. Ordynacja wyborcza" (2 egz.) , k. 5-6. - 4."Kandydaci do ZG" (3 egz.), k. 7-9. - 5. "XIX [Dziewiętnasty] Zjazd Delegatów PZKO 10.11.2001, Ośrodek Kultury i Sportu Kocobędz. Sprawozdanie prezesa za okres 1998-2001", k. 10-16. - 6. "XIX [Dziewiętnasty] Zjazd Delegatów PZKO 10.11.2001, Ośrodek Kultury i Sportu Kocobędz. Sprawozdanie gospodarcze ZG PZKO", k. 17-23. - 7. "XIX [Dziewiętnasty] Zjazd Delegatów PZKO 10.11.2001, Ośrodek Kultury i Sportu Kocobędz. Działalność Rady Ekonomiczno-Organizacyjnej za okres 1997-2001", k. 24-25. - 8. "XIX [Dziewiętnasty] Zjazd Delegatów PZKO 10.11.2001, Ośrodek Kultury i Sportu Kocobędz. Sprawa hotelu Piast", k. 26-28. - 9. "XIX [Dziewiętnasty] Zjazd Delegatów PZKO 10.11.2001, Ośrodek Kultury i Sportu Kocobędz. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za lata 1997-2001"(2 egz.), k. 29-30. - 10. "XIX [Dziewiętnasty] Zjazd Delegatów PZKO 10.11.2001, Ośrodek Kultury i Sportu Kocobędz. Sprawozdanie z działalności sądu rozjemczego 1997-2001" (2 egz.), k. 31-32. - 11. "XIX [Dziewiętnasty] Zjazd Delegatów PZKO 10.11.2001, Ośrodek Kultury i Sportu Kocobędz. Program działania na następną kadencję. Wniosek" (2 egz.), k. 33-36. - 12. "Poprawki do statutu" (formularz, 3 egz.), k. 37-39. - 13. "Zgłoszenia kandydatów" (formularz, 3 egz.), k. 40-42. - 14. "Zgłoszenie do dyskusji" (formularz, 2 egz.), k. 43-44. - 15. "Wniosek uchwały" (formularz, 2 egz.), k. 45-46. - 16. "XIX [Dziewiętnasty] Zjazd Delegatów PZKO. Rachunek dla MK PZKO... albo delegata... dr Stanisław Zahradnik...", k. 47. - 17. "Karta delegata" (2 egz.), k. 48-49. - 18. Stanisław Zahradnik: "Ratujmy nasz dorobek wydawniczy" (maszyn.), k. 50. - 19. Stanisław Zahradnik: "Kilka uwag przedzjazdowych" (maszyn.), k. 51. - 20. Stanisław Zahradnik: "Przyczynek na XIX Zjazd PZKO, Kocobędz, 11 XI 2001" (maszyn.), k. 52-53. - 2. Notatki rękopiśmienne S. Zahradnika z XIX Zajzdu PZKO, k. 54-56

Opis rkp.:  Pol. 2001 Wydruk komputerowy maszyn. rękopis 30 x 21 cm K. 56

Nr inw.:  RS AKC. 01109
 
96. Materiały z XX Zjazdu PZKO w 2005 r.

1. "XX [Dwudziesty] Zjazd Delegatów PZKO 3.12.2005. Ośrodek Kultury i Sportu Kocobędz. Porządek Obrad", k. 1. - 2. "XX [Dwudziesty] Zjazd Delegatów PZKO 3.12.2005. Ośrodek Kultury i Sportu Kocobędz. Regulamin XX Zjazdu PZKO", k. 2. - 3. "XX [Dwudziesty] Zjazd Delegatów PZKO 3.12.2005. Ośrodek Kultury i Sportu Kocobędz. Ordynacja wyborcza", k. 3. - 4. "XX [Dwudziesty] Zjazd Delegatów PZKO 3.12.2005. Ośrodek Kultury i Sportu Kocobędz. Uchwały XX Zjazdu PZKO", k. 4. - 5. "XX [Dwudziesty] Zjazd Delegatów PZKO 3.12.2005. Ośrodek Kultury i Sportu Kocobędz. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za lata 2002-2005", k. 5. - 6. Statut Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego (2 różne wersje), k. 6-10. - 7. List Romana Suchanka, odpowiedź na list niezidentyfikowanego Władysława, dotyczący Spraw mniejszości polskiej, m. in. PZKO i Kongresu Polaków, k. 11. - 8. Roman Suchanek: "Dyskusja na temat: Co dalej?", k. 12-14. - 9. "Zaproszenie na Konferencję Obwodową PZKO w Trzyńcu...", k. 15. - 10. "Projev pana ministra A. D. Rotfelda během slavnosti v Těšínském divadle (22. července 2005)", k. 16-18. - 10. "Przemówienie ministra zpraw zagranicznych RC Svobody na spotkaniu w Czeskim CIeszynie 22.7.2005" (2 egz.), k. 19-20. - 11. "Zgłoszenie do dyskusji" (formularz, 2 egz.), k. 21-22. - 12. "Wnioski i propozycje do uchwały Zjazdu" (formularz, 2 egz.), k. 23-24. - 13. Pokwitowanie wpłaty S. Zahradnika za uczestnictwo w Zjeździe PZKO, k. 25. - 14. Jacek Kurczewski: "Lokalne wzory kultury obywatelskiej" (częściowo wypełniona ankieta dotycząca mniejszości narodowych, wraz z pismem przewodnim), k. 26-28. - 15. Głos Ludu, 2005, nr 125 (zawiera materiały na Zjazd PZKO), k. 29-32

Opis rkp.:  Pol. 2005 Wydruk komputerowy Wydruk komputerowy rękopis druk 47 x 31,5 cm i mniej K. 32

Nr inw.:  RS AKC. 01118
 

97. Materiały ze spotkania historyków w Instytucie Śląskim w Opawie na temat "Slezsko v československo-polských vztazích v letech 1918-1947" - 25.9.1990

1. Zaproszenie na spotkanie historyków, k. 1. - 2. Notatki Stanisława Zahradnika ze spotkania historyków, k. 2-8. - 3. Stanisław Zahradnik: "Problemy z terminologia Śląska Cieszyńskiego w historiografii", k. 9-11. - 4. Wstęp i fragment zakończenia pracy Aloisa Adamusa "Jazyková otázka ve školství na Těšínsku", Mor. Ostrava, 1930 (maszyn.), k. 12. - 5. Odezwa Henryka Stańka o wsparcie Fundacji Słowa Polskiego dla Zaolzia (kserokop.), k. 13. - 6. "Władcy wolą błaznów" / z dr. Andrzejem Szcześniakiem rozmawia Kazimierz Targosz (wycinek z czasopisma, 2 egz.), k. 14-17

Opis rkp.:  Czes. pol. 1990 Maszyn. rękopis kserokop. druku 30 x 21 cm i mniej K. 17

Nr inw.:  RS AKC. 01116
 

98. Materiały ze Spotkania Integracyjnego Organizacji Polonijnych Europy Środkowej na Bagińcu 28-31.8.2003 r.

1. Zaproszenie i program spotkania integracyjnego, k. 1-3. - 2. Stanisław Zahradnik: "Polacy na Zaolziu. Od większości do mniejszości", k. 4-13. - 3. Stanisław Zahradnik: Fragmenty tekstów dotyczących historii Polaków na Zaolziu, k. 14-24. - 4. Stanisław Zahradnik : "Polacy na Zaolziu 1920-1990. Krótki szkic historyczny" [nadbitka z pracy "Zaolzie : Studia i materiały z dziejów społeczności polskiej w Czechosłowacji / pod red. Mariana G. Gerlicha i Daniela K. Kadłubca] , k. 25-32. 5. Notatki Stanisława Zahradnika, m.in. ze Spotkania, k. 33-37. - 6. "Polskie Towarzystwo Artystyczne >>Ars Musica<<" (ulotka, wydruk komputerowy), k. 38. - 7. "Górnośląski Diariusz Kulturalny" 1993, nr 9, k. 39-60. - 8. Ulotki informacyjne Ośrodka Spotkań - Haus Concordia w Herdorf-Dermbach w Niemczech, k. 61-62. - 9. Program XII Dni Polskich w Austrii (druk), k. 63. - 10. Wizytówka Ecole "Nazareth" Szkoły Języka Francuskiego w Paryżu (druk), k. 64

Opis rkp.:  Pol. 1993-2003 Maszyn. wydruk komputerowy rękopis druk K. 64

Nr inw.:  Rs AKC. 01095
 
99. "Město Havířov. Obecně závazné vyhlášky : platné ke dni 1.1.1999"

Zbiór rozporządzeń wydanych przez zarząd miasta Hawierzowa w latach 1990-1998, regulujących życie miasta

Opis rkp.:  Czes. 1999 Wydruk komputerowy 30 x 21 cm K. III, s. 241

Nr inw.:  RS AKC. III 01065

 
100. MIKULKA, Jaromír. "K problematice česko-polských styků ve 14.-16. století" / Jaromír Mikulka.

Materiał z konferencji "1000 lat wzajemnych stosunków czesko-polskich" w Hradcu k. Opawy

Opis rkp.:  Czes. 1965 Maszyn. powielony 30 x 21,5 cm K. 17

Nr inw.:  RS AKC. 01085
 

101. "Nauczeni kratke pszczelarske aby roy nieuszeł"

Poradnik pszczelarski pisany gwarą o cechach języka polskiego z licznymi wtrąceniami czeskimi, ostatnia strona po niemiecku

Opis rkp.:  Pol. czes. niem. 19 w. 17 x 11 cm K. 8

Nr inw.:  RS AKC. 01044
 

102. "Několik poznámek o dějinách Těšínska a vzniku polské menšiny" / Krajský investorský útvar, místní občanské fórum ; Mluvčí OF: Vlastimil Machovský, Hana Saychová, Roman Cach.

Opis rkp.:  Czes. 1990 Maszyn. 30 x 21 cm K. 8

Nr inw.:  RS AKC. 01098
 
103. "Paweł Stalmach a rok 1848"

Biografia Pawła Stalmacha doprowadzona do 1860 r., dalej inną ręką notatki ołówkiem dotyczące późniejszych działań Stalmacha oraz jego śmierci

Opis rkp.:  Pol. 20 w. 34 x 21 cm K. 8, w tym k. 6-8 niezapis. Pismo dwu rąk

Nr inw.:  RS AKC. 01073
 

104. "Pisen o swatym Ambrozi patrun Medardskeho Zhromazděni w Landfogstwj Misteckym"

Opis rkp.:  Czes. 19 w. 16,5 x 10,5 cm K. 16 Poszyt

Nr inw.:  RS AKC. 01043
 

105. Pismo cieszyńskiej gminy żydowskiej do wikariusza generalnego Karla Findinskiego informujące o uroczystym nabożeństwie w synagodze z okazji urodzin cesarza Franciszka Józefa z 11.8.1897

Pismo na papierze firmowym z nagłówkiem Teschner Israel. [Gemeinde?] - prawy górny róg karty wraz z częścią nagłówka oderwany

Opis rkp.:  Niem. 1897 34 x 21 cm K. 1

Nr inw.:  RS AKC. 01049
 

106. Pojedyncze numery gazet i czasopism z okresu od Praskiej Wiosny do początków tzw. normalizacji w Czechosłowacji

1. "Głos Ludu" 1967, nr 29, 107, 1968, nr 50, 51, 3.8.1968 (fragment), 100, 101 (2 egz.), 102, II nadzwyczajne wydanie z 25.8.1968, 103 (4 egz.), III nadzwyczajne wydanie z 28.8.1968 (3 egz.), 104 (2 egz.), 105, 106, 107, 1969, nr 11, 84, 1970, nr 4, 52, 28.4.1973 (fragment), k. 1-50. - 2. "Spojené deníky" (wydania specjalne specjalne połączonych dzienników Nová svoboda, Rudé právo, Práce, Moravskoslezský večerník, Československý sport, Mladá fronta i Głos Ludu z sierpnia i września 1968 r.), k. 51-95. - 3. "Bezpečnost a hygiena práce" 1968, nr 4, k. 96-99. - 4. "Československý sport" 1972, nr 216, k. 100-107. - 5. "Gazeta Karwińska Karvinské noviny" 1968, nr 16-18, 34, zvláštní vydání z 22.8.1968, k. 108-120. - 6. "Literární listy" 1968, nr 2-3, 5-8, 19, 22, Zvláštní vydání z 26.7.1968, 25, k. 121-192. - 7. "Listy" 1968, nr 1-2, k. 193-208. - 8. "Mladá fronta" 1968, nr 281, k. 209-211. - 9. "Moravskoslezský večerník" 1968, zvláštní vydání z 30.9.1968, k. 212-213. - 10. "Nová svoboda" 1968, nr 78, 86, 95, 97, 103, 212, 240, 309, k. 214-264. - 11. "Nové Opavsko" 1968, zvláštní vydání, lipiec, k. 265. - 12. "Ozvěny Echo" 1968, nr 25, k. 266-267. - 13. "Politika" 1968, nr 4, k. 268-291. - 14. "Rudé právo" 1967, nr 307, 1968, nr 100 (2 eegz.), 193, 243 (2 egz.), 244, 294, 313, 1969, nr 20, 92, 1970, nr 108, k. 292-353. - 15. "Smena" 1968, nr 232-233, k. 354-358. - 16. "Třinecký Trzyniecki Hutník" 1968, nr 19, 34, 36, 43, k. 359-365. - 17. "Trybuna Ludu" 1968, nr 241, 303, 312, k. 366-379. - 18. "Trybuna Robotnicza" 1968, nr 87, k. 380-382. - 19. "Volkszeitung" 1968, nr 23, k. 383-392. - 20. "Výstavba OKD" 1968, nr 17-18, 23, Zvláštní vydání z 22.8.1968, k. 393-401. - 21. "Zprávy" 1969, nr 11, 15, k. 402-411

Opis rkp.:  Pol. czes. słowacki niem. 1967-1973 Druk 60 x 43 cm i mniej K. 411

Nr inw.:  RS AKC. 01168
 

107. Pokwitowania pieniędzy zapłaconych przez Andreasa Wanię z Ligoty Alodialnej jako spłata spadku na rzecz Johanna Wani z 1842 r. i Anny Wani z 1846 r.

Opis rkp.:  Niem. 1842-1846 34,5 x 21 cm K. 2

Nr inw.:  RS AKC. 01051
 

108. Polemiki Jaroslava Valenty z Rudolfem Froncem z Hawierzowa i Karolem Mrózkiem z Trzyńca

Polemiki dotyczące spraw mniejszości polskiej w Czechosłowacji i stosunków polsko-czeskich

Opis rkp.:  Pol. 1996 Maszyn. kserokop. maszyn. kserokop. druku 30 x 21 cm i mniej K. 12

Nr inw.:  RS AKC. 01099
 

109. Protokoły towarzystwa nauczycieli ewangelickich szkół ludowych na Śląsku Cieszyńskim z lat 1848-1857

Na początku protokół zebrania założycielskiego z 5.7.1848 w Ustroniu oraz statut towarzystwa zatytułowany Statuten des Vereins Evangelischer Volksschullehrer in Schlesien. - Jako pierwszy prezes podpisany Jan Śniegoń. - Na końcu pierwszego poszytu tabela frekwencji członków towarzystwa na posiedzeniach w 1849 i 1850 r.

1. "Protokoll über die Schulkonferenzen der evangelischen Lehrer teschner Kreises 1848", k. 1-24. - 2. "Protocoll der Lehrer Konferenz A. C. 1852", k. 1-28

Dwa poszyty

Opis rkp.:  Niem. 1848-1857 33 x 21 cm Poszyty 2 K. 24 + 28 Poszyty, opr. pap.

Nr inw.:  RS AKC. 01041
 
110. Rachunki za roboty stolarskie i kowalskie z końca 19 w.

1. "Rachonek za robote stolarską mam otrzymać jako Andrzej Bromek stolarz z Smiłowic ot Jana Bromka kowala z Mistrzowic jako po zmarłym" - 1898, k. 1. - 2. "Rachunek dla pana Cinciały w Mistrzowic" (rachunek za roboty kowalskie) - 19 w., k. 2

Opis rkp.:  Pol. ok. 1898 33,5 x 20,5 cm i mniej K. 2

Nr inw.:  RS AKC. 01048
 

111. Różne zestawienia statystyczne dotyczące PZKO w latach 1947-1998

1. "Realizacja budżetu ZG PZKO za rok 1987" (3 egz.), k. 1-3. - 2. "Dane statystyczne za rok 1988" (dotyczące działalności PZKO, 4 egz.), k. 4-7. - 3. "Realizacja budżetu ZG PZKO za rok 1988" (3 egz.), k. 8-10. - 4. "Czołowi funkcjonariusze zarządów powiatowych PZKO" (w latach 1947-1961, k. 11-13. - 5. "Miejscowe Koła PZKO. Zestaw według alfabetu" z 1992 r., k. 14-16. - 6. "Spis kół powiatu frydecko-misteckiego" - ok. 1991, k. 17-18. - 7. "Spis kół powiatu karwińskiego" - ok. 1991, k. 19-20. - 7. "Spis inwentarza na dzień 16.1.1991, budowy [!] ZG PZKO", k. 21. - 8."Spis majątków polskich - obecnie siedzib MK PZKO" - ok. 1993, k. 22-29. - 9. "Schemat organizacyjny ZG PZKO po XIV Zjeździe PZKO" - 1983, k. 30. - 10. Zestawienia statystyczne dotyczące działalnosci PZKO w latach 1947-1985 (druk), k. 31-34. - 11. "Adresarz prezydium Zarządu Głównego PZKO" z 1983 r., k. 35. - 12. "Adresarz przewodniczących Klubów Kobiet" - po 1998 r., k. 36. - 13. "Statystyka wieku członków PZKO w roku 1994", k. 37-38. - 14. Zestawienia dotyczące wydawnictw i konkursów PZKO z lat 1948-1962 (kserokopia fragmentu książki), k. 39-42. - 15. Rękopiśmienne notatki, prawdopodobnie S. Zahradnika, dotyczące działalności PZKO, k. 43-61

Opis rkp.:  Pol. czes. 1961-po 1998 Kserokop. maszyn. maszyn. powielony wydruk komputerowy druk rękopis 31 x 21,5 cm i mniej K. 61

Nr inw.:  RS AKC. 01110
 

112. SLÁMA, Jiří. "Archeologie o česko-polských stycích na rozhraní 10. a 11. století : teze referátu" / Jiří Sláma.

Materiał z konferencji "1000 lat wzajemnych stosunków czesko-polskich" w Hradcu k. Opawy

Opis rkp.:  Czes. 1965 Maszyn. powielony 30,5 x 21,5 cm K. 4

Nr inw.:  RS AKC. 01081
 

113. "Slezský odboj skupina č. 7 >>Sedmička<< Fryštát - Karviná" / "Zprávu o činnosti skupiny >>Sedmička<< zpracovali: Antonín Kněžík, Josef Rusek, Rudolf Věncek, Alois Mlčoch, Miloš Kanárek ; redigoval Alois Lamla".

Opis rkp.:  Czes. 1971 Maszyn. kserokop. maszyn. kserokop. druku fotografia 30 x 21 cm i mniej K. 59 Opr. wspł. tekt., płt.

Nr inw.:  RS AKC. III 01063

 

114. ŠMERDA, Milan. "Zápas šlechty s absolutismem a ěsko-polské vztahy v letech 1618-1795 : teze" / Milan Šmerda.

Materiał z konferencji "1000 lat wzajemnych stosunków czesko-polskich" w Hradcu k. Opawy

Opis rkp.:  Czes. 1965 Maszyn. powielony 30,5 x 21,5 cm K. 3

Nr inw.:  RS AKC. 01086
 

115. Spis roszczeń finansowych Jana Grochala z Czarnego k. Czadcy wobec jego bratanków z 1790 r.

Na końcu potwierdzenie prawdziwości roszczeń i podpisy 12 świadków z dopiskiem "a cela obecz"

Opis rkp.:  Słowacki 1790 36 x 22 cm K. 2

Nr inw.:  RS AKC. 01057
 

116. Sprawozdania Polskiego Towarzystwa Artystycznego Ars Musica z lat 2000 i 2002

Każdy sprawozdanie w dwóch wersjach językowych, polskiej i czeskiej

Opis rkp.:  POl. czes. 2000-2002 Wydruk komputerowy 30 x 21 cm Tomów 4 K. 7 + 7 + 7 + 7 Opr. pap., folia, bindowanie

Nr inw.:  RS AKC. 01129
 
117. ŠT’ASTNÝ, Vladislav. "Hlavní problémy česko-polských vztahů v době nástupu imperialismu" / Vladislav Št’astný.

Materiał z konferencji "1000 lat wzajemnych stosunków czesko-polskich" w Hradcu k. Opawy

Opis rkp.:  Czes. 1965 Maszyn. powielony 30 x 21,5 cm K. 15

Nr inw.:  RS AKC. 01083
 
118. SUCHANEK, Bohdan. "Havířovská teplárenská společnost, a.s... Řádná valná hromada 5.5.2000"

Materiały przygotowane na walne zgromadzenie spółki ciepłowniczej w Hawierzowie w 2000 r.: sprawozdania, plany, podział dywidend

Opis rkp.:  Czes. 2000 Wydruk komputerowy 30 x 21,5 cm K. 32

Nr inw.:  RS AKC. III 01068

 

119. Testament Jana Najdeka z Czarnego k. Czadcy z 1831 r. i pismo wdowy po nim do zwierzchności o pomoc w rozwiązaniu sporu z sąsiadami

Opis rkp.:  Słowacki ok. 1831 40 x 25,5 cm i mniej K. 4

Nr inw.:  RS AKC. 01059
 

120. "Trojhlas neboli naše recitály : 1989" / "Střední zemědělskáškola v Českém Těšíně. Středoškolská odbornáčinnost" ; metodické vedení Irena Gregerová ; zpracovatelé Šárka Buryová i in. ; fotodokumentace Ivo Červeň, Petr Kaszperydes.

Opis rkp.:  Czes. pol. słowacki 1989 Maszyn. fotografia kserokop. druku 29,5 x 21 cm K. IX, 80

Nr inw.:  RS AKC. III 01064

 
121. Umowy kupna-sprzedaży nieruchomości z lat 1882-1913

1. Rudolf Ritter von Walcher-Uysdal, dyrektor Komory Cieszyńskiej w imieniu Komory sprzedaje parcelę w Kojkowicach Pawłowi Kajzarowi z Kojkowic - 1882, k. 1-5. - 2. Ewa i Franciszek Delongowie sprzedają Pawłowi Kajzarowi grunt w Puńcowie - 1902, k. 6-8. - 3. Jan i Ewa Michałkowie z Gutów odstępują nieruchomość w Gutach synowi Janowi Michałkowi i jego żonie Ewie - 1913, , k. 9-12

Umowy w postaci poszytów przesznurowanych, opatrzonych pieczęciami i znaczkami opłaty skarbowej: Na pierwszej umowie znaczki na k. 1, 2 i 3, pieczęcie lakowe na k. 3 i 4 (na k. 4 z wycinanką papierową); na drugiej umowie znaczki na k. 6, 7 i 8, pieczęć lakowa na k. 8; na trzeciej umowie znaczek na k. 9, pieczęć z papierową wycinanka na k. 12

Opis rkp.:  Niem. pol. 1882-1913 34 x 21 cm K. 12

Nr inw.:  RS AKC.01055
 

122. VALENTA, Jaroslav. "Základní rysy československo-polských vztahů v letech 1918-1945 : referát pro konferenci v Hradci u Opavy 9.-10.IX.1965" / Jaroslav Valenta.

Materiał z konferencji "1000 lat wzajemnych stosunków czesko-polskich" w Hradcu k. Opawy

Opis rkp.:  Czes. 1965 Maszyn. powielony 30 x 21,5 cm K. 25

Nr inw.:  RS AKC. 01079
 

123. ZAHRADNIK, Stanisław. Artykuły i notatki Stanisława Zahradnika o polskiej mniejszości w Czechosłowacji

1. Stanisław Zahradnik: "Świadomość narodowa a tradycje historyczne na Śląsku Cieszyńskim" (2 egz.) - 1965, k. 1-6. - 2. Stanisław Zahradnik: "Przyczynek Sekcji Historycznej na X Zjazd PZKO" - 1968?, k. 7-9. - 3. Notatki Stanisława Zahradnika, k. 10-20

Opis rkp.:  Pol. 1965-1968 Maszyn. rękopis 30 x 21 cm i mniej K. 20

Nr inw.:  RS AKC. 01123
 

124. ZAHRADNIK, Stanisław. "Inwentarz zespołu archiwalnego Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego"

1. "Inwentarz zespołu archiwalnego. Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, Czeski Cieszyn 1996", K. I, 151. - 2. "Inwentarz zespołu archiwalnego : sztuki, materiały sceniczne. Czeski Cieszyn 1998", k. II, 25. - 3. "Inwentarz zespołu archiwalnego. Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego : dodatek, Czeski Cieszyn 1999", k. II, s. 3-36. - 4. "AZ ZG PZKO, zespół: ZG PZKO, Inwentarz : dodatek II", k. I, 4-14. - 5. "Archiwum Polskiego Związku kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Stan z dniem 31 XII 2007, Czeski Cieszyn, grudzień 2007", k. 1-12. - 6. Kopia spisu treści oraz kilka niewypełnionych formularzy kart inwentarza, k. 13-20

Poszczególne części mają odrębną numerację kart lub stron

Opis rkp.:  Pol. 1996-2007 Maszyn. kserokop. maszyn. wydruk komputerowy 30 x 21 cm Części 5 K. I, 151 + II, 25 + k. II, s. 3-35 + k. I, 4-14 + 20 Opr. papier, folia, bindowanie

Nr inw.:  RS AKC. III 01071/01-06

 
125. ZAHRADNIK, Stanisław. "Kronika czynów niegodnych"

Rękopis i maszynopis artykułu

Opis rkp.:  Pol. 1990 Maszyn. rękopis 30 x 21 cm K. 14

Nr inw.:  RS AKC. 01100
 

126. ZAHRADNIK, Stanisław. "Kronika PZKO 1991" / Kronikarz Stanisław Zahradnik.

Opis rkp.:  Pol. 1991 Maszyn. 30 x 21,5 cm K. I, 35

Nr inw.:  RS AKC. 01112
 

127. ZAHRADNIK, Stanisław. "Kronika PZKO 1992" / Kronikarz Stanisław Zahradnik.

Brak k. 24

Opis rkp.:  Pol. 1992 Maszyn. 30 x 21,5 cm K. I, 1-23, 25-40

Nr inw.:  RS AKC. 01113
 

128. ZAHRADNIK, Stanisław. "Polska grupa narodowa w Czechosłowacji 1920-1990" / Stanisław Zahradnik.

Kserokopia artykułu opublikowanego w Głosie Ludu w 1990 r. oraz Uwagi autora dotyczące publikacji tekstu w formie książkowej

Opis rkp.:  Pol. po 1990 Kserokop. druku maszyn. 29,5 x 21 cm K. 25, w tym verso k. 14-21 niezapis. Opr. pap.

Nr inw.:  RS AKC. III 01070

 

129. ZAHRADNIK, Stanisław. "Polsko-czeskie kontakty społeczno-kulturalne w 19 wieku : tezy" / Stanisław Zahradnik.

Materiał z konferencji "1000 lat wzajemnych stosunków czesko-polskich" w Hradcu k. Opawy

Opis rkp.:  Pol. 1965 Maszyn. 29,5 x 20,5 cm K. 7

Nr inw.:  RS AKC. 01082
 

130. "Zapiśnik" dotyczący wydarzeń na świecie w latach 1853-1854 (fragment)

Być może odpis wcześniejszego tekstu, strony numerowane, tekst podzielony na "wiersze" lub "paragrafy". - Nazwy "wiersz" i "paragraf" stosowane zamiennie dla fragmentów tekstu z ciągłą numeracją. - Tekst zawiera informacje dotyczące wydarzeń na świecie, w Europie a także na Śląsku Cieszyńskim z lat 1853-1854

Brak początku i końca, tekst zaczyna się od s. 35 i "wiersza" 67, kończy na s. 79 i "wierszu" 163. - W numeracji stron i "wierszy" liczne pomyłki

Opis rkp.:  Pol. po 1854 17 x 11 cm K. 23

Nr inw.:  RS AKC. 01045
 
131. Zaproszenie na IX Zjazd KPCZ w 1949 r. dla Jerzego Kociána (kserokopia)

Dwie kopie ksero zaproszenia dla J. Kociána, członka KPCZ w Hucie Trzynieckiej

Opis rkp.:  Czes. 198- Kserokop. 30 x 21 cm K. 2

Nr inw.:  RS AKC. 01169
 
132. Zbiór kazań

Zbiór kazań zapisany jedną ręką w trzech poszytach, dodatkowo luźna karta pisana inną ręką.

Opis rkp.:  Pol. 19 w. 18 x 11 cm i mniej K. 25 Pismo dwóch rąk 3 poszyty + luźna karta

Nr inw.:  RS AKC. 01046
 
133. Zeszycik do nauki niemieckiego

Zeszycik zawiera niemieckie teksty, przykłady różnych form gramatycznych, odmiany części mowy, słówka, oraz objaśnienia w języku polskim i czeskim

Opis rkp.:  Niem. pol. czes. 19 w. 11 x 9 cm K. 14 Pismo kilku rąk

Nr inw.:  RS AKC. 01042
 
134. 40 [Čtyřicet] let PZKO

Maszynopis artykułu, niepodpisany

Opis rkp.:  Czes. 1987 Maszyn. 30 x 21,5 cm K. 4

Nr inw.:  RS. AKC. 01101
 
135. "40 [Czterdzieści] lat PZKO"

Maszynopis artykułu, niepodpisany.

Opis rkp.:  Pol. ok. 1987 Maszyn. 30 x 21,5 cm K. 28

Nr inw.:  RS AKC. 01114
 
 
 

1. Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński : tandemové cyklistické trasy pro nevidomé a slabozraké / Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" ; [współpr.] Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Pobočka Třinec, Polski Związek Niewidomych. Koło Cieszyn. - [Český Těšín] ; [Cieszyn] : Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska : Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", [2000]

Nr inw.: KG 00479
 

2. Nýdek a okolí : panoramatická mapa / cop. Kartografie HP a SHOCart. - [Jičín] ; [Zádveřice] : Kartographie HP : SHOCart, 2005

Nr inw.: KG 00480
 
 
 
 

1. Benczyk, Vladislav. Horské chaty Beskyd očima Vladislava Benczyka : [kalendář na rok] 2007. - [B.m. : b.w., 2006]

Nr inw.: IG 01371
 

2. Cieszyńskie stroje ludowe. - [B.m.] : Sekcja Ludoznawcza przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, [po 1996]

Nr inw.: IG 01372
 

3. Fotograficy SLA : Oddział Literatur Narodowych Biblioteki Powiatowej w Karwinie 22.5.-12.06.1987. - [B.m., 1987]

Nr inw.: IG 01373
 

4. Kubień, Władysław. Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie. - [Cieszyn Czeski : Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, 1999] (widokówka)

Nr inw.: IG 01374
 

5. Obec Třanovice : [kalendář na rok 2002]. - [B.m. : b.w., 2001]

Nr inw.: IG 01375
 

6. Śląsk Cieszyński - ceramika jabłonkowska : dzban biały z roku 1783 (zbiory Muzeum w Cieszynie). - Cieszyn : nakładem Tow. Przemysłu Ludowego i Domowego, [1937] (widokówka)

Nr inw.: IG 01376
 

7. Śląsk Cieszyński - ceramika jabłonkowska : dzban niebieski z roku 1850 (zbiory Muzeum w Cieszynie). - Cieszyn : nakładem Tow. Przemysłu Ludowego i Domowego, [1937] (widokówka)

Nr inw.: IG 01377
 

8. Śląsk Cieszyński - ceramika jabłonkowska : dzban żółty z roku 1827 (zbiory Muzeum w Cieszynie). - Cieszyn : nakładem Tow. Przemysłu Ludowego i Domowego, [1937] (widokówka)

Nr inw.: IG 01378
 
 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij