ROK 2023

ROK 2023

KSIĄŻKI

1. Stulecie
Stulecie śmierci ks. Franciszka Michejdy z Nawsia (1848-1921) / [pod redakcją Stanisława Gawlika].
Czeski Cieszyn : Stowarzyszenie Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.s., 2022 (Cieszyn : Arka). – 28, 28 s. : il. ; 21 cm.
Współwyd.: Sté výročí úmrtí seniora Franciszka Michejdy (1848-1921) : Návsí 14.8.2021.
Nr inw.: KN 33784