Z kolekcji Barbary Michejdy-Pinno

Materiały z harcerskiej kolekcji Barbary Michejdy-Pinno
przekazane Książnicy Cieszyńskiej

 

Baden-Powell, Robert. Wskazówki dla skautmistrzów : podręcznik teorii wychowania skautowego dla drużynowych / przez Lorda Baden Powella of Gilwell ; [przekł. z ang. Barbara Białostocka ; przejrzał i popr. Jerzy Kreiner]. – Wyd. 2. – Warszawa : Harcerskie Wydawnictwo “Godziemba”, 1946
Sygn.: KD I 02179

Broniewski, Stanisław. Szare Szeregi : notatka historyczna o pracy harcerstwa w czasie okupacji niemieckiej / Stanisław Broniewski. – Warszawa : skł. gł.: Oficyna Księgarska, 1947
Sygn.: KD I 02180

Dąbrowski, Juliusz. Gry i zabawy w izbie harcerskiej / Juliusz Dąbrowski. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej : na zlec. Centralnej Składnicy Harcerskiej, 1958
Sygn.: KN I 17737

Dąbrowski, Juliusz. Harce zimowe w polu / Juliusz Dąbrowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Harcerskie Wydawnictwo Godziemba, 1947
Sygn.: KD I 02181

De Amicis, Edmondo. Serce / Edmund de Amicis ; przekł. [z wł.] Maryi Konopnickiej. – Wyd. 3 illustrowane. – Warszawa [i in.] ; Kraków : Gebethner i Wolff : G. Gebethner i Spółka, [1906]
Sygn.: KD I 02193

Gromski, Antoni. Pląsy / Antoni Gromski. Cz. 2 : (Do użytku przedszkoli, szkół, drużyn zuchowych, kolonii i półkolonii). – Warszawa : skł. gł.: Księgarnia Stołeczna, 1947
Sygn.: KD I 02182/02

Jasiński, Jan. Gry i ćwiczenia terenowe (harce terenowe) : dla organizacyj młodzieży, hufców przyspos. wojskow. oraz szkół powszechnych i średnich / Jan Jasiński. – Wyd. 2. popr. i rozszerzone. – Poznań [i in.] : Księgarnia Św. Wojciecha, [1938]
Sygn.: KD I 02183

Kamiński, Aleksander. Książka wodza zuchów / Aleksander Kamiński ; il. Władysław Czarnecki. – Wyd. 4. – Warszawa : Harcerskie Wydawnictwo “Godziemba”, 1946
Sygn.: KD I 02184

Kapiszewski, Stanisław. Opowiadania z życia Skauta Naczelnego / E. Sk. [krypt.]. – Katowice : “Na Tropie”, 1935
Sygn.: KD I 02185

Kaszuby / pieśni ludowe kaszubskie zebrał Marjan Kuhn ; na 2 i 3 głosy oprac. Karol Hławiczka. T. 3. – Katowice : Księgarnia i Drukarnia Katolicka, [1935]
Sygn.: KD I 02195/03

Kozłowski, Jan. Pierwsze kroki w terenie / Jan Kozłowski. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1954
Sygn.: KN I 17738

Krajowy Zjazd Działaczy Harcerskich w Łodzi : uchwały, referat, głosy w dyskusji / Główna Kwatera Harcerstwa. – Warszawa : Iskry, 1957
Sygn.: KN I 17739

Kwiatkowski, Tadeusz. Zwyczaje i obrzędy harcerskie / Tadeusz Kwiatkowski. – Wyd. 3. – Warszawa : Harcerskie Biuro Wydawnicze, 1947
Sygn.: KD I 02186

Łapińska, Józefina. Harcerka na zwiadach / Józefina Łapińska. – Wyd. 4. – Warszawa : Harcerskie Biuro Wydawnicze, 1947. – (Vademecum Harcerki ; cz. 1)
Sygn.: KD I 02187/01

Die Nibelungen / dem deutschen Volke wiedererzählt von Franz Keim ; Bilder und Ausstattung von C. O. Czeschka. – Wien ; Leipzig : Gerlach u. Wiedling, cop. 1924
Sygn.: KD I 02194

Pawełek, Alojzy. [Młoda drużyna / Alojzy Pawełek]. – [Wyd. 4]. – [B.m. : b.w., między 1934 i 1947]
Sygn.: KD I 02188

Podhale : pieśni na 1, 2 i 3 głosy / wybrał i ułożył Stanisław Ignacy Rączka. – Katowice : Księgarnia i Drukarnia Katolicka, [1935]
Sygn.: KD I 02196

Sprawności harcerek / Z.H.P. Organizacja Harcerek. – Warszawa : Harcerskie Biuro Wydawnicze, 1946
Sygn.: KD I 02189

Szczygieł, Władysław. Jak prowadzić drużynę harcerską : uwagi metodyczne / Władysław Szczygieł. – Kraków : Składnica Harcerska, 1946
Sygn.: KD II 02190

Szyryński, Wiktor. Wycieczki harcerskie / Wiktor Szyryński. – Wyd. 3. – Warszawa : Harcerskie Biuro Wydawnicze, 1947
Sygn.: KD I 02191

Wyrobek, Zygmunt. Harcerz w polu / Zygmunt Wyrobek. – [Wyd. 6]. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej : Centralna Składnica Harcerska, 1957
Sygn.: KN I 17740

Żawrocki, Oskar. Praca w drużynie : wskazówki do prowadzenia drużyny harcerskiej / Oskar Żawrocki. – Wyd. 2 przerobione i rozszerzone. – Warszawa : Harcerskie Biuro Wydawnicze, 1946
Sygn.: KD I 02192