ROK 2012

ROK 2012

Książki

Rękopisy

Ikonografia


KSIĄŻKI

1. AVTORHANOV Abdurahman Genazovič
Zagadka śmierci Stalina : (spisek Berii) / Abdurachman Awtorchanow ; przeł. Adam Mazur [pseud.]. Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1981. 127 s. ; 21 cm
Nr inw.: KN 26337

2. BARRIE J. M.

Przygody Piotrusia Pana / J. M. Barrie ; opracowała dla dzieci May Byron ; [przekład z ang. Alicji Strasmanowej]. Warszawa : Księgarnia Literacka, [1938]. 268 s., [4] k. tabl. : il. ; 21 cm
Nr inw.:  KD 04075

3. BERENT Wacław
Nurt : opowieści biograficzne / Wacław Berent. Warszawa : Czytelnik, 1958. 320 s. ; 21 cm. (Dzieła Wybrane / Wacław Berent)
Nr inw.: KN 26338

4. Biblioteka

Biblioteka w otoczeniu społecznym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. 161 s. ; 21 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 40)
Nr inw.: KN 26339

5. BIENIASZ Józef
Nasi za Olzą… : opowiadanie / Józef Bieniasz. [B.m. : b.w., 1938?]. 8 s. : il. ; 21 cm
Nr inw.: KD 03981

6. BOCHEŃSKI Józef Maria
Marksizm-leninizm : nauka czy wiara? / Józef Maria Bocheński. Lublin [i in.] : Antyk, 1988. 95 s. ; 20 cm
Nr inw.: KN 26340

7. CEGIELSKI Hipolit
Nauka poezyi zawierająca teoryą poezyi i jéj rodzajów oraz znaczny zbiór najcelniejszych wzorów poezyi polskiéj do teoryi zastósowany / przez H. Cegielskiego. Wyd. 3. Poznań : Jan Konstanty Żupański, 1860. VIII, 647 s. ; 22 cm
Nr inw.: KD 03982

8. CÉLINE Louis Ferdinand
Podróż do kresu nocy / Louis-Ferdinand Céline [pseud.] ; przeł. Wacław Rogowicz. Warszawa : Wydaw. J. Przeworskiego, 1933. 659 s. ; 19 cm
Nr inw.:  KD 04076

9. CHŁĘDOWSKI Kazimierz
Historye neapolitańskie : wiek XIV-XVIII / Kazimierz Chłędowski. Kraków [i in.] : nakł. Gebethnera i Wolffa [i in., 1917]. 584 s., [33] k. tabl. ; 25 cm
Nr inw.: KD 03983
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

10. CHŁĘDOWSKI Kazimierz
Rokoko we Włoszech : ludzie, literatura, sztuka / Kazimierz Chłędowski. Wyd. wznowione. Lwów : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1939. 550 s., [35] k. tabl. ; 25 cm
Nr inw.: KD 03984
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

11. CHŁĘDOWSKI Kazimierz
Rzym : ludzie baroku / Kazimierz Chłędowski. Lwów : nakł. Księgarni H. Altenberga ; Warszawa : E. Wende i Spółka, 1912. 640 s., [43] k. tabl. ; 25 cm
Nr inw.: KD 03985
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

12. CHŁĘDOWSKI Kazimierz
Rzym : ludzie Odrodzenia / Kazimierz Chłędowski. Wyd. 3. Lwów [i in.] : H. Altenberg [i in.], 1921. 615 s., [42] k. tabl. ; 25 cm
Nr inw.: KD 03986
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

13. CHWISTEK Leon
Pisma filozoficzne i logiczne / Leon Chwistek ; wyboru dokonał, przedmową i komentarzami opatrzył Kazimierz Pasenkiewicz. T. 2. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. XXII, 309 s. ; 25 cm
Nr inw.: KN 26341

14. CLAYBOURNE Anna
Titanic / Anna Claybourne and Katie Daynes ; designed by Katarina Dragoslavic ; illustrations by Ian McNee ; ship consultant David Livingstone. New York : Scholastic, 2007. 64 s. : il. ; 20 cm. (Usborne Young Reading)
Nr inw.:  KN 26713

15. DAVIES Norman
Europe : a history / Norman Davies. New York : Harper Perennial, 1998. XIX, 1365 s., [16] s. tabl. : il., mapy, pl. ; 24 cm
Nr inw.: KN 26342
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

16. DAVIES Norman
Rising ’44 : the battle for Warsaw / Norman Davies. New York : Viking Penguin, 2004. XXVI, 752 s., [64] s. tabl. : il., mapy, pl. ; 24 cm
Nr inw.: KN 26343
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

17. DĄBROWSKA Maria
Noce i dnie : powieść / Maria Dąbrowska. [T.] 1 : Bogumił i Barbara. Jerozolima : Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1945. 244 s. ; 18 cm. (Szkolna Biblioteczka na Wschodzie ; t. 84)
Nr inw.: KD 03987

18. DĄBROWSKA Maria
Noce i dnie : powieść / Maria Dąbrowska. [T.] 2 : Wieczne zmartwienie. Jerozolima : Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1945. 243 s. ; 18 cm. (Szkolna Biblioteczka na Wschodzie ; t. 85)
Nr inw.: KD 03988

19. DĄBROWSKI Kazimierz
Pojęcia żyją i rozwijają się : (ze studiów nad dynamiką pojęć) / Kazimierz Dąbrowski ; przy współpracy metodologicznej Andrzeja Kawczaka i Janiny Sochańskiej. London : Gryf Publications, 1971. 186 s. ; 22 cm
Nr inw.: KN 26344

20. DEFOE Daniel
Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; illustrated by Julek Heller. 1. American ed. New York : DK Publishing, 1998. 64 s. : il. ; 27 cm. (Eyewitness Classics)
Nr inw.:  KN 267

21. DMOCHOWSKI Franciszek Salezy
Wspomnienia od 1806 do 1830 roku / Franciszek Salezy Dmochowski ; oprac. i wstępem poprzedził Zdzisław Libera ; [tekst opracowały Zofia Raułuszkiewicz i Anna Zychówna]. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. 386 s., [12] s. tabl. ; 22 cm. (Biblioteka Pamiętników Polskich i Obcych)
Nr inw.: KN 26345

22. DYAKOWSKI Bohdan
Nasz las i jego mieszkańcy / Bohdan Dyakowski ; rysunki i okładkę wykonał K. Mackiewicz. Wyd. 6. Warszawa : Wydaw. M. Arcta, 1939. 273 s. : il. ; 22 cm
Nr inw.:  KD 04078

23. Eastern
Eastern and Western Europe in the Middle Ages / F. Graus [i in.] ; edited with an introduction by Geoffrey Barraclough. [B.m.] : Harcourt Brace Jovanovich, cop. 1970. 216 s. : il., mapy, pl. ; 21 cm
Nr inw.: KN 26346

24. ELIOT Thomas Stearns
The waste land : a facsimile and transcript of the original drafts including the annotations of Ezra Pound / T. S. Eliot ; edited by Valerie Eliot. New York : Harcourt Brace Jovanovich, [1974?]. XXX, 149 s. ; 28 cm. (A Harvest special ; HB 270)
Nr inw.: KN 26383
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

25. ESTREICHER Karol, 1906-1984
Leon Chwistek : biografia artysty (1884-1944) / Karol Estreicher. Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. VI, 400 s., IV k. tabl. : il. ; 25 cm
Nr inw.: KN 26347

26. Etnografowie
Etnografowie i ludoznawcy polscy : sylwetki, szkice biograficzne. T. 1 / pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej, Anny Kowalskiej-Lewickiej, Anny Spiss. Kraków : Wydaw. Naukowe DWN : Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 2002. XVII, 347 s. : il. ; 24 cm
Nr inw.: KN 26348

27. Etnografowie
Etnografowie i ludoznawcy polscy : sylwetki, szkice biograficzne. T. 2 / pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej i Anny Spiss. Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Kraków : Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 2007. XV, 392 s. : il. ; 24 cm. (Archiwum Etnograficzne ; t. 44)
Nr inw.: KN 26349

28. Etnografowie
Etnografowie i ludoznawcy polscy : sylwetki, szkice biograficzne. T. 3 / pod red. Anny Spiss i Zofii Szromby-Rysowej. Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Kraków : Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 2010. XXI, 282 s. : il. ; 24 cm. (Archiwum Etnograficzne ; t. 50)
Nr inw.: KN 26350

29. FIEDLER Arkady
Zwierzęta z lasu dziewiczego / Arkady Fiedler ; [rysunki w tekście wykonali Jan Wroniecki, Antonina Niemczewska i Regina Przybyszewska]. Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze “Rój”, 1936. 229 s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm Zawiera: Bichos moi brazylijscy przyjaciele ; Z puszczy amazońskiej
Nr inw.:  KD 04080

30. Fundacja

Fundacja Roberta Boscha a stosunki niemiecko-polskie / [przekł. Cezary Jenne]. Stuttgart : Fundacja Roberta Boscha, 1990. 21 s. ; 22 cm
Nr inw.:  KN 26714

31. GIBSON Clare
How to read symbols : a crash course in the meaning of symbols in art / Clare Gibson. London : Herbert Press, 2009. 256 s. : il. ; 17 cm
Nr inw.: KN 26351

32. GJELLERUP Karl
Dojrzali do życia : powieść / Karol Gjellerup ; przełożył z oryginału F. Mirandola [pseud.]. Lwów ; Poznań : Wydaw. Polskie, 1923. 428 s. ; 20 cm. (Bibljoteka Laureatów Nobla ; t. 20)
Nr inw.: KD 03989

33. GJELLERUP Karl
Wędrowcy świata : romans poetyczny / Karol Gjellerup ; przeł. z oryg. F. Mirandola [pseud.]. Lwów ; Poznań : Wydaw. Polskie, 1924. 490 s. ; 20 cm. (Bibljoteka Laureatów Nobla ; t. 23)
Nr inw.:  KD 04081

34. HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw
Portret wenecki : trzy opowiadania / Gustaw Herling-Grudziński ; [przygot. do dr. Halina Kosienkowska, Andrzej Peciak ; oprac. graf. Jerzy Durakiewicz]. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. 95 s. : il. ; 24 cm
Nr inw.: KN 26352

35. HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw
Wyjścia z milczenia / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. Zdzisław Kudelski. Warszawa : Biblioteka “Więzi”, 1993. 411 s. ; 20 cm. (Biblioteka “Więzi” ; t. 77)
Nr inw.: KN 26353

36. JACHOWICZ Stanisław
Bajki i powiastki Stanisława Jachowicza / […] ozdobione 24 drzeworytami według rysunku W. Gersona. Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe : na zamówienie Zrzeszenia Księgarstwa, 1985. IV, 136 s. : il. ; 23 cm Przedruk fotooffset., oryg.: Petersburg : nakł. Maurycego Wolffa, 1876
Nr inw.:  KN 26715

37. JANUSZEWSKA Hanna
O chłopcu drewnianym / Hanna Januszewska ; il. i okładka Stanisława Bobińskiego. Warszawa : Wydaw. J. Przeworskiego, 1938. 75 s. : il. ; 24 cm
Nr inw.:  KD 04084

38. KALINA Paweł
Nowy słownik podręczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki z wymową fonetyczną : zatwierdzony przez M. W. R. i O. P. do użytku szkolnego / oprac. Paweł Kalina. Cz. 1 : Niemiecko-polska. Wyd. 3, przejrz. i popr. Warszawa : skł. gł. Gebethner i Wolff, [1938]. XVI, 694 s. ; 16 cm Współopr. z KD 4086
Nr inw.:  KD 04085

39. KALINA Paweł
Nowy słownik podręczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki z wymową fonetyczną : zatwierdzony przez M. W. R. i O. P. do użytku szkolnego / oprac. Paweł Kalina. Cz. 2 : Polsko-niemiecka. Wyd. 3, przejrz. i popr. Warszawa : skł. gł. Gebethner i Wolff, [1938]. IV, 680 s. ; 16 cm Współopr. z KD 4085
Nr inw.:  KD 04086

40. Kleiner

Kleiner Wegweiser zur Einführung in die Homöopathie / bearbeitet in der Wissenschaftlich-literarischen Abteilung der Firma Dr. Willmar Schwabe. Leipzig : Verlag Dr. Willmar Schwabe, 1940. 99 s. ; 20 cm
Nr inw.:  KD 04087

41. KLINE Morris
Matematyka a świat fizyczny / Morris Kline ; tł. Antoni Sobotka. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. 509 s. : il. ; 20 cm. (Biblioteka Problemów ; t. 77)
Nr inw.: KN 26354

42. KOMOROWSKI Tadeusz Bór
Histoire d’une armée secrète / par le général Bor-Komorowski. A Paris : Les Iles d’Or, [1952]. 379 s. ; 22 cm
Nr inw.: KN 26355

43. [Koran]

[Koran]. [B.m. : b.w., 197-?]. [826] s. ; 4 x 3 cm
Nr inw.:  KN 26716
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

44. KORCZAK Janusz
Król Maciuś na wyspie bezludnej / Janusz Korczak ; [il. Jerzy Srokowski]. [Wyd. 2 (1 powojenne)]. Warszawa : PWLD “Nasza Księgarnia”, 1957. 153 s., [6] k. tabl. : il. ; 30 cm
Nr inw.:  KN 26724

45. KORCZAK Janusz
Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak ; [wstępem opatrzył Igor Newerly ; il. Jerzy Srokowski]. [Wyd. 2]. Warszawa : PWLD “Nasza Księgarnia”, 1957. 218 s., [10] k. tabl. : il. ; 30 cm
Nr inw.:  KN 26723

46. KRYNICKI Ryszard
Die Robert Bosch Stiftung und die deutsch-polnischen Beziehungen : Lesung von Ryszard Krynicki am 1. Juni 1989 im Robert-Bosch-Haus. [Stuttgart] : Robert Bosch Stiftung, [1989]. 23 s. ; 22 cm
Nr inw.:  KN 26717

47. Księga

Księga tysiąca i jednej nocy : wybór / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Władysław Kubiak ; przeł. [z arab.] Andrzej Czapkiewicz [i in.] ; wiersze przeł. Jerzy Ficowski. [Wyd. 2]. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. 574 s. : il. ; 24 cm
Nr inw.: KN 26357

48. KUKIEL Marian
Generał Sikorski : żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej / Marian Kukiel. [London] : Instytut Polski : Muzeum im. gen. Sikorskiego ; London : skł. gł. Veritas Foundation Publication Centre, cop. 1970. 280 s. ; 22 cm
Nr inw.: KN 26358

49. KUNCEWICZ Jerzy
Awangarda i maruderzy / Jerzy Kuncewicz. Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze “Rój”, 1938. 326 s. ; 24 cm. (Republika globu / Jerzy Kuncewicz ; 1)
Nr inw.: KD 03979
Dar Krystyny Michejdy-Kowalskiej na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

50. KUSZEWSKI Stanisław
Współczesny film polski / Stanisław Kuszewski. Warszawa : Interpress, 1977. 129 s. : il. ; 24 cm
Nr inw.: KN 26359

51. KYBER Manfred
Gesammelte Tiergeschichten : unter Tieren und neue Tiergeschichten / Manfred Kyber. Leipzig : Hesse & Becker Verlag, [1934]. 314 s. ; 19 cm
Nr inw.:  KD 04088

52. ŁOBACZEWSKA Stefania
Tablice do historii muzyki : objaśnienia, 10 tablic / Stefania Łobaczewska. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1949. 201 s. ; 34 cm + [10] k. tabl.
Nr inw.: KD 03997
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

53. ŁOPIŃSKI Maciej
Konspira : rzecz o podziemnej Solidarności / Maciej Łopiński, Marcin Moskit [pseud.], Mariusz Wilk. Paris : Editions Spotkania, cop. 1984. 200 s., [16] s. tabl. : il. ; 22 cm
Nr inw.: KN 26360

54. MAHBHRATA

Bhagawad Gita : pieśń Pana / przekład Wandy Dynowskiej. [Wyd. 3]. Madras : Umadevi : Biblioteka Polsko-Indyjska, 1957. XXXIII, 250 s. ; 19 cm
Nr inw.: KN 26361

55. MAJEWSKI Stanisław
Duch wśród materji / Stanisław Majewski. Wyd. 2 / przejrzane przez autora. Poznań : Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka, 1927. VIII, 363 s. ; 24 cm. (Z tajemnic bytu / Stanisław Majewski)
Nr inw.: KD 03990

56. MAJEWSKI Stanisław
Wszechenergja wobec materji i życia / Stanisław Majewski. Poznań : Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka, 1925. VIII, 349 s. ; 24 cm. (Z tajemnic bytu / Stanisław Majewski)
Nr inw.: KD 03991

57. MICHNIK Adam
Kościół, lewica, dialog / Adam Michnik ; [przedm. Stefan Kisielewski]. [Wyd. 1 krajowe]. Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza “Nowa”, [1983]. 153 s. ; 21 cm. (Biblioteka Kwartalnika Politycznego “Krytyka”)
Nr inw.: KN 26363

58. MICKIEWICZ Adam
Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. graf. Lech Majewski ; [tekst w oprac. Konrada Górskiego ; pomysł edycji, wybór i opracowanie dokumentacji historyczno-ikonograficznej Janusz Pulnar]. Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 1998. 391 s. : il. ; 34 cm
Nr inw.:  KN 26721
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

59. MILLER Jan Nepomucen
Zaraza w Grenadzie : rzecz o stosunku nowej sztuki do romantyzmu i modernizmu w Polsce / Jan Nepomucen Miller. Warszawa : nakł. Księgarni F. Hoesicka, 1926. 201 s. ; 18 cm
Nr inw.: KD 03992

60. MIŁOSZ Czesław
Emperor of the Earth : modes of eccentric vision / Czeslaw Milosz. [1 paperback edition]. Berkeley [i in.] : University of California Press, 1981. X, 253 s. ; 22 cm
Nr inw.: KN 26365

61. MIŁOSZ Czesław
Visions from San Francisco Bay / Czeslaw Milosz ; translated by Richard Lourie. [2. printing]. New York : Farrar Straus Giroux, 1983. 225 s. ; 22 cm
Nr inw.: KN 26366

62. OSSENDOWSKI Ferdynand Antoni
Miljoner “Y” : powieść o dzielnym Murzynku-sierocie / F. A. Ossendowski. Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas Zjednocz. Zakłady Kartogr. i Wydawn. T. N. S. W., [1933]. 207 s. : il. ; 22 cm. (Bibljoteka Iskierek ; t. 8)
Nr inw.:  KD 04089

63. OSTERLOFF Wiesław Konrad
Zmierzch azteckich bogów / W. Konrad Osterloff ; il. Antoni Boratyński. Warszawa : Nasza Księgarnia, 1966. 274 s. : il. ; 20 cm
Nr inw.: KN 26368

64. OSZELDA Jadwiga
Zdrowie na talerzu / Jadwiga Oszelda. [Wyd. 2 poszerz. i zm.]. Cieszyn : [b.w.], 1999. 171 s. ; 15 cm
Nr inw.: KN 26369

65. OSZELDA Jadwiga
Zdrowie nie tylko na talerzu / Jadwiga Oszelda. [Wyd. 2 poszerz.]. Cieszyn : Offsetdruk, 1999. 188 s. : il. ; 15 cm
Nr inw.: KN 26370

66. OSZELDA Jadwiga
Zdrowie pod ręką / Jadwiga Oszelda. Cieszyn : [b.w.], 1997. 194 s. : il. ; 15 cm
Nr inw.: KN 26371

67. OSZELDA Jadwiga
Żyjmy dłużej i zdrowiej / Jadwiga Oszelda. Cieszyn : Offsetdruk, 1999. 171 s. : il. ; 15 cm
Nr inw.: KN 26372

68. Poland

Poland : genesis of a revolution / edited by Abraham Brumberg. New York : Vintage Books, 1983. XII, 322 s. ; 24 cm
Nr inw.: KN 26367
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

69. Polish

Polish masters from the Kosciuszko Foundation collection / introduction by Elizabeth Koszarski-Skrabonja ; biographies and bibliographies compiled by Władysława Jaworska ; [English translation Harold B. Segel]. New York : The Kosciuszko Foundation, cop. 1995. 88 s. : il. ; 31 cm
Nr inw.: KN 26382

70. Polskie

Polskie środowiska twórcze na emigracji we Francji : wrzesień 1939 – czerwiec 1940 / pod red. Michała Tymowskiego ; Ośrodek Cywilizacji Polskiej. Uniwersytet Paryż IV – Sorbona. Warszawa : Polska Fundacja Kościuszkowska, 1995. 149 s. ; 20 cm
Nr inw.: KN 26373

71. PRZYBYSZEWSKI Stanisław
W godzinie cudu / Stanisław Przybyszewski. Warszawa : Jan Fiszer, 1902. 88 s., [1] k. tabl. ; 26 cm
Nr inw.: KD 03993

72. Przygody

Przygody barona Münchhausena / Teofil Gautier (Syn) ; il. Gustawa Doré ; przekł. Julii Hartwig. Warszawa : Książka i Wiedza, 1951. 166 s. : il. ; 30 cm
Nr inw.:  KN 26722

73. SCHULZ Bruno
Die Zimtläden / Bruno Schulz ; mit einem Nachwort von Andrzej Wirth ; [aus dem Polnischen übersetzt von Josef Hahn]. [Ungekürzte Ausgabe]. München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1968. 244 s. ; 18 cm. (dtv ; 496)
Nr inw.: KN 26364

74. SIMPSON D. P.
Cassell’s new Latin dictionary : Latin-English, English-Latin / by D. P. Simpson. New York : Funk & Wagnalls, [1968?]. XVIII, 883 s. ; 24 cm
Nr inw.: KN 26374

75. SKOLIMOWSKI Henryk
Zmierzch światopoglądu naukowego / Henryk Skolimowski. Londyn : Odnova, 1974. 207 s. ; 19 cm
Nr inw.: KN 26375

76. Słownik

Słownik artystów plastyków : artyści plastycy Okręgu Warszawskiego ZPAP : 1945-1970 : słownik biograficzny. Warszawa : Okręg Warszawski ZPAP, 1972. 714 s. : il. ; 33 cm
Nr inw.: KN 26385

77. SROKOWSKI Mieczysław
Kult ciała : dziennik człowieka samotnego / Mieczysław Srokowski. Wyd. 2. Kraków : nakł. rodziny Autora, 1913. 311 s. ; 20 cm
Nr inw.: KD 03994

78. STĘCZYŃSKI Bogusz Zygmunt
Okolice Galicyi Macieja Bogusza Stęczyńskiego. Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. VIII, 156, 16 s., [76] k. tabl. ; 27 cm
Nr inw.: KN 26384
Legat Andrzeja Pinno na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

79. TORAŃSKA Teresa
Oni / Teresa Torańska. [Wyd. 2]. Londyn : Aneks, 1985. 365 s. ; 22 cm
Nr inw.: KN 26376

80. VIVEKANANDA , swami
Karma joga / Swami Wiwekananda ; przekład Wandy Dynowskiej. Madras : Umadevi : Biblioteka Polsko-Indyjska, 1962. XL, 84 s. ; 19 cm
Nr inw.: KN 26362

81. WAT Aleksander
Świat na haku i pod kluczem : eseje / Aleksander Wat ; oprac. Krzysztof Rutkowski. [Wyd. 1 polskie]. London : Polonia Book Fund, 1985. XI, 241 s. : il. ; 22 cm. (Pisma wybrane / Aleksander Wat ; t. 1)
Nr inw.: KN 26377

82. WELLS Herbert George
Historja świata / H. G. Wells ; przełożył Jan Parandowski. Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, [1934]. 346 s., [46] s. tabl. ; 20 cm. (Bibljoteka Wiedzy ; t. 14)
Nr inw.: KD 03995

83. Wiadomości

Wiadomości 13.XII.1981-13.I.1982. [Z.] 1. [Warszawa] : Wydaw. NIE, [1982]. 77 s. ; 21 cm
Nr inw.: KN 26378

84. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy
Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia / Stanisław Ignacy Witkiewicz. Warszawa [i in.] : skł. gł. w księgarniach Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i S-ka, 1919. 187 s., [5] k. tabl. : il. ; 23 cm
Nr inw.: KD 03980
Dar Krystyny Michejdy-Kowalskiej na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

85. WU Cheng’en

Małpi bunt / Wu Cz’eng-en ; tłumaczył z jęz. chińskiego i wstępem opatrzył Tadeusz Żbikowski ; [il. z wydania chińskiego]. Warszawa : Czytelnik, 1976. 212 s., [6] k. tabl. : il. ; 25 cm
Nr inw.: KN 26379

86. Z dziejów

Z dziejów sztuki Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego / pod red. Ewy Chojeckiej. Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982. 352 s. : il., pl. ; 24 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kultura i Sztuka ; nr 494)
Nr inw.: KN 26380

87. Zaolzie

Zaolzie jest nasze : prawda o Śląsku zaolziańskim : ludzie, chwile, dokumenty : prace zbiorowe / pod red. Stanisława Rusina. Cieszyn Zachodni : skł. gł. Księgarnia Macierzy Szkolnej, 1939. 145 s., [64] k. tabl. ; 24 cm
Nr inw.: KD 03996

88. ZAWODNY Janusz Kazimierz
Katyń / Janusz Kazimierz Zawodny ; z przedmową Zbigniewa Brzezińskiego. [1 rozsz. wyd. pol.]. Paris : Editions Spotkania, cop. 1989. 328 s., [36] s. tabl. ; 22 cm
Nr inw.: KN 26381

89. ŻABIŃSKA Antonina
Dżolly i s-ka / Antonina Żabińska. Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze “Rój”, 1939. 181 s., [20] s. tabl. : il. ; 21 cm
Nr inw.:  KD 04092

RĘKOPISY

1. Pamiątki

Pamiątki po ks. Franciszku Michejdzie (1848-1921)
1. Fotografia domu rodzinnego Michejdów w Olbrachcicach – ok. 1908, k. 1. – 2. Fotografia portretowa Franciszka Michejdy (1848-1921), k. 2. – “Piosnka na pamiątkę śmierci Franciszka Michejdy śpiewana w Czytelni domowej cierlickiej po jego śmierci” (chodzi o Franciszka Michejdę (1822-1875), ojca pastora) – po 1883, k. 3
Opis rkp.:  Pol. po 1883-ok. 1908 Fotografie druk K. 3
Sygn.:  RS AKC. 01201
 Dar Gabrieli i Joanny Michejdzianek na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

2. MICHEJDA Tadeusz. Korespondencja
List Tadeusza Michejdy do Stanisława Ignacego Witkiewicza z 1921 oraz odpowiedź S. I. WitkiewiczaOryginalny list T. Michejdy z 9.1.1921 r., jego maszynopiśmienna kopia z 1973 r. oraz odpowiedź S. I. Witkiewicza z 8.2.1921 r.
Opis rkp.: Pol. 1921-1973 Rękopis maszyn. 29 x 20,5 cm i mniej K. 6
Nr inw.: RS AKC. 01199
Dar Krystyny Michejdy-Kowalskiej na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

3. MICHEJDA Tadeusz. Papiery
Teksty Tadeusza Michejdy (1895-1955) i materiały osób trzecich
1. “Życiorys” z 16.7.1946 (maszyn.), k. 1. – 2. “Moje wyznanie” – wiersz datowany: Radom, 5.1.1942 (maszynopis na odwrocie papieru firmowego notariusza Schultzika z Gliwic z okresu II wojny światowej oraz rękopiśmienny odpis z 1973 r.), k. 2-3. – 3. “Architektura i Budownictwo” Rok 1932, Spis rzeczy (druk), k. 4-5. – 4. Fotografia portretowa Władysława Michejdy (1892-1952) – przed 1952 r., k. 6
Opis rkp.: Pol. 1932-1973 Maszyn. rękopis druk fotografia 29 x 22,5 cm i mniej K. 6
Nr inw.: RS AKC. 01200
Dar Krystyny Michejdy-Kowalskiej na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

4. STONAWSKI Jan
“Album – Ojcowie nasi i bracia Polacy-ewangelicy za wyjątkiem ks. Otto i M. Bernatowicz wszyscy ze Śl. Cieszyńskiego : (Ale nas było więcej niż tych fotografij) / zebrał i opracował ks. profesor Jan Stonawski”.
Na początku dodana karta z tekstem: “Album niniejszy zawiera odbitki fotograficzne 44 kart z fotografiami oraz odbitki kserograficzne 19 kart spisu, pochodzących z albumu fotograficznego ks. Jana Stonawskiego z Cieszyna (1870-1957) zdeponowanego przez niego przed śmiercią na Parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie. Dodany do albumu został tekst maszynowy rękopisu ks. Stonawskiego. Całość przygotowana przez Barbarę Michejdę-Pinno, Warszawa 2012. Oryginał w Bibliotece Tschammera w Cieszynie” 1. Fotokopie albumu, k. 1-87. – 2. Kserokopie rękopisu J. Stonawskiego, k. 88-106. – 3. Odpis rękopisu z poz. 2. – wydruk komputerowy, k. 107-116
Opis rkp.: Pol. przed 1957-2012 Fotokopie kserokop. rękopisu wydruk komputerowey 30 x 21 cm i mniej K. 116 Album do fotografii
Nr inw.: RS AKC. 01204

5. STONAWSKI Jan
“Droga do Polski. Praca dla Polski / Kochanemu szwagrowi Drowi Tadeuszowi Michejdzie na pamiątkę 26 IX 1954 spisał ks. Jan Stonawski w Cieszynie”.Tekst zapisany w grubym zeszycie w twardych okładkach. – Dedykacja autora dla Tadeusza Michejdy na kartce doklejonej na początku zeszytu
Opis rkp.: Pol. 1954 21 x 15 cm S. X, 98, II, 99-162, w tym s. 153-162 niezapis. Opr. tekt.
Nr inw.: RS AKC. 01222
Legat Heleny Michejdy-Dietkow na rzecz Donacji im. Zbigniewa Michejdy

IKONOGRAFIA (EKSLIBRISY)

1. Africana
Africana

Tarcza herbowa, wewnątrz tarczy zarys mapy Afryki, z lewej strony, na tle mapy popiersie czarnej kobiety z profilu. Nad tarczą chata, po jej obu stronach palmy nachylone nad dachem
Opis ig: Ekslibris druk? 112 x 88 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01903

2. BF
BF

Inicjały BF wpisane w kwadrat, oplecione ornamentem z cienkich linii, białe na różowym tle
Opis ig: Ekslibris druk 20 x 20 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01886

3. Biblîoteka
Biblîoteka General’nago štaba D”jstvujuščej Armîi
W prostokątnej ozdobnej ramce u góry godło carskiej Rosji: orzeł dwugłowy z herbem Pogoń Ruska na piersi, nad tarczą herbową korona cesarska. Orzeł w szponach lewej nogi trzyma wieniec laurowy, w prawej wstęgę, pod spodem napis Biblîoteka General’nago štaba D”jstvujuščej Armîi No
Opis ig: Ekslibris miedzioryt 51 x 85 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01923

4. Biblîoteka
Biblîoteka General’nago štaba D”jstvujuščej Armîi
W prostokątnej ozdobnej ramce u góry godło carskiej Rosji: orzeł dwugłowy z herbem Pogoń Ruska na piersi, nad tarczą herbową korona cesarska. Orzeł w szponach lewej nogi trzyma wieniec laurowy, w prawej wstęgę, pod spodem napis Biblîoteka General’nago štaba D”jstvujuščej Armîi No
Opis ig: Ekslibris miedzioryt 51 x 85 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01924

5. Biblioteka

Biblioteka Ofic[erskiej] Szkoły Art[ylerii]
Miecz wśród liści dębu wkomponowany w dużą cyfrę 2. Na górze napis Biblioteka, z lewej i na dole: Ofic. Szkoły Art.
Opis ig: Ekslibris druk 90 x 63 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01913

6. Biblioteka

Biblioteka Wojskowa 14 Pułku Piechoty
Na pierwszym planie otwarta książka, nad nią dwa skrzyżowane miecze, w tle wschodzące słońce i drobne gałązki
Opis ig: Ekslibris drzeworyt? 31 x 61 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01911

7. Biblioteka

Biblioteka Wojskowa 14 Pułku Piechoty
W półkoliście zamkniętej arkadzie książki leżące na stole, w tle nad nimi krata i cienkie gałązki dębu. U góry na łuku arkady odznaka 14 Pułku Piechoty we Włocławku z datami 1918-1929
Opis ig: Ekslibris druk kolor. 74 x 54 mm [po 1929]
Nr inw.: IG E 01910

8. Biblioteka

Biblioteka Wojskowa 14 Pułku Piechoty
W półkoliście zamkniętej arkadzie książki leżące na stole, w tle nad nimi krata i cienkie gałązki dębu. U góry na łuku arkady odznaka 14 Pułku Piechoty we Włocławku z datami 1918-1929. – Na dole w białym polu pieczęć numeryczna (sygnatura?) 14918
Opis ig: Ekslibris druk kolor. 74 x 54 mm [po 1929]
Nr inw.: IG E 01909

9. Biblioteka

Biblioteka Wojskowa 2 P[ułku] S[trzelców] P[odhalańskich]
W ozdobnej, półkoliście zwieńczonej arkadzie orzeł stojący na książkach stojących w rz ędzie, w tle góry, na grzbietach książek napis Sanok, pod spodem odznaka 2. Pułku Strzelców Podhalańskich (zatwierdzona w 1929 r.), po jej bokach napis Biblioteka Wojskowa, pod tym numer 820
Opis ig: Ekslibris druk 97 x 69 mm [po 1929]
Nr inw.: IG E 01899

10. Biblioteka

Biblioteka Zahiniecka
Herb Doliwa, nad tarczą herbową korona hrabiowska, naokoło tarczy otok utworzony z paska z klamrą, na pasku napis Biblioteka Zahiniecka
Opis ig: Ekslibris litografia 88 x 72 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01898

11. Biblioteka

Biblioteka 14 Pułku Piechoty
Odznaka 14 Pułku Piechoty, niżej ozdobna ramka, wewnątrz napis Biblioteka 14 Pułku Piechoty, niżej No i numer-pieczątka 18130
Opis ig: Ekslibris druk 91 x 57 mm [po 1929]
Nr inw.: IG E 01919

12. Bibliotheca
Bibliotheca Hayniana
W cienkiej ozdobnej ramce napis: Bibliotheca Hayniana. Prawdopodobnie ekslibris księgozbioru ufundowanego dla Gimnazjum w Wałbrzychu przez właściciela ziemskiego Hayna z Hermsdorfu (Sobięcin, dzielnica Wałbrzycha)
Opis ig: Ekslibris druk 40 x 72 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01902

13. Bibliothek

Bibliothek des König. beierischen 3ten Linien Infant. Regt. Prinz Carl
Ekslibris przedstawia herb Wittelsbachów, jako trzymacze po bokach dwa lwy w koronach, nad tarczą korona i dwie chorągwie, pod herbem napis: Bibliothek des König. beierischen 3ten Linien Infant. Regt. Prinz Carl. – Ekslibris powstał prawdopodobnie po 1884 r, kiedy Regiment otrzymał imię księcia Karla Theodora Maximiliana Augusta von Bayern (1795-1875)
Opis ig: Ekslibris miedzioryt? 86 x 66 mm [po 1884]
Nr inw.: IG E 01858

14. Bibliothek

Bibliothek Erich von Flügge
W okrągłym polu herb, nad tarczą lecący ptak, w otoku napis Bibliothek Erich von Flügge.
Opis ig: Ekslibris algrafia? 81 x 82 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01862

15. Bibliotheka
Bibliotheka Gimn. Tremesnensis
Ekslibris niewyraźny, jakby rozmazany – reprodukcja rysunku? Pośrodku w owalnym polu portret, prawdopodobnie założyciela kolegium w Trzemesznie w 1773 r., Michała Kościeszy Kosmowskiego (1725-1804). W otoku portretu napis Scientiarum supremus restaurator, pod portretem ramka w kształcie kokardy z inicjałami pośrodku, po bokach napis Collegium, reszta tekstu nieczytelna. Nad portretem napis Bibliotheka Gimn. Tremesnensis. Na dole sylwetki budynków, z prawej wieże bazyliki w Trzemesznie, z lewej niezidentyfikowane. Pod tym tekst: Nr> 151, Dz. VIII 31. Numery wpisane ręcznie atramentem
Opis ig: Ekslibris druk? 120 x 76 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01901

16. Bibliothèque
Bibliothèque du Roi
Ekslibris Biblioteki Królewskiej w Hadze.
Herb dynastii Orańskiej-Nassau, nad tarczą herbową korona królewska, po bokach trzymacze – dwa lwy w koronach, pod tarczą na wstędze dewiza Niderlandów i Wilhelma Orańskiego Je maintiendrai. – Na ekslibrisie na ukos fragment pieczęci z niezidentyfikowanym napisem
Opis ig: Ekslibris druk 26 x 36 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01881

17. BIEŃKOWSKI Stanisław
Biblioteka Oddziałowa 25 P[ułku] P[iechoty]
Nazwa autora i rok na podstawie katalogu online Muzeum Zamojskiego
W półkolistej arkadzie rycerz w zbroi w półpostaci na tle regału z książkami, przytrzymuje stojącą księgę z napisem na okładce: Xyęgy o ricerskych rzeczach a sprawach woyennych z pilnoscyą zebrane a porządkyem dobrem spysane, pod tym numer wpisany ręcznie atramentem 195/I 2
Opis ig: Ekslibris cynkotypia 88 x 67 mm [po 1918]
Nr inw.: IG E 01918

18. Bücherei
Bücherei von Arnim-Nemischhof
Reprodukcja rysunku przedstawiającego pałac myśliwski w Niemieńsku (pow. Choszczno), przebudowany w latach 1922-1930 przez Hansa Abrahama von Arnim. W lewym dolnym rogu herb rodu von Arnim. Pod spodem napis Bücherei von Arnim-Nemischhof Abt: Fach:
Opis ig: Ekslibris miedzioryt? 137 x 100 mm [po 1930]
Nr inw.: IG E 01876

19. Bücherei
Bücherei von Arnim-Nemischhof
Reprodukcja rysunku przedstawiajacego pałac myśliwski w Niemieńsku (pow. Choszczno), przebudowany w latach 1922-1930 przez Hansa Abrahama von Arnim. W lewym dolnym rogu herb rodu von Arnim. Pod spodem napis Bücherei von Arnim-Nemischhof Abt: Fach:
Opis ig: Ekslibris miedzioryt? 137 x 100 mm [po 1930]
Nr inw.: IG E 01875

20. DĄBROWSKI Stanisław
Exlibris Wacława Tokarza / S. D..
Nazwa autora i rok na podstawie katalogu online Muzeum ZamojskiegoW półkoliście zwieńczonej arkadzie widać sylwetkę mężczyzny w mundurze, w rogatywce na głowie, trzymającego w rękach stos książek, wychodzącego po schodach
Opis ig: Ekslibris drzeworyt? 106 x 66 mm [192-]
Nr inw.: IG E 01897

21. De la

De la Bibliothêque de Jean Nepomucen Giżycki
Napis w ozdobnej ramce: De la Bibliotheque de Jean Nepomucen Giżycki, pod nim kreska, pod kreską miejsce na wpisanie numerów oznaczone Oeuv: Vol:
Opis ig: Ekslibris druk 35 x 50 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01887

22. De la

De la Bibliotheque de M.r le Ch.er [de] Busquet
Herb – tarcza herbowa wsparta na ozdobnym postumencie, nad tarczą korona, po bokach trzymacze – dwa lwy. Pod herbem pole z napisem w ozdobnej ramce z falistych elementów: De la Bibliotheque de M.r le Ch.er [de] Busquet
Opis ig: Ekslibris miedzioryt 95 x 71 mm [18 w.]
Nr inw.: IG E 01885

23. DESNOYERS H.
Ex Bibliothecâ L. Bar. Stanislai de Chaudoir
Herb baronów Chaudoir, nad tarczą herbową korona baronowska, nad nią dwa hełmy, po bokach tarczy dwa leżące konie, nad herbem na wstędze dewiza In te Domine spero
Opis ig: Ekslibris miedzioryt 73 x 60 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01880

24. DOEPLER Emil Der Jüngere
Bibliothek des Koeniglich Preussischen Kriegs-Ministeriums / E. Doepler D. J..
Kompozycja składająca się z popiersia Marsa w hełmie na głowie, za nim dwa pochylone sztandary i gałązka dębu, na pierwszym planie książki, w jednej wetknięty rapier, obok pióro gęsie i kałamarz
Opis ig: Ekslibris druk 121 x 90 mm [1894?]
Nr inw.: IG E 01859

25. [Ekslibris

[Ekslibris z herbem] Tyt. sfingowany
Herb: tarcza herbowa faliście wygięta, w znaku pień z korzeniami, z którego wyrastają drobne gałązki. Tarcza zwieńczona hełmem, nad hełmem korona, z której wyrasta para skrzydeł, pomiędzy nimi pięcioramienna gwiazda
Opis ig: Ekslibris drzeworyt 47 x 43 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01907

26. [Ekslibris

[Ekslibris z herbem] Tyt. sfingowany
Herb: tarcza herbowa faliście wygięta, w znaku pień z korzeniami, z którego wyrastają drobne gałązki. Tarcza zwieńczona hełmem, nad hełmem korona, z której wyrasta para skrzydeł, pomiędzy nimi pięcioramienna gwiazda
Opis ig: Ekslibris drzeworyt 47 x 43 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01908

27. [Ekslibris]
[Ekslibris] sir Malcolma Frasera BT. G.B.E.
Herb właściciela. Tarcza herbowa w otoku z dewizą Orderu Imperium Brytyjskiego: For God and the Empire, pod herbem na wstędze napis Per aspera ad astra, niżej krzyż: Order Imperium Brytyjskiego. Po bokach herbu trzymacze – dwa orły, nad tarczą herbową hełm, nad nim klejnot w postaci orła z małą tarczą herbową na piersiach. Na dole napis: Sir Malcolm Fraser Bt. G.B.E. – Tytuł przed nazwiskiem oraz skróty po nazwisku oznaczają godność kawalera Orderu: baroneta, Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Imperium Brytyjskiego (najwyższa z pięciu klas orderu)
Opis ig: Ekslibris druk 126 x 95 mm [po 1922]
Nr inw.: IG E 01855

28. Ex libris
Ex libris
Ekslibris ślepy, bez nazwy właściciela. Przedstawia wnętrze biblioteki. Na pierwszym planie porozrzucane książki i rękopisy, kałamarz i gęsie pióro, trzy książki otwarte, na jednej z nich siedzi sowa, obok bukiet kwiatów, w głębi szafa biblioteczna z książkami. Po bokach podpięte zasłony
Opis ig: Ekslibris drzeworyt 86 x 63 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01906

29. Ex libris

Ex librisEkslibris ślepy, bez nazwy właściciela. Przedstawia wnętrze biblioteki. Na pierwszym planie porozrzucane książki i rękopisy, kałamarz i gęsie pióro, trzy książki otwarte, na jednej z nich siedzi sowa, obok bukiet kwiatów, w głębi szafa biblioteczna z książkami. Po bokach podpięte zasłony
Opis ig: Ekslibris drzeworyt 86 x 63 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01905

30. Ex libris
Ex libris Biblioteka Wojskowa 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
Na pierwszym planie orzeł pochylony jakby do lotu, stojący na wieńcu laurowym, wewnątrz wieńca liczba 28, w tle rząd głów maszerujących żołnierzy z bagnetami na karabinach, w głębi promienie słońca. U góry napis Ex-libris, u dołu Biblioteka Wojskowa 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
Opis ig: Ekslibris druk 80 x 59 mm [po 1919]
Nr inw.: IG E 01917

31. Ex-libris
Ex-libris Cz. Wallisa
Kompozycja z przecinających się linii tworzących trójlistek: w trzech “płatkach” tarcze herbowe pionowo szrafowane, w środkowym polu napis: No 16/1923 [numer wpisany ręcznie czerwonym atramentem]. Nad kompozycją napis: Ex-libris Cz. Wallisa, pod nią inicjały CW
Opis ig: Ekslibris drzeworyt 99 x 86 mm [przed 1923]
Nr inw.: IG E 01890

32. Ex libris
Ex libris D. Richard Hildt
W prostokątnym polu tarcza herbowa, na tarczy krzyż z lśniącą gwiazdą (słońcem?) na skrzyżowaniu ramion, pod krzyżem otwarta księga, w księdze tekst: Gott ist Liebe u. wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott, und gott in ihm. Tarczę trzymają dwa lwy stojące po bokach. Pod spodem napis Ex libris D. Richard Hildt
Opis ig: Ekslibris druk 125 x 102 mm [20 w.]
Nr inw.: IG 01864

33. Ex libris

Ex libris Erik Hoeppner
Wnętrze pracowni: stół, na stole książki i rękopisy, czaszka i globus, obok stołu krzesło, w tle okno z firanką, na parapecie wazon z kwiatami; na tle okna napis Ex libris, w dolnej części, poniżej stołu napis na arkuszu o nieregularnym kształcie i zwiniętych brzegach: Erik Hoeppner
Opis ig: Ekslibris miedzioryt? 86 x 62 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01867

34. Ex libris

Ex libris Felix Theusner.
Opis ig: Ekslibris druk kolor. 118 x 82 mm [pomiędzy 1939? i 1945]
Nr inw.: IG E 01878

35. Ex libris

Ex libris Gerhard Elsner
Mężczyzna siedzący pod stylizowanym drzewem z otwartą księgą w rękach, na głowie ma cylinder, w ustach cygaro
Opis ig: Ekslibris drzeworyt? 88 x 72 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01861

36. Ex libris

Ex libris Hugo Krieg
Kobieta (lub młody długowłosy mężczyzna) siedzący na ławce na ganku, w rękach trzyma otwartą książkę. Ganek, wsparty na dwóch kolumnach widoczny z boku, z prawej widać ścianę domu, nad ławką okno, z lewej strony w głębi droga leśna i las. Nad obrazkiem napis Ex libris, poniżej Hugo Krieg, pod tym wpisany ręcznie numer: 4419. – Obrazek obwiedziony cienką ramką, pod ramką napis Preussische Kunstanstalten Breslau

Opis ig: Ekslibris miedzioryt 102 x 86 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01874
37. Ex libris

Ex libris Jerzy Grobicki
Na pierwszym planie tumba nagrobna, na wierzchu poduszka z panopliami: hełmem antycznym, mieczem i okrągła tarczą. W środkowym polu tarczy herb Trąby, na tarczy i pod mieczem dwa wieńce. W głębi widać twierdzę na tle gór. Na przedniej ścianie tumby napis Ex libris Jerzy Grobicki Nr.
Opis ig: Ekslibris litografia 110 x 120 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01895

38. Ex libris

Ex libris Josef Kainz
We wnętrzu arkady, zwieńczonej łukiem odcinkowym, regał biblioteczny, przed nim na stopniach stoi mężczyzna w barokowym stroju (Molier?), z otwartą książką w rękach. Lico łuku arkady udekorowane girlandą z liści laurowych. Pod arkadą napis w ozdobnej ramie: Ex libris Josef Kainz
Opis ig: Ekslibris druk 89 x 50 mm [19/20 w.]
Nr inw.: IG E 01869

39. Ex libris

Ex libris Joseph Kainz
W ozdobnej secesyjnej ramie siedząca naga kobieta w wianku na głowie, lewą ręką przytrzymuje ogromną maskę widoczną z profilu. Na dole pośrodku ramy tarcza herbowa. Napis, wewnątrz ramy pod obrazkiem: Ex libris, pod ramką Joseph Kainz Ex libris Josef Kainz
Opis ig: Ekslibris druk 113 x 82 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01870

40. Ex-libris

Ex-libris Józefa Piłsudskiego
Kompozycja z kilku elementów: herbu Piłsudski, pod herbem buława marszałkowska leżąca wśród polnych kwiatów i kłosów zbóż, w tle polski orzeł legionowy w koronie. U góry napis Ex-libris, u dołu Józefa Piłsudskiego
Opis ig: Ekslibris drzeworyt 78 x 62 mm [193-]
Nr inw.: IG E 01922

41. Ex libris

Ex libris meis Dr. Gerhard Wehner
Mężczyzna widoczny od tyłu, w stylizowanym na renesansowy płaszczu, idzie w górę po długich schodach, przytrzymuje się rękami ścian wykutych w skale; za nim na schodach leżą dwie książki. U szczytu schodów widać światło i latające ptaki. Na górze napis Ex libris meis, na dole Dr. Gerhard Wehner
Opis ig: Ekslibris akwaforta? 88 x 55 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01877

42. Ex libris

Ex libris Mich. comitis Vandalini Mniszech
Herb Mniszchów: kartusz herbowy o nieregularnym kształcie trzyma w łapach wielki orzeł, pod herbem na wstążkach ordery św. Andrzeja, Orła Białego i św. Stanisława. pod tym półkoliście ułożony napis Ex libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech
Opis ig: Ekslibris miedzioryt 102 x 90 mm [18 w.]
Nr inw.: IG E 01888

43. Ex libris

Ex libris Paul Ehrenreich
Na pierwszym planie książki, pióro i kałamarz oraz czaszka, po bokach wysokie palmy, w głębi fragment wioski nad jeziorem, łódź i sylwetki mieszkańców. – Kompozycja symbolizuje zawód i zainteresowania P. Ehrenreicha, antropologa i etnologa
Opis ig: Ekslibris drzeworyt? 86 x 61 mm [przed 1914]
Nr inw.: IG 01860

44. Ex libris

Ex libris Paul Hohenemser
Wnętrze pracowni średniowiecznego uczonego, uczony siedzi przy stole z pulpitem, pisze gęsim piórem. Pod ryciną napis Ex libris Paul Hohenemser. – Prawdopodobnie Paul Hohenemser (1869-1932), historyk i bibliotekarz z Frankfurtu n. Menem
Opis ig: Ekslibris drzeworyt 114 x 86 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01865

45. Ex libris

Ex libris Romana Piotrowicza
Obraz przedstawiający żaglowiec na morzu, przed obrazem stoją trzy książki, obok leży globus. Napis, u góry: Ex libris, na dole: Romana Piotrowicza
Opis ig: Ekslibris drzeworyt 98 x 80 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01892

46. Ex libris

Ex libris Siegfried Landau
Na pierwszym planie sowa, za nią otwarta książka, obok kwiaty i motyle. Pod obrazkiem napis Ex libris, niżej Siegfried Landau, pomiędzy wierszami: Abt. L. No 481 (L i numer wpisane ręcznie). Całość w cienkiej ramce, pod tym sześcioramienna gwiazda
Opis ig: Ekslibris miedzioryt 140 x 116 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01873

47. Ex libris

Ex libris Siegfried von Kardorff
Herb właściciela w ukłonie heraldycznym, z labrami, w klejnocie hełm, nad nim 7 pawich piór
Opis ig: Ekslibris drzeworyt? 99 x 76 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01871

48. Ex libris

Ex libris Siegfried von Kardorff
Herb właściciela w ukłonie heraldycznym, z labrami, w klejnocie hełm, nad nim 7 pawich piór
Opis ig: Ekslibris drzeworyt? 99 x 76 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01872

49. Ex libris

Ex libris Solomon R. Guggenheim
Wiejski krajobraz z ludźmi pracującymi na polu. Dookoła ozdobna ramka z wici roślinnej z liśćmi dębu, u góry pośrodku ramki mały obrazek o kształcie elipsy, przedstawiający dzikie gęsi, u dołu pod głównym obrazkiem napis: Ex libris Solomon R. Guggenheim, pod napisem prostokątne pole, pośrodku koło sterowe, w nim płynący okręt
Opis ig: Ekslibris drzeworyt 88 x 65 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01849

50. Ex libris

Ex libris Sylvia and William C. Presto
W owalnym polu na pierwszym planie otwarta książka, na niej płonąca lampka oliwna, w głębi po bokach stojące książki. Całość w ozdobnej ramce z dekoracją o motywach roślinnych. U góry napis Ex libris, pod obrazkiem: Sylvia and William C. Presto
Opis ig: Ekslibris druk 102 x 77 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01851

51. Ex libris

Ex libris Sylvia and William C. Presto
W owalnym polu na pierwszym planie otwarta książka, na niej płonąca lampka oliwna, w głębi po bokach stojące książki. Całość w ozdobnej ramce z dekoracją o motywach roślinnych. U góry napis Ex libris, pod obrazkiem: Sylvia and William C. Presto
Opis ig: Ekslibris druk 102 x 77 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01850

52. Ex libris

Ex libris 56 P[ułku] P[iechoty]
W półkolistej arkadzie sowa stojąca na hełmie, w tle rząd stojących książek
Opis ig: Ekslibris druk 78 x 55 mm [po 1919]
Nr inw.: IG E 01916

53. From

From the Library of JB. Lawson
Reprodukcja dawnej mapy świata lub mapa świata stylizowana na dawną
Opis ig: Ekslibris druk kolor. 102 x 75 mm [20w.]
Nr inw.: IG E 01852

54. Georg
Georg S. Johansen
Ekslibris drukowany, o perforowanych brzegach, jak znaczek pocztowy. W prostokątnym polu obwiedzionym cienką ramką fragment wnętrza: półki z książkami, na górnej półce wazon z kwiatrami, po bokach zarysy kolumn, z lewj fragment zasłony. U góry napis No. i piórem wpisany numer 1974, na dole napis Georg S. Johansen. Pod ramką nazwa drukarni?: Hagen & Siewertsens etabl. Odense
Opis ig: Ekslibris druk 62 x 57 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01868

55. HOLEWIŃSKI Józef
Z ksiąg St. Najmana / Holewiński 07.
Wnętrze pracowni: na pierwszym planie fragment wielkiego globusa, obok porozrzucane książki, w głębi pulpit, na nim otwarta księga, kałamarz i pióro, za pulpitem na fotelu siedzi kobieta, na oparciu fotela sowa, w tle regał z książkami. Z lewej strony okno, w oknie unosi się postać anioła. U góry napis: Z ksiąg, u dołu St. Najmana. Pod obrazkiem w ozdobnej ramce: nr 3275, Tom, Szafa, Półka, Rząd. Numer wpisany ręcznie ołówkiem
Opis ig: Ekslibris drzeworyt 128 x 75 mm 1907
Nr inw.: IG E 01889

56. I enjoy

I enjoy sharing my books as I do my friends, asking only that you treat them well and see them safely home
Stylizowana karta z zawiniętymi brzegami otoczona ozdobną ramką z dekoracją z liści i kwiatów, w środku wezwanie do czytelnika:I enjoy sharing my books as I do my friends, asking only that you treat them well and see them safely home. – Ekslibris uniwersalny, tzw. ślepy, z pustym miejscem do wpisania nazwiska właściciela, w tym egzemplarzu nazwisko zostało wydrapane
Opis ig: Ekslibris druk 101 x 77 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01853

57. Iózef
Iózef Majewski
Nazwisko właściciela w ozdobnej ramce z liści
Opis ig: Ekslibris druk 22 x 61 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01894
58. James

James Stewart, Alltyrodyn
Herb Stewartów z Alltyrodyn w Walii. Nad tarczą herbową hełm i klejnot, w klejnocie lew zwrócony w prawo z gwiazdą w łapach, po bokach tarczy labry z liści akantu. Pod tarczą na wstędze dewiza “Hinc orior”, poniżej napis James Stewart Alltyrodyn
Opis ig: Ekslibris drzeworyt 106 x 70 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01856

59. James

James Stewart, Alltyrodyn
Herb Stewartów z Alltyrodyn w Walii. Nad tarczą herbową hełm i klejnot, w klejnocie lew zwrócony w prawo z gwiazdą w łapach, po bokach tarczy labry z liści akantu. Pod tarczą na wstędze dewiza “Hinc orior”, poniżej napis James Stewart Alltyrodyn
Opis ig: Ekslibris drzeworyt 106 x 70 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01857

60. LALAUZE Adolphe
Ex libris E. Mareuse
Pejzaż miejski: mury z wieżami obronnymi, na pierwszym planie z lewej fragment budowli arkadowej (łuku triumfalnego), w głębi wieże katedry. Na pierwszym planie u dołu arkusz papieru o podwiniętych brzegach. Napis na wstędze Ex libris E. Mareuse. – Pod obrazkiem nazwisko autora Ad. Lalauze
Opis ig: Ekslibris sucha igła? 70 x 89 mm [19/20 w.]
Nr inw.: IG E 01884

61. LALAUZE Adolphe
Ex libris E. Mareuse
Pejzaż miejski: mury z wieżami obronnymi, na pierwszym planie z lewej fragment budowli arkadowej (łuku triumfalnego), w głębi wieże katedry. Na pierwszym planie u dołu arkusz papieru o podwiniętych brzegach. Napis na wstędze Ex libris E. Mareuse. – Pod obrazkiem nazwisko autora Ad. LalauzeOpis ig: Ekslibris sucha igła? 70 x 89 mm [19/20 w.]Nr inw.: IG E 01883

62. Liberi

Liberi baronis Douglas ex-libris Hugonis Sholtonis
W polu o kształcie czteroliścia herb Douglasów: tarcza herbowa w ukłonie heraldycznym, nad tarczą herbową hełm i klejnot, w klejnocie ramię wyciągnięte w górę trzymające kiścień (cep bojowy). W tle tartan (kolorowa krata) szkockiego klanu Douglasów. Po bokach na wstęgach napis: po lewej Liberi baronis Douglas, po prawej Ex-libris Hugonis Sholtonis. Pod obrazkiem napis Exdono Anno MDCCCLXXXVIIOpis ig: Ekslibris druk kolor. 106 x 77 mm 1887Nr inw.: IG E 01854

63. Libreria

Libreria Francesco Perrella
Ekslibris okrągły. W środku profil głowy antycznego wojownika w hełmie, naokoło napisy: w zewnętrznym otoku Libreria Francesco Perrella, Napoli, Museo 18; w wewnętrznym: Ex antiqvo novvm
Opis ig: Ekslibris druk średnica 29 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01900

64. Mr Lucas

Mr Lucas de Lestanville
Herb w ozdobnym kartuszu, nad tarczą korona, kartusz po bokach podtrzymują dwa lwy stojące na szerokim postumencie, pod spodem napis Mr Lucas de Lestanville
Opis ig: Ekslibris miedzioryt 72 x 90 mm [18 w.]
Nr inw.: IG E 01882

65. OSTOJA-CHROSTOWSKI Stanisław
Ex libris G[eneralnego] I[nspektoratu] S[ił] Z[brojnych
Nazwa autora i rok na podstawie katalogu online Muzeum ZamojskiegoW owalnym polu czarna sylwetka głowy Józefa Piłsudskiego z profilu. Pole otoczone wieńcem laurowym przeplatanym wstęgą. Napis u góry Ex libris, u dołu G.I.S.Z.
Opis ig: Ekslibris drzeworyt 112 x 85 mm [1932]
Nr inw.: IG E 01921

66. OTTO G.

Bücherei des Christoph Graf Vitzthum v. Eckstaedt
Ekslibris w kształcie sześcioboku. Herb rodu Vitzthum von Eckstaedt w okrągłym otoku z dekoracją z owoców i kwiatów. pod herbem napis na wstędze Bücherei des Christoph Graf Vitzthum v. Eckstaedt. – Pod otokiem podpis G. Otto 93
Opis ig: Ekslibris druk 72 x 82 mm [1893?]
Nr inw.: IG E 01879

67. Pl.

Pl. Marjacki 5 Lektura
Ekslibris? księgarni lub wypożyczalni książek pod adresem plac Mariacki 5, miasto niezidentyfikowane. Składa się ze stylizowanego napisu umieszczonego u góry po lewej stronie: Pl. Marjacki Lektura, a na dole z koła, składającego się z czarno-białych koncentrycznie ułożonych pierścieni. Z prawej wycięta dolna ćwiartka koła, w wycięciu wpisany atramentem numer 5369
Opis ig: Ekslibris druk 72 x 50 mm [20 w.]
Nr inw.: iG E 01904

68. Rudolph

Rudolph Graf Hoyos 1855
Herb pięciopolowy rodu Hoyos von Sprinzenstein, w klejnocie dwa hełmy w koronach, nad prawym smok, nad lewym stojący lew, zwrócone do siebie, po bokach tarczy liście akantu, na wstędze pod tarczą napis: Rudolph Graf Hoyos 1855. – Właściciel ekslibrisu to prawdopodobnie Rudolph von Hoyos-Sprintzenstein (1828-1896), przedstawiciel pochodzącego z Hiszpanii rodu szlacheckiego, od 16 w. w Dolnej Austrii.
Opis ig: Ekslibris miedzioryt 125 x 98 mm 1855
Nr inw.: IG E 01866

69. SŁUPECZAŃSKI Bronisław
Biblioteka Wojskowa Szkoły Podchorążych Piechoty
Nazwa autora i rok na podstawie katalogu online Muzeum ZamojskiegoNa tle otwartej książki panoplium z miecza skierowanego ostrzem do góry, stylizowanych liści dębu i żołędzi. Na górze napis Biblioteka Wojskowa, na dole Szkoły Podchorążych piechoty II 2934 I. Cyfry rzymskie wpisane ręcznie ołówkiem i atramentem
Opis ig: Ekslibris druk 80 x 50 mm [192-]
Nr inw.: IG E 01912

70. WAWRZENIECKI Marian
Ex libris M. Wawrzenieckiego / M. W..
Naga kobieta z uniesionymi w górę rękami, nad jej głową wielkie koło z wpisanym w nie krzyżem, pogański symbol słońca. Po jej obu stronach napis. Z lewej: Ex libris, z prawej: M. Wawrzenieckiego, koło nóg starosłowiańskie symbole – swastyki
Opis ig: Ekslibris druk 110 x 45 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01893

71. WOSZCZYŃSKI Bolesław
KSGO Ex libris
Nazwa autora i data na podstawie katalogu online Muzeum ZamojskiegoOrzeł z rozpostartymi skrzydłami siedzący na literach SG z napisu KSGO, po bokach liście dębu i laurowe, na dole napis na wstędze Ex libris
Opis ig: Ekslibris druk 88 x 70 mm [194-]
Nr inw.: IG E 01915

72. Z biblioteki
Z biblioteki Kaźmirza Stronczyńskiego
Napis w ozdobnej ramce: Z biblioteki Kaźmirza Stronczyńskiego, Litera, No 726 (numer wpisany ręcznie atramentem)Opis ig: Ekslibris druk 35 x 59 mm [19 w.]
Nr inw.: IG E 01896

73. Z Biblioteki
Z Biblioteki Wojskowej Dowództwa Okręgu Korpusu VIII
Na pierwszym stojący tyłem do widza żołnierz, salutujący, w tle pole, na horyzoncie dom i kilka świerków, obok wschodzące (zachodzące?) słońce. Na tle pola napis Buduj Polskę praca nad sobą.
Opis ig: Ekslibris druk 91 x 94 mm [po 1919]
Nr inw.: IG E 01920

74. Z Bibljoteki
Z Bibljoteki Adama Ant. Kryńskiego
Fotografia właściciela ekslibrisu, popiersie, na dole pod popiersiem ręczny napis Z Bibljoteki Adama Ant. Kryńskiego
Opis ig: Ekslibris druk 109 x 80 mm [20 w.]
Nr inw.: IG E 01891

75. ZGAIŃSKI Stanisław
Biblioteka 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii
Nazwa autora i rok na podstawie katalogu online Muzeum ZamojskiegoKoło zwieńczone koroną, w koło wpisane dwie splecione ze sobą litery C (jedna odwrócona), po bokach stylizowane liście akantu, na górze napis Biblioteka, na dole 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii
Opis ig: Ekslibris drzeworyt 88 x 51 mm [1938]
Nr inw.: IG E 01914

76. Zur

Zur Bibliothek des Predigers bey der Luth. Altstädt. Gemeine zu Thorn Joh. Andr. Hevelke gehörig.
Ekslibris wycięty w kształcie ośmioboku, z samym tekstem, u góry i u dołu ozdobne winietki. Tekst: Zur Bibliothek des Predigers bey der Luth. Altstädt. Gemeine zu Thorn Joh. Andr. Hevelke gehörig
Opis ig: Ekslibris druk 59 x 64 mm [18 w.]
Nr inw.: IG E 01863