Rok 2019

ROK 2019

KSIĄŻKI

 1. BANDURSKI Władysław, 1865-1932
  Polska a Rosya w pieśni największych wieszczów narodu / Wład. Bandurski. – Kraków : nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N., 1916. – 47 s. ; 20 cmNr inw.: KD 05380
 1. BOLLAND Arnold, 1881-1940
  Co produkuje Galicya, a co Królestwo Polskie / zestawił A. Bolland. – Kraków : nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N., 1916. – 34 s. ; 24 cm. – (Wydawnictwa Instytutu Ekonomicznego N. K. N. ; z. 4)
  Nr inw.: KD 05386
 1. CHŁAPOWSKI Dezydery Adam, 1788-1879
  Wojna w 1807 roku / Dezydery Chłapowski. – Kraków : nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N., 1916. – 71 s. ; 14 cm + [1] k. mapa. – (Biblioteczka Legionisty ; t. 8)
  Nr inw.: KD 05366
 1. ELSENBERG Eugeniusz Romuald, 1881-1920
  Pieszy patrol wywiadowczy / opracował Eugeniusz Elsenberg ; Departament Wojskowy N. K. N. (S. Z.). – Kraków : [b.w.], 1914. – 47 s. ; 15 cm. – (Biblioteczka Plutonowa ; nr 2)
  Nr inw.: KD 05368
 1. GÓRSKI Konstanty, 1826-1898
  Wojna 1792 roku / Konstanty Górski. – Kraków : nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N., 1917. – 117 s. ; 15 cm. – (Biblioteczka Legionisty ; t. 9/10)
  Nr inw.: KD 05367
 1. GRABOWSKI Tadeusz Stanisław, 1881-1975
  Piotrków na wiosnę 1915 roku : (z notatek i wrażeń legionisty) / Ziemowit Buława [pseud.]. – Piotrków : [b.w.], 1915. – 68 s. : il. ; 23 cm
  Nazwa aut.: Tadeusz Stanisław Grabowski
  Nr inw.: KD 05385
 1. Instrukcya
  Instrukcya strzelecka : balistyka, celowanie i strzelanie, nauka strzelania (I. S. B.). – Piotrków : nakładem Departamentu Wojskowego N. K. N., 1915. – 34 s. : il. ; 17 cm. – (Regulaminy i Instrukcye ; cz. 3. B.)
  Nr inw.: KD 05371
 1. JAWORSKI Władysław Leopold, 1865-1930
  Mowy : 1914-1915 / Władysław Leopold Jaworski. – Kraków : nakładem autora : skład główny w Centralnem Biurze Wydawnictw N. K. N., 1915. – 29, [2] s. ; 2 cm
  Nr inw.: KD 05387
 1. KISIELEWSKI Zygmunt, 1882-1942
  Krwawe drogi / Zygmunt Kisielewski. – Kraków : nakładem Centr. Biura Wydawnictw N. K. N., 1916. – [6], 127 s. ; 18 cm
  Nr inw.: KD 05378
 1. KOŚCIUSZKO Tadeusz, 1746-1817
  Tadeusz Kościuszko, jego odezwy i raporta : uzupełnione celniejszemi aktami odnoszącemi się do powstania narodowego 1794 / wstęp i objaśnienia dołączył Ludwik Nabielak. – Kraków : wydało Centralne Biuro Wydawnictw NKN., 1918. – [6], 327 s. ; 16 cm
  Wydano z paryskiego wydania w stuletnią rocznicę zgonu Naczelnika
  Nr inw.: KD 05370
 1. MERWIN Bertold, 1879-1946
  Z życia w Legionach / Bertold Merwin. – Kraków : nakładem Centr. Biura Wydawnictw N. K. N., 1918. – [4], 97, [2] s. ; 22 cm
  Nr inw.: KD 05383
 1. MIRANDOLA Franciszek, 1871-1930
  Kampania karpacka II. Brygady Legionów Polskich / z autentycznych źródeł zebrał F. Mirandola [pseud.]. – Kraków : [b.w.], 1916. – 62, [1] s. : il. ; 16 cm. – (Przeźrocza Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N. ; serya 3)
  Nazwa autora: Franciszek Pik
  Nr inw.: KD 05369
 1. Nowy
  Nowy śpiewnik polski : 1914-1921 / zebrał Władysław Jeziorski. – Kraków : nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N., 1917. – [2], 140, [4] s. ; 16 cm
  Nr inw.: KD 05375
 1. ORKAN Władysław, 1875-1930
  Pieśni czasu / Władysław Orkan. – Piotrków : [b.w.], 1915. – 43, [4] s. ; 23 cm. – (Biblioteka “Dziennika Narodowego” ; t. 1)
  Pierwotna nazwa aut.: Franciszek Smreczyński
  Nr inw.: KD 05384
 1. PANNENKOWA Irena, 1879-1969
  Co robić ma chłop polski czasu tej wojny? / I. P. [krypt.]. – Piotrków : [b.w.], 1915. – 18 s. ; 16 cm
  Nazwa aut.: Irena Pannenkowa
  Nr inw.: KD 05376
 1. PRĄDZYŃSKI Ignacy, 1792-1850
  Czterej ostatni wodzowie polscy przed sądem historyi / Ignacy Prądzyński. – Kraków : nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N., 1916. – 188 s. ; 15 cm. – (Biblioteczka Legionisty ; t. 4/5)
  Nr inw.: KD I 05365
 1. Regulamin
  Regulamin wewnętrzny : służba koszarowa i garnizonowa. – Piotrków : nakładem Departamentu Wojskowego N. K. N., 1916. – 50 s. ; 16 cm. – (Wydawnictwa Wojskowe Departamentu Wojskowego N. K. N. ; A-2)
  Nr inw.: KD 05373
 1. Regulamin
  Regulamin wewnętrzny : służba wart. – Kraków : [b.w.], 1915. – 51 s. : il. ; 18 cm. – (Regulaminy i Instrukcye ; A-3.)
  Nr inw.: KD 05374
 1. Regulamin
  Regulamin wewnętrzny : zasady służby. – Piotrków : nakładem Departamentu Wojskowego N. K. N., 1915. – 25 s. ; 17 cm. – (Regulaminy i Instrukcye ; A.-1.)
  Nr inw.: KD 05372
 1. ROSTWOROWSKI Michał, 1864-1940
  Wojna a społeczeństwo polskie / Michał Rostworowski. – Kraków : nakładem autora, 1915. – 24 s. ; 21 cm
  Odb. z: Czas
  Nr inw.: KD 05381
 1. RÓŻYCKI Karol, 1789-1870
  Pamiętnik pułku jazdy wołyńskiej 1831 roku : (z mapką i życiorysem autora) / Karol Różycki. – Kraków : nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N., 1916. – 73 s., [1] k. mapa ; 15 cm. – (Biblioteczka Legionisty ; t. 1)
  Nr inw.: KD 05364
 1. SŁOŃSKI Edward, 1872-1926
  Już ją widzieli idącą… : wiersze Edwarda Słońskiego o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. Serya 2. – Warszawa : nakładem Towarzystwa “Nowina”, 1917. – 67, [1] s. ; 14 cm
  Nr inw.: KD 05362
 1. TESLAR Józef Andrzej, 1889-1961
  Czwarty pułk : rok działań wojennych 4-go P. P. Legionów Polskich od dnia 10 maja 1915 roku do dnia 10 maja 1916 roku / opracował Józef Andrzej Teslar. – Lwów : nakładem Lwowskiej Delegacyi N. K. N., 1916. – 39, [4] s., [32] s. tabl., [1] k. tabl. ; 25 cm
  Nr inw.: KD 05388
 1. TESLAR Józef Andrzej, 1889-1961
  Rytmy wojenne / Józef Andrzej Teslar. – [Kraków] : nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N., [1916]. – S. 17-99, [3] s. ; 14 cm
  Egz. uszkodzony: brak k. tyt. oraz początku do s. 17
  Nr inw.: KD 05361
 1. TESLAR Józef Andrzej, 1889-1961
  Skarbczyk legionisty : (przewodnik polowy żołnierza polskiego) / zebrał Józef Andrzej Teslar. – Piotrków : nakładem Departamentu Wojskowego N. K. N., 1916. – [4], 139 s. : il. ; 14 cm
  Nr inw.: KD 05363
 1. TETMAJER Kazimierz Przerwa, 1865-1940
  O żołnierzu polskim : 1795-1915 / Kazimierz Przerwa-Tetmajer. – Wydanie tornistrowe. – Kraków : nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N., 1915. – 92 s. ; 17 cm
  Nr inw.: KD 05377
 1. TOKARZ Wacław, 1873-1937
  Żołnierze kościuszkowscy / Wacław Tokarz. – Kraków : nakładem Centr. Biura Wydawnictw N. K. N., 1915. – 45 s. : il. ; 20 cm
  Nr inw.: KD 05379
 1. ZAGÓRSKI Adam, 1883-1929
  Na przełomie : szkic dziejów polskiej myśli politycznej w latach 1914-1915 / Ad. Z. [krypt.]. – Piotrków : [b.w.], 1916. – 84, 3 s. ; 22 cm
  Nazwa autora: Adam Zagórski
  Nr inw.: KD 05382