ROK 2011

ROK 2011

Książki

Czasopisma

Ikonografia


KSIĄŻKI

1. Alchemy : the art of knowing. – San Francisco : Chronicle Books, 1994
Nr inw.: KN 26053

2. The American spirit : United States history as seen by contemporaries. Vol. 1. – 4. ed. – Lexington [i in.] : D. C. Heath and Company, cop. 1978
Nr inw.: KN 26054

3. The American spirit : United States history as seen by contemporaries. Vol. 2. – 4. ed. – Lexington [i in.] : D. C. Heath and Company, cop. 1978
Nr inw.: KN 26055

4. Attini, Antonio. Tuscany : flying high. – Vercelli : White Star Publishers, cop. 2006
Nr inw.: KN 26056

5. Bailey, Thomas Andrew. Probing America’s past : a critical examination of major myths and misconceptions. Vol. 1. – Lexington [i in.] : D. C. Heath and Company, cop. 1973
Nr inw.: KN 26057

 

6. Bailey, Thomas Andrew. Probing America’s past : a critical examination of major myths and misconceptions. Vol. 2. – Lexington [i in.] : D. C. Heath and Company, cop. 1973
Nr inw.: KN 26058

7. Bianucci, Rita. Art and history of Jerusalem : the Holy City – 3000 years. – Florence : Bonechi & Steimatzky, cop. 1996
Nr inw.: KN 26131

8. Bibliographie sur la Pologne : pays, histoire, civilisation. – 2. édition. – Warszawa : PWN – Éditions Scientifiques de Pologne, cop. 1964
Nr inw.: KN 26059

9. Bobrzyński, Michał. Dzieje Polski w zarysie. – [Wyd. 3]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986
Nr inw.: KN 26060

10. Brahmer, Mieczysław. Powinowactwa polsko-włoskie : z dziejów wzajemnych stosunków kulturalnych. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
Nr inw.: KN 26061

11. Bremness, Lesley. Wielka księga ziół. – Warszawa : Wiedza i Życie, cop. 1991
Nr inw.: KN 26132

12. Brzozowski, Stanisław. Pamiętnik. – Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1985
Nr inw.: KN 26062

13. Burnett, Frances Hodgson. The annotated secret garden. – New York ; London : W. W. Norton & Company, cop. 2007
Nr inw.: KN 26133

14. Carroll, James. House of war : the Pentagon an the disastrous rise of American power. – Boston ; New York : Houghton Mifflin Company, 2006
Nr inw.: KN 26063
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

15. Chemia praktyczna dla wszystkich : praca zbiorowa. – Wyd. 2 zm. i popr. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1956
Nr inw.: KN 26064

16. Chivalry : the path of love. – San Francisco : Chronicle Books, 1994
Nr inw.: KN 26065

17. Chlebowski, Bronisław. Od Kochanowskiego do Brzozowskiego. – Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979
Nr inw.: KN 26066

18. Darwin, Charles. On the origin of species by means of natural selection. – London : Arcturus Publishing Limited, cop. 2008
Nr inw.: KN 26141

 

19. Disslowa, Maria. Jak gotować : praktyczny podręcznik kucharstwa polsko-francuskiego w 12 zeszytach : poradnik we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu. Z. 1. – Wyd. 4 popr. – Poznań ; Paris : Wydaw. Polskie R. Wegnera : skł. gł. Księgarnia “Libella”, [1947]
Nr inw.: KD 03958

 

20. Disslowa, Maria. Jak gotować : praktyczny podręcznik kucharstwa polsko-francuskiego w 12 zeszytach : poradnik we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu. Z. 2. – Wyd. 4 popr. – Poznań ; Paris : Wydaw. Polskie R. Wegnera : skł. gł. Księgarnia “Libella”, [1947]
Nr inw.: KD 03959

21. Disslowa, Maria. Jak gotować : praktyczny podręcznik kucharstwa polsko-francuskiego w 12 zeszytach : poradnik we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu. Z. 3. – Wyd. 4 popr. – Poznań ; Paris : Wydaw. Polskie R. Wegnera : skł. gł. Księgarnia “Libella”, [1947]
Nr inw.: KD 03960

22. Disslowa, Maria. Jak gotować : praktyczny podręcznik kucharstwa polsko-francuskiego w 12 zeszytach : poradnik we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu. Z. 4. – Wyd. 4 popr. – Poznań ; Paris : Wydaw. Polskie R. Wegnera : skł. gł. Księgarnia “Libella”, [1947]
Nr inw.: KD 03961

 

23. Disslowa, Maria. Jak gotować : praktyczny podręcznik kucharstwa polsko-francuskiego w 12 zeszytach : poradnik we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, dekoracji stołu, urządzania przyjęć, cukiernictwa domowego, sporządzania i konserwowania zapasów zimowych, słowniczek polsko-francuski-angielski. Z. 5-12. – Wyd. popr. – [B.m.] ; Paris : Rybitwa : skł. gł. Księgarnia “Libella”, [1947]
Nr inw.: KD 03962

24. DK nature encyclopedia. – New York : DK Publishing, 1998
Nr inw.: KN 26134

25. Dulewicz, Andrzej. Słownik sztuki francuskiej. – [Wyd. 3]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986
Nr inw.: KN 26068

26. Fałat, Julian. Pamiętniki. – [Wyd. 2]. – Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1987
Nr inw.: KN 26069

27. Feliński, Zygmunt Szczęsny. Pamiętniki. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1986
Nr inw.: KN 26070

28. Flowering plant families of the world. – Buffalo ; New York : Firefly Books, cop. 2007
Nr inw.: KN 26138

29. Frąckowiak, Wiktor. Wydawnictwa z zakresu elementarnej nauki języka polskiego na Pomorzu Gdańskim w latach 1840-1920. – Wrocław ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo. Oddział, 1977
Nr inw.: KN 26071

30. Furdal, Antoni. Językoznawstwo otwarte. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolinskich. Wydawnictwo, 1977
Nr inw.: KN 26072

31. Garztecki, Juliusz. Mistrz zapomniany : o Michale Greimie z Kamieńca. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1972
Nr inw.: KN 26073

32. Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 1. – [Wyd. 4]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978
Nr inw.: KN 26074

 

33. Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 2. – [Wyd. 4]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978
Nr inw.: KN 26075

 

34. Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 3. – [Wyd. 4]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978
Nr inw.: KN 26076

35. Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 4. – [Wyd. 4]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978
Nr inw.: KN 26077

36. Greville, Charles Cavendish Fulke. Dziennik z czasów panowania króla Jerzego IV, króla Wilhelma IV i królowej Wiktorii. – Warszawa : Czytelnik, 1974
Nr inw.: KN 26078

37. Grodziski, Stanisław. Franciszek Józef I. – [Wyd. 2]. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1983
Nr inw.: KN 26079

38. Historia sejmu polskiego. T. 1 : Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984
Nr inw.: KN 26080

39. Hutnikiewicz, Artur. Portrety i szkice literackie. – Warszawa ; Poznań [i in.] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976
Nr inw.: KN 26081

40. Huxley, Anthony. Green inheritance : the WWF book of plants. – Berkeley ; Los Angeles : University of California Press, 2005
Nr inw.: KN 26135

41. Ingarden, Roman. O poznawaniu dzieła literackiego. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976
Nr inw.: KN 26082

42. Jan III Sobieski, król Polski. Listy do Marysieńki. – Warszawa : Czytelnik, 1962
Nr inw.: KN 26083

43. Janion, Maria. Gorączka romantyczna. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975
Nr inw.: KN 26084

44. Jeleński, Szczepan. Śladami Pitagorasa : rozrywki matematyczne. – [Wyd. 5 zm.]. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961
Nr inw.: KN 26085

45. Kafka, Franz. Die Verwandlung. – Prag : Vitalis, 1994
Nr inw.: KN 26086

46. Kraszewski, Józef Ignacy. Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985
Nr inw.: KN 26087

47. Krzyżanowski, Julian. Dzieje literatury polskiej. – [Wyd. 5]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985
Nr inw.: KN 26088

48. Krzyżanowski, Julian. Nauka o literaturze. – Wyd. 3. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1984
Nr inw.: KN 26089

49. Krzyżanowski, Julian. Paralele : studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. – [Wyd. 2 rozsz.]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977
Nr inw.: KN 26090

50. Kumaniecki, Kazimierz. Literatura rzymska : okres cyceroński. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977
Nr inw.: KN 26091

51. Landruss, Matthew. The treasures of Leonardo da Vinci : the story of his life & work including 30 rare removable facsimile documents. – London : Carlton Books, cop. 2006
Nr inw.: KN 26144
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

52. Lyons, Albert S. Medicine : an illustrated history. – New York : Abradale Press, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1987
Nr inw.: KN 26137
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

53. Majchrowski, Jacek Maria. Ulubieniec Cezara Bolesław Wieniawa-Długoszowski : zarys biografii. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1990
Nr inw.: KN 26092

54. Mayenowa, Maria Renata. Poetyka teoretyczna : zagadnienia języka. – Wyd. 2 uzup. i popr. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979
Nr inw.: KN 26093

55. Niedziela, Zdzisław. Kierunki rozwojowe czeskiej poezji modernistycznej schyłku XIX wieku. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974
Nr inw.: KN 26094

56. 1001 [One thousand and one] children’s books you must read before you grow up. – New York : Universe Publishing, cop. 2009
Nr inw.: KN 26130

57. Orłoś, Henryk. Atlas grzybów leśnych. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1974
Nr inw.: KN 26095

58. Pasek, Jan Chryzostom. Pamiętniki. – [Wyd. 12]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
Nr inw.: KN 26096

59. Phillips, Kevin. American theocracy : the peril and politics of radical religion, oil and borrowed money in the 21 st century. – New York : Viking, cop. 2006
Nr inw.: KN 26097
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

60. Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku z muzyką. – Opole : Instytut Śląski, 1976
Nr inw.: KN 26098

61. Pisarkowa, Krystyna. Wyliczanki polskie. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975
Nr inw.: KN 26099

62. Płażewski, Jerzy. Historia filmu dla każdego : (1895-1980). – [Wyd. 3]. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1986
Nr inw.: KN 26100

63. Płażewski, Jerzy. Historia filmu francuskiego : 1895-1989. – Warszawa : Editions Spotkania, [1992]
Nr inw.: KN 26101

64. Poczobut Odlanicki, Jan Władysław. Pamiętnik : (1640-1684). – Warszawa : Czytelnik, 1987
Nr inw.: KN 26102

65. Possevino, Antonio. Moscovia. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1988
Nr inw.: KN 26103

66. Przekład artystyczny : o sztuce tłumaczenia księga druga : praca zbiorowa. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975
Nr inw.: KN 26104

67. Przybyszewska, Stanisława. Listy. T. 1 : Grudzień 1913 – wrzesień 1929. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1978
Nr inw.: KN 26105

68. Rákóczi, Ferenc II. Pamiętniki ; Wyznania . – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988
Nr inw.: KN 26106

69. Russel, Tony. Trees of the world : an illustrated encyclopedia and identifier : the ultimate authoritative visual reference to 1300 trees from across the globe, with more than 3000 specially commissioned watercolours, maps and photographs. – London : Hermes House, cop. 2007
Nr inw.: KN 26107

70. Rybicka, Halina. Losy wyrazów obcych w języku polskim. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976
Nr inw.: KN 26108

71. Ryll, Ludomira. Polska literatura w przekładach : bibliografia 1945-1970. – Warszawa : Agencja Autorska, 1972
Nr inw.: KN 26129

72. Saint-Simon, Louis de Rouvroy. Pamiętniki. T. 1. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984
Nr inw.: KN 26109

73. Saint-Simon, Louis de Rouvroy. Pamiętniki. T. 2. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984
Nr inw.: KN 26110

74. Schumann, Walter. Gemstones of the world. – New York ; Ipswich : Sterling Publishing Co. Inc. : N.A.G. Press, 1977
Nr inw.: KN 26111

75. Sienkiewicz, Henryk. Listy z podróży do Ameryki. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986
Nr inw.: KN 26112

 

76. Sienkiewicz, Henryk. Ogniem i mieczem. T. 1. – Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, [2001]
Nr inw.: KN 26142
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

77. Sienkiewicz, Henryk. Ogniem i mieczem. T. 2. – Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, [2001]
Nr inw.: KN 26143
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

78. Sinko, Grzegorz.  Kryzys języka w dramacie współczesnym : rzeczywistość czy złudzenie?. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977
Nr inw.: KN 26113

79. Słownik imion. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1975N
r inw.: KN 26114

80. Smith, Bradley. The USA : a history in art. – New York : Doubleday & Company, cop. 1975
Nr inw.: KN 26140

81. Stanisław August Poniatowski, król Polski. Pamiętniki króla Stanisława Augusta. T. 1, cz. 1. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984
Nr inw.: KN 26115

82. Sudek, Josef Václav František. Josef Sudek poet of Prague : a photographer’s life. – New York : Aperture Foundation Inc., cop. 1990
Nr inw.: KN 26145

83. Szafer, Władysław. Rośliny polskie : opisy i klucze do oznaczania wszystkich gatunków roślin naczyniowych rosnących w Polsce bądź dziko, bądź też zdziczałych lub częściej hodowanych. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953
Nr inw.: KN 26116

84. Szewczyk, Wilhelm. Literatura niemiecka w XX wieku. – [Wyd. 2]. – Katowice : Śląsk, 1964
Nr inw.: KN 26117

85. Trzynadlowski, Jan. Małe formy literackie. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1977
Nr inw.: KN 26118

86. Vaughan, John Griffith. The New Oxford book of food plants. – Oxford : University Press, 1997
Nr inw.: KN 26136

87. Wachowski, Kazimierz. Słowiańszczyzna Zachodnia. – Wyd. 2. – Poznań : Instytut Zachodni, 1950
Nr inw.: KD 03963

88. Wałek, Janusz. Dzieje Polski w malarstwie i poezji. – Warszawa : “Interpress”, 1987
Nr inw.: KN 26139
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

89. Watts, Murray. The Bible for children : from Good Books. – Intercourse : Good Books, cop. 2002
Nr inw.: KN 26119

90. Wężyk, Władysław. Kronika rodzinna. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
Nr inw.: KN 26120

91. Who’s who in the Bible. Vol. 1-2. – New York : Bonanza Books, 1980
Nr inw.: KN 26067

92. Will, Arno. Motywy polskie w krótkich formach literackich niemieckiego obszaru językowego 1794-1914. – Łódź ; Wrocław : Łódzkie Towarzystwo Naukowe : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976
Nr inw.: KN 26121

93. Witz, Ignacy. Polscy malarze, polskie obrazy. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1970
Nr inw.: KN 26122

94. Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 1 : Metody stylistyki literackiej. Kierunki ergocentryczne. – Wyd. 2 przejrz. i zm. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1976
Nr inw.: KN 26123

95. Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 2 : Strukturalno-semiotyczne badania literackie. Literaturoznawstwo porównawcze. W kręgu psychologii głębi i mitologii. – Wyd. 2 przejrz. i zm. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1976
Nr inw.: KN 26124

96. Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 3 : Perspektywy socjologiczne. Marksizm w badaniach literackich i jego promieniowanie. – Wyd. 2 przejrz. i zm. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1976
Nr inw.: KN 26125

97. Zabłocki, Stefan. Od prerenesansu do oświecenia : z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976
Nr inw.: KN 26126

98. Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863-1918) : wybór przykładów. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977
Nr inw.: KN 26127

99. Związki i paralele literatur polskiej i słowackiej : księga referatów wygłoszonych na sesji naukowej polsko-słowackiej w dniach 11-13 maja 1970 r. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972
Nr inw.: KN 26128

 
 

CZASOPISMA

1. Kontakt. 1986, nr 11 = 55. – [Paris : b.w.], 1986Nr inw.: CZ 07060

2. Literatura na Świecie : miesięcznik. 1977, nr 6 = 74. – Warszawa : RSW “Prasa-Książka-Ruch”, 1977
Nr inw.: CZ 07061

3. Miesięcznik Literacki. R. 12. (1977), nr 1-6, 8-12 = 125-130, 132-136. – Warszawa : RSW “Prasa-Książka-Ruch”, 1977
Nr inw.: CZ 07062

4. Miesięcznik Literacki. R. 13. (1978), nry 1, 3-12 = 137, 139-148. – Warszawa : RSW “Prasa-Książka-Ruch”, 1978
Nr inw.: CZ 07063

5. Miesięcznik Literacki. R. 14. (1979), nry 1-12 = 149-160. – Warszawa : RSW “Prasa-Książka-Ruch”, 1979
Nr inw.: CZ 07064

6. Miesięcznik Literacki. R. 16. (1981), nry 1-3, 5-10 = 173-175, 177-182. – Warszawa : RSW “Prasa-Książka-Ruch”, 1981
Nr inw.: CZ 07065

7. Stańczyk : pismo konserwatystów i liberałów. 1990, nr 2 = 13. – Kraków [i in. : b.w.], 1990
Nr inw.: CZ 07066

8. Twórczość : bibiografia osobowa i rzeczowa. 1976. – [Warszawa : RSW “Prasa-Książka-Ruch”, 1976]
Nr inw.: CZ 07067

9. Twórczość : bibiografia personalna i przedmiotowa. 1975. – [Warszawa : RSW “Prasa-Książka-Ruch”, 1975]
Nr inw.: CZ 07068

10. Twórczość. R. 33. (1977), nry 1-12 = 378-389. – Warszawa : RSW “Prasa-Książka-Ruch”, 1977
Nr inw.: CZ 07069

IKONOGRAFIA

1. Steller, Paweł. Życzenia Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w drzeworycie Pawła Stellera . – Katowice : [b.w.], 1974. – Teka (26 k.) : il. ; 29 x 24 cm Oryginalne drzeworyty o różnych wymiarach, oprawione w passe-par-tout
Nr inw.: IG 01383

2. Steller, Paweł. Życzenia Świąt Wielkanocnych w drzeworycie Pawła Stellera. – [B.m. : b.w.], ok. 1974. – Teka (24 k.) : il. ; 29 x 24 cm Oryginalne drzeworyty o różnych wymiarach, oprawione w passe-par-tout
Nr inw.: IG 01384