2012

 
 
 

1. AVTORHANOV Abdurahman Genazovič

Zagadka śmierci Stalina : (spisek Berii) / Abdurachman Awtorchanow ; przeł. Adam Mazur [pseud.]. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1981. - 127 s. ; 21 cm

Nr inw.: KN 26337
 
2. BARRIE J. M.

Przygody Piotrusia Pana / J. M. Barrie ; opracowała dla dzieci May Byron ; [przekład z ang. Alicji Strasmanowej]. - Warszawa : Księgarnia Literacka, [1938]. - 268 s., [4] k. tabl. : il. ; 21 cm

Nr inw.:  KD 04075
 

3. BERENT Wacław

Nurt : opowieści biograficzne / Wacław Berent. - Warszawa : Czytelnik, 1958. - 320 s. ; 21 cm. - (Dzieła Wybrane / Wacław Berent)

Nr inw.: KN 26338
 
4. Biblioteka

Biblioteka w otoczeniu społecznym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. - 161 s. ; 21 cm. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 40)

Nr inw.: KN 26339
 

5. BIENIASZ Józef

Nasi za Olzą... : opowiadanie / Józef Bieniasz. - [B.m. : b.w., 1938?]. - 8 s. : il. ; 21 cm

Nr inw.: KD 03981
 

6. BOCHEŃSKI Józef Maria

Marksizm-leninizm : nauka czy wiara? / Józef Maria Bocheński. - Lublin [i in.] : Antyk, 1988. - 95 s. ; 20 cm

Nr inw.: KN 26340
 

7. CEGIELSKI Hipolit

Nauka poezyi zawierająca teoryą poezyi i jéj rodzajów oraz znaczny zbiór najcelniejszych wzorów poezyi polskiéj do teoryi zastósowany / przez H. Cegielskiego. - Wyd. 3. - Poznań : Jan Konstanty Żupański, 1860. - VIII, 647 s. ; 22 cm

Nr inw.: KD 03982
 

8. CÉLINE Louis Ferdinand

Podróż do kresu nocy / Louis-Ferdinand Céline [pseud.] ; przeł. Wacław Rogowicz. - Warszawa : Wydaw. J. Przeworskiego, 1933. - 659 s. ; 19 cm

Nr inw.:  KD 04076
 

9. CHŁĘDOWSKI Kazimierz

Historye neapolitańskie : wiek XIV-XVIII / Kazimierz Chłędowski. - Kraków [i in.] : nakł. Gebethnera i Wolffa [i in., 1917]. - 584 s., [33] k. tabl. ; 25 cm

Nr inw.: KD 03983

Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

10. CHŁĘDOWSKI Kazimierz

Rokoko we Włoszech : ludzie, literatura, sztuka / Kazimierz Chłędowski. - Wyd. wznowione. - Lwów : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1939. - 550 s., [35] k. tabl. ; 25 cm

Nr inw.: KD 03984

Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

11. CHŁĘDOWSKI Kazimierz

Rzym : ludzie baroku / Kazimierz Chłędowski. - Lwów : nakł. Księgarni H. Altenberga ; Warszawa : E. Wende i Spółka, 1912. - 640 s., [43] k. tabl. ; 25 cm

Nr inw.: KD 03985

Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

12. CHŁĘDOWSKI Kazimierz

Rzym : ludzie Odrodzenia / Kazimierz Chłędowski. - Wyd. 3. - Lwów [i in.] : H. Altenberg [i in.], 1921. - 615 s., [42] k. tabl. ; 25 cm

Nr inw.: KD 03986

Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

13. CHWISTEK Leon

Pisma filozoficzne i logiczne / Leon Chwistek ; wyboru dokonał, przedmową i komentarzami opatrzył Kazimierz Pasenkiewicz. T. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - XXII, 309 s. ; 25 cm

Nr inw.: KN 26341
 

14. CLAYBOURNE Anna

Titanic / Anna Claybourne and Katie Daynes ; designed by Katarina Dragoslavic ; illustrations by Ian McNee ; ship consultant David Livingstone. - New York : Scholastic, 2007. - 64 s. : il. ; 20 cm. - (Usborne Young Reading)

Nr inw.:  KN 26713
 

15. DAVIES Norman

Europe : a history / Norman Davies. - New York : Harper Perennial, 1998. - XIX, 1365 s., [16] s. tabl. : il., mapy, pl. ; 24 cm

Nr inw.: KN 26342

Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

16. DAVIES Norman

Rising '44 : the battle for Warsaw / Norman Davies. - New York : Viking Penguin, 2004. - XXVI, 752 s., [64] s. tabl. : il., mapy, pl. ; 24 cm

Nr inw.: KN 26343

Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

17. DĄBROWSKA Maria

Noce i dnie : powieść / Maria Dąbrowska. [T.] 1 : Bogumił i Barbara. - Jerozolima : Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1945. - 244 s. ; 18 cm. - (Szkolna Biblioteczka na Wschodzie ; t. 84)

Nr inw.: KD 03987
 

18. DĄBROWSKA Maria

Noce i dnie : powieść / Maria Dąbrowska. [T.] 2 : Wieczne zmartwienie. - Jerozolima : Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1945. - 243 s. ; 18 cm. - (Szkolna Biblioteczka na Wschodzie ; t. 85)

Nr inw.: KD 03988
 

19. DĄBROWSKI Kazimierz

Pojęcia żyją i rozwijają się : (ze studiów nad dynamiką pojęć) / Kazimierz Dąbrowski ; przy współpracy metodologicznej Andrzeja Kawczaka i Janiny Sochańskiej. - London : Gryf Publications, 1971. - 186 s. ; 22 cm

Nr inw.: KN 26344
 

20. DEFOE Daniel

Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; illustrated by Julek Heller. - 1. American ed. - New York : DK Publishing, 1998. - 64 s. : il. ; 27 cm. - (Eyewitness Classics)

 Nr inw.:  KN 26725

 

21. DMOCHOWSKI Franciszek Salezy

Wspomnienia od 1806 do 1830 roku / Franciszek Salezy Dmochowski ; oprac. i wstępem poprzedził Zdzisław Libera ; [tekst opracowały Zofia Raułuszkiewicz i Anna Zychówna]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. - 386 s., [12] s. tabl. ; 22 cm. - (Biblioteka Pamiętników Polskich i Obcych)

Nr inw.: KN 26345
 

22. DYAKOWSKI Bohdan

Nasz las i jego mieszkańcy / Bohdan Dyakowski ; rysunki i okładkę wykonał K. Mackiewicz. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydaw. M. Arcta, 1939. - 273 s. : il. ; 22 cm

Nr inw.:  KD 04078
 
23. Eastern

Eastern and Western Europe in the Middle Ages / F. Graus [i in.] ; edited with an introduction by Geoffrey Barraclough. - [B.m.] : Harcourt Brace Jovanovich, cop. 1970. - 216 s. : il., mapy, pl. ; 21 cm

Nr inw.: KN 26346
 

24. ELIOT Thomas Stearns

The waste land : a facsimile and transcript of the original drafts including the annotations of Ezra Pound / T. S. Eliot ; edited by Valerie Eliot. - New York : Harcourt Brace Jovanovich, [1974?]. - XXX, 149 s. ; 28 cm. - (A Harvest special ; HB 270)

Nr inw.: KN 26383

Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

25. ESTREICHER Karol, 1906-1984

Leon Chwistek : biografia artysty (1884-1944) / Karol Estreicher. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. - VI, 400 s., IV k. tabl. : il. ; 25 cm

Nr inw.: KN 26347
 

26. Etnografowie

Etnografowie i ludoznawcy polscy : sylwetki, szkice biograficzne. T. 1 / pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej, Anny Kowalskiej-Lewickiej, Anny Spiss. - Kraków : Wydaw. Naukowe DWN : Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 2002. - XVII, 347 s. : il. ; 24 cm

Nr inw.: KN 26348
 

27. Etnografowie

Etnografowie i ludoznawcy polscy : sylwetki, szkice biograficzne. T. 2 / pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej i Anny Spiss. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Kraków : Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 2007. - XV, 392 s. : il. ; 24 cm. - (Archiwum Etnograficzne ; t. 44)

Nr inw.: KN 26349
 

28. Etnografowie

Etnografowie i ludoznawcy polscy : sylwetki, szkice biograficzne. T. 3 / pod red. Anny Spiss i Zofii Szromby-Rysowej. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Kraków : Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 2010. - XXI, 282 s. : il. ; 24 cm. - (Archiwum Etnograficzne ; t. 50)

Nr inw.: KN 26350
 

29. FIEDLER Arkady

Zwierzęta z lasu dziewiczego / Arkady Fiedler ; [rysunki w tekście wykonali Jan Wroniecki, Antonina Niemczewska i Regina Przybyszewska]. - Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze "Rój", 1936. - 229 s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm

Zawiera: Bichos moi brazylijscy przyjaciele ; Z puszczy amazońskiej

Nr inw.:  KD 04080
 
30. Fundacja

Fundacja Roberta Boscha a stosunki niemiecko-polskie / [przekł. Cezary Jenne]. - Stuttgart : Fundacja Roberta Boscha, 1990. - 21 s. ; 22 cm

Nr inw.:  KN 26714
 

31. GIBSON Clare

How to read symbols : a crash course in the meaning of symbols in art / Clare Gibson. - London : Herbert Press, 2009. - 256 s. : il. ; 17 cm

Nr inw.: KN 26351
 

32. GJELLERUP Karl

Dojrzali do życia : powieść / Karol Gjellerup ; przełożył z oryginału F. Mirandola [pseud.]. - Lwów ; Poznań : Wydaw. Polskie, 1923. - 428 s. ; 20 cm. - (Bibljoteka Laureatów Nobla ; t. 20)

Nr inw.: KD 03989
 

33. GJELLERUP Karl

Wędrowcy świata : romans poetyczny / Karol Gjellerup ; przeł. z oryg. F. Mirandola [pseud.]. - Lwów ; Poznań : Wydaw. Polskie, 1924. - 490 s. ; 20 cm. - (Bibljoteka Laureatów Nobla ; t. 23)

Nr inw.:  KD 04081
 

34. HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw

Portret wenecki : trzy opowiadania / Gustaw Herling-Grudziński ; [przygot. do dr. Halina Kosienkowska, Andrzej Peciak ; oprac. graf. Jerzy Durakiewicz]. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. - 95 s. : il. ; 24 cm

Nr inw.: KN 26352
 

35. HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw

Wyjścia z milczenia / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. Zdzisław Kudelski. - Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1993. - 411 s. ; 20 cm. - (Biblioteka "Więzi" ; t. 77)

Nr inw.: KN 26353
 

36. JACHOWICZ Stanisław

Bajki i powiastki Stanisława Jachowicza / [...] ozdobione 24 drzeworytami według rysunku W. Gersona. - Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe : na zamówienie Zrzeszenia Księgarstwa, 1985. - IV, 136 s. : il. ; 23 cm

Przedruk fotooffset., oryg.: Petersburg : nakł. Maurycego Wolffa, 1876

Nr inw.:  KN 26715
 

37. JANUSZEWSKA Hanna

O chłopcu drewnianym / Hanna Januszewska ; il. i okładka Stanisława Bobińskiego. - Warszawa : Wydaw. J. Przeworskiego, 1938. - 75 s. : il. ; 24 cm

Nr inw.:  KD 04084
 

38. KALINA Paweł

Nowy słownik podręczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki z wymową fonetyczną : zatwierdzony przez M. W. R. i O. P. do użytku szkolnego / oprac. Paweł Kalina. Cz. 1 : Niemiecko-polska. - Wyd. 3, przejrz. i popr. - Warszawa : skł. gł. Gebethner i Wolff, [1938]. - XVI, 694 s. ; 16 cm

Współopr. z KD 4086

Nr inw.:  KD 04085
 

39. KALINA Paweł

Nowy słownik podręczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki z wymową fonetyczną : zatwierdzony przez M. W. R. i O. P. do użytku szkolnego / oprac. Paweł Kalina. Cz. 2 : Polsko-niemiecka. - Wyd. 3, przejrz. i popr. - Warszawa : skł. gł. Gebethner i Wolff, [1938]. - IV, 680 s. ; 16 cm

Współopr. z KD 4085

Nr inw.:  KD 04086
 
40. Kleiner

Kleiner Wegweiser zur Einführung in die Homöopathie / bearbeitet in der Wissenschaftlich-literarischen Abteilung der Firma Dr. Willmar Schwabe. - Leipzig : Verlag Dr. Willmar Schwabe, 1940. - 99 s. ; 20 cm

Nr inw.:  KD 04087
 

41. KLINE Morris

Matematyka a świat fizyczny / Morris Kline ; tł. Antoni Sobotka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. - 509 s. : il. ; 20 cm. - (Biblioteka Problemów ; t. 77)

Nr inw.: KN 26354
 

42. KOMOROWSKI Tadeusz Bór

Histoire d'une armée secrète / par le général Bor-Komorowski. - A Paris : Les Iles d'Or, [1952]. - 379 s. ; 22 cm

Nr inw.: KN 26355
 
43. [Koran]

[Koran]. - [B.m. : b.w., 197-?]. - [826] s. ; 4 x 3 cm

Nr inw.:  KN 26716

Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

44. KORCZAK Janusz

Król Maciuś na wyspie bezludnej / Janusz Korczak ; [il. Jerzy Srokowski]. - [Wyd. 2 (1 powojenne)]. - Warszawa : PWLD "Nasza Księgarnia", 1957. - 153 s., [6] k. tabl. : il. ; 30 cm

Nr inw.:  KN 26724
 

45. KORCZAK Janusz

Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak ; [wstępem opatrzył Igor Newerly ; il. Jerzy Srokowski]. - [Wyd. 2]. - Warszawa : PWLD "Nasza Księgarnia", 1957. - 218 s., [10] k. tabl. : il. ; 30 cm

Nr inw.:  KN 26723
 

46. KRYNICKI Ryszard

Die Robert Bosch Stiftung und die deutsch-polnischen Beziehungen : Lesung von Ryszard Krynicki am 1. Juni 1989 im Robert-Bosch-Haus. - [Stuttgart] : Robert Bosch Stiftung, [1989]. - 23 s. ; 22 cm

Nr inw.:  KN 26717
 
47. Księga

Księga tysiąca i jednej nocy : wybór / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Władysław Kubiak ; przeł. [z arab.] Andrzej Czapkiewicz [i in.] ; wiersze przeł. Jerzy Ficowski. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. - 574 s. : il. ; 24 cm

Nr inw.: KN 26357
 

48. KUKIEL Marian

Generał Sikorski : żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej / Marian Kukiel. - [London] : Instytut Polski : Muzeum im. gen. Sikorskiego ; London : skł. gł. Veritas Foundation Publication Centre, cop. 1970. - 280 s. ; 22 cm

Nr inw.: KN 26358
 

49. KUNCEWICZ Jerzy

Awangarda i maruderzy / Jerzy Kuncewicz. - Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze "Rój", 1938. - 326 s. ; 24 cm. - (Republika globu / Jerzy Kuncewicz ; 1)

Nr inw.: KD 03979

Dar Krystyny Michejdy-Kowalskiej na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

50. KUSZEWSKI Stanisław

Współczesny film polski / Stanisław Kuszewski. - Warszawa : Interpress, 1977. - 129 s. : il. ; 24 cm

Nr inw.: KN 26359
 

51. KYBER Manfred

Gesammelte Tiergeschichten : unter Tieren und neue Tiergeschichten / Manfred Kyber. - Leipzig : Hesse & Becker Verlag, [1934]. - 314 s. ; 19 cm

Nr inw.:  KD 04088
 

52. ŁOBACZEWSKA Stefania

Tablice do historii muzyki : objaśnienia, 10 tablic / Stefania Łobaczewska. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1949. - 201 s. ; 34 cm + [10] k. tabl.

Nr inw.: KD 03997

Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

53. ŁOPIŃSKI Maciej

Konspira : rzecz o podziemnej Solidarności / Maciej Łopiński, Marcin Moskit [pseud.], Mariusz Wilk. - Paris : Editions Spotkania, cop. 1984. - 200 s., [16] s. tabl. : il. ; 22 cm

Nr inw.: KN 26360
 
54. MAHBHRATA

Bhagawad Gita : pieśń Pana / przekład Wandy Dynowskiej. - [Wyd. 3]. - Madras : Umadevi : Biblioteka Polsko-Indyjska, 1957. - XXXIII, 250 s. ; 19 cm

Nr inw.: KN 26361
 

55. MAJEWSKI Stanisław

Duch wśród materji / Stanisław Majewski. - Wyd. 2 / przejrzane przez autora. - Poznań : Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka, 1927. - VIII, 363 s. ; 24 cm. - (Z tajemnic bytu / Stanisław Majewski)

Nr inw.: KD 03990
 

56. MAJEWSKI Stanisław

Wszechenergja wobec materji i życia / Stanisław Majewski. - Poznań : Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka, 1925. - VIII, 349 s. ; 24 cm. - (Z tajemnic bytu / Stanisław Majewski)

Nr inw.: KD 03991
 

57. MICHNIK Adam

Kościół, lewica, dialog / Adam Michnik ; [przedm. Stefan Kisielewski]. - [Wyd. 1 krajowe]. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza "Nowa", [1983]. - 153 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Kwartalnika Politycznego "Krytyka")

Nr inw.: KN 26363
 

58. MICKIEWICZ Adam

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. graf. Lech Majewski ; [tekst w oprac. Konrada Górskiego ; pomysł edycji, wybór i opracowanie dokumentacji historyczno-ikonograficznej Janusz Pulnar]. - Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 1998. - 391 s. : il. ; 34 cm

Nr inw.:  KN 26721

Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

59. MILLER Jan Nepomucen

Zaraza w Grenadzie : rzecz o stosunku nowej sztuki do romantyzmu i modernizmu w Polsce / Jan Nepomucen Miller. - Warszawa : nakł. Księgarni F. Hoesicka, 1926. - 201 s. ; 18 cm

Nr inw.: KD 03992
 

60. MIŁOSZ Czesław

Emperor of the Earth : modes of eccentric vision / Czeslaw Milosz. - [1 paperback edition]. - Berkeley [i in.] : University of California Press, 1981. - X, 253 s. ; 22 cm

Nr inw.: KN 26365
 

61. MIŁOSZ Czesław

Visions from San Francisco Bay / Czeslaw Milosz ; translated by Richard Lourie. - [2. printing]. - New York : Farrar Straus Giroux, 1983. - 225 s. ; 22 cm

Nr inw.: KN 26366
 

62. OSSENDOWSKI Ferdynand Antoni

Miljoner "Y" : powieść o dzielnym Murzynku-sierocie / F. A. Ossendowski. - Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas Zjednocz. Zakłady Kartogr. i Wydawn. T. N. S. W., [1933]. - 207 s. : il. ; 22 cm. - (Bibljoteka Iskierek ; t. 8)

Nr inw.:  KD 04089
 

63. OSTERLOFF Wiesław Konrad

Zmierzch azteckich bogów / W. Konrad Osterloff ; il. Antoni Boratyński. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1966. - 274 s. : il. ; 20 cm

Nr inw.: KN 26368
 

64. OSZELDA Jadwiga

Zdrowie na talerzu / Jadwiga Oszelda. - [Wyd. 2 poszerz. i zm.]. - Cieszyn : [b.w.], 1999. - 171 s. ; 15 cm

Nr inw.: KN 26369
 

65. OSZELDA Jadwiga

Zdrowie nie tylko na talerzu / Jadwiga Oszelda. - [Wyd. 2 poszerz.]. - Cieszyn : Offsetdruk, 1999. - 188 s. : il. ; 15 cm

Nr inw.: KN 26370
 

66. OSZELDA Jadwiga

Zdrowie pod ręką / Jadwiga Oszelda. - Cieszyn : [b.w.], 1997. - 194 s. : il. ; 15 cm

Nr inw.: KN 26371
 

67. OSZELDA Jadwiga

Żyjmy dłużej i zdrowiej / Jadwiga Oszelda. - Cieszyn : Offsetdruk, 1999. - 171 s. : il. ; 15 cm

Nr inw.: KN 26372
 
68. Poland

Poland : genesis of a revolution / edited by Abraham Brumberg. - New York : Vintage Books, 1983. - XII, 322 s. ; 24 cm

Nr inw.: KN 26367

Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 
69. Polish

Polish masters from the Kosciuszko Foundation collection / introduction by Elizabeth Koszarski-Skrabonja ; biographies and bibliographies compiled by Władysława Jaworska ; [English translation Harold B. Segel]. - New York : The Kosciuszko Foundation, cop. 1995. - 88 s. : il. ; 31 cm

Nr inw.: KN 26382
 
70. Polskie

Polskie środowiska twórcze na emigracji we Francji : wrzesień 1939 - czerwiec 1940 / pod red. Michała Tymowskiego ; Ośrodek Cywilizacji Polskiej. Uniwersytet Paryż IV - Sorbona. - Warszawa : Polska Fundacja Kościuszkowska, 1995. - 149 s. ; 20 cm

Nr inw.: KN 26373
 

71. PRZYBYSZEWSKI Stanisław

W godzinie cudu / Stanisław Przybyszewski. - Warszawa : Jan Fiszer, 1902. - 88 s., [1] k. tabl. ; 26 cm

Nr inw.: KD 03993
 
72. Przygody

Przygody barona Münchhausena / Teofil Gautier (Syn) ; il. Gustawa Doré ; przekł. Julii Hartwig. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1951. - 166 s. : il. ; 30 cm

Nr inw.:  KN 26722
 

73. SCHULZ Bruno

Die Zimtläden / Bruno Schulz ; mit einem Nachwort von Andrzej Wirth ; [aus dem Polnischen übersetzt von Josef Hahn]. - [Ungekürzte Ausgabe]. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1968. - 244 s. ; 18 cm. - (dtv ; 496)

Nr inw.: KN 26364
 

74. SIMPSON D. P.

Cassell's new Latin dictionary : Latin-English, English-Latin / by D. P. Simpson. - New York : Funk & Wagnalls, [1968?]. - XVIII, 883 s. ; 24 cm

Nr inw.: KN 26374
 

75. SKOLIMOWSKI Henryk

Zmierzch światopoglądu naukowego / Henryk Skolimowski. - Londyn : Odnova, 1974. - 207 s. ; 19 cm

Nr inw.: KN 26375
 
76. Słownik

Słownik artystów plastyków : artyści plastycy Okręgu Warszawskiego ZPAP : 1945-1970 : słownik biograficzny. - Warszawa : Okręg Warszawski ZPAP, 1972. - 714 s. : il. ; 33 cm

Nr inw.: KN 26385
 

77. SROKOWSKI Mieczysław

Kult ciała : dziennik człowieka samotnego / Mieczysław Srokowski. - Wyd. 2. - Kraków : nakł. rodziny Autora, 1913. - 311 s. ; 20 cm

Nr inw.: KD 03994
 

78. STĘCZYŃSKI Bogusz Zygmunt

Okolice Galicyi Macieja Bogusza Stęczyńskiego. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. - VIII, 156, 16 s., [76] k. tabl. ; 27 cm

Nr inw.: KN 26384

Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

79. TORAŃSKA Teresa

Oni / Teresa Torańska. - [Wyd. 2]. - Londyn : Aneks, 1985. - 365 s. ; 22 cm

Nr inw.: KN 26376
 

80. VIVEKANANDA , swami

Karma joga / Swami Wiwekananda ; przekład Wandy Dynowskiej. - Madras : Umadevi : Biblioteka Polsko-Indyjska, 1962. - XL, 84 s. ; 19 cm

Nr inw.: KN 26362
 

81. WAT Aleksander

Świat na haku i pod kluczem : eseje / Aleksander Wat ; oprac. Krzysztof Rutkowski. - [Wyd. 1 polskie]. - London : Polonia Book Fund, 1985. - XI, 241 s. : il. ; 22 cm. - (Pisma wybrane / Aleksander Wat ; t. 1)

Nr inw.: KN 26377
 

82. WELLS Herbert George

Historja świata / H. G. Wells ; przełożył Jan Parandowski. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, [1934]. - 346 s., [46] s. tabl. ; 20 cm. - (Bibljoteka Wiedzy ; t. 14)

Nr inw.: KD 03995
 
83. Wiadomości

Wiadomości 13.XII.1981-13.I.1982. [Z.] 1. - [Warszawa] : Wydaw. NIE, [1982]. - 77 s. ; 21 cm

Nr inw.: KN 26378
 

84. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy

Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia / Stanisław Ignacy Witkiewicz. - Warszawa [i in.] : skł. gł. w księgarniach Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i S-ka, 1919. - 187 s., [5] k. tabl. : il. ; 23 cm

Nr inw.: KD 03980

Dar Krystyny Michejdy-Kowalskiej na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 
85. WU Cheng'en

Małpi bunt / Wu Cz'eng-en ; tłumaczył z jęz. chińskiego i wstępem opatrzył Tadeusz Żbikowski ; [il. z wydania chińskiego]. - Warszawa : Czytelnik, 1976. - 212 s., [6] k. tabl. : il. ; 25 cm

Nr inw.: KN 26379
 
86. Z dziejów

Z dziejów sztuki Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego / pod red. Ewy Chojeckiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982. - 352 s. : il., pl. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kultura i Sztuka ; nr 494)

Nr inw.: KN 26380
 
87. Zaolzie

Zaolzie jest nasze : prawda o Śląsku zaolziańskim : ludzie, chwile, dokumenty : prace zbiorowe / pod red. Stanisława Rusina. - Cieszyn Zachodni : skł. gł. Księgarnia Macierzy Szkolnej, 1939. - 145 s., [64] k. tabl. ; 24 cm

Nr inw.: KD 03996
 

88. ZAWODNY Janusz Kazimierz

Katyń / Janusz Kazimierz Zawodny ; z przedmową Zbigniewa Brzezińskiego. - [1 rozsz. wyd. pol.]. - Paris : Editions Spotkania, cop. 1989. - 328 s., [36] s. tabl. ; 22 cm

Nr inw.: KN 26381
 

89. ŻABIŃSKA Antonina

Dżolly i s-ka / Antonina Żabińska. - Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze "Rój", 1939. - 181 s., [20] s. tabl. : il. ; 21 cm

Nr inw.:  KD 04092
 
 
 
 
1. Pamiątki

Pamiątki po ks. Franciszku Michejdzie (1848-1921)

1. Fotografia domu rodzinnego Michejdów w Olbrachcicach – ok. 1908, k. 1. - 2. Fotografia portretowa Franciszka Michejdy (1848-1921), k. 2. - "Piosnka na pamiątkę śmierci Franciszka Michejdy śpiewana w Czytelni domowej cierlickiej po jego śmierci" (chodzi o Franciszka Michejdę (1822-1875), ojca pastora) – po 1883, k. 3

Opis rkp.:  Pol. po 1883-ok. 1908 Fotografie druk K. 3

 Sygn.:  RS AKC. 01201

 Dar Gabrieli i Joanny Michejdzianek na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

2. MICHEJDA Tadeusz. Korespondencja

List Tadeusza Michejdy do Stanisława Ignacego Witkiewicza z 1921 oraz odpowiedź S. I. Witkiewicza

Oryginalny list T. Michejdy z 9.1.1921 r., jego maszynopiśmienna kopia z 1973 r. oraz odpowiedź S. I. Witkiewicza z 8.2.1921 r.

Opis rkp.: Pol. 1921-1973 Rękopis maszyn. 29 x 20,5 cm i mniej K. 6

Nr inw.: RS AKC. 01199

Dar Krystyny Michejdy-Kowalskiej na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

3. MICHEJDA Tadeusz. Papiery

Teksty Tadeusza Michejdy (1895-1955) i materiały osób trzecich

1. "Życiorys" z 16.7.1946 (maszyn.), k. 1. - 2. "Moje wyznanie" - wiersz datowany: Radom, 5.1.1942 (maszynopis na odwrocie papieru firmowego notariusza Schultzika z Gliwic z okresu II wojny światowej oraz rękopiśmienny odpis z 1973 r.), k. 2-3. - 3. "Architektura i Budownictwo" Rok 1932, Spis rzeczy (druk), k. 4-5. - 4. Fotografia portretowa Władysława Michejdy (1892-1952) - przed 1952 r., k. 6

Opis rkp.: Pol. 1932-1973 Maszyn. rękopis druk fotografia 29 x 22,5 cm i mniej K. 6

Nr inw.: RS AKC. 01200

Dar Krystyny Michejdy-Kowalskiej na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

4. STONAWSKI Jan

"Album - Ojcowie nasi i bracia Polacy-ewangelicy za wyjątkiem ks. Otto i M. Bernatowicz wszyscy ze Śl. Cieszyńskiego : (Ale nas było więcej niż tych fotografij) / zebrał i opracował ks. profesor Jan Stonawski".

Na początku dodana karta z tekstem: "Album niniejszy zawiera odbitki fotograficzne 44 kart z fotografiami oraz odbitki kserograficzne 19 kart spisu, pochodzących z albumu fotograficznego ks. Jana Stonawskiego z Cieszyna (1870-1957) zdeponowanego przez niego przed śmiercią na Parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie. Dodany do albumu został tekst maszynowy rękopisu ks. Stonawskiego. Całość przygotowana przez Barbarę Michejdę-Pinno, Warszawa 2012. Oryginał w Bibliotece Tschammera w Cieszynie"

1. Fotokopie albumu, k. 1-87. - 2. Kserokopie rękopisu J. Stonawskiego, k. 88-106. - 3. Odpis rękopisu z poz. 2. - wydruk komputerowy, k. 107-116

Opis rkp.: Pol. przed 1957-2012 Fotokopie kserokop. rękopisu wydruk komputerowey 30 x 21 cm i mniej K. 116 Album do fotografii

Nr inw.: RS AKC. 01204
 

5. STONAWSKI Jan

"Droga do Polski. Praca dla Polski / Kochanemu szwagrowi Drowi Tadeuszowi Michejdzie na pamiątkę 26 IX 1954 spisał ks. Jan Stonawski w Cieszynie".

Tekst zapisany w grubym zeszycie w twardych okładkach. - Dedykacja autora dla Tadeusza Michejdy na kartce doklejonej na początku zeszytu

Opis rkp.: Pol. 1954 21 x 15 cm S. X, 98, II, 99-162, w tym s. 153-162 niezapis. Opr. tekt.

Nr inw.: RS AKC. 01222

Legat Heleny Michejdy-Dietkow na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

 
 
                          
1. Africana
Africana

Tarcza herbowa, wewnątrz tarczy zarys mapy Afryki, z lewej strony, na tle mapy popiersie czarnej kobiety z profilu. Nad tarczą chata, po jej obu stronach palmy nachylone nad dachem

Opis ig: Ekslibris druk? 112 x 88 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01903
 
2. BF
BF

Inicjały BF wpisane w kwadrat, oplecione ornamentem z cienkich linii, białe na różowym tle

Opis ig: Ekslibris druk 20 x 20 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01886
 

3. Biblîoteka

Biblîoteka General'nago štaba D''jstvujuščej Armîi

W prostokątnej ozdobnej ramce u góry godło carskiej Rosji: orzeł dwugłowy z herbem Pogoń Ruska na piersi, nad tarczą herbową korona cesarska. Orzeł w szponach lewej nogi trzyma wieniec laurowy, w prawej wstęgę, pod spodem napis Biblîoteka General'nago štaba D''jstvujuščej Armîi No

Opis ig: Ekslibris miedzioryt 51 x 85 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01923
 

4. Biblîoteka

Biblîoteka General'nago štaba D''jstvujuščej Armîi

W prostokątnej ozdobnej ramce u góry godło carskiej Rosji: orzeł dwugłowy z herbem Pogoń Ruska na piersi, nad tarczą herbową korona cesarska. Orzeł w szponach lewej nogi trzyma wieniec laurowy, w prawej wstęgę, pod spodem napis Biblîoteka General'nago štaba D''jstvujuščej Armîi No

Opis ig: Ekslibris miedzioryt 51 x 85 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01924
 
5. Biblioteka

Biblioteka Ofic[erskiej] Szkoły Art[ylerii]

Miecz wśród liści dębu wkomponowany w dużą cyfrę 2. Na górze napis Biblioteka, z lewej i na dole: Ofic. Szkoły Art.

Opis ig: Ekslibris druk 90 x 63 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01913
 
6. Biblioteka

Biblioteka Wojskowa 14 Pułku Piechoty

Na pierwszym planie otwarta książka, nad nią dwa skrzyżowane miecze, w tle wschodzące słońce i drobne gałązki

Opis ig: Ekslibris drzeworyt? 31 x 61 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01911
 
7. Biblioteka

Biblioteka Wojskowa 14 Pułku Piechoty

W półkoliście zamkniętej arkadzie książki leżące na stole, w tle nad nimi krata i cienkie gałązki dębu. U góry na łuku arkady odznaka 14 Pułku Piechoty we Włocławku z datami 1918-1929

Opis ig: Ekslibris druk kolor. 74 x 54 mm [po 1929]
Nr inw.: IG E 01910
 
8. Biblioteka

Biblioteka Wojskowa 14 Pułku Piechoty

W półkoliście zamkniętej arkadzie książki leżące na stole, w tle nad nimi krata i cienkie gałązki dębu. U góry na łuku arkady odznaka 14 Pułku Piechoty we Włocławku z datami 1918-1929. - Na dole w białym polu pieczęć numeryczna (sygnatura?) 14918

Opis ig: Ekslibris druk kolor. 74 x 54 mm [po 1929]
Nr inw.: IG E 01909
 
9. Biblioteka

Biblioteka Wojskowa 2 P[ułku] S[trzelców] P[odhalańskich]

W ozdobnej, półkoliście zwieńczonej arkadzie orzeł stojący na książkach stojących w rz ędzie, w tle góry, na grzbietach książek napis Sanok, pod spodem odznaka 2. Pułku Strzelców Podhalańskich (zatwierdzona w 1929 r.), po jej bokach napis Biblioteka Wojskowa, pod tym numer 820

Opis ig: Ekslibris druk 97 x 69 mm [po 1929]
Nr inw.: IG E 01899
 
10. Biblioteka

Biblioteka Zahiniecka

Herb Doliwa, nad tarczą herbową korona hrabiowska, naokoło tarczy otok utworzony z paska z klamrą, na pasku napis Biblioteka Zahiniecka

Opis ig: Ekslibris litografia 88 x 72 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01898
 
11. Biblioteka

Biblioteka 14 Pułku Piechoty

Odznaka 14 Pułku Piechoty, niżej ozdobna ramka, wewnątrz napis Biblioteka 14 Pułku Piechoty, niżej No i numer-pieczątka 18130

Opis ig: Ekslibris druk 91 x 57 mm [po 1929]
Nr inw.: IG E 01919
 

12. Bibliotheca

Bibliotheca Hayniana

W cienkiej ozdobnej ramce napis: Bibliotheca Hayniana. Prawdopodobnie ekslibris księgozbioru ufundowanego dla Gimnazjum w Wałbrzychu przez właściciela ziemskiego Hayna z Hermsdorfu (Sobięcin, dzielnica Wałbrzycha)

Opis ig: Ekslibris druk 40 x 72 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01902
 
13. Bibliothek

Bibliothek des König. beierischen 3ten Linien Infant. Regt. Prinz Carl

Ekslibris przedstawia herb Wittelsbachów, jako trzymacze po bokach dwa lwy w koronach, nad tarczą korona i dwie chorągwie, pod herbem napis: Bibliothek des König. beierischen 3ten Linien Infant. Regt. Prinz Carl. - Ekslibris powstał prawdopodobnie po 1884 r, kiedy Regiment otrzymał imię księcia Karla Theodora Maximiliana Augusta von Bayern (1795-1875)

Opis ig: Ekslibris miedzioryt? 86 x 66 mm [po 1884]
Nr inw.: IG E 01858
 
14. Bibliothek

Bibliothek Erich von Flügge

W okrągłym polu herb, nad tarczą lecący ptak, w otoku napis Bibliothek Erich von Flügge.

Opis ig: Ekslibris algrafia? 81 x 82 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01862
 

15. Bibliotheka

Bibliotheka Gimn. Tremesnensis

Ekslibris niewyraźny, jakby rozmazany - reprodukcja rysunku? Pośrodku w owalnym polu portret, prawdopodobnie założyciela kolegium w Trzemesznie w 1773 r., Michała Kościeszy Kosmowskiego (1725-1804). W otoku portretu napis Scientiarum supremus restaurator, pod portretem ramka w kształcie kokardy z inicjałami pośrodku, po bokach napis Collegium, reszta tekstu nieczytelna. Nad portretem napis Bibliotheka Gimn. Tremesnensis. Na dole sylwetki budynków, z prawej wieże bazyliki w Trzemesznie, z lewej niezidentyfikowane. Pod tym tekst: Nr> 151, Dz. VIII 31. Numery wpisane ręcznie atramentem

Opis ig: Ekslibris druk? 120 x 76 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01901
 

16. Bibliothèque

Bibliothèque du Roi

Ekslibris Biblioteki Królewskiej w Hadze. - Herb dynastii Orańskiej-Nassau, nad tarczą herbową korona królewska, po bokach trzymacze - dwa lwy w koronach, pod tarczą na wstędze dewiza Niderlandów i Wilhelma Orańskiego Je maintiendrai. - Na ekslibrisie na ukos fragment pieczęci z niezidentyfikowanym napisem

Opis ig: Ekslibris druk 26 x 36 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01881
 

17. BIEŃKOWSKI Stanisław

Biblioteka Oddziałowa 25 P[ułku] P[iechoty]

Nazwa autora i rok na podstawie katalogu online Muzeum Zamojskiego

W półkolistej arkadzie rycerz w zbroi w półpostaci na tle regału z książkami, przytrzymuje stojącą księgę z napisem na okładce: Xyęgy o ricerskych rzeczach a sprawach woyennych z pilnoscyą zebrane a porządkyem dobrem spysane, pod tym numer wpisany ręcznie atramentem 195/I 2

Opis ig: Ekslibris cynkotypia 88 x 67 mm [po 1918]
Nr inw.: IG E 01918
 

18. Bücherei

Bücherei von Arnim-Nemischhof

Reprodukcja rysunku przedstawiającego pałac myśliwski w Niemieńsku (pow. Choszczno), przebudowany w latach 1922-1930 przez Hansa Abrahama von Arnim. W lewym dolnym rogu herb rodu von Arnim. Pod spodem napis Bücherei von Arnim-Nemischhof Abt: Fach:

Opis ig: Ekslibris miedzioryt? 137 x 100 mm [po 1930]
Nr inw.: IG E 01876
 

19. Bücherei

Bücherei von Arnim-Nemischhof

Reprodukcja rysunku przedstawiajacego pałac myśliwski w Niemieńsku (pow. Choszczno), przebudowany w latach 1922-1930 przez Hansa Abrahama von Arnim. W lewym dolnym rogu herb rodu von Arnim. Pod spodem napis Bücherei von Arnim-Nemischhof Abt: Fach:

Opis ig: Ekslibris miedzioryt? 137 x 100 mm [po 1930]
Nr inw.: IG E 01875
 

20. DĄBROWSKI Stanisław

Exlibris Wacława Tokarza / S. D..

Nazwa autora i rok na podstawie katalogu online Muzeum Zamojskiego

W półkoliście zwieńczonej arkadzie widać sylwetkę mężczyzny w mundurze, w rogatywce na głowie, trzymającego w rękach stos książek, wychodzącego po schodach

Opis ig: Ekslibris drzeworyt? 106 x 66 mm [192-]
Nr inw.: IG E 01897
 
21. De la

De la Bibliothêque de Jean Nepomucen Giżycki

Napis w ozdobnej ramce: De la Bibliotheque de Jean Nepomucen Giżycki, pod nim kreska, pod kreską miejsce na wpisanie numerów oznaczone Oeuv: Vol:

Opis ig: Ekslibris druk 35 x 50 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01887
 
22. De la

De la Bibliotheque de M.r le Ch.er [de] Busquet

Herb - tarcza herbowa wsparta na ozdobnym postumencie, nad tarczą korona, po bokach trzymacze - dwa lwy. Pod herbem pole z napisem w ozdobnej ramce z falistych elementów: De la Bibliotheque de M.r le Ch.er [de] Busquet

Opis ig: Ekslibris miedzioryt 95 x 71 mm [18 w.]
Nr inw.: IG E 01885
 

23. DESNOYERS H.

Ex Bibliothecâ L. Bar. Stanislai de Chaudoir

Herb baronów Chaudoir, nad tarczą herbową korona baronowska, nad nią dwa hełmy, po bokach tarczy dwa leżące konie, nad herbem na wstędze dewiza In te Domine spero

Opis ig: Ekslibris miedzioryt 73 x 60 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01880
 

24. DOEPLER Emil Der Jüngere

Bibliothek des Koeniglich Preussischen Kriegs-Ministeriums / E. Doepler D. J..

Kompozycja składająca się z popiersia Marsa w hełmie na głowie, za nim dwa pochylone sztandary i gałązka dębu, na pierwszym planie książki, w jednej wetknięty rapier, obok pióro gęsie i kałamarz

Opis ig: Ekslibris druk 121 x 90 mm [1894?]
Nr inw.: IG E 01859
 
25. [Ekslibris

[Ekslibris z herbem]

Tyt. sfingowany

Herb: tarcza herbowa faliście wygięta, w znaku pień z korzeniami, z którego wyrastają drobne gałązki. Tarcza zwieńczona hełmem, nad hełmem korona, z której wyrasta para skrzydeł, pomiędzy nimi pięcioramienna gwiazda

Opis ig: Ekslibris drzeworyt 47 x 43 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01907
 
26. [Ekslibris

[Ekslibris z herbem]

Tyt. sfingowany

Herb: tarcza herbowa faliście wygięta, w znaku pień z korzeniami, z którego wyrastają drobne gałązki. Tarcza zwieńczona hełmem, nad hełmem korona, z której wyrasta para skrzydeł, pomiędzy nimi pięcioramienna gwiazda

Opis ig: Ekslibris drzeworyt 47 x 43 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01908
 

27. [Ekslibris]

[Ekslibris] sir Malcolma Frasera BT. G.B.E.

Herb właściciela. Tarcza herbowa w otoku z dewizą Orderu Imperium Brytyjskiego: For God and the Empire, pod herbem na wstędze napis Per aspera ad astra, niżej krzyż: Order Imperium Brytyjskiego. Po bokach herbu trzymacze - dwa orły, nad tarczą herbową hełm, nad nim klejnot w postaci orła z małą tarczą herbową na piersiach. Na dole napis: Sir Malcolm Fraser Bt. G.B.E. - Tytuł przed nazwiskiem oraz skróty po nazwisku oznaczają godność kawalera Orderu: baroneta, Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Imperium Brytyjskiego (najwyższa z pięciu klas orderu)

Opis ig: Ekslibris druk 126 x 95 mm [po 1922]
Nr inw.: IG E 01855
 
28. Ex libris
Ex libris

Ekslibris ślepy, bez nazwy właściciela. Przedstawia wnętrze biblioteki. Na pierwszym planie porozrzucane książki i rękopisy, kałamarz i gęsie pióro, trzy książki otwarte, na jednej z nich siedzi sowa, obok bukiet kwiatów, w głębi szafa biblioteczna z książkami. Po bokach podpięte zasłony

Opis ig: Ekslibris drzeworyt 86 x 63 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01906
 
29. Ex libris
Ex libris

Ekslibris ślepy, bez nazwy właściciela. Przedstawia wnętrze biblioteki. Na pierwszym planie porozrzucane książki i rękopisy, kałamarz i gęsie pióro, trzy książki otwarte, na jednej z nich siedzi sowa, obok bukiet kwiatów, w głębi szafa biblioteczna z książkami. Po bokach podpięte zasłony

Opis ig: Ekslibris drzeworyt 86 x 63 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01905
 
30. Ex libris

Ex libris Biblioteka Wojskowa 28 Pułku Strzelców Kaniowskich

Na pierwszym planie orzeł pochylony jakby do lotu, stojący na wieńcu laurowym, wewnątrz wieńca liczba 28, w tle rząd głów maszerujących żołnierzy z bagnetami na karabinach, w głębi promienie słońca. U góry napis Ex-libris, u dołu Biblioteka Wojskowa 28 Pułku Strzelców Kaniowskich

Opis ig: Ekslibris druk 80 x 59 mm [po 1919]
Nr inw.: IG E 01917
 
31. Ex-libris

Ex-libris Cz. Wallisa

Kompozycja z przecinających się linii tworzących trójlistek: w trzech "płatkach" tarcze herbowe pionowo szrafowane, w środkowym polu napis: No 16/1923 [numer wpisany ręcznie czerwonym atramentem]. Nad kompozycją napis: Ex-libris Cz. Wallisa, pod nią inicjały CW

Opis ig: Ekslibris drzeworyt 99 x 86 mm [przed 1923]
Nr inw.: IG E 01890
 
32. Ex libris

Ex libris D. Richard Hildt

W prostokątnym polu tarcza herbowa, na tarczy krzyż z lśniącą gwiazdą (słońcem?) na skrzyżowaniu ramion, pod krzyżem otwarta księga, w księdze tekst: Gott ist Liebe u. wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott, und gott in ihm. Tarczę trzymają dwa lwy stojące po bokach. Pod spodem napis Ex libris D. Richard Hildt

Opis ig: Ekslibris druk 125 x 102 mm [20 w.]
Nr inw.: IG 01864
 
33. Ex libris

Ex libris Erik Hoeppner

Wnętrze pracowni: stół, na stole książki i rękopisy, czaszka i globus, obok stołu krzesło, w tle okno z firanką, na parapecie wazon z kwiatami; na tle okna napis Ex libris, w dolnej części, poniżej stołu napis na arkuszu o nieregularnym kształcie i zwiniętych brzegach: Erik Hoeppner

Opis ig: Ekslibris miedzioryt? 86 x 62 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01867
 
34. Ex libris

Ex libris Felix Theusner.

Opis ig: Ekslibris druk kolor. 118 x 82 mm [pomiędzy 1939? i 1945]

Nr inw.: IG E 01878
 
35. Ex libris

Ex libris Gerhard Elsner

Mężczyzna siedzący pod stylizowanym drzewem z otwartą księgą w rękach, na głowie ma cylinder, w ustach cygaro

Opis ig: Ekslibris drzeworyt? 88 x 72 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01861
 
36. Ex libris

Ex libris Hugo Krieg

Kobieta (lub młody długowłosy mężczyzna) siedzący na ławce na ganku, w rękach trzyma otwartą książkę. Ganek, wsparty na dwóch kolumnach widoczny z boku, z prawej widać ścianę domu, nad ławką okno, z lewej strony w głębi droga leśna i las. Nad obrazkiem napis Ex libris, poniżej Hugo Krieg, pod tym wpisany ręcznie numer: 4419. - Obrazek obwiedziony cienką ramką, pod ramką napis Preussische Kunstanstalten Breslau

Opis ig: Ekslibris miedzioryt 102 x 86 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01874
 
37. Ex libris

Ex libris Jerzy Grobicki

Na pierwszym planie tumba nagrobna, na wierzchu poduszka z panopliami: hełmem antycznym, mieczem i okrągła tarczą. W środkowym polu tarczy herb Trąby, na tarczy i pod mieczem dwa wieńce. W głębi widać twierdzę na tle gór. Na przedniej ścianie tumby napis Ex libris Jerzy Grobicki Nr.

Opis ig: Ekslibris litografia 110 x 120 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01895
 
38. Ex libris

Ex libris Josef Kainz

We wnętrzu arkady, zwieńczonej łukiem odcinkowym, regał biblioteczny, przed nim na stopniach stoi mężczyzna w barokowym stroju (Molier?), z otwartą książką w rękach. Lico łuku arkady udekorowane girlandą z liści laurowych. Pod arkadą napis w ozdobnej ramie: Ex libris Josef Kainz

Opis ig: Ekslibris druk 89 x 50 mm [19/20 w.]
Nr inw.: IG E 01869
 
39. Ex libris

Ex libris Joseph Kainz

W ozdobnej secesyjnej ramie siedząca naga kobieta w wianku na głowie, lewą ręką przytrzymuje ogromną maskę widoczną z profilu. Na dole pośrodku ramy tarcza herbowa. Napis, wewnątrz ramy pod obrazkiem: Ex libris, pod ramką Joseph Kainz Ex libris Josef Kainz

Opis ig: Ekslibris druk 113 x 82 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01870
 
40. Ex-libris

Ex-libris Józefa Piłsudskiego

Kompozycja z kilku elementów: herbu Piłsudski, pod herbem buława marszałkowska leżąca wśród polnych kwiatów i kłosów zbóż, w tle polski orzeł legionowy w koronie. U góry napis Ex-libris, u dołu Józefa Piłsudskiego

Opis ig: Ekslibris drzeworyt 78 x 62 mm [193-]
Nr inw.: IG E 01922
 
41. Ex libris

Ex libris meis Dr. Gerhard Wehner

Mężczyzna widoczny od tyłu, w stylizowanym na renesansowy płaszczu, idzie w górę po długich schodach, przytrzymuje się rękami ścian wykutych w skale; za nim na schodach leżą dwie książki. U szczytu schodów widać światło i latające ptaki. Na górze napis Ex libris meis, na dole Dr. Gerhard Wehner

Opis ig: Ekslibris akwaforta? 88 x 55 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01877
 
42. Ex libris

Ex libris Mich. comitis Vandalini Mniszech

Herb Mniszchów: kartusz herbowy o nieregularnym kształcie trzyma w łapach wielki orzeł, pod herbem na wstążkach ordery św. Andrzeja, Orła Białego i św. Stanisława. pod tym półkoliście ułożony napis Ex libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech

Opis ig: Ekslibris miedzioryt 102 x 90 mm [18 w.]
Nr inw.: IG E 01888
 
43. Ex libris

Ex libris Paul Ehrenreich

Na pierwszym planie książki, pióro i kałamarz oraz czaszka, po bokach wysokie palmy, w głębi fragment wioski nad jeziorem, łódź i sylwetki mieszkańców. - Kompozycja symbolizuje zawód i zainteresowania P. Ehrenreicha, antropologa i etnologa

Opis ig: Ekslibris drzeworyt? 86 x 61 mm [przed 1914]
Nr inw.: IG 01860
 
44. Ex libris

Ex libris Paul Hohenemser

Wnętrze pracowni średniowiecznego uczonego, uczony siedzi przy stole z pulpitem, pisze gęsim piórem. Pod ryciną napis Ex libris Paul Hohenemser. - Prawdopodobnie Paul Hohenemser (1869-1932), historyk i bibliotekarz z Frankfurtu n. Menem

Opis ig: Ekslibris drzeworyt 114 x 86 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01865
 
45. Ex libris

Ex libris Romana Piotrowicza

Obraz przedstawiający żaglowiec na morzu, przed obrazem stoją trzy książki, obok leży globus. Napis, u góry: Ex libris, na dole: Romana Piotrowicza

Opis ig: Ekslibris drzeworyt 98 x 80 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01892
 
46. Ex libris

Ex libris Siegfried Landau

Na pierwszym planie sowa, za nią otwarta książka, obok kwiaty i motyle. Pod obrazkiem napis Ex libris, niżej Siegfried Landau, pomiędzy wierszami: Abt. L. No 481 (L i numer wpisane ręcznie). Całość w cienkiej ramce, pod tym sześcioramienna gwiazda

Opis ig: Ekslibris miedzioryt 140 x 116 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01873
 
47. Ex libris

Ex libris Siegfried von Kardorff

Herb właściciela w ukłonie heraldycznym, z labrami, w klejnocie hełm, nad nim 7 pawich piór

Opis ig: Ekslibris drzeworyt? 99 x 76 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01871
 
48. Ex libris

Ex libris Siegfried von Kardorff

Herb właściciela w ukłonie heraldycznym, z labrami, w klejnocie hełm, nad nim 7 pawich piór

Opis ig: Ekslibris drzeworyt? 99 x 76 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01872
 
49. Ex libris

Ex libris Solomon R. Guggenheim

Wiejski krajobraz z ludźmi pracującymi na polu. Dookoła ozdobna ramka z wici roślinnej z liśćmi dębu, u góry pośrodku ramki mały obrazek o kształcie elipsy, przedstawiający dzikie gęsi, u dołu pod głównym obrazkiem napis: Ex libris Solomon R. Guggenheim, pod napisem prostokątne pole, pośrodku koło sterowe, w nim płynący okręt

Opis ig: Ekslibris drzeworyt 88 x 65 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01849
 
50. Ex libris

Ex libris Sylvia and William C. Presto

W owalnym polu na pierwszym planie otwarta książka, na niej płonąca lampka oliwna, w głębi po bokach stojące książki. Całość w ozdobnej ramce z dekoracją o motywach roślinnych. U góry napis Ex libris, pod obrazkiem: Sylvia and William C. Presto

Opis ig: Ekslibris druk 102 x 77 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01851
 
51. Ex libris

Ex libris Sylvia and William C. Presto

W owalnym polu na pierwszym planie otwarta książka, na niej płonąca lampka oliwna, w głębi po bokach stojące książki. Całość w ozdobnej ramce z dekoracją o motywach roślinnych. U góry napis Ex libris, pod obrazkiem: Sylvia and William C. Presto

Opis ig: Ekslibris druk 102 x 77 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01850
 
52. Ex libris

Ex libris 56 P[ułku] P[iechoty]

W półkolistej arkadzie sowa stojąca na hełmie, w tle rząd stojących książek

Opis ig: Ekslibris druk 78 x 55 mm [po 1919]
Nr inw.: IG E 01916
 
53. From

From the Library of JB. Lawson

Reprodukcja dawnej mapy świata lub mapa świata stylizowana na dawną

Opis ig: Ekslibris druk kolor. 102 x 75 mm [20w.]
Nr inw.: IG E 01852
 
54. Georg
Georg S. Johansen

Ekslibris drukowany, o perforowanych brzegach, jak znaczek pocztowy. W prostokątnym polu obwiedzionym cienką ramką fragment wnętrza: półki z książkami, na górnej półce wazon z kwiatrami, po bokach zarysy kolumn, z lewj fragment zasłony. U góry napis No. i piórem wpisany numer 1974, na dole napis Georg S. Johansen. Pod ramką nazwa drukarni?: Hagen & Siewertsens etabl. Odense

Opis ig: Ekslibris druk 62 x 57 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01868
 

55. HOLEWIŃSKI Józef

Z ksiąg St. Najmana / Holewiński 07.

Wnętrze pracowni: na pierwszym planie fragment wielkiego globusa, obok porozrzucane książki, w głębi pulpit, na nim otwarta księga, kałamarz i pióro, za pulpitem na fotelu siedzi kobieta, na oparciu fotela sowa, w tle regał z książkami. Z lewej strony okno, w oknie unosi się postać anioła. U góry napis: Z ksiąg, u dołu St. Najmana. Pod obrazkiem w ozdobnej ramce: nr 3275, Tom, Szafa, Półka, Rząd. Numer wpisany ręcznie ołówkiem

Opis ig: Ekslibris drzeworyt 128 x 75 mm 1907
Nr inw.: IG E 01889
 
56. I enjoy

I enjoy sharing my books as I do my friends, asking only that you treat them well and see them safely home

Stylizowana karta z zawiniętymi brzegami otoczona ozdobną ramką z dekoracją z liści i kwiatów, w środku wezwanie do czytelnika:I enjoy sharing my books as I do my friends, asking only that you treat them well and see them safely home. - Ekslibris uniwersalny, tzw. ślepy, z pustym miejscem do wpisania nazwiska właściciela, w tym egzemplarzu nazwisko zostało wydrapane

Opis ig: Ekslibris druk 101 x 77 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01853
 
57. Iózef
Iózef Majewski

Nazwisko właściciela w ozdobnej ramce z liści

Opis ig: Ekslibris druk 22 x 61 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01894
 
58. James

James Stewart, Alltyrodyn

Herb Stewartów z Alltyrodyn w Walii. Nad tarczą herbową hełm i klejnot, w klejnocie lew zwrócony w prawo z gwiazdą w łapach, po bokach tarczy labry z liści akantu. Pod tarczą na wstędze dewiza "Hinc orior", poniżej napis James Stewart Alltyrodyn

Opis ig: Ekslibris drzeworyt 106 x 70 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01856
 
59. James

James Stewart, Alltyrodyn

Herb Stewartów z Alltyrodyn w Walii. Nad tarczą herbową hełm i klejnot, w klejnocie lew zwrócony w prawo z gwiazdą w łapach, po bokach tarczy labry z liści akantu. Pod tarczą na wstędze dewiza "Hinc orior", poniżej napis James Stewart Alltyrodyn

Opis ig: Ekslibris drzeworyt 106 x 70 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01857
 

60. LALAUZE Adolphe

Ex libris E. Mareuse

Pejzaż miejski: mury z wieżami obronnymi, na pierwszym planie z lewej fragment budowli arkadowej (łuku triumfalnego), w głębi wieże katedry. Na pierwszym planie u dołu arkusz papieru o podwiniętych brzegach. Napis na wstędze Ex libris E. Mareuse. - Pod obrazkiem nazwisko autora Ad. Lalauze

Opis ig: Ekslibris sucha igła? 70 x 89 mm [19/20 w.]
Nr inw.: IG E 01884
 

61. LALAUZE Adolphe

Ex libris E. Mareuse

Pejzaż miejski: mury z wieżami obronnymi, na pierwszym planie z lewej fragment budowli arkadowej (łuku triumfalnego), w głębi wieże katedry. Na pierwszym planie u dołu arkusz papieru o podwiniętych brzegach. Napis na wstędze Ex libris E. Mareuse. - Pod obrazkiem nazwisko autora Ad. Lalauze

Opis ig: Ekslibris sucha igła? 70 x 89 mm [19/20 w.]
Nr inw.: IG E 01883
 
62. Liberi

Liberi baronis Douglas ex-libris Hugonis Sholtonis

W polu o kształcie czteroliścia herb Douglasów: tarcza herbowa w ukłonie heraldycznym, nad tarczą herbową hełm i klejnot, w klejnocie ramię wyciągnięte w górę trzymające kiścień (cep bojowy). W tle tartan (kolorowa krata) szkockiego klanu Douglasów. Po bokach na wstęgach napis: po lewej Liberi baronis Douglas, po prawej Ex-libris Hugonis Sholtonis. Pod obrazkiem napis Exdono Anno MDCCCLXXXVII

Opis ig: Ekslibris druk kolor. 106 x 77 mm 1887
Nr inw.: IG E 01854
 
63. Libreria

Libreria Francesco Perrella

Ekslibris okrągły. W środku profil głowy antycznego wojownika w hełmie, naokoło napisy: w zewnętrznym otoku Libreria Francesco Perrella, Napoli, Museo 18; w wewnętrznym: Ex antiqvo novvm

Opis ig: Ekslibris druk średnica 29 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01900
 
64. Mr Lucas

Mr Lucas de Lestanville

Herb w ozdobnym kartuszu, nad tarczą korona, kartusz po bokach podtrzymują dwa lwy stojące na szerokim postumencie, pod spodem napis Mr Lucas de Lestanville

Opis ig: Ekslibris miedzioryt 72 x 90 mm [18 w.]
Nr inw.: IG E 01882
 

65. OSTOJA-CHROSTOWSKI Stanisław

Ex libris G[eneralnego] I[nspektoratu] S[ił] Z[brojnych]

Nazwa autora i rok na podstawie katalogu online Muzeum Zamojskiego

W owalnym polu czarna sylwetka głowy Józefa Piłsudskiego z profilu. Pole otoczone wieńcem laurowym przeplatanym wstęgą. Napis u góry Ex libris, u dołu G.I.S.Z.

Opis ig: Ekslibris drzeworyt 112 x 85 mm [1932]
Nr inw.: IG E 01921
 
66. OTTO G.

Bücherei des Christoph Graf Vitzthum v. Eckstaedt

Ekslibris w kształcie sześcioboku. Herb rodu Vitzthum von Eckstaedt w okrągłym otoku z dekoracją z owoców i kwiatów. pod herbem napis na wstędze Bücherei des Christoph Graf Vitzthum v. Eckstaedt. - Pod otokiem podpis G. Otto 93

Opis ig: Ekslibris druk 72 x 82 mm [1893?]
Nr inw.: IG E 01879
 
67. Pl.

Pl. Marjacki 5 Lektura

Ekslibris? księgarni lub wypożyczalni książek pod adresem plac Mariacki 5, miasto niezidentyfikowane. Składa się ze stylizowanego napisu umieszczonego u góry po lewej stronie: Pl. Marjacki Lektura, a na dole z koła, składającego się z czarno-białych koncentrycznie ułożonych pierścieni. Z prawej wycięta dolna ćwiartka koła, w wycięciu wpisany atramentem numer 5369

Opis ig: Ekslibris druk 72 x 50 mm [20 w.]
Nr inw.: iG E 01904
 
68. Rudolph

Rudolph Graf Hoyos 1855

Herb pięciopolowy rodu Hoyos von Sprinzenstein, w klejnocie dwa hełmy w koronach, nad prawym smok, nad lewym stojący lew, zwrócone do siebie, po bokach tarczy liście akantu, na wstędze pod tarczą napis: Rudolph Graf Hoyos 1855. - Właściciel ekslibrisu to prawdopodobnie Rudolph von Hoyos-Sprintzenstein (1828-1896), przedstawiciel pochodzącego z Hiszpanii rodu szlacheckiego, od 16 w. w Dolnej Austrii.

Opis ig: Ekslibris miedzioryt 125 x 98 mm 1855
Nr inw.: IG E 01866
 

69. SŁUPECZAŃSKI Bronisław

Biblioteka Wojskowa Szkoły Podchorążych Piechoty

Nazwa autora i rok na podstawie katalogu online Muzeum Zamojskiego

Na tle otwartej książki panoplium z miecza skierowanego ostrzem do góry, stylizowanych liści dębu i żołędzi. Na górze napis Biblioteka Wojskowa, na dole Szkoły Podchorążych piechoty II 2934 I. Cyfry rzymskie wpisane ręcznie ołówkiem i atramentem

Opis ig: Ekslibris druk 80 x 50 mm [192-]
Nr inw.: IG E 01912
 

70. WAWRZENIECKI Marian

Ex libris M. Wawrzenieckiego / M. W..

Naga kobieta z uniesionymi w górę rękami, nad jej głową wielkie koło z wpisanym w nie krzyżem, pogański symbol słońca. Po jej obu stronach napis. Z lewej: Ex libris, z prawej: M. Wawrzenieckiego, koło nóg starosłowiańskie symbole - swastyki

Opis ig: Ekslibris druk 110 x 45 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01893
 

71. WOSZCZYŃSKI Bolesław

KSGO Ex libris

Nazwa autora i data na podstawie katalogu online Muzeum Zamojskiego

Orzeł z rozpostartymi skrzydłami siedzący na literach SG z napisu KSGO, po bokach liście dębu i laurowe, na dole napis na wstędze Ex libris

Opis ig: Ekslibris druk 88 x 70 mm [194-]
Nr inw.: IG E 01915
 

72. Z biblioteki

Z biblioteki Kaźmirza Stronczyńskiego

Napis w ozdobnej ramce: Z biblioteki Kaźmirza Stronczyńskiego, Litera, No 726 (numer wpisany ręcznie atramentem)

Opis ig: Ekslibris druk 35 x 59 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01896
 

73. Z Biblioteki

Z Biblioteki Wojskowej Dowództwa Okręgu Korpusu VIII

Na pierwszym stojący tyłem do widza żołnierz, salutujący, w tle pole, na horyzoncie dom i kilka świerków, obok wschodzące (zachodzące?) słońce. Na tle pola napis Buduj Polskę praca nad sobą.

Opis ig: Ekslibris druk 91 x 94 mm [po 1919]
Nr inw.: IG E 01920
 

74. Z Bibljoteki

Z Bibljoteki Adama Ant. Kryńskiego

Fotografia właściciela ekslibrisu, popiersie, na dole pod popiersiem ręczny napis Z Bibljoteki Adama Ant. Kryńskiego

Opis ig: Ekslibris druk 109 x 80 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01891
 

75. ZGAIŃSKI Stanisław

Biblioteka 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii

Nazwa autora i rok na podstawie katalogu online Muzeum Zamojskiego

Koło zwieńczone koroną, w koło wpisane dwie splecione ze sobą litery C (jedna odwrócona), po bokach stylizowane liście akantu, na górze napis Biblioteka, na dole 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii

Opis ig: Ekslibris drzeworyt 88 x 51 mm [1938]
Nr inw.: IG E 01914
 
76. Zur

Zur Bibliothek des Predigers bey der Luth. Altstädt. Gemeine zu Thorn Joh. Andr. Hevelke gehörig

Ekslibris wycięty w kształcie ośmioboku, z samym tekstem, u góry i u dołu ozdobne winietki. Tekst: Zur Bibliothek des Predigers bey der Luth. Altstädt. Gemeine zu Thorn Joh. Andr. Hevelke gehörig

Opis ig: Ekslibris druk 59 x 64 mm [18 w.]
Nr inw.: IG E 01863

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij