2011

 
 

 
 

1. Alchemy : the art of knowing. - San Francisco : Chronicle Books, 1994

Nr inw.: KN 26053
 

2. The American spirit : United States history as seen by contemporaries. Vol. 1. - 4. ed. - Lexington [i in.] : D. C. Heath and Company, cop. 1978

Nr inw.: KN 26054
 

3. The American spirit : United States history as seen by contemporaries. Vol. 2. - 4. ed. - Lexington [i in.] : D. C. Heath and Company, cop. 1978

Nr inw.: KN 26055
 

4. Attini, Antonio. Tuscany : flying high. - Vercelli : White Star Publishers, cop. 2006

Nr inw.: KN 26056
 

5. Bailey, Thomas Andrew. Probing America's past : a critical examination of major myths and misconceptions. Vol. 1. - Lexington [i in.] : D. C. Heath and Company, cop. 1973

Nr inw.: KN 26057
 

6. Bailey, Thomas Andrew. Probing America's past : a critical examination of major myths and misconceptions. Vol. 2. - Lexington [i in.] : D. C. Heath and Company, cop. 1973

Nr inw.: KN 26058
 

7. Bianucci, Rita. Art and history of Jerusalem : the Holy City - 3000 years. - Florence : Bonechi & Steimatzky, cop. 1996

Nr inw.: KN 26131
 

8. Bibliographie sur la Pologne : pays, histoire, civilisation. - 2. édition. - Warszawa : PWN - Éditions Scientifiques de Pologne, cop. 1964

Nr inw.: KN 26059
 

9. Bobrzyński, Michał. Dzieje Polski w zarysie. - [Wyd. 3]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986

Nr inw.: KN 26060
 

10. Brahmer, Mieczysław. Powinowactwa polsko-włoskie : z dziejów wzajemnych stosunków kulturalnych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

Nr inw.: KN 26061
 

11. Bremness, Lesley. Wielka księga ziół. - Warszawa : Wiedza i Życie, cop. 1991

Nr inw.: KN 26132
 

12. Brzozowski, Stanisław. Pamiętnik. - Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1985

Nr inw.: KN 26062
 

13. Burnett, Frances Hodgson. The annotated secret garden. - New York ; London : W. W. Norton & Company, cop. 2007

Nr inw.: KN 26133
 

14. Carroll, James. House of war : the Pentagon an the disastrous rise of American power. - Boston ; New York : Houghton Mifflin Company, 2006

Nr inw.: KN 26063
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy
 

15. Chemia praktyczna dla wszystkich : praca zbiorowa. - Wyd. 2 zm. i popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1956

Nr inw.: KN 26064
 

16. Chivalry : the path of love. - San Francisco : Chronicle Books, 1994

Nr inw.: KN 26065
 

17. Chlebowski, Bronisław. Od Kochanowskiego do Brzozowskiego. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979

Nr inw.: KN 26066
 

18. Darwin, Charles. On the origin of species by means of natural selection. - London : Arcturus Publishing Limited, cop. 2008

Nr inw.: KN 26141
 

19. Disslowa, Maria. Jak gotować : praktyczny podręcznik kucharstwa polsko-francuskiego w 12 zeszytach : poradnik we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu. Z. 1. - Wyd. 4 popr. - Poznań ; Paris : Wydaw. Polskie R. Wegnera : skł. gł. Księgarnia "Libella", [1947]

Nr inw.: KD 03958
 

20. Disslowa, Maria. Jak gotować : praktyczny podręcznik kucharstwa polsko-francuskiego w 12 zeszytach : poradnik we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu. Z. 2. - Wyd. 4 popr. - Poznań ; Paris : Wydaw. Polskie R. Wegnera : skł. gł. Księgarnia "Libella", [1947]

Nr inw.: KD 03959
 

21. Disslowa, Maria. Jak gotować : praktyczny podręcznik kucharstwa polsko-francuskiego w 12 zeszytach : poradnik we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu. Z. 3. - Wyd. 4 popr. - Poznań ; Paris : Wydaw. Polskie R. Wegnera : skł. gł. Księgarnia "Libella", [1947]

Nr inw.: KD 03960
 

22. Disslowa, Maria. Jak gotować : praktyczny podręcznik kucharstwa polsko-francuskiego w 12 zeszytach : poradnik we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu. Z. 4. - Wyd. 4 popr. - Poznań ; Paris : Wydaw. Polskie R. Wegnera : skł. gł. Księgarnia "Libella", [1947]

Nr inw.: KD 03961
 

23. Disslowa, Maria. Jak gotować : praktyczny podręcznik kucharstwa polsko-francuskiego w 12 zeszytach : poradnik we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, dekoracji stołu, urządzania przyjęć, cukiernictwa domowego, sporządzania i konserwowania zapasów zimowych, słowniczek polsko-francuski-angielski. Z. 5-12. - Wyd. popr. - [B.m.] ; Paris : Rybitwa : skł. gł. Księgarnia "Libella", [1947]

Nr inw.: KD 03962
 
24. DK nature encyclopedia. - New York : DK Publishing, 1998
Nr inw.: KN 26134
 

25. Dulewicz, Andrzej. Słownik sztuki francuskiej. - [Wyd. 3]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986

Nr inw.: KN 26068
 

26. Fałat, Julian. Pamiętniki. - [Wyd. 2]. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1987

Nr inw.: KN 26069
 

27. Feliński, Zygmunt Szczęsny. Pamiętniki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1986

Nr inw.: KN 26070
 
28. Flowering plant families of the world. - Buffalo ; New York : Firefly Books, cop. 2007
Nr inw.: KN 26138
 

29. Frąckowiak, Wiktor. Wydawnictwa z zakresu elementarnej nauki języka polskiego na Pomorzu Gdańskim w latach 1840-1920. - Wrocław ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo. Oddział, 1977

Nr inw.: KN 26071
 

30. Furdal, Antoni. Językoznawstwo otwarte. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolinskich. Wydawnictwo, 1977

Nr inw.: KN 26072
 

31. Garztecki, Juliusz. Mistrz zapomniany : o Michale Greimie z Kamieńca. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1972

Nr inw.: KN 26073
 

32. Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 1. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978

 Nr inw.: KN 26074

 

33. Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 2. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978

 Nr inw.: KN 26075

 

34. Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 3. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978

 Nr inw.: KN 26076

 

35. Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 4. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978

Nr inw.: KN 26077
 

36. Greville, Charles Cavendish Fulke. Dziennik z czasów panowania króla Jerzego IV, króla Wilhelma IV i królowej Wiktorii. - Warszawa : Czytelnik, 1974

Nr inw.: KN 26078
 

37. Grodziski, Stanisław. Franciszek Józef I. - [Wyd. 2]. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1983

Nr inw.: KN 26079
 

38. Historia sejmu polskiego. T. 1 : Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984

Nr inw.: KN 26080
 

39. Hutnikiewicz, Artur. Portrety i szkice literackie. - Warszawa ; Poznań [i in.] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

Nr inw.: KN 26081
 

40. Huxley, Anthony. Green inheritance : the WWF book of plants. - Berkeley ; Los Angeles : University of California Press, 2005

Nr inw.: KN 26135
 

41. Ingarden, Roman. O poznawaniu dzieła literackiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

Nr inw.: KN 26082
 

42. Jan III Sobieski, król Polski. Listy do Marysieńki. - Warszawa : Czytelnik, 1962

Nr inw.: KN 26083
 

43. Janion, Maria. Gorączka romantyczna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975

Nr inw.: KN 26084
 

44. Jeleński, Szczepan. Śladami Pitagorasa : rozrywki matematyczne. - [Wyd. 5 zm.]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961

Nr inw.: KN 26085
 

45. Kafka, Franz. Die Verwandlung. - Prag : Vitalis, 1994

Nr inw.: KN 26086
 

46. Kraszewski, Józef Ignacy. Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

Nr inw.: KN 26087
 

47. Krzyżanowski, Julian. Dzieje literatury polskiej. - [Wyd. 5]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

Nr inw.: KN 26088
 

48. Krzyżanowski, Julian. Nauka o literaturze. - Wyd. 3. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1984

Nr inw.: KN 26089
 

49. Krzyżanowski, Julian. Paralele : studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. - [Wyd. 2 rozsz.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977

Nr inw.: KN 26090
 

50. Kumaniecki, Kazimierz. Literatura rzymska : okres cyceroński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977

Nr inw.: KN 26091
 

51. Landruss, Matthew. The treasures of Leonardo da Vinci : the story of his life & work including 30 rare removable facsimile documents. - London : Carlton Books, cop. 2006

Nr inw.: KN 26144
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy
 

52. Lyons, Albert S. Medicine : an illustrated history. - New York : Abradale Press, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1987

Nr inw.: KN 26137
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy
 

53. Majchrowski, Jacek Maria. Ulubieniec Cezara Bolesław Wieniawa-Długoszowski : zarys biografii. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1990

Nr inw.: KN 26092
 

54. Mayenowa, Maria Renata. Poetyka teoretyczna : zagadnienia języka. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979

Nr inw.: KN 26093
 

55. Niedziela, Zdzisław. Kierunki rozwojowe czeskiej poezji modernistycznej schyłku XIX wieku. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974

Nr inw.: KN 26094
 

56. 1001 [One thousand and one] children's books you must read before you grow up. - New York : Universe Publishing, cop. 2009

Nr inw.: KN 26130
 

57. Orłoś, Henryk. Atlas grzybów leśnych. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1974

Nr inw.: KN 26095
 

58. Pasek, Jan Chryzostom. Pamiętniki. - [Wyd. 12]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

Nr inw.: KN 26096
 

59. Phillips, Kevin. American theocracy : the peril and politics of radical religion, oil and borrowed money in the 21 st century. - New York : Viking, cop. 2006

Nr inw.: KN 26097
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy
 

60. Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku z muzyką. - Opole : Instytut Śląski, 1976

Nr inw.: KN 26098
 

61. Pisarkowa, Krystyna. Wyliczanki polskie. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975

Nr inw.: KN 26099
 

62. Płażewski, Jerzy. Historia filmu dla każdego : (1895-1980). - [Wyd. 3]. - Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1986

Nr inw.: KN 26100
 

63. Płażewski, Jerzy. Historia filmu francuskiego : 1895-1989. - Warszawa : Editions Spotkania, [1992]

Nr inw.: KN 26101
 

64. Poczobut Odlanicki, Jan Władysław. Pamiętnik : (1640-1684). - Warszawa : Czytelnik, 1987

Nr inw.: KN 26102
 

65. Possevino, Antonio. Moscovia. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1988

Nr inw.: KN 26103
 

66. Przekład artystyczny : o sztuce tłumaczenia księga druga : praca zbiorowa. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975

Nr inw.: KN 26104
 

67. Przybyszewska, Stanisława. Listy. T. 1 : Grudzień 1913 - wrzesień 1929. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1978

Nr inw.: KN 26105
 

68. Rákóczi, Ferenc IIPamiętniki ; Wyznania . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988

Nr inw.: KN 26106
 

69. Russel, Tony. Trees of the world : an illustrated encyclopedia and identifier : the ultimate authoritative visual reference to 1300 trees from across the globe, with more than 3000 specially commissioned watercolours, maps and photographs. - London : Hermes House, cop. 2007

Nr inw.: KN 26107
 

70. Rybicka, Halina. Losy wyrazów obcych w języku polskim. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

Nr inw.: KN 26108
 

71. Ryll, Ludomira. Polska literatura w przekładach : bibliografia 1945-1970. - Warszawa : Agencja Autorska, 1972

Nr inw.: KN 26129
 

72. Saint-Simon, Louis de Rouvroy. Pamiętniki. T. 1. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984

Nr inw.: KN 26109
 

73. Saint-Simon, Louis de Rouvroy. Pamiętniki. T. 2. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984

Nr inw.: KN 26110
 

74. Schumann, Walter. Gemstones of the world. - New York ; Ipswich : Sterling Publishing Co. Inc. : N.A.G. Press, 1977

Nr inw.: KN 26111
 

75. Sienkiewicz, Henryk. Listy z podróży do Ameryki. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986

Nr inw.: KN 26112
 

76. Sienkiewicz, Henryk. Ogniem i mieczem. T. 1. - Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, [2001]

Nr inw.: KN 26142
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy
 

77. Sienkiewicz, Henryk. Ogniem i mieczem. T. 2. - Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, [2001]

Nr inw.: KN 26143
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy
 

78. Sinko, Grzegorz.  Kryzys języka w dramacie współczesnym : rzeczywistość czy złudzenie?. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977

Nr inw.: KN 26113
 

79. Słownik imion. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1975

Nr inw.: KN 26114
 

80. Smith, Bradley. The USA : a history in art. - New York : Doubleday & Company, cop. 1975

Nr inw.: KN 26140
 

81. Stanisław August Poniatowski, król Polski. Pamiętniki króla Stanisława Augusta. T. 1, cz. 1. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984

Nr inw.: KN 26115
 

82. Sudek, Josef Václav František. Josef Sudek poet of Prague : a photographer's life. - New York : Aperture Foundation Inc., cop. 1990

Nr inw.: KN 26145
 

83. Szafer, Władysław. Rośliny polskie : opisy i klucze do oznaczania wszystkich gatunków roślin naczyniowych rosnących w Polsce bądź dziko, bądź też zdziczałych lub częściej hodowanych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953

Nr inw.: KN 26116
 

84. Szewczyk, Wilhelm. Literatura niemiecka w XX wieku. - [Wyd. 2]. - Katowice : Śląsk, 1964

Nr inw.: KN 26117
 

85. Trzynadlowski, Jan. Małe formy literackie. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1977

Nr inw.: KN 26118
 

86. Vaughan, John Griffith. The New Oxford book of food plants. - Oxford : University Press, 1997

Nr inw.: KN 26136
 

87. Wachowski, Kazimierz. Słowiańszczyzna Zachodnia. - Wyd. 2. - Poznań : Instytut Zachodni, 1950

Nr inw.: KD 03963
 

88. Wałek, Janusz. Dzieje Polski w malarstwie i poezji. - Warszawa : "Interpress", 1987

Nr inw.: KN 26139
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy
 

89. Watts, Murray. The Bible for children : from Good Books. - Intercourse : Good Books, cop. 2002

Nr inw.: KN 26119
 

90. Wężyk, Władysław. Kronika rodzinna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

Nr inw.: KN 26120
 

91. Who's who in the Bible. Vol. 1-2. - New York : Bonanza Books, 1980

Nr inw.: KN 26067
 

92. Will, Arno. Motywy polskie w krótkich formach literackich niemieckiego obszaru językowego 1794-1914. - Łódź ; Wrocław : Łódzkie Towarzystwo Naukowe : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976

Nr inw.: KN 26121
 

93. Witz, Ignacy. Polscy malarze, polskie obrazy. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1970

Nr inw.: KN 26122
 

94. Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 1 : Metody stylistyki literackiej. Kierunki ergocentryczne. - Wyd. 2 przejrz. i zm. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1976

Nr inw.: KN 26123
 

95. Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 2 : Strukturalno-semiotyczne badania literackie. Literaturoznawstwo porównawcze. W kręgu psychologii głębi i mitologii. - Wyd. 2 przejrz. i zm. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1976

Nr inw.: KN 26124
 

96. Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 3 : Perspektywy socjologiczne. Marksizm w badaniach literackich i jego promieniowanie. - Wyd. 2 przejrz. i zm. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1976

Nr inw.: KN 26125
 

97. Zabłocki, Stefan. Od prerenesansu do oświecenia : z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

Nr inw.: KN 26126
 

98. Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863-1918) : wybór przykładów. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977

Nr inw.: KN 26127
 

99. Związki i paralele literatur polskiej i słowackiej : księga referatów wygłoszonych na sesji naukowej polsko-słowackiej w dniach 11-13 maja 1970 r. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972

Nr inw.: KN 26128
 
 
 
 

1. Kontakt. 1986, nr 11 = 55. - [Paris : b.w.], 1986

Nr inw.: CZ 07060
 

2. Literatura na Świecie : miesięcznik. 1977, nr 6 = 74. - Warszawa : RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1977

Nr inw.: CZ 07061
 

3. Miesięcznik Literacki. R. 12. (1977), nr 1-6, 8-12 = 125-130, 132-136. - Warszawa : RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1977

Nr inw.: CZ 07062
 

4. Miesięcznik Literacki. R. 13. (1978), nry 1, 3-12 = 137, 139-148. - Warszawa : RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1978

Nr inw.: CZ 07063
 

5. Miesięcznik Literacki. R. 14. (1979), nry 1-12 = 149-160. - Warszawa : RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1979

Nr inw.: CZ 07064
 

6. Miesięcznik Literacki. R. 16. (1981), nry 1-3, 5-10 = 173-175, 177-182. - Warszawa : RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1981

Nr inw.: CZ 07065
 

7. Stańczyk : pismo konserwatystów i liberałów. 1990, nr 2 = 13. - Kraków [i in. : b.w.], 1990

Nr inw.: CZ 07066
 

8. Twórczość : bibiografia osobowa i rzeczowa. 1976. - [Warszawa : RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1976]

Nr inw.: CZ 07067
 

9. Twórczość : bibiografia personalna i przedmiotowa. 1975. - [Warszawa : RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1975]

Nr inw.: CZ 07068
 

10. Twórczość. R. 33. (1977), nry 1-12 = 378-389. - Warszawa : RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1977

Nr inw.: CZ 07069
 
 
 

1. Steller, Paweł. Życzenia Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w drzeworycie Pawła Stellera . - Katowice : [b.w.], 1974. - Teka (26 k.) : il. ; 29 x 24 cm

Oryginalne drzeworyty o różnych wymiarach, oprawione w passe-par-tout
Nr inw.: IG 01383
 

2. Steller, Paweł. Życzenia Świąt Wielkanocnych w drzeworycie Pawła Stellera. - [B.m. : b.w.], ok. 1974. - Teka (24 k.) : il. ; 29 x 24 cm

Oryginalne drzeworyty o różnych wymiarach, oprawione w passe-par-tout
Nr inw.: IG 01384
 
 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij