Rok 2018

ROK 2018

KSIĄŻKI

 1. Bizancjum
  Bizancjum : wstęp do cywilizacji wschodniorzymskiej / opracowali Norman H. Baynes, H. St. L. B. Moss ; przełożył Edward Zwolski. – Warszawa : Instytut Wydawniczy “Pax”, 1964. – 384, [2] s., [16] s. tabl., [3] k. tabl. : il., fot., mapy ; 25 cm
  Bibliogr. s. 341-367. – Indeksy
  Nr inw.: KN 30811
 1. BUCHNER Wilhelm, 1827-1900
  Buchners Leitfaden der Kunstgeschichte : für höhere Lehranstalten und zum Selbstunterricht / neu bearbeitet von G. Howe. – 12. Auflage. – Essen : G. D. Baedeker, Verlagshandlung, 1911. – VIII, 378, [6] s., [2] k. tabl. : il. ; 25 cm
  Indeks
  Nr inw.: KD 05275
 1. FLETCHER Banister sir, 1866-1953
  A history of architecture on the comparative method / by Banister Fletcher. – 17th ed. / revised by R. A. Cordingley. – New York : Charles Scribner’s Sons, 1963. – XXIV, 1366 s. : il., faks., fot., mapy, pl. ; 25 cm
  Bibliogr. przy rozdz. – Indeks
  Nr inw.: KN 30812
 1. From
  From Poland with love / [wybór i oprac. tekstów Adam Safaryjski (pomoc USA dla Polski), Zuzanna Schnepf-Kołacz (podziękowania II RP dla USA, ikonografia) ; tłumaczenie na angielski Olga Drenda, Magdalena Kruk]. – [Warszawa : Ośrodek Karta : Dom Spotkań z Historią, 2017]. – 100, [4] s., [91] s. tabl. : il., faks., fot., portr. ; 27 cm
  Adres wyd. wg katalogu online Biblioteki Narodowej
  Bibliogr. przy tekstach
  Równolegle tekst pol. i przekł. ang.
  Nr inw.: KN 31352
 1. KOPERA Feliks, 1871-1952
  Sztuka polska : 1795-1930 / Feliks Kopera. – Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, [1932]. – S. [610]-822 : il. ; 34 cm
  Opis wg okł. – R. wyd. wg katalogu online Biblioteki Narodowej. – Odb. z: Polska, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 3, Od roku 1796-1930 / w oprac. Aleksandra Brücknera [i in.]. – Warszawa : nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, [1930]
  Bibliogr. przy rozdz.
  Nr inw.: KD 05278
 1. KOSSAK Zofia, 1889-1968
  Laska Jakubowa : wrażenia z IV i V Jamboree / Zofia Kossak ; [przedm. Józef Kret]. – Katowice : Wydawnictwo “Śląsk”, 1957. – 160 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Szarej Lilijki)
  Nr inw.: KN II 30814
 1. MICHEJDA-PINNO Barbara, 1932-
  Kinetic structure / [all texts written by Barbara Pinno]. – [B.m. : b.w., 2018?]. – [48] s. : il. ; 21 x 21 cm + “Struktury zmienne” Andrzeja Pinno. – [4] s.
  Nr inw.: KN 31350, 31351
 1. Muzea
  Muzea Podbeskidzia / [fotografie Jacek Rojkowski ; tekst Wydział Kultury, Sportu, i Turystyki UW w Bielsku-Białej ; opieka merytoryczna Bogdan Kocurek]. – Bydgoszcz : Agencja Reklamowo-Wydawnicza “Promocja”, 1998. – 36 s. : il., fot. ; 30 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 30818
 1. POTOCKI Antoni, 1867-1939
  Portret i krajobraz angielski / napisał Antoni Potocki. – Lwów : skład główny w księgarni H. Altenberga ; Warszawa : E. Wende i Spółka, dr. 1907. – [4], 123, [1] s., [14] k. tabl. : il. ; 24 cm. – (Nauka i Sztuka. t. 6, Malarstwo Angielskie ; [nr] 1)
  Nr inw.: KD 05276
 1. Słownik
  Słownik historyczny sztuk plastycznych : zeszyt dyskusyjny wydany z okazji obrad Pierwszego Kongresu Nauki Polskiej / [red. nacz. Stanisław Lorentz]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1951. – VI, [4] s., 111 szp., [2] s., 106 szp. : il., fot., pl., portr. ; 26 cm
  Nr inw.: KN 30813
 1. STARZYŃSKI Juliusz, 1906-1974
  Sztuka w świetle historii : studia z metodologii historii sztuki / Juliusz Starzyński. – [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951. – 183, [7], [40] k. tabl. : il., fot. ; 20 cm
  Miejsce wyd. wg katalogu online Biblioteki Narodowej
  Nr inw.: KN 30815
 1. SZARANIEC Lech, 1940-
  Tadeusz Dobrowolski 1899-1984 / [autor katalogu Lech Szaraniec]. – Katowice : Muzeum Śląskie, [1988]. – 28 s. : il., faks., fot., portr. ; 25 cm
  wyd. wg katalogu online Nukat
  Nr inw.: KN 30817
 1. SZCZOTKA Janusz
  Śląsk Cieszyński – piękno i biznes / [fot.] Janusz Szczotka ; tekst Andrzej Żurek. – Zebrzydowice : Agencja Reklamowo-Fotograficzno-Wydawnicza “Image”, 1997. – 112 s. : il. ; 29 cm
  Nr inw.: KN III 30819
 1. SZYDŁOWSKI Tadeusz, 1883-1942
  Ruiny Polski : opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej / Tadeusz Szydłowski. – Lwów [i in.] : wydane z zasiłkami Namiestnictwa i Wydziału Krajowego [i in.], [1919]. – VII, [1], 213, [2] s. : il., mapa ; 30 cm
  wyd. wg daty pod wstępem. – Czysty dochód z wydawnictwa przeznaczony na cele opieki nad zabytkami
  Indeks
  Nr inw.: KD 05279
 1. Trzaski,
  Trzaski, Everta i Michalskiego Atlas kieszonkowy / [redakcja Karel Kuchař, Jerzy Kondracki]. – Wyd. 2. – Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1951. – [3] s. 25 map, [36] s. tabl., 35 s. : mapy ; 21 cm
  Indeks
  Nr inw.: KN 30816
 1. URBAŃSKI Antoni, 1873-1950
  Z czarnego szlaku i tamtych rubieży : zabytki polskie przepadłe na Podolu, Wołyniu, Ukrainie / Antoni Urbański. – Warszawa : nakładem autora, 1927. – 135, [1] s. : il. ; 25 cm
  Nr inw.: KD 05277
 1. WARCHAŁOWSKI Jerzy, 1874-1939
  Polska sztuka dekoracyjna / tekst napisał, materjał zebrał Jerzy Warchałowski. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza ; Warszawa : nakład T-wa Wydawniczego, 1928. – 176, [2] s. : il. ; 30 cm
  Indeks
  Opisy pod fotografiami także w jęz. fr.
  Nr inw.: KD 05280

RĘKOPISY

PILORZ Alfred,
Okruszyny pamięci o minionym. – 2013
Nr inw.: RSAKC 1779