NABYTKI - PRZYKŁADOWE OBIEKTY NABYTE ZE ŚRODKÓW DONACJI IM. ZBIGNIEWA MICHEJDY