ZBIÓR Z ESSEX

ZBIÓR Z ESSEX

RĘKOPISY

Materiały Koła Ślązaków Cieszyńskich w Londynie z lat 1941-1942
1. Memoriał Koła Ślązaków Cieszyńskich w Londynie w sprawie Śląska Cieszyńskiego z 1941 r. k. 1-5. – 2. Rezolucja Koła Ślązaków Cieszyńskich w Londynie z 1942 r. k. 6-7
Nr inw.: RS AKC. 00724

CZASOPISMA

Mars : problematyka i historia wojskowości : studia i materiały / Komisja Historyczna b. Sztabu Głównego. – T. 6 (1998). – Warszawa ; Londyn, 1998
Nr inw.: CZ 2197

Mars : problematyka i historia wojskowości : studia i materiały / Komisja Historyczna b. Sztabu Głównego. – T. 8 (2000) . – Warszawa ; Londyn, 2000
Nr inw.: CZ 2198

Orzeł Biały : miesięcznik poświęcony sprawom polskim. – [R. 56] 1996, nr 1525/1526. – London, 1996
Nr inw.: CZ 2199

Sprawy Międzynarodowe. – R. 1 (1947), z. 4. – Londyn, 1947
Nr inw.: CZ 2201

Sprawy Międzynarodowe. – R. 2 (1948), z. 1 = 5. – Londyn, 1948
Nr inw.: CZ 2202
Zeszyty Historyczne. – 2000, z. 131. – Paryż, 2000
Nr inw.: CZ 2200

KSIĄŻKI

Badziak, Kazimierz. “Powstanie” na Zaolziu w 1938 r. : polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP / Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Paweł Samuś. – Warszawa : Adiutor, 1997
Nr inw.: KN 17713

Bagiński, Henryk. Wolność Polski na morzu / Henryk Bagiński ; z przedm. Mariana Kukiela. – Wyd. 2, rozszerz. – Kirkcaldy : The Allen Lithographic Co., 1942
Nr inw.: KD 02169

Batowski, Henryk. Niedoszła “Biała Księga” z roku 1940 : rozprawa źródłoznawcza / Henryk Batowski. – Kraków : “Secesja”, 1993
Nr inw.: KN 17696

Chlebowczyk, Józef. Nad Olzą : Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX / Józef Chlebowczyk ; Śląski Instytut Naukowy. – Katowice : Śląsk, 1971
Nr inw.: KN 17731

Churchill, Winston Spencer. Churchill & Roosevelt : the complete correspondence / edited with commentary by Warren F. Kimball. [Vol.] 1 : Alliance emerging. – London : Collins, 1984
Nr inw.: KN 17734

Churchill, Winston Spencer. Churchill & Roosevelt : the complete correspondence / edited with commentary by Warren F. Kimball. [Vol.] 2 : Alliance forged. – London : Collins, 1984
Nr inw.: KN 17735

Churchill, Winston Spencer. Churchill & Roosevelt : the complete correspondence / edited with commentary by Warren F. Kimball. [Vol.] 3 : Alliance declining. – London : Collins, 1984
Nr inw.: KN 17736

Cinciała, Andrzej. Słownik dyalektyczny czyli Zbiór wyrazów staropolskich i innych w potocznej mówie užywanych na Sląsku w Księstwie Cieszyńskiem : z dodatkiem przysłowiów i frazeologii / zebrał Andrzej Cinciała ; [wstęp napisał Jan Krop]. – Wisła : Towarzystwo Miłośników Wisły, 1998
Nr inw.: KN 17730

Commager, Henry Steele. Henry Steele Commager’s the story of the Second World War. – [Complete & unabridged]. – New York : Brassey’s (US), cop. 1991
Nr inw.: KN 17681

Cooper, Duff Viscount Norwich. Old men forget : the autobiography of Duff Cooper (Viscount Norwich). – London : Rupert Hart-Davis, 1953
Nr inw.: KN 17682

Davies, Joseph Edward. Mission to Moscow : a record of confidential dispatches to the State Department, official and personal correspondence, current diary and journal entries, including notes and comment up to October, 1941 / by Joseph E.Davies. – [2. impression]. – London : Victor Gollancz, 1942
Nr inw.: KD 02170

Decyzja : dokumenty Katynia / zespół red. Jacek Snopkiewicz, Andrzej Zakrzewski ; kalendarium [oraz oprac. wstępu i bibliografii] Jerzy Jaruzelski ; [z ros. przeł. Jerzy Wrzesiński]. – Warszawa : “Interpress”, 1992
Nr inw.: KN 17697

Dejmek, Jindřich. Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta : studie z dějin československé zahraniční politiky v letech 1936-1938 / Jindřich Dejmek. – Praha : Karolinum, 1998
Nr inw.: KN 17724

Documents on international affairs 1938 / ed. by Monica Curtis. Vol. 1. – London [i in.] : Oxford University Press, 1942
Nr inw.: KD 02167

Documents on international affairs 1938 / ed. by Monica Curtis. Vol. 2. – London [i in.] : Oxford University Press, 1943
Nr inw.: KD 02168

Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski w latach drugiej wojny światowej : wspomnienia i relacje / [red. Alina Janowska oraz zespół w składzie: Ryszard Brych i in.] ; Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie. – Warszawa : Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy, 1997
Nr inw.: KN 17721

Fazan, Mirosław. Polskie życie kulturalne na Śląsku Cieszyńskim w latach 1842/48-1920 / Mirosław Fazan ; Uniwersytet Wrocławski. – Wrocław ; Warszawa : Volumen, [1991]
Nr inw.: KN 17714

Garliński, Józef. Enigma : tajemnica drugiej wojny światowej / Józef Garliński. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999
Nr inw.: KN 17698

Gedye, George Eric Rowe. Fallen bastions : the Central European tragedy / by G. E. R. Gedye. – London : Victor Gollancz, 1939
Nr inw.: KD 02171

General Sikorski statue unveiling in the presence of His Royal Highness The Duke of Kent, KG at Portland Place, London W1 on Sunday, 24th September, 2000 / British-Polish Council. – [B.m. : b.w., 2000]
Nr inw.: KN 17695

Grant Duff, Shiela. Europe and the Czechs / by S. Grant Duff ; with nine maps by Marthe Rajchman. – Revised ed. – Harmondsworth : Penguin Books, 1938
Nr inw.: KD 02166

Hierowski, Zdzisław. Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1939 / Zdzisław Hierowski ; Śląski Instytut Naukowy w Katowicach. – Katowice : Śląsk, 1969
Nr inw.: KN 17715

Hofer, Walther. Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges : eine Studie über die internationalen Beziehungen im Sommer 1939 / Walther Hofer. – [2. Aufl.]. – Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1955
Nr inw.: KN 17683

Jarosz, Mieczysław. Śląsk Cieszyński / Mieczysław Jarosz. – Kraków : “Książka”, [po 1909]
Nr inw.: KD 02173

Junosza-Gałecki, Aleksander. Z Monachium do Jałty i San Francisco / Aleksander Junosza Gałecki. – Londyn : Biblioteka Walczącej Polski, 1945
Nr inw.: KD 02175

Kriegseisen, Wojciech. Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej : (1696-1763) : sytuacja prawna, organizacja i stosunki międzywyznaniowe / Wojciech Kriegseisen. – Warszawa : “Semper”, cop. 1996
Nr inw.: KN 17722

Laffan, Robert George Dalrymple. The crisis over Czechoslovakia : January to September 1938 / by R. G. D. Laffan ; revised by V. M. Toynbee and P. E. Baker ; with an introduction by Arnold J. Toynbee. – London [i in.] : Oxford University Press, 1951. – (Survey of international affairs 1938 / [Royal Institute of International Affairs] ; vol. 2)
Nr inw.: KN 17692/02

Lamb, Richard. The drift to war 1922-1939 / Richard Lamb. – London : Bloomsbury, 1991
Nr inw.: KN 17725

Lehr-Spławiński, Tadeusz. Polska Czechy : dziesięć wieków sąsiedztwa / Tadeusz Lehr-Spławiński, Kazimierz Piwarski, Zygmunt Wojciechowski ; pod red. Zygmunta Wojciechowskiego. – Katowice ; Wrocław : [Instytut Śląski], 1947
Nr inw.: KD 02174

LuŽa, Radomír. The transfer of the Sudeten Germans : a study of Czech-German relations, 1933-1962 / by Radomír Luža. – London : Routledge & Kegan Paul, 1964
Nr inw.: KN 17684

Łączewski, Jan. Michał Grażyński (1890-1965) : sylwetka polityka / Jan Łączewski. – Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000
Nr inw.: KN 17699

New documents on the history of Munich / editors V. F. Klochko [i in.] ; the Ministry for Foreign Affairs of the Czechoslovak Republic, the Ministry for Foreign Affairs of the Union of Soviet Socialist Republics. – Prague : Orbis, 1958
Nr inw.: KN 17685

Nowak-Jeziorański, Jan. Rozmowy o Polsce / Jan Nowak Jeziorański. – Warszawa : “Czytelnik”, 1995
Nr inw.: KN 17700

Od Wersalu do Poczdamu : sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1945 : materiały z sesji naukowej w Instytucie Historii PAN 23-24 października 1995 r. / pod red. Andrzeja Koryna ; Instytut Historii PAN, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. – Warszawa : Instytut Historii PAN, 1996
Nr inw.: KN 17701

Overy, Richard James. The origins of the Second World War / R. J. Overy. – [2. impression]. – London ; New York : Longman, 1988
Nr inw.: KN 17686

Pamiętnik Cieszyński / [Idzi Panic red. nacz. ; red. Krzysztof Nowak, Mariusz Makowski, Idzi Panic ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Cieszynie]. T. 10. – Cieszyn : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1995
Nr inw.: KN 17648/10

Pamiętnik Cieszyński / [red. Anna Machej, Mariusz Makowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic (przewodn. zespołu) ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Cieszynie]. T. 14. – Cieszyn : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1999
Nr inw.: KN 17648/14

Piłsudski, Józef. O państwie i armii / Józef Piłsudski ; wybrał i oprac. Jan Borkowski. T. 2 : W świetle wspomnień i innych dokumentów. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985
Nr inw.: KN 17702

Ponczek, Eugeniusz. Polska myśl o pokoju w latach drugiej wojny światowej (1939-1945) / Eugeniusz Ponczek. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1999
Nr inw.: KN 17703

Powstania śląskie i plebiscyt w procesie zrastania się Górnego Śląska z macierzą : materiały z sesji naukowej historyków powstań śląskich i plebiscytu zorganizowanej w dniach 24-25 kwietnia 1991 roku w Bytomiu oraz na Górze św. Anny : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Brożka ; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. – Bytom : Muzeum Górnośląskie, 1993
Nr inw.: KN 17716

Prażmowska, Anita J. Britain, Poland and the eastern front, 1939 / Anita Prazmowska. – [Reprinted]. – Cambridge [i in.] : Cambridge University Press, 1989
Nr inw.: KN 17687

Prażmowska, Anita J. Eastern Europe and the origins of the Second World War / Anita J. Prażmowska. – Basingstoke ; London ; New York : Macmillan Press : St. Martin’s Press. Scholarly and Reference Division, 2000
Nr inw.: KN 17732

Raczyński, Edward. W sojuszniczym Londynie : dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939-1945 / Edward Raczyński. – Wyd. 3. – Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1997
Nr inw.: KN 17704

Schimitzek, Stanisław. Drogi i bezdroża minionej epoki : wspomnienia z lat pracy w MSZ [Ministerstwie Spraw Zagranicznych] (1920-1939) / Stanisław Schimitzek. – Warszawa : Interpress, 1976
Nr inw.: KN 17705

Seton-Watson, Robert William. Britain and the dictators : a survey of post-war British policy / R. W. Seton-Watson. – [Reprinted]. – Cambridge : The University Press, 1938
Nr inw.: KD 02172

Sikorski: soldier and statesman : a collection of essays / edited by Keith Sword. – London : Orbis Books, 1990
Nr inw.: KN 17712

Sopicki, Stanisław. Ku federacji z Czechosłowacją / napisał Karol Leskowiec [pseud.]. – [B.m. : b.w., 1941]
Nr inw.: KD 02176

Sopicki, Stanisław. Polska po wojnie / Karol Leskowiec [pseud.]. – Londyn : nakł. aut., 1942
Nr inw.: KD 02177

Stępniak, Władysław. Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda / Władysław Stępniak. – Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997
Nr inw.: KN 17706

Stowasser, Joseph M. Stowassers lateinisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch / umgearbeitet von Michael Petchenig ; Einleitung und etymologischer Teil bearbeitet von Franz Skutsch. – 5. Aufl. – Wien ; Leipzig : F. Tempsky : G. Freytag, 1918
Nr inw.: KD 02178

Suchcitz, Andrzej. Informator Studium Polski Podziemnej 1947-1997 / Andrzej Suchcitz. – Londyn : Studium Polski Podziemnej, 1997
Nr inw.: KN 17707

Suchcitz, Andrzej. Poland’s contribution to the allied victory in the Second World War / [Andrzej Suchcitz]. – London : The Polish Ex-Combatants Association in Great Britain, cop. 1995
Nr inw.: KN 17694

Survey of international affairs 1938 / [Royal Institute of International Affairs]. Vol. 3. – London [i in.] : Oxford University Press, 1953
Nr inw.: KN 17692/03

Szturc, Jan. Ewangelicy w Polsce : słownik biograficzny XVI-XX wieku / Jan Szturc. – Bielsko-Biała : Ośrodek Wydawniczy “Augustana”, 1998
Nr inw.: KN 17723

Terry, Sarah Meiklejohn. Poland’s place in Europe : general Sikorski and the origin of the Oder-Neisse line, 1939-1943 / Sarah Meiklejohn Terry. – Princeton : Princeton University Press, cop. 1983
Nr inw.: KN 17680

Thorne, Christopher. The approach of war, 1938-1939 / Christopher Thorne. – London [i in.] ; New York : Macmillan : St Martin’s Press, 1967
Nr inw.: KN 17726

Układ Sikorski – Majski : wybór dokumentów / wybrał, oprac. i wstępem poprzedził Eugeniusz Duraczyński. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990
Nr inw.: KN 17708

Wandycz, Piotr Stefan. France and her Eastern Allies 1919-1925 : French-Czechoslovak-Polish relations from the Paris Peace Conference to Locarno / by Piotr S. Wandycz. – Minneapolis : The University of Minnesota Press, cop. 1962
Nr inw.: KN 17688

Warszawa nad Tamizą : z dziejów polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej / pod red. Andrzeja Friszke ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Wydaw. Adam Marszałek : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1994
Nr inw.: KN 17709

Watt, Donald Cameron. How war came : the immediate of the Second World War, 1938-1939 / Donald Cameron Watt. – London : Mandarin, 1990
Nr inw.: KN 17727

Williamson, David Graham. The Third Reich / D. G. Williamson. – Harlow : Longman, 1982
Nr inw.: KN 17689

Wiskemann, Elizabeth. Europe of the dictators : 1919-1945 / Elizabeth Wiskemann. – London : Collins, cop. 1966
Nr inw.: KN 17728

Województwo śląskie (1922-1939) : zarys monograficzny / pod red. Franciszka Serafina. – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1996
Nr inw.: KN 17717

Wood, Anthony. War in Europe 1939-1945 / Anthony Wood. – London ; New York : Longman, 1987
Nr inw.: KN 17690

Wright, Gordon. The ordeal of total war : 1939-1945 / by Gordon Wright. – New York [i in.] : Harper & Row Publishers, 1968
Nr inw.: KN 17729

Young, Arthur Primrose. The “X” documents : [the secret history of Foreign Office contacts with the German Resistance 1937-1939] / A. P. Young ; ed. by Sidney Aster. – London : Andre Deutsch, cop. 1974
Nr inw.: KN 17691

Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Garlickiego. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1986
Nr inw.: KN 17710

Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej : studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie / [kom. red. Henryk Bułhak i in. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk]. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1994
Nr inw.: KN 17711

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. Z. 126. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999
Nr inw.: KN 17720

Ziegler, Janet. World War II : books in English, 1945-65 / compiled by Janet Ziegler. – Stanford : Hoover Institution Press, 1971
Nr inw.: KN 17733