Rok 2016

ROK  2016

Książki

Czasopisma

Stare druki

Rękopisy

Ikonografia


KSIĄŻKI

 1. A-Z
  A-Z : encyklopedia popularna PWN. – [Wyd. 4]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – XV, [1], 1293, [7] s., [1] k. mapa : il., mapy ; 18 cm
  Nr inw.: KN 29492
 1. Acta
  Acta Visitationis Episcopatus Vratislaviensis (ab anno 1717) : decanati tessinensis, fraystadiensis, fridecensis, vladislaviensis et bilicensis / edidit et curavit Idzi Panic ; translaverunt Bogusława Banot-Sowa et Idzi Panic. – Tessin : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1994. – 212 s. ; 24 cm. – (Acta Historica Silesiae Superioris ; t. 1)
  Tyt. równol.: Sprawozdania wizytacyjne biskupów wrocławskich (z roku 1717): dekanaty cieszyński, frysztacki, frydecki, wodzisławski i bielski
  Nr inw.: KN 29493
 1. Az európai
  Az európai nemzeti kisebbségek helyzete : a csehországi magyarok és lengyelek múltja és jelene […] = Sytuacja europejskich mniejszości narodowych = Situace evropských národních menšin : historia i stan obecny Węgrów i Polaków w RC […] : minulost a současnost Mad’arů a Poláků v ČR [… / red. Janusz Kurzeja]. – Český Těšín : Koexistencia o.p.s., [2009]. – 74 s. : il., mapa ; 21 cm
  Materiały z konferencji w Pradze, 10.01.2009
  W artykułach równolegle tekst oryg. i przekł. czeski
  Nr inw.: KN 29494
 1. BABILON Bronislav
  Almanach 1980-2010 : Svaz tělesně postižených v České republice o.s. / [zprac. Bronislav Babilon, Petr Majer]. – Bystřice : Místní organizace zdravotně postižených, 2011. – 43, [1] s. : il. ; 21 cm
  Na okł. podtyt.: 30. výročí : místní organizace zdravotně postižených sdružených obcí Bystřice, Nýdek, Košařiska, Milíkov
  Nr inw.: KN 29495
 1. BAŁUK Stefan
  Polski czyn zbrojny 1939-1945 / autorzy albumu Stefan Bałuk, Marian Michałowski. – Warszawa : Wydawnictwo Polonia, 1989. – 148 s., [8] s. tabl. : il., pl. ; 29 cm
  Kalendarium – kronika wydarzeń 1939-1945
  Nr inw.: KN 29644
 1. BANSZEL Karol
  Obrazki z historyi kościelnej w świetle obecnego czasu : przemówienia przy rannych nabożeństwach w ewangelickim kościele w Orłowej / wygłosił Karol Banszel. – [B.m. : b.w., nie po 1922]. – 47 s. ; 23 cm
  Opis wg okł. – R. wyd. wg: Bibliografia polska 1901-1939 / pod red. Janiny Wilgat. T. 1. – Wrocław [i in.], 1986, poz. 7963
  Nr inw.: KD 04579
 1. BARTNIKOWSKI Bogdan
  Polské stopy v Československu 1939-1945 : společné boje s hitlerovským okupantem / Bogdan Bartnikowski ; [překlad Irena Lexová]. – Praha : Polské informační a kulturní středisko : Československý svaz protifašistických bojovníků, 1987. – 70 s. : il., pl. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Bibliogr. s. 36
  Nr inw.: KN 29496
 1. BERGER Józef
  Ewangelicki zbór cieszyński po podziale Śląska w r. 1920 / na podstawie aktów senjoralnych i zborowych napisał w dziesiątą rocznicę podziału Śląska Józef Berger. – Cz. Cieszyn : nakładem własnym, 1930. – 109 s. : il. ; 23 cm
  Nr inw.: KD 04580
 1. BERGER Józef
  Księga o kościele A. F. Modrzewskiego / napisał Józef Berger. – Cz. Cieszyn : nakładem “Towarzystwa Ewangel. Oświaty Ludowej”, 1931. – 124 s. ; 23 cm
  Bibliogr. s. [7]
  Nr inw.: KD 04581
 1. BERGER Józef
  Księga o kościele A. F. Modrzewskiego / napisał Józef Berger. – Cz. Cieszyn : nakładem “Towarzystwa Ewangel. Oświaty Ludowej”, 1931. – 124 s. ; 23 cm
  Bibliogr. s. [7]
  Nr inw.: KD 04582
 1. BIERMANN Gottlieb
  Historya wiary ewangielickiéj w Slązku [!] austryackiém : z osobliwym względem na dzieje ewangielickiego kościoła z łaski danego przed Cieszynem : pamiętnik ku 150letniemu jubileuszowi ewangielickiego kościoła Jezusowego przed Cieszynem / przez Bogumiła Biermanna ; z niemieckiego na język polski przełożył, a do potrzeb ludowych zastosował Jan Śliwka. – Cieszyn : drukiem i nakładem Karola Prochaski, 1859. – VIII, 152 s. ; 17 cm
  Spis kaznodziejów przy ewangielickim kościele cieszyńskim i księdzów w okręgu ślązkiego senioratu
  Nr inw.: KD 04583
 1. Biuletyn
  Biuletyn z okazji XXX-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Olza / [całość opracował Stanisław Tomoszek] ; ZG PZKO. – [Czeski Cieszyn] : ZG PZKO, [1984?. – 32 s. ; 21 cm
  Tyt. okł.: Olza : ZPiT : biuletyn 1984 : XXX. – Maszynopis powielony
  Nr inw.: KN 29497
 1. BORÁK Mečislav
  Katyń – pamięć narodu : publikacja okolicznościowa z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej = Katyň – pamět’ národa : sborník k 70. výročí katyňského zločinu / [autorzy tekstów Mečislav Borák, Józef Pilich ; red. odpowiedzialny Marian Steffek ; tłumaczenia Otylia Toboła]. – Czeski Cieszyn : Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Republice Czeskiej : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2010. – 63, [1] s. : il. ; 23 cm
  Spis ofiar zbrodni katyńskiej z terenu Zaolzia s. 40-62
  Równolegle tekst pol. i czes.
  Nr inw.: KN 29498
 1. BROŻEK Krzysztof
  Polscy lekarze na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim od końca XIX do połowy XX wieku / Krzysztof Brożek. – Katowice : Śląsk, 2009. – 360 s. : il., mapy ; 20 x 21 cm. – (Biblioteka Thesaurus Silesiae ; nr 1)
  Bibliogr. s. [339]-348. -Indeks
  Nr inw.: KN 29499
 1. BRUDNY Jerzy
  Ewangelik : opis życia, historya zboru jaworskiego, wiersze, przysłowia i powiastki / ułożył Jerzy Brudny. – [Skoczów] : nakładem autora, 1912. – 32 s. ; 19 cm
  Na s. tyt. nr: 9 (nr kolejny publikacji autora)
  Nr inw.: KD 04584
 1. BYRTUSOVÁ Irena
  Almanach ke 100. výročí založeni školy v Ropici : 1905-2005 = Almanach wydany z okazji 100. rocznicy założenia szkoły w Ropicy / [připravila Irena Byrtusová]. – Ropice : [b.w.], 2005. – 51, [1] s. : il. ; 21 cm
  Wykazy dyrektorów i nauczycieli za lata 1953-2003
  Nr inw.: KN 29500
 1. CHMIEL Józef
  Karviná ve staré fotografii = Karwina w starej fotografii / Josef Chmiel, Jan Szymik. – Karviná : Město Karviná, 1994. – 96 s. : il. ; 24 cm
  Bibliogr. do historii Śląska Cieszyńskiego, zwłaszcza do dziejów miasta Karwiny s. 86-88
  Nr inw.: KN 29501
 1. CHOVANEC Jaroslav
  Národnostné menšiny a etnické skupiny v Slovenskej republike : Slovensko – križovatka Európy / [Jaroslav Chovanec]. – [Bratislava] : Slovenská informačná agentúra, 1997. – 32 s. : mapa, nuty ; 19 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29502
 1. CHRAŚCINA Maria
  Czas pieśni / Maria Chraścina ; [il. Józef Drong]. – Katowice : Wydawnictwo Tadeusz Seredin, 1995. – 47 s. : il. ; 21 cm
  Nr inw.: KN 29503
 1. CICHÁ Irena
  Smilovice : z historie obce = Śmiłowice : z historii gminy / Irena Cichá ; [překlad do polského jazyka Izabela Kraus Żur]. – Český Těšín : Vydavatelství Regio : ve spolupráci s obcí Smilovice, 2009. – 95, [1] s. : il. ; 22 cm
  Bibliogr. s. [96]
  Równolegle tekst czes. i przekł. pol.
  Nr inw.: KN 29504
 1. Cieszyn
  Cieszyn – Český Těšín : zakupy nad Olzą : nákup nad Olší : Einkäufe an der Olza / [zespół red. J. Ubik, A. Trefon, A. Rzepecki]. – Katowice : Agencja Informacji i Promocji Turystycznej Promenada, [po 1992]. – 15 s. : il., pl. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Równolegle tekst pol., czes. i niem.
  Nr inw.: KN 29665
 1. CZAP Jerzy
  85-lecie zorganizowanego śpiewactwa w Olbrachcicach, 10-lecie Domu PZKO w Olbrachcicach / [oprac. Jerzy Czap]. – Olbrachcice : MK PZKO, 2005. – 16 s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29505
 1. Czechosłowacki
  Czechosłowacki kodeks handlowy : ważny w Republice Czeskiej i w Republice Słowackiej : 1993 / [tł. Tadeusz Siwek]. – Czeski Cieszyn : Wydawnictwo “Olza”, 1994. – 256, [1] s. ; 21 cm
  Nr inw.: KN 29506
 1. Czterdziestoletni
  Czterdziestoletni jubileusz Stowarzyszenia Spożywczego Robotników i Rolników w Stonawie : 1896-1936. – Stonawa : nakładem Stowarzyszenia Spożywczego Robotników i Rolników, [1936]. – 56 s. : il. ; 24 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KD 04585
 1. DAMROT Konstanty
  Z niwy śląskiej : wiersze / Konstanty Damrot [nazw.], (Czesław Lubiński) [pseud.] ; wybór Jan Malicki. – Katowice : Biblioteka Śląska, 1995. – 41, [3] s. ; 21 cm. – (Ex Libris / Biblioteka Śląska w Katowicach ; 1)
  Dr. bibiofilski
  Nr inw.: KN 29507
 1. Dějiny
  Dějiny hutnictví železa v Československu / Ústav československých a světových dějin ČSAV. Technickoekonomický výzkumný ústav hutního průmyslu. [T.] 1 : Od nejstarších dob do průmyslové revoluce / Radomír Pleiner [i in.]. – Praha : Academia, 1984. – 295, [1] s., [8] s. tabl. : il., mapy ; 25 cm + [3] k. tabl.
  Bibliogr. s. 261-270. – Indeks
  Nr inw.: KN 29508
 1. Dějiny
  Dějiny hutnictví železa v Československu / Ústav československých a světových dějin ČSAV. Technickoekonomický výzkumný ústav hutního průmyslu. [T.] 2 : Od průmyslové revoluce do konce 2. světové války / Antonín Danihelka [i in.]. – Praha : Academia, 1986. – 377, [2] s., [4] s. tabl. : il., mapy, wykr. ; 25 cm + [6] k. map
  Bibliogr. s. 329-341. – Indeks
  Nr inw.: KN 29509
 1. Dějiny
  Dějiny hutnictví železa v Československu. [T.] 3 : Od znárodnění k současnosti (1945-1980) / Vladimír Dostál [i in.]. – Praha : Academia, 1988. – 443, [2] s., [16] s. tabl. : il., mapy, wykr. ; 25 cm + [2] k. tabl.
  Bibliogr. s. 336-342. – Indeks
  Nr inw.: KN 29510
 1. Dějiny
  Dějiny Orlové / [vědecký red. Mečislav Borák]. – Orlová : Městský úřad, 1993. – 270, [2] s., [24] s. tabl. : il., mapy, wykr. ; 24 cm
  Tyt. okł.: Orlová
  Bibliogr. przy rozdz. – Indeks
  Nr inw.: KN 29511
 1. DŁUGAJCZYK Edward
  Podział Górnego Śląska w 1922 roku / Edward Długajczyk. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2002. – 16 s. ; 21 cm
  Bibliogr. s. 16
  Nr inw.: KN 29512
 1. DŁUGAJCZYK Edward
  Polska konspiracja wojskowa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919-1920 / Edward Długajczyk. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. – 284, [4] s. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2397)
  Bibliogr. s. 269-[272]. – Indeks
  Nr inw.: KN 29513
 1. 200.
  výročí založení kostela v Bludovicích. – [B.m. : b.w., 1982]. – 21, [2] s. ; 21 cm
  Współwyd.: 200 let chrámu a sboru evang. a. v. v Komorní Lhotce = 200 lat kościoła i zboru ew. a. w. w Ligotce Kameralnej
  Tyt. nagł. – Tyt. równol.: 200. rocznica założenia kościoła w Błędowicach. – Tyt. okł.: 1782-1982
  Równolegle tekst czes. i pol.
  Nr inw.: KN 29514
 1. 25-lecie
  25-lecie Polskiej Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Orłowej : 30 grudnia 1934 : 1909-1934. – [Orłowa] : nakład własny, [1934]. – 22, [6] s. : il. ; 23 cm
  Nr inw.: KD 04586
 1. Dzieje
  Dzieje kościoła w Suchej Górnej : jednodniówka okolicznościowa z okazji 155-lecia założenia kościoła parafialnego w Suchej Górnej / [red. Otokar Matuszek]. – Sucha Górna : Rzymskokatolicki Urząd Parafialny, 1990. – 50, [2] s. : il. ; 25 cm
  Tyt. okł.: Kościół parafialny Sucha Górna = Farní kostel Horní Suchá
  Bibliogr. s. 49
  Nr inw.: KN 29515
 1. Dzieje
  Dzieje Skoczowa : od zarania do współczesności / [zesp. red. Edward Biszorski i in. ; wybór zdjęć, układ graf., projekt okł. wyk. Edward Biszorski]. – Wyd. 2. – Skoczów : [b.w.], 1993. – 391, [1] s. : il. ; 24 cm
  Indeks
  Nr inw.: KN 29516
 1. Dziesięciolecie
  Dziesięciolecie Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji : 1921-1931. – [B.m.] : nakładem Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji, 1931. – 90, [1] s. : il. ; 23 cm
  Tyt. na s. przedtyt.: T. N. P 1921-1931
  Spis członków zwyczajnych Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji w 1931 r.
  Dostępne również w formie elektronicznej
  Nr inw.: KD 04587
 1. Evoluce
  Evoluce víry : XcamP 2012 : Smilovice, 21.-28. července 2012 : táborový informátor – zpěvník. – [B.m. : b.w., 2012]. – 13, [39] s. : il., nuty ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29517
 1. FORUM EWANGELICKIE (3, 1996, Wisła)
  III Forum Ewangelickie Wisła-Jawornik 6-8 IX 1996 : zbiór referatów i głosów w dyskusji / [kol. red. Jan Puczek, Paweł Puczek] ; Forum Inteligencji Ewangelickiej. – Cieszyn : Towarzystwo Ewangelickie, 1996. – 157 s. ; 24 cm
  Tyt. na s. przedtyt.: III Forum – Sympozjum Inteligencji Ewangelickiej. – Materiały z poprzednich konferencji pod tytułem: Sympozjum Ewangelickie
  Nr inw.: KN 29518
 1. FORUM EWANGELICKIE (8, 2002, Wisła)
  VIII Forum Ewangelickie Wisła-Jawornik 6-8 IX 2002 : zbiór referatów i głosów w dyskusji / [red. Jan Puczek, Paweł Puczek] ; Forum Inteligencji Ewangelickiej. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo ” Augustana”, cop. 2003. – 184 s. : il. ; 24 cm
  Tyt. na s. przedtyt.: VIII Forum Inteligencji Ewangelickiej
  Nr inw.: KN 29519
 1. GLOGER Zygmunt
  Dolinami rzek : opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy / przez Zygmunta Glogera. – [Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1990]. – [4], 218, [1] s. : il. ; 26 cm
  Adres wydawniczy wg katalogu online Biblioteki Narodowej
  Reprint, oryg.: Warszawa : nakł. Ferdynanda Hösicka, 1903
  Nr inw.: KN 29520
 1. Górnosuska
  Górnosuska jubilatka : jednodniówka okolicznościowa z okazji 50-lecia Polskiej Jubileuszowej Szkoły Wydziałowej obecnie PDSP w Hawierzowie 6 – Suchej Górnej / [red. Bronisław Bielan]. – Hawierzów 6 – Sucha Górna : SRPS [ Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły] przy PDSP [Polskiej Dziewięcioletniej Szkole Podstawowej, 1978]. – 30, [2] s. : il. ; 24 cm
  Nr inw.: KN 29522
 1. Grono
  Grono profesorów i wychowawców Polskiego Gimnazjum Realnego im. Juliusza Słowackiego oczyma uczniów i społeczeństwa : seminarium SHR – Karwina – 13 listopada 2004 / [przygotował Stanisław Zahradnik] ; Sekcja Historii Regionu ZG PZKO, Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie. Filia w Karwinie, Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. – Czeski Cieszyn : Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego, 2004. – 63 s. : il. ; 30 cm
  Wydruk komputerowy powielony
  Bibliogr. Gimnazjum Polskiego w Orłowej s. 28-44
  Nr inw.: KN 29645
 1. GROSZ Wiktor
  Polský podzim 1939 / Wiktor Grosz ; [z polského originálu přeložil A. Junek]. – Praha : Slovanské nakladatelství, 1950. – 120 s. : il. ; 18 cm. – (Malá slovanská knihovna ; 10)
  Nr inw.: KD 04596
 1. GRUSZCZYK Karo
  Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa w Ustroniu : informator / [aut. Karol Gruszczyk, Józef Kołaczyk, Lidia Nosal ; ilustracje wykonał Karol Kubala]. – [B.m. : b.w., 1986. – [8] s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł. – Nazwy aut. pod tekstami
  Nr inw.: KN 29562
 1. GRZYMAŁA-SIEDLECKI Adam
  Cud Wisły : wspomnienia korespondenta wojennego / Adam Grzymała-Siedlecki. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1990. – 277, [2] s. ; 18 cm
  Reprint, oryg.: Warszawa : Księgarnia i Skład Nut Perzyński, Niklewicz i Spółka, 1921
  Nr inw.: KN 29521
 1. Harfa
  Harfa Syjońska : śpiewnik dla użytku misji wewnętrznej. – Wyd. 3 zmienione. – Cieszyn : Wydawnictwo “Społeczności chrześc.” : nakładem księgarni B. Kotuli, 1922. – 416, VIII s. ; 16 cm
  Oprac. i wydał Paweł Sikora, Andrzej Hławiczka i Andrzej Cymorek (wg: Księga pamiątkowa Polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie… . – [Cieszyn], 1995, s. 158)
  Nr inw.: KD 04589
 1. “Harfa”
  “Harfa” : 100 pieśni na chór męski / zebrał Andrzej Hławiczka. – Cieszyn : nakładem autora, 1910. – 119, [1], 8 s. : nuty ; 18 x 21 cm
  Tyt. okł.: “Harfa” : 110 pieśni na chór męski. – Litografował Franciszek Machaczek (wg: Uzupełnienia do “Bibliografii druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od roku 1716 do 1904”, jakoteż bibliografia nowszych druków aż do roku 1922 / Józef Londzin. Cz. 1. – Cieszyn, 1922, s. 16). – Rękopis powielony
  Nr inw.: KD 04598
 1. HECZKO Jerzy Bogusław
  Kancjonał czyli Śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich / [Jerzy Heczko wydawca]. – Wyd. 17. – Cieszyn : Towarzystwo Ewangelickie, [1918?]. – [4], 884 s. ; 17 cm
  Nazwa aut. pod przedm. – Rok wyd. wg: Bibliografia polska 1901-1939. T. 11 / red. t. Grażyna Federowicz, Maria Kaczyńska, Iwona Maziarz. – Warszawa, 2009, poz. 82338
  Nr inw.: KD 04593
 1. HECZKO Jerzy Bogusław
  Kancyonał czyli Śpiewnik dla chrześcian ewangielickich / zebrany i ułożony za staraniem ewangielickiego duchowieństwa w c. k. Śląsku. – Cieszyn : nakładca ks. J. Heczko, 1865. – [8], 672 s. ; 18 cm
  Aut.: Jerzy Bogusław Heczko wg: Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od roku 1716 do roku 1904 / Józef Londzin. – Cieszyn, 1904, s. 11
  Nr inw.: KD 04590
 1. HECZKO Jerzy Bogusław
  Kancyonał czyli Śpiewnik dla chrześcian ewangielickich / zebrany i ułożony za staraniem ewangielickiego duchowieństwa w c. k. Śląsku. – Cieszyn : nakładca ks. J. Heczko, 1865. – [8], 672 s. ; 18 cm
  Aut.: Jerzy Bogusław Heczko wg: Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od roku 1716 do roku 1904 / Józef Londzin. – Cieszyn, 1904, s. 11
  Nr inw.: KD 04591
 1. HECZKO Jerzy Bogusław
  [Kancyonał czyli Śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich : zatwierdzony przez Synod walny ewangelicki augs. wyzn. / Jerzy Heczko wydawca]. – [Wyd. 7]. – [Cieszyn : nakładem c. k. nadw. księgarni Karola Prochaski, 1888]. – VIII, 744 s. ; 19 cm
  Nazwa aut. pod przedm. – Opis wg innego egz.
  Egz. uszkodzony: brak k. tyt.
  Nr inw.: KD 04592
 1. HECZKO Jerzy Bogusław
  Pieśni pogrzebowe dla chrześcian ewangelickich : odbitka z kancjonału z numeracją porządk. tegoż, tudzież z dodatkiem liturgij pogrzebowych. – Czeski Cieszyn : nakładem Tow. Ewang. Oświaty Ludowej, 1934. – [2], 103, [4] s. ; 17 cm
  Odb. z: Kancyonał czyli Śpiewnik dla chrześcian ewangielickich / zebr. i ułożony za staraniem ewangielickiego duchowieństwa w c. k. Śląsku. – Oprac. Jerzy Bogusław Heczko
  Nr inw.: KD 04595
 1. HECZKO Jerzy Bogusław
  Pieśni pogrzebowe dla chrześcian ewangelickich : osobno odbite z Kancyonału. – Cieszyn : nakładem i drukiem H. Feitzingera, 1874. – [4], 90 s. ; 18 cm
  Odb. z: Kancyonał czyli Śpiewnik dla chrześcian ewangielickich / zebr. i ułożony za staraniem ewangielickiego duchowieństwa w c. k. Śląsku. – Oprac. Jerzy Bogusław Heczko
  Nr inw.: KD 04594
 1. Hej
  Hej koło Cieszyna : jednodniówka z okazji dziesięciolecia Sekcji Folklorystycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego / [red. Józef Ondrusz]. – Czeski Cieszyn : Sekcja Folklorystyczna przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 1975. – 39, [1] s. : il. ; 25 cm
  Bibliografia członków Sekcji Folklorystycznej s. 22-39
  Dostępne również w formie elektronicznej
  Nr inw.: KN 29524
 1. HILA Emil
  Z dějin základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Orlová Lutyně a její členů : tato publikace je vydávána s cílem připomenout období druhé světové války v obcích, kde působí naše základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu / Emil Hila a František Gil. – Orlová Lutyně : Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, 2003. – 287 s. : il. ; 21 cm
  Bibliogr. s. 263-264. – Indeks
  Nr inw.: KN 29525
 1. HŁAWICZKA Andrzej
  “Lira” : 100 pieśni na chór mieszany / ułożył Andrzej Hławiczka. – Cieszyn : nakładem autora, 1914. – 130 s. : nuty ; 17 x 21 cm
  Litografował Franciszek Machaczek (wg: Uzupełnienia do “Bibliografii druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od roku 1716 do 1904”, jakoteż bibliografia nowszych druków aż do roku 1922 / Józef Londzin. Cz. 1. – Cieszyn, 1922, s. 16). – Rękopis powielony. – Nazwa drukarni wg in. egz.
  Nr inw.: KD 04597
 1. HROMADA Rudolf
  Esperantsko-český, česko-esperantský kapesní slovník = Esperanta-ĉeĥa, ĉeĥa-esperanta poŝvortaro / Rudolf Hromada. – [2. vydání]. – Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964. – 349, [1], 37, [4] s. ; 12 cm
  Nr inw.: KN 29666
 1. Idea
  Idea i czyn Józefa Piłsudskiego / współpracownicy Handelsman Marceli [i in.] ; komitet redakcyjny przewodniczący Sieroszewski Wacław [i in.]. – Warszawa : Wydawnictwo Polonia, 1991. – 270 s., [16] k. tabl. : il. ; 28 cm
  Bibliogr. s. 247-268. – Indeks
  Reprint, oryg.: Warszawa : Bibljoteka Dzieł Naukowych, 1934
  Nr inw.: KN 29646
 1. Informator
  Informator : Tydzień Ewangelizacyjny Dzięgielów 2011. – Dzięgielów : Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, [2011]. – 48 s. : il., pl. ; 22 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29526
 1. Intonacje
  Intonacje na niedziele i święta śpiewane w kościołach ewangelickich na Śląsku w Czechosłowacji. – Trzyniec : nakładem Senjoratu Zborów Ew. A. W. na Śl., 1932. – 36 s. ; 17 cm
  Egz. uszkodzony: brak s. 3-4
  Nr inw.: KD 04599
 1. IPPOLDT Juliusz
  Trzaska, Evert, Michalski Handwörterbuch der deutschen und polnischen Sprache / bearbeitet von Juljusz Ippoldt. 1. T. : Deutsch-Polnisch. – Warszawa : Verlag Trzaska, Evert & Michalski, [1937]. – XXV, [1], 1399, [3] s. ; 20 cm
  Tyt. równol.: Trzaski, Everta i Michalskiego słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. – R. wyd. wg: Bibliografia polska 1901-1939. T. 12 / red. t. Małgorzata Barańska, Anna Bobrowicz, Katarzyna Gołębiowska. – Warszawa, 2009, poz. 91123
  Nr inw.: KD 04646
 1. JAGIEŁŁO Michał
  Partnerstwo dla przyszłości : szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych / Michał Jagiełło. – [Wyd. 2 poszerzone]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Biblioteka Narodowa, 2000. – 488, [3] s. ; 24 cm
  Indeks. – Nota bibliograficzna s. 477-[478]
  Nr inw.: KN 29527
 1. Jak
  Jak to všechno skonči?. – Komorní Lhotka ; Český Těšín : Církev adventistů sedmého dne, 2005. – 8 s. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29529
 1. Jan
  Jan Jerzy Buzek 1874-1940, Jerzy Jan Buzek 1874-1939 / pod red. Józefa Słowika. – [B.m.] : Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej, 2014. – 96 s. : il. ; 20 cm
  Bibliogr. s. 19-20, 31. – Kalendarium Polskiego Towarzystwa Medycznego za lata 2005-2014
  Nr inw.: KN 29530
 1. JANIK Jerzy
  Historya ewangielickiego zboru ustrońskiego : ułożona na pamiątkę obchodu 100-letniego jubileuszu w dniu 25. lipca r. 1883 / przez Jerzego Janika. – [B.m.] : nakład autora, [1883]. – [4], 91 s., [1] k. tabl. ; 23 cm
  Dostępne również w formie elektronicznej
  Nr inw.: KD 04600
 1. Jednodniówka
  Jednodniówka Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręg Katowice : 11-12 listopada 1995 Katowice. – [B.m. : b.w., 1995]. – 16 s. : il. ; 30 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29647
 1. Jubilejní
  Jubilejní ročenka Střední průmyslové školy Josefa Božka v Karviné : 1921-1961 : 40 [let] / [uspořádali Arnošt Neuwirt, Leonard Besta]. – [B.m. : b.w., 1961]. – 84 s. : il. ; 21 cm
  Wykazy nauczycieli i absolwentów za l. 1921-1961
  Nr inw.: KN 29531
 1. Już
  Już się rozlega miły głos : jednodniówka z okazji piętnastolecia Sekcji Folklorystycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego / [red. Józef Ondrusz]. – Czeski Cieszyn : Sekcja Folklorystyczna przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 1980. – 66, [2] s. : il. ; 24 cm
  Bibliografia prac członków Sekcji Folklorystycznej za lata 1975-1979 s. 51-66
  Dostępne również w formie elektronicznej
  Nr inw.: KN 29532
 1. K neznámému
  K neznámému Bohu, známému Bohu : 18.-25. července 2009 Smilovice, středisko Karmel : táborový informátor : informace, program, hosté, poznámky / [grafická úprava Marek Maškař]. – [B.m. : b.w., 2009]. – 18 s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29533
 1. KACZOR Ignacy
  Nový kapesní slovník polsko-český a česko-polský / dle nejlepších pramenů a nových pravopisů sestavil Ignác Kaczor. D. 1 : Polsko-český. – 3. vyd. – V Třebíči (na Moravě) : nakladatel Jindřich Lorenz, knihkupec, 1920. – 2 cz. w 1 wol. ([6], 46 s., 578 łamów, [1] s. ; [4], 44 s., 566 łamów, [3] s.) ; 14 cm
  Współwyd.: Nowy słownik kieszonkowy czesko-polski i polsko-czeski = Nový kapesní slovník česko-polský a polsko-český. Cz. 2, Słownik czesko-polski
  Tyt. równol.: Nowy słownik kieszonkowy polsko-czeski i czesko-polski / podług najnowszych źródeł i pisowni zestawił Ignacy Kaczor
  Nr inw.: KD 04640
 1. KACZOR Ignacy
  Nový kapesní slovník polsko-český a česko-polský / dle nejlepších pramenů a nových pravopisů sestavil Ignác Kaczor. D. 1 : Polsko-český. – 3. vyd. – V Třebíči (na Moravě) : nakladatel Jindřich Lorenz, knihkupec, 1930. – 2 cz. w 1 wol. ([6], 46 s., 578 łamów, [1] s. ; [4], 44 s., 566 łamów, [3] s.) ; 14 cm
  Współwyd.: Nowy słownik kieszonkowy czesko-polski i polsko-czeski = Nový kapesní slovník česko-polský a polsko-český. Cz. 2, Słownik czesko-polski
  Tyt. równol.: Nowy słownik kieszonkowy polsko-czeski i czesko-polski / podług najnowszych źródeł i pisowni zestawił Ignacy Kaczor
  Nr inw.: KD 04641
 1. KACZOR Ignacy
  Nový kapesní slovník polsko-český a česko-polský / dle nejlepších pramenů a nových pravopisů sestavil Ignác Kaczor. D. 1 : Polsko-český. – Vyd. 5. – V Třebíči (na Moravě) : nakladatel Jindřich Lorenz, 1947. – 2 cz. w 1 wol. ([3], 46 s., 578 łamów ; [4], 44 s., 566 łamów, [1] s.) ; 14 cm. – (Lorenzova slovníková kolekce)
  Współwyd.: Nowy słownik kieszonkowy czesko-polski i polsko-czeski = Nový kapesní slovník česko-polský a polsko-český. Cz. 2, Słownik czesko-polski
  Tyt. równol.: Nowy słownik kieszonkowy polsko-czeski i czesko-polski / podług najnowszych źródeł i pisowni zestawił Ignacy Kaczor. – Tyt. okł.: Słownik kieszonkowy polsko-czeski i czesko-polski = Kapesní slovník polsko-český a česko-polský
  Zawiera: Cz. 1, Słownik polsko-czeski oraz Cz. 2, Słownik czesko-polski
  Nr inw.: KD 04642
 1. KAJFOSZ Józef-
  Nevěřícím přátelům : svědectví o duchovní realitě pro všechny, kdo ji chtějí objevit / Josef Kajfosz. – Bielsko-Biała : I am – Wydawnictwo i Edukacja, 2007. – 175 s. ; 17 cm
  Nr inw.: KN 29534
 1. KAJFOSZ Józef
  U wrót przestrzeni : czwarty wymiar a Biblia / Józef Kajfosz. – Katowice : “Areopag”, 1994. – 90, [4] s. ; 18 cm
  Nr inw.: KN 29535
 1. KAJZAR Paweł
  Krótka historya kościelna wiary ewanielickiej w Księstwie Cieszyńskiem / przez Pawła Kajzara. Rozdział I : Początek i stan kwitnący. – Cieszyn : nakładem i kosztem autora, 1850. – 29, [3] s. ; 15 cm
  Nr inw.: KD 04601
 1. KAMIŃSKI Marek Kazimierz
  Konflikt polsko-czeski : 1918-1921 / Marek Kazimierz Kamiński. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Neriton : Instytut Historii PAN, 2004. – 476, [2] s., [9] s. tabl. : mapy ; 24 cm
  Bibliogr. s. [455]-466. – Indeks
  Nr inw.: KN 29536
 1. KAMIŃSKI Marek Kazimierz
  Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne : 1945-1948 / Marek Kazimierz Kamiński. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. – 407, [1] s. ; 21 cm
  Bibliogr. s. 392-[402]. – Indeks
  Nr inw.: KN 29537
 1. KARELL Armand
  [Nauka języka niemieckiego dla austryackich szkół ludowych pospolitych / opracował A. Karell i A. Walach]. [Cz. 1]. – [Wiedeń : nakładem cesarsko-królewskiego Wydawnictwa książek szkolnych, 1906?]. – S. 3-183, [1] s. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Egz. uszkodzony: brak k. tyt.
  Nr inw.: KD 04602
 1. KAZIK Józef
  75 let družstevnictví na Karvinsku : 1896-1971 : Stowarzyszenie Spożywcze dla Robotników i Rolników Stonava, Jednota-Jedność = 75 lat spółdzielczości w powiecie karwińskim / [zprac. Józef Kazik s kolektivem]. – Český Těšín : Jednota, [1971]. – 19 s., [16] s. tabl. : wykr. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Bibliogr. s. 19
  Nr inw.: KN 29538
 1. Kędzierzyn-Koźle
  Kędzierzyn-Koźle : monografia miasta : praca zbiorowa / pod red. nauk. Edwarda Nycza i Stanisława Senfta ; [zespół aut. Bogdan Cimała i in.] ; Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu. – Opole : Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu, 2001. – 460, [3] s., [12] s. tabl. : il., mapy, pl., wykr. ; 24 cm
  Bibliogr. s. 334-335
  Nr inw.: KN 29539
 1. KLIMSZA Janusz
  Nocne latarnie / Janusz Klimsza proza, Józef Kurek grafika, Jacek Sikora poezja. – Czeski Cieszyn : Wydawnictwo “Olza”, 1995. – 26, [2] s. : il. ; 20 cm
  Nr inw.: KN 29540
 1. KOLBEROVÁ Urszula
  “Głos Ludu” – gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu : zarys problematyki / Urszula Kolberová ; Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. – Ostrava : Ostravská univerzita. Filozofická fakulta, 2009. – 194, [2] s. ; 21 cm. – (Polonistické disertační práce)
  Bibliogr. s. 185-192
  Nr inw.: KN 29541
 1. KOMENSKÝ Jan Amos
  Labirynt świata i raj serca / napisał Jan Amos Komensky ; na język polski opracował Jan Pindór. – Cieszyn : nakładem Ewangelickiego Towarzystwa, 1914. – 144 s. ; 20 cm. – (Wydawnictwo Tow. Ewangel. w Cieszynie ; l. 51)
  Nr inw.: KD 04604
 1. KOMENSKÝ Jan Amos
  Labirynt świata i raj serca / napisał Jan Amos Komensky ; na język polski opracował Jan Pindór. – Cieszyn : nakładem Ewangelickiego Towarzystwa, 1914. – 144 s. ; 20 cm. – (Wydawnictwo Tow. Ewangel. w Cieszynie ; l. 51)
  Nr inw.: KD 04603
 1. KOSKOWSKI Bolesław
  Odrodzenie Szląska : sylwetka pracy narodowej na Szląsku Cieszyńskim oraz programu na przyszłość, ze szczególnem uwzględnieniem “Macierzy szkolnej dla ks. Cieszyńskiego” / skreślił B. K. Świda [pseud.]. – [B.m. : b.w.], dr. 1894. – 78, [1] s. ; 16 cm
  Nazwa aut.: Bolesław Koskowski (wg: Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. – 1970 r. / oprac. zesp. pod red. Edmunda Jankowskiego. T. 3. – Wrocław [i in.], 1996, s. 294). – Cały dochód ze sprzedaży niniejszej broszury przeznacza się na rzecz gimnazyum polskiego w Cieszynie
  Nr inw.: KD 04605
 1. KOTAS Jan
  50 lat Chóru Nauczycieli Polskich w służbie pieśni / [Jan Kotas]. – [Czeski Cieszyn] : Chór Nauczycieli Polskich przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 1975. – 30, [2] s. : il. ; 24 cm
  Nazwa aut. w metryce książki
  Nr inw.: KN 29542
 1. KOTSCHY Karol
  Książeczka o sadach i owocu względem nabywania, wychowania, pożytkowania : z baczeniem osobliwem na położenie klimatu Szląskiego / pisał Karol Kotschy. – [B.m. : b.w.], dr. 1844. – 61 s., [3] k. tabl. ; 19 cm
  Nr inw.: KD 04606
 1. KOWALCZYK Jolanta
  Po drugiej stronie Olzy : przemiany zasad samookreślenia polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego w świetle prasy / Jolanta Kowalczyk. – [Warszawa] : Stowarzyszenie Redaktorów, cop. 1992. – 159, [1] s. ; 21 cm
  Miejsce wyd. wg Przewodnik Bibliograficzny 1992 poz. 9238
  Bibliogr. s. 156-157
  Nr inw.: KN 29543
 1. Książeczka
  Książeczka tematowa przeznaczona do codziennego czytania Pisma św. na rok 1919. – Cieszyn : Społeczność chrześcij., [1918?]. – [16] s. ; 16 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KD 04607
 1. Księga
  Księga o Śląsku wydana z okazji jubileuszu 35-letn. istnienia “Znicza” / pod red. Alojzego Targa. – Cieszyn : nakładem “Znicza”, 1929. – 288, [1] s. : il. ; 25 cm
  Nr inw.: KD 04608
 1. Kto,
  Kto, kiedy, dlaczego / [red. Jerzy Herlinger ; rysunki wykonali K. Ferster i in.]. T. 5. – Warszawa : Iskry, 1972. – 651 s. : il. ; 25 cm
  Nr inw.: KN 29544
 1. KUBISZ Jan
  Pamiętnik starego nauczyciela : garść wspomnień z życia śląskiego w okresie budzącego się ruchu narodowego w b. księstwie cieszyńskiem / napisał Jan Kubisz ; [przedmowa Andrzej Buzek]. – Cieszyn : Wydawnictwo Towarzystwa Ewangelickiego, 1928. – 313, [4] s. : il. ; 23 cm
  Dostępne również w formie elektronicznej
  Nr inw.: KD 04609
 1. KUFOVÁ Olga
  Svému kraji / Olga Kufová ; [úvodní slovo Pavel Rusek ; původní tvorbu Olgy Kufové připravila ke knižnímu vydání Anděla Kufová ; il. Pavel Marek]. – [B.m. : b.w.], 1999. – 95, [1] s. : il. ; 29 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29648
 1. KUKLA Wiesław
  Harcerska działalność wydawnicza w Europie, Azji, Ameryce Południowej od 1912 roku : zarys dziejów wraz z bibliografią / Wiesław Kukla, Marian Miszczuk. – Warszawa : Marian Miszczuk Wydawnictwo Tomiko, 2012. – 199 s. ; 21 cm. – (Dzieje Harcerskich Wydawnictw Polonijnych i Emigracyjnych ; t. 7)
  Bibliogr. przy rozdz. – Indeksy
  Nr inw.: KN 29545
 1. Kultura
  Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie / pod red. Zenona Jasińskiego i Tadeusza Lewowickiego ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Waszawie. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004. – 310 s. ; 24 cm
  Tyt. równol. w jęz. ang.
  Bibliogr. przy niektórych rozdz.
  Nr inw.: KN 29546
 1. LANC Oskar
  Besedy s přáteli : příběhy – názory / Oskar Lanc. – [B.m. : b.w., 2005]. – 36 s. ; 25 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29547
 1. Langenscheidts
  Langenscheidts Universal-Wörterbuch : Polnisch. T. 1 : Polnisch-Deutsch. T. 2 : Deutsch-Polnisch. – [6. Aufl.]. – Berlin-Schöneberg : Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung (Profesor G. Langenscheidt), cop. 1931. – 192 ; 192, 16 s. ; 11 cm
  Współwyd.
  Nr inw.: KD 04643
 1. LASOTA Irena
  75 lat przedszkola Wędrynia / [autor Irena Lasota]. – Wędrynia : Macierz Przedszkola : Mateřská škola, 2003. – 18 s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł. – Wydruk komputerowy powielony
  Nr inw.: KN 29548
 1. Leksykon
  Leksykon jako koncepcja badań nad zbiorowością polonijną w Czechosłowacji : materiały z konferencji naukowej “Aspekty metodologiczne prac nad Leksykonem Polaków w Czechosłowacji” / wstęp i red. nauk. Zenon Jasiński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. – Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1986. – 102 s. ; 24 cm
  Maszynopis powielony
  Nr inw.: KN 29549
 1. List
  List duszpasterski do siedmiu zborów senioratu śląskiego, a mianowicie: do zboru Błędowickiego, do zboru Bystrzyckiego, do zboru Cieszyńskiego, do zboru Ligockiego, do zboru Nawiejskiego, do zboru Orłowskiego i do zboru Trzynieckiego / [grono pastorów senioratu śląskiego]. – [B.m.] : Grono ew. pastorów sen. śląsk., [1945?]. – 14, [2] s. ; 17 cm
  Nr inw.: KD 04610
 1. ŁOJEK Jerzy
  Dzieje pięknej Bitynki : opowieść o życiu Zofii Wittowej-Potockiej (1760-1822) / Jerzy Łojek. – Wyd. 2, poszerzone. – Warszawa : Instytut Wydawniczy ” Pax”, 1971. – 401, [3] s., [48] s. tabl., [1] k. tabl. ; 21 cm
  Indeks
  Nr inw.: KN 29550
 1. ŁUKASZEWSKI Ksawery F. A. E.
  Deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Wörterbuch zum Schul- und Handgebrauch / von Xaver F. A. E. Lukaszewski und August Mosbach. T. 1 : Deutsch-Polnisch. Cz. 2 : Polsko-niemiecka. – 55.-60. Aufl. / in neuer deutscher und polnischer Rechtschreibung vollständig neu bearbeitet von Ludomił German. – Berlin : B. Behr’s Verlag ; Krakau : für Galizien Fabian Himmelblau, 1906. – 2 t. w 1 wol. ([4] s., 886 łamów, [1] s. ; [4] s., 1126 łamów, [1] s.) ; 18 cm
  Tyt. równol.: Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki do szkolnego i podręcznego użytku
  Indeksy
  Współwyd.
  Nr inw.: KD 04645
 1. MACHEJ Anna
  Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie / Anna Machej. – Cieszyn : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1994. – 19, [1] s., [8] s. tabl. ; 21 cm
  Nr inw.: KN 29551
 1. MAINKA Alojzy
  50 lat śpiewactwa polskiego w Mostach koło Jabłonkowa : 1929-1979 / [Alojzy Mainka]. – Mosty koło Jabłonkowa : MK PZKO, [1979?]. – 22, [2] s. : il. ; 17 x 25 cm
  Nr inw.: KN 29552
 1. Malarstwo
  Malarstwo Gustaw Fierla : Salon Wystawowy BWA ul. Ozimska 10 lipiec 1976 / [wstęp Władysław Sikora] ; Związek Polskich Artystów Plastyków. Biuro Wystaw Artystycznych w Opolu. – Opole : Biuro Wystaw Artystycznych, 1976. – [12] s. : il. ; 22 cm
  Tyt. okł.: Gustaw Fierla
  Nr inw.: KN 29523
 1. Mała
  Mała encyklopedia zdrowia / [red. odpow. T. J. Wolański]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. – 937, [6] s., LII s. tabl. : il., wykr. ; 20 cm. – (Biblioteka Problemów)
  Indeks
  Nr inw.: KN 29553
 1. Mały
  Mały słownik religioznawczy / pod red. Zygmunta Poniatowskiego. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1969. – 476 s. ; 20 cm. – (Wydawnictwa Popularno-Encyklopedyczne)
  Nr inw.: KN 29554
 1. Marjan
  Marjan Rejewski : 1905-1908 : życie Enigmą pisane / [wstępem opatrzył Zbigniew Brzeziński ; zespół red. Jan Stanisław Ciechanowski i in.]. – [Wyd. 2 popr. i uzup.]. – Bydgoszcz : Urząd Miasta, 2005. – 288 s. : il. ; 22 cm
  Bibliogr, s. 65-66. – Kalendarium
  Nr inw.: KN 29555
 1. MAZIARSKI Jacek
  Polska w Unii Europejskiej : od A do Z / [oprac. Jacek Maziarski i Stanisław Zawiśliński ; rys. Zbigniew Jujka]. – Warszawa : Biuro ds. Referendum Europejskiego KPRM, 2003. – 63 s. : il. ; 20 cm
  Nr inw.: KN 29556
 1. MICHALSKA Małgorzata
  Religijność na pograniczu : Polacy na Zaolziu / Małgorzata Michalska. – Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2006. – 320 s. : il. ; 24 cm
  Bibliogr. s. 295-312
  Nr inw.: KN 29557
 1. MICHEJDA Karol
  Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy / spisał na wezwanie prezbyterstwa z powodu setnej rocznicy założenia kamienia węgielnego pod istniejący kościół Karol Michejda. – [B.m.] : nakładem Prezbyterstwa, 1911. – 108 s. ; 20 cm
  Dostępne również w formie elektronicznej
  Nr inw.: KD 04611
 1. MICHEJDA Oskar
  U studni Jakóbowej : zbiór kazań wygłoszonych w ewangelickim kościele w Trzyńcu na tekst Ew. św. Jana rozdz. 4 / wygłosił Oskar Michejda. – [B.m.] : nakładem Tow. Ew. Oświaty Ludowej na Śląsku (Republika Czeskosłowacka), [1929]. – 46 s. ; 23 cm
  wyd. wg daty pod wstępem
  Nr inw.: KD 04612
 1. Miejscowe
  Miejscowe Koło PZKO Trzyniec-Osiedle : publikacja jubileuszowa na 50-lecie Koła (1959-2009) / pod red. Stanisława Zahradnika ; [zespół red. Barbara Bulawa i in.]. – Trzyniec-Osiedle : MK PZKO, 2009. – 53 s. ; 30 cm
  Nr inw.: KN 29649
 1. MISZEWSKI Dariusz
  Aktywność polityczna mniejszości polskiej w Czechosłowacji w latach 1920-1938 / Dariusz Miszewski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002. – 371 s., [9] s. map ; 24 cm
  Tyt. okł.: Aktywność polityczna mniejszości polskiej w Czechosłowacji 1920-1938
  Bibliogr. s. [361]-368
  Nr inw.: KN 29559
 1. Młodzież
  Młodzież polska na Zaolziu 1945-2005 : referaty, materiały źródłowe, przedruki : Seminarium Sekcji Historii Regionu Czeski Cieszyn 25 listopada 2006 r. / [pod red. Stanisława Zahradnika] ; Sekcja Historii Regionu Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. – [Czeski Cieszyn] : Sekcja Historii Regionu ZG PZKO : przy współpracy Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w RC, 2006. – 79 s. ; 30 cm
  Wydruk komputerowy powielony
  Nr inw.: KN 29657
 1. Mniejszości
  Mniejszości narodowe na Śląsku Cieszyńskim dawniej i dziś : referaty wygłoszone na międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 4.10.2001 w Czeskim Cieszynie = Minulost a současnost národnostních menšin na Těšínsku : sborník referátů z mezinárodní vědecké konference, konané dne 4.10. 2001 v Českém Těšíně / [edytor Irena Kufová ; tł. Ilona Pindór i in.]. – Czeski Cieszyn : Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego : ve spolupráci s Dokumentačním centrem Kongresu Poláků v ČR, 2001. – 199, [1] s. : wykr. ; 23 cm
  Równolegle tekst pol. i przekł. czeski
  Nr inw.: KN 29560
 1. Mniejszości
  Mniejszości narodowe w systemie prawnym Republiki Czeskiej : co mówi konstytucja i ustawy? / [red. Tadeusz Toman, Alfred Kołorz]. – Czeski Cieszyn : Organizacja Wyższej Użyteczności Publicznej “Koexistencia”, 2002. – [52] s. ; 21 cm
  Opis wg okł. – Wydruk komputerowy powielony
  Nr inw.: KN 29561
 1. Modlitwy
  Modlitwy i rozmyślania dla konfirmandów i młodzieży. – [B.m.] : nakładem Towarzystwa Ewangelickiego, 1914. – 130 s., [1] k. tabl. ; 20 cm
  Tyt. okł.: Trzymaj, co masz
  Nr inw.: KD 04613
 1. Modlitwy
  Modlitwy i rozmyślania dla konfirmandów i młodzieży. – Nakł. 3. – Cieszyn : nakładem Towarzystwa Ewangelickiego, 1929. – 130 s. : il. ; 18 cm
  Nr inw.: KD 04614
 1. Modlitwy
  Modlitwy nabożne na cześć i chwałę Ojca, Syna i Ducha Swiętego, Pana Boga w Trojcy Swiętej jedynego, a pobožnym chrześcianom w wszelkim czasie i różnych potrzebach służące. – Brzeg : nakładem i drukiem A. Klockau, 1859. – 142, [2] s. ; 18 x 8 cm
  Nr inw.: KD 04616
 1. Modlitwy
  Modlitwy nabożne na cześć i chwałę Ojca, Syna i Ducha Swiętego, Pana Boga w Trojcy Swiętej jedynego, a pobožnym chrześcianom w wszelkim czasie i różnych potrzebach służące. – Brzeg : nakładem i drukiem A. Klockau, 1859. – 142, [2] s. ; 18 x 8 cm
  Nr inw.: KD 04615
 1. Modlitwy
  Modlitwy nabożne na cześć i chwałę Ojca, Syna i Ducha Swiętego, Pana Boga w Trojcy Swiętej jedynego, a pobožnym chrześcianom w wszelkim czasie i różnych potrzebach służące. – Brzeg : nakładem i drukiem A. Klockau, 1859. – 142, [2] s. ; 18 x 8 cm
  Nr inw.: KD 04618
 1. Modlitwy
  Modlitwy nabożne na cześć i chwałę Ojca, Syna i Ducha Swiętego, Pana Boga w Trojcy Swiętej jedynego, a pobožnym chrześcianom w wszelkim czasie i różnych potrzebach służące. – Brzeg : nakładem i drukiem A. Klockau, 1859. – 142, [2] s. ; 18 x 8 cm
  Na s. tyt. pieczęć: Nakład Edw. Feitzingera Cieszyn (Szl. austr.)
  Nr inw.: KD 04617
 1. Na pograniczach
  Na pograniczach : (kultura – ludzie – problemy) : materiały z Konferencji Naukowej “Zderzenia o przenikanie kultur na pograniczach”, Suchy Bór, 26-27 listopada 1990 r. / pod red. Zenona Jasińskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. – Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, 1991. – 215 s. ; 24 cm
  Indeks
  Defekt: niezadrukowana s. 10
  Nr inw.: KN 29563
 1. Na straně
  Na straně vítězů : XcamP 2011, 16.-23. července 2011 Smilovice : táborový informátor – zpěvník. – [B.m. : b.w., 2011]. – 13, [27] s. : il., nuty ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29564
 1. Na 10-lecie
  Na 10-lecie Chóru Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czeskim Cieszynie : 1925-1935. – [B.m.] : nakład własny, [1936?]. – 39 s. : il. ; 23 cm
  Nr inw.: KD 04619
 1. Na 10-lecie
  Na 10-lecie Chóru Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czeskim Cieszynie : 1925-1935. – [B.m.] : nakład własny, [1936?]. – 39 s. : il. ; 23 cm
  Nr inw.: KD 04620
 1. NAJAZD POETÓW NA ZAMEK PIASTÓW ŚLĄSKICH (3, 1992, Brzeg)
  III Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich : Brzeg, 06-08.11.1992 / [wybór tekstów i oprac. red. Tadeusz Soroczyński, Janusz Wójcik]. – Opole : z pomocą finansową Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego, [1992]. – 80 s. : il. ; 17 cm
  Nr inw.: KN 29565
 1. Nasz
  Nasz dorobek : jednodniówka okolicznościowa z okazji 40-lecia Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Hawierzowie-Suchej Górnej / [red. Otokar Matuszek ; kom. red. Alojzy Adamec i in.]. – Hawierzów-Sucha Górna : Miejscowe Koło PZKO, 1988. – 58, [6] s. : il. ; 24 cm
  Tyt. okł.: 40 lat MK PZKO Hawierzów Sucha Górna 1947-1987
  Bibliogr. s. 58
  Nr inw.: KN 29566
 1. Nasza
  Nasza ojczyzna : szkolny atlas historyczny / [red. atlasu Teresa Smyl ; red. map Izabela Hajkiewicz i in.]. – [Wyd. 4]. – Warszawa ; Wrocław : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1988. – 24 s. : mapy ; 31 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29660
 1. NEUMANN Max
  Ostdeutsches Sprachbuch / von Max Neumann. H. 3 : (für das 5. und 6. Schuljahr) / bearbeitet von Max Neumann, Bernhard Rother. – Ausg. A für Oberschlesien. – Breslau [i in.] : Heinrich Handels Verlag [i in., między 1939 i 1945]. – 75, [1] s. : il. ; 21 cm
  Nr inw.: KD 04621
 1. NIEMIEC Józef
  Henryk Sienkiewicz : popularny zarys życia i twórczości / skreślony przez Józefa Niemca. – Orłowa : wydał “Śląski Komitet dla uczczenia pamięci Henryka Sienkiewicza”, [1924]. – 61 s. ; 19 cm
  Z okazyi przewiezienia zwłok Sienkiewicza do Polski
  Nr inw.: KD 04622
 1. Od Zaolzia
  Od Zaolzia po Jaworzynę : rewindykacje graniczne jesienią 1938 roku : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego w 60. rocznicę powrotu Zaolzia i Jaworzyny do Polski Nowy Targ, 27 listopada 2003 r. / pod red. Roberta Kowalskiego. – Nowy Targ : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2004. – 199, [5] s. : il., mapy ; 24 cm. – (Prace Komisji Historii Wojskowości / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Nowym Targu ; t. 3)
  Nr inw.: KN 29567
 1. OLECHNOWICZ Bogdan
  Wzgardzeni czy wybrani : prorocze spojrzenie na Polskę / Bogdan Olechnowicz. – Gorzów Wlkp. : “W Wyłomie”, cop. 2006. – 335 s. ; 21 cm
  Indeks
  Nr inw.: KN 29568
 1. ONDRUSZ Józef
  Wystawa exlibrisów z kolekcji Józefa Ondrusza / [katalog opracował Józef Ondrusz] ; Aktyw Propagacyjny Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji. – Czeski Cieszyn : [b.w.], 1964. – [32] s. : il. ; 21 cm
  Tyt. okł.: Wystawa exlibrisów
  Nr inw.: KN 29569
 1. OSLIZLOK Eda
  Minulost i současnost kopané na Českotěšínsku / zpracoval Eda Oslizlok. – [B.m. : b.w.], 1997. – 112, [8] s. : il. ; 24 cm
  Nr inw.: KN 29570
 1. OTTO Leopold Marcin
  Wykład Objawienia św. Jana / Leopold Otto. – Cieszyn : nakładem J. Boruty, 1904. – VI, [2 cz.], 169 s. ; 22 cm
  Przedruk z: Zwiastun Ewangeliczny
  Nr inw.: KD 04623
 1. Pamiętnik
  Pamiętnik o budowie ewangelickiego a. w. kościoła w Olbrachcicach : 1945-1948 / [pamiętnik opracowało kilku członków komitetu z prezesem na czele, a pomagały przy przygotowaniu do druku Anna i Wanda Guńkówne]. – [B.m. : b.w., 1948?]. – 12 s. ; 21 cm
  Nr inw.: KD 04624
 1. PATOČKA Jan
  Kim są Czesi? : zarys faktograficzny i próba interpretacji / Jan Patočka ; tł. z niem. Marek Zybura. – Wiedeń : Księgarnia Polska, 1991. – 105 s. ; 21 cm
  Nr inw.: KN 29571
 1. PAWLAS Andrzej
  Błędowice : krótki zarys historii : wydany z okazji pięćdziesięciolecia Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Błędowicach / [aut. Andrzej Pawlas ; zesp. red. Tadeusz Nierostek, Emilia Bilan, Lidia Pawlas]. – Hawierzów-Błędowice : MK PZKO, 1997. – 52 s. : il. ; 21 cm
  Bibliogr. s. 51
  Nr inw.: KN 29572
 1. PIEGZA Karol
  Ceramika cieszyńska / Karol Piegza. – Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Sekcja Folklorystyczna, 1971. – 31, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyty Ludoznawcze / Sekcja Folklorystyczna ZG PZKO ; 1)
  Bibliogr. s. [32]
  Dostępne również w formie elektronicznej
  Nr inw.: KN 29573
 1. PIEGZA Karol
  Cieszyńskie skrzynie malowane / Karol Piegza. – Český Těšín : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Sekcja Folklorystyczna, 1983. – 61, [2] s. : il. ; 25 cm
  Bibliogr. s. 59
  Dostępne również w formie elektronicznej
  Nr inw.: KN 29574
 1. PIEGZA Karol
  Nakrycia głowy kobiet cieszyńskich / Karol Piegza. – Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Sekcja Folklorystyczna, 1979. – 43, [4] s. : il. ; 24 cm
  Bibliogr. s. 43
  Dostępne również w formie elektronicznej
  Nr inw.: KN 29575
 1. Pieśni
  Pieśni śląskie i towarzyskie / A. Hławiczka. – Cieszyn : nakładem “Domu narodowego”, 1905. – 51 s. : nuty ; 20 cm
  Rękopis powielony
  Nr inw.: KD 04625
 1. Pieśni
  Pieśni śpiewane przy uroczystości pamiątkowej 25-letniego istnienia ewang. kościoła w Trzyńcu w dniu 6. lipca 1924 r. – [B.m. : b.w., 1924]. – [4] s. : il. ; 23 cm
  Tyt. nagł.
  Nr inw.: KD 04626
 1. 50 lat
  50 lat “Bajki / [red. Aleksandra Humel]. – Czeski Cieszyn : Teatr Lalek “Bajka”, 1998. – [16] s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29576
 1. 50 lat
  50 lat budynku polskiej szkoły w Porębie : 1926-1976. – [B.m. : b.w., 1976]. – 14 s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł. – Maszynopis powielony
  Nr inw.: KN 29577
 1. PIĘTAK Stanislav
  Křest a Večeře Páně / Stanislav Piętak. – Český Těšín : Křest’anské společenství, 2013. – 23, [1] s. ; 21 cm. – (Materiály Biblické školy pracovníků. Řada B, Přednášky a stati ; sv. 1)
  Nr inw.: KN 29578
 1. PINDÓR Józef
  Ewangelicy na terenach wojny światowej : odczyt ks. proboszcza dra Józefa Pindora w Trzyńcu. – Trzyniec : nakładem “Związku ew. niewiast i dziewczyn”, 1915. – 31 s. ; 17 cm
  Czysty dochód idzie na opiekę wojenną
  Nr inw.: KD 04627
 1. Piotr
  Piotr Feliks : 1983[!]-1941 : prekursor kultury, społecznik, dyrektor Polskiego Gimnazjum Realnego im. J. Słowackiego w Orłowej : referaty i przyczynki dyskusyjne na Seminarium z okazji 120. rocznicy urodzin : Czeski Cieszyn 17-18 X 2003 / [pod red. Ireny Kufa] ; Sekcja Historii Regionu ZG PZKO, Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie, Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w RC. – Czeski Cieszyn : Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego, 2003. – 39 s. : il., mapy ; 30 cm
  Wydruk komputerowy powielony
  Bibliogr. przy rozdz.
  Nr inw.: KN 29650
 1. Podnikání
  Podnikání v Polsku / [Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Klub polského kapitálu v České republice]. – [B.m.] : Hoka Financial Group, 2009. – 128 s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29579
 1. Pomologia
  Pomologia polska. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1952. – 295 s., 34 k. tabl. : il. ; 25 cm
  Nr inw.: KN 29580
 1. Popołudnie
  Popołudnie wspomnień : ku pamięci wywiezionym… / [red. Ewa Kiedroń, Emilia Sikora, Jan Kawulok ; aut. tekstów Ewa Kiedroń i in.]. – [Nawsie] : MK PZKO Jasienie, 2013. – 112, [3] s. : il. ; 17 x 24 cm
  Na okł. podtyt.: historia rodzin wywiezionych podczas II wojny światowej z Jasienia, Nawsia oraz Milikowa
  Nr inw.: KN 29581
 1. POTIOREK Andreas
  Geistliches Lehr- Gesang- und Gebetbuch : zur größeren Erbauung der Schuljugend beim katholischen Gottesdienste / hrsg. von Andreas Potiorek. – 2. Aufl. – [B.m. : b.w.], dr. 1841. – 324 s. : il. ; 14 cm
  Nr inw.: KD 04588
 1. POTOČNÁ Eva
  Slovensko : pohl’adnice s charizmou času = Slovakia : picture postcards with the charisma of time / Eva Potočná ; [anglický preklad Radovan Binar]. – Poprad : Region Poprad, 2007. – 288 s. : il., mapy ; 35 cm
  Bibliogr. s. 288
  Równolegle tekst słowacki i przekł. anh.
  Nr inw.: KN 29661
 1. Přehled
  Přehled důležitých dat dějin okresu Karviná / [red. Petr Beck]. – Český Těšín : Vlastivědný ústav, [1978]. – 68 s. : il. ; 21 cm
  Nr inw.: KN 29582
 1. Program
  Program koncertu Chóru Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji : dyrygent: Profesor Ernest Berger. – [B.m.] : nakład własny, 1930. – 16 s. : il. ; 23 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KD 04628
 1. Program
  Program koncertu jubileuszowego Polskiego Zespołu Śpiewaczego “Hutnik” : sobota 3 października 2009 godz. 18.00 Dom Kultury Trisia, Trzyniec : 55. – [B.m. : b.w., 2009]. – [12] s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29583
 1. PRZECZEK Wilhelm
  Dym za paznokciami : (wybór wierszy) / Wilhelm Przeczek ; [oprac. graf. Stanisław Waszek ; autor i red. wyboru Harry Duda]. – Opole : Oficyna Literacka “Wers”, 1992. – 218 s. : il. ; 17 cm
  Nr inw.: KN 29584
 1. PRZECZEK Wilhelm
  Kniha úrody / Wilhelm Przeczek ; [translation by Otokar Bartoš i in. ; red. Jan Kubiczek, Libor Martinek ; il. Zbigniew Kresowaty]. – Český Těšín : Vydavatelství “Olza”, [2000]. – 87 s. ; 17 cm
  Nr inw.: KN 29585
 1. PRZECZEK Wilhelm
  Na ubitej ziemi : utwory uhonorowane I nagrodami w Ogólnopolskich Turniejach Poetyckich 1975-85 oraz Nagrodą dla utworu z zagranicy / Wilhelm Przeczek ; [grafika Rafał Mrózek]. – Jabłonków : Oficyna Literacka Kawiarenki “Pod Pegazem”, 1994. – 70 s. : il. ; 21 cm
  Zawiera również: Słowo o autorze i tekstach. – Bibliog. W. Przeczka s. 63-69
  Nr inw.: KN 29586
 1. Przełomowe
  Przełomowe momenty w dziejach PZKO : referaty na Seminarium SHR Czeski Cieszyn 12 maja 2007 / Sekcja Historii Regionu ZG PZKO, Ośrodek Dokumentacyjny KP w RC. – [B.m. : b.w., 2007]. – 28 s. ; 30 cm
  Wydruk komputerowy powielony
  Bibliogr. przy ref.
  Nr inw.: KN 29651
 1. PUCZEK Jan
  Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie : historia a potrzeby wznowienia jego działalności : referat wygłoszony na zebraniu założycielskim w dniu 20 VI 1991 i powtórzony na walnym zebraniu członków w dniu 9 XI 1991 r. / Jan Puczek ; Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie. – Cieszyn : Towarzystwo Ewangelickie, 1992. – 15 s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł. – Maszynopis powielony
  Nr inw.: KN 29587
 1. PYSZKO Jan
  Kawiarenka “Pod Pegazem” : 1989-2002 / Jan Pyszko ; [red. i współpraca Kazimierz Kaszper]. – Jabłonków : Oficyna Literacka Kawiarenki “Pod Pegazem” : PZKO, 2003. – 242 s. : il. ; 21 cm
  Nr inw.: KN 29589
 1. PYSZKO Jan
  Słowa jak kamienie / Jan Pyszko ; [posł. Wilhelm Przeczek ; grafika Stanisław Kraus]. – Warszawa : [b.w.], 1993. – 63, [1] s. : il. ; 18 cm
  Nr inw.: KN 29588
 1. RÁJA Martin
  Napoleonská epocha : na pohlednicích ze sbírek Zámku Slavkov-Austerlitz = L’ époque Napoléonienne : d’après une série de cartes postales collection du Château de Slavkov-Austerlitz / Martin Rája, Vladimíra Zichová ; [francouzský překlad Marie Bervicová, Maude Vital]. – Vendryně : Nakladatelství Beskydy – Bronisław Ondraszek ; [Slavkov] : ve spolupráci se Zámkem Slavkov-Austerlitz, 2010. – 351, [1] s. : il. ; 33 cm
  Bibliogr. s. 350-351
  Równolegle tekst czes. i przekł. fr.
  Nr inw.: KN 29662
 1. Rola
  Rola Śląska Cieszyńskiego w czechosłowacko-polskich stosunkach od 1918 do dziś = Úloha Těšínska v československo-polských vztazích od 1918 dodnes / [Politické hnutí “Coexistentia-Wspólnota-Soužití” v ČR. – Bohumín : [b.w.], 1991. – 72, [2] s. : mapa ; 21 cm
  Maszynopis powielony
  Nr inw.: KN 29590
 1. ROTTERMUND Andrzej
  Zamek Królewski w Warszawie / [tekst, dobór il. i koncepcja układu graf. Andrzej Rottermund]. – Warszawa : “Arx Regia”, cop. 1996. – 48 s. : il., pl. ; 30 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29652
 1. Ruch
  Ruch stowarzyszeniowy w krajowym hutnictwie : praca zbiorowa / [aut. Bronisław Bielecki i in. ; red. nauk. Janusz Czermiński] ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. – Katowice : Wydawnictwo SITPH, [1992]. – 346 s. : il., wykr. ; 21 cm
  Rok wyd. wg katalogu online Biblioteki Narodowej
  Tabele
  Nr inw.: KN 29591
 1. RUSNOK Anna
  Rusnok / [AMR]. – Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Sekcja Literacko-Artystyczna, 1989. – Harmonijka ([6] s.) : il. ; 21 cm
  Opis wg okł. – Nazwa aut.: Anna Rusnok
  Nr inw.: KN 29592
 1. RUSNOK Jan
  Pod Czantorią : gawędy o ziemi rodzinnej / Jan Rusnok ; [fot. Jan Rusnok jr]. – Katowice : Śląsk, [1984]. – 188, [4] s. : il., mapa ; 21 cm
  Nr inw.: KN 29593
 1. S. T.
  Morawa / napisał S. T. – Czeski Cieszyn : nakładem M. Nowaka, [1935]. – 28, [2] s., [15] k. tabl. ; 24 cm
  wyd. wg katalogu online Biblioteki Narodowej
  Nr inw.: KD 04629
 1. SABINA Karel
  Prodaná nevěsta : komická zpěvohra o 3 jednáních / Karel Sabina a Bedřich Smetana ; původní litografie provedl Karel Svolinský]. – [2. vyd.]. – Praha : Nakladatelská společnost Vesmír, 1943. – 61, [3] s. : il. ; 28 cm
  Nr inw.: KD 04630
 1. Samosiewy
  Samosiewy / [il. Józef Drong ; red. Piotr Horzyk]. [Cz.] 1. – Třinec : Dům kultury ROH TŽ VŘSR, 1988. – 48 s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł. – Na obwolucie podtyt.: almanach 25-lecia GL ’63
  Nr inw.: KN 29594
 1. Samosiewy
  Samosiewy / [il. Józef Drong ; red. Piotr Horzyk]. [Cz.] 2. – Třinec : Dům kultury ROH TŽ VŘSR, 1988. – 48 s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł. – Na obwolucie podtyt.: almanach 25-lecia GL ’63
  Nr inw.: KN 29595
 1. SARAMA WOJNAR Józefa Zyta
  Dyplomata z Wielkich Kończyc / Józefa Zyta Sarama Wojnar. – Cieszyn : Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 1985. – 27, [2] s. ; 17 cm. – (Sylwetki)
  Bibliogr. s. 25
  Nr inw.: KN 29596
 1. SCHIFFMAN Michael
  Návrat z exilu / Michael Schiffman ; [překlad Radovan Kalmus]. – Modřice : Josef Tůma, 2007. – 116 s. ; 21 cm
  Bibliogr. s. 112-115
  Nr inw.: KN 29597
 1. 60 let
  60 let sboru Třinec : 1927-1987. – [B.m. : b.w., 1987]. – [8] s. : mapa ; 21 cm
  Tyt. okł.: Pamětní list sboru Třinec
  Nr inw.: KN 29628
 1. Seminář
  Seminář Sekcji Historii Regionu 170 let Třineckých železáren : Kulturní dům TRISIA 16.5.2009 Dom Kultury = Seminarium Sekcji Historii Regionu 170 lat Huty Trzyniec / [red. i układ graficzny Roman Suchanek] ; Třinecké železárny, Zarząd Główny PZKO. – Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego ; Trzyniec : Huta Trzyniec, 2009. – 30 s. : il., wykr. ; 30 cm
  Opis wg okł. – Wydruk komputerowy powielony
  Bibliogr. przy niektórych rozdz.
  Nr inw.: KN 29653
 1. Seminarium
  Seminarium z okazji 150-lecia polskiego szkolnictwa w Gnojniku w dniu 7.11.2003 w Polskiej Szkole Podstawowej w Gnojniku / [koncepcja publikacji Małgorzata i Zygmunt Rakowscy]. – Gnojnik : Macierz Szkolna przy Przedszkolu i Szkole Podstawowej, [2004]. – 79, [1] s. : il. ; 21 cm
  Tyt. okł.: 150-lecie polskiego szkolnictwa w Gnojniku
  Bibliogr. s. 13
  Nr inw.: KN 29598
 1. Severomoravský
  Severomoravský kraj v boji za svobodu : 1938-1945 / [zpracovali Miluše Kaňová i in. ; ve spolupráci s archivním oddělením Krajské správy Ministerstva vnitra v Ostravě]. – Ostrava : Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí. Krajský výbor, 1965. – Teka ([2] s., 27 k.) : il., mapy, pl. ; 33 x 48 cm
  Nr inw.: KN 29663
 1. 70 lat
  70 lat budynku polskiej szkoły w Porębie : 1926-1996. – [B.m. : b.w., 1996]. – Teka ([6] k.) : il. ; 22 cm
  Opis wg okł. – Maszynopis powielony
  Nr inw.: KN 29528
 1. SIENKIEWICZ Henryk
  Selim Mirza ; Czy ci najmilszy? ; Sabałowa bajka / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : nakładem Stefana Dembego, 1901. – 158, [6] s. : il. ; 20 cm. – (Pisma Henryka Sienkiewicza nieobjęte wydaniem zbiorowym. 4, Pisma młodociane)
  Nr inw.: KD 04631
 1. SIVEK Alois
  Ondráš z Janovic : příspěvek k poznání zbojnické problematiky v slovesnosti slezské oblasti / Alois Sivek. – Ostrava : Krajské nakladatelství, 1958. – 236, [5] s., 24 s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Publikace Slezského studijního ústavu ; sv. 22)
  Bibliogr. s. 196-223. – Indeks
  Nr inw.: KN 29599
 1. SIWEK Tadeusz
  Polská národní menšina v Československu : 1945-1954 / Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek. – Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. – 115, [1] s. : il. ; 24 cm
  Bibliogr. s. 96-101
  Nr inw.: KN 29600
 1. ŠLACHTA Fridolín
  Těšínsko : jeho první a druhé dělení / Fridolín Šlachta. – Karvinná : nákladem vlastním, 1946. – 86 s. ; 21 cm
  Bibliogr. s. 85-[87]
  Nr inw.: KD 04632
 1. Slezsko
  Slezsko v československo-polských vztazích 1918-1947 / [red. Rudolf Žaček]. – Opava : Slezský ústav ČSAV, 1991. – 73, [2] s. ; 21 cm. – (Práce Slezského ústavu Československé akademie věd. Řada A, Dějiny Slezska ; sv. 2) (Interní tisk [Slezského ústavu Československé akademie věd] ; č. 39)
  Maszynopis powielony
  Nr inw.: KN 29601
 1. Słownik
  Słownik organizacji młodzieżowych w Polsce : 1918-1970 / [aut. haseł Jan Borkowski i in. ; oprac. Czesław Kozłowski ; wstęp Tadeusz Pietrzak]. – Warszawa : Iskry, 1971. – 189, [3] s. ; 20 cm
  Nr inw.: KN 29602
 1. Słowo
  Słowo do zborowników cieszyńskich w sprawie wyboru trzeciego pastora. – [B.m.] : nakład własny, 1913. – 29 s. ; 17 cm
  Nr inw.: KD 04633
 1. Sociální
  Sociální kodex / Třinecké železárny, a.s. – [Třinec : Třinecké železárny], 2004. – [28] s. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29603
 1. SOCZ J. K.
  Słownik polsko-angielski i angielsko-polski z wymową : oraz skróty angielskie i tablice porównawcze miar i wag / opracował J. K. Socz. – London : W. Filski, 1944. – VI, 176, V, [1], 256, [4] s. ; 11 cm
  Tyt. równol.: English-Polish and Polish-English dictionary : giving imitated pronunciation of every English word and the Polish alphabet, abbreviations and comparative tables of measurements and weights
  Nr inw.: KD 04644
 1. SOEX
  SOEX s.r.o. : zahradní zboží, spojovací materiál, stavební upevňovací prvky, střešní prvky. – [B.m. : b.w., po 1993]. – [8] s. : il. ; 30 cm
  Nr inw.: KN 29654
 1. SOROCZYŃSKI Tadeusz-
  Kosmosu pestka zielona / Tadeusz Soroczyński ; [oprac. graf. Leszek Ołdak]. – Opole : Wers, 1999. – 76 s. : il. ; 17 cm
  Nr inw.: KN 29604
 1. SOROCZYŃSKI Tadeusz
  Piosenka o starym mieście / Tadeusz Soroczyński ; [rys. i grafiki Małgorzata Weigt]. – Prudnik : Spółka Wydawnicza Aneks, 2002. – 55, [1] s. : il., nuty ; 20 cm
  Nr inw.: KN 29605
 1. SOROCZYŃSKI Tadeusz
  W wiklinowym koszu / Tadeusz Soroczyński ; [rys. Bogusław Wład]. – Opole : “Wers”, 2001. – 93 s. : il. ; 17 cm
  Nr inw.: KN 29606
 1. SOSNA Władysław
  Cieszyn : przewodnik krajoznawczy : w 120-lecie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej / Władysław Sosna. – [Wyd. 2, zmienione i uzupełnione]. – Cieszyn : Offsetdruk i Media, 2005. – 359 s. : il., pl. ; 17 cm + 1 mapa złoż.
  Bibliogr. s. 327-330
  Nr inw.: KN 29607
 1. SPRATEK Daniel
  Bible a archeologie / Daniel Spratek. – Český Těšín : Křest’anské společenství, 2013. – 18, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Materiály Biblické školy pracovníků. Řada B, Přednášky a stati ; sv. 2)
  Bibliogr. s. 18
  Nr inw.: KN 29608
 1. STANISZEWSKI Andrzej
  “Gazeta Olsztyńska” : 1886-1939 : ojców mowy, ojców wiary… / Andrzej Staniszewski. – Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 1991. – [20] s. : il. ; 28 cm
  Nr inw.: KN 29655
 1. 150
  150 pieśni : zbiór pieśni jednogłosowych dla młodzieży / zebrał Jerzy Samiec ; wydawnictwo Związku Polskich Chórów w Czechosłowacji. – Czeski Cieszyn : nakładem Księgarni Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji, 1931. – 138, [1] s. : nuty ; 18 cm
  Nr inw.: KD 04634
 1. 100
  100 lat budynku Polskiej Szkoły w Oldrzychowicach – Równi : 1906-2006. – [B.m. : b.w., 2006]. – 40 s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Wykazy pracowników i uczniów
  Nr inw.: KN 29609
 1. 100
  100 let sboru dobrovolných hasičů Český Těšín Mistřovice-Koňakov a historie obcí : 1901-2001 / [sestavil Josef Jendřišák i in.]. – Český Těšín : Fijepo, 2001. – 63, [13] s. : il. ; 21 cm
  Tyt. okł.: 100. výročí dobrovolného sboru hasičů Český Těšín-Mistřovice 1901-2001
  Nr inw.: KN 29610
 1. Stonava
  Stonava 1388-1988 / [red. Czesław Michałek i in. ; aut. fotografií Kazimierz Santarius i in.]. – Stonava : MNV [ Městský narodní výbor, 1988]. – [48] s. : il., pl. ; 20 cm
  Bibliogr. s. [47]
  Nr inw.: KN 29611
 1. STROKOSZ Otmar
  W Armii Krajowej : z Zaolzia przez okupowany Lwów do III-ciej Rzeczypospolitej / Otmar Strokosz ; prolog Ryszard Czekajowski ; wstęp i oprac. Julian Kwiek. – Kraków : Platan, 1994. – 200 s. : il., mapy ; 21 cm. – (Biblioteka Historyczna Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich ; 5)
  Bibliogr. s. 22, 38
  Nr inw.: KN 29612
 1. STRUMPH-WOJTKIEWICZ Stanisław
  Powstanie styczniowe / Stanisław Strumph-Wojtkiewicz. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1963. – 236, [8] s., [4] k. tabl. : il., mapy, pl. ; 30 cm
  Nr inw.: KN 29656
 1. ŠTÝVAR Václav
  Dáša, Váša a Muzikáč / Václav Štývar. Řada č. 1. – [B.m. : b.w.], 2006. – [48] s. : il., nuty ; 25 cm + Všichni jsme muzikanti. Celá škola zpívá : doplněk ke sborníku D V a Muzikáč písně jsou i v nahrávkách na CD / Václav Štývar. – [206]. – [7] s.
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29613
 1. SUCHANEK Kazimierz
  Kościół Ewangelicki A. W. w Błędowicach : 1782-2002 / [oprac. K. Suchanek, Vl. Volný jr]. – Błędowice : Zbór Śląskiego Kościoła A. W. w Republice Czeskiej, 2002. – 24 s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Wykaz księży pracujących w zborze błędowickim w latach 1783-1998
  Nr inw.: KN 29614
 1. Szkoła
  Szkoła dobrej sławy : 1918-1968 : 50 rocznica założenia Polskiej Szkoły Wydziałowej we Frysztacie / [red. Jan Szymik]. – Karwina (Frysztat) : SRPS [Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły] : Dyrekcja PDSP [Polskiej Dziewięcioletniej Szkoły Podstawowej], 1969. – 31, [1] s. : il. ; 24 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29615
 1. Szkoła
  Szkoła dobrej sławy : 1918-1993 : 75 lat od założenia Szkoły Podstawowej z polskim językiem nauczania w Karwinie-Frysztacie / [przygotowała Janina Fierla]. – [B.m. : b.w., 1993]. – 32 s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29616
 1. Szkoła
  Szkoła dobrej sławy : 85 lat polskiego szkolnictwa w Karwinie-Frysztacie : 1917/1918 – 2002/2003 / [wstęp Janina Fierla]. – [B.m. : b.w., 2003]. – 13 s., [4] s. tabl. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29617
 1. Szkoła
  Szkoła z tradycją : dekada patronatu 1998-2008 : Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy / [red. Wanda Tomčala, Grzegorz Łuński, Renata Przeczek]. – Bystrzyca : Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Stanisława Hadyny z Polskim Językiem Nauczania, 2008. – 79, [1] s. : il. ; 21 cm
  Nr inw.: KN 29618
 1. SZPYRC Antoni
  Współczesna plastyka ludowa Zaolzia / Antoni Szpyrc. – Czeski Cieszyn : Sekcja Folklorystyczna Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 1992. – [20] s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Dostępne również w formie elektronicznej
  Nr inw.: KN 29664
 1. SZUŚCIK Jan
  Pani wójtowa : obraz ludowy w trzech aktach ze śpiewami i tańcami / napisał Jan Szuścik. – Cieszyn : nakładem autora, 1927. – 92 s. : il., nuty ; 18 cm
  Nr inw.: KD 04635
 1. Śląsk
  Śląsk Cieszyński : granice – przynależność – tożsamość / [red. Janusz Spyra] ; Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej, Rada Regionalna w Trzyńcu. – Cieszyn : Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2008. – 83 s. : il., mapy ; 21 cm
  Materiały z konferencji odbytej w Cieszynie w dn. 28 marca 2008
  Bibliogr. przy rozdz.
  Nr inw.: KN 29619
 1. Śpiewnik
  Śpiewnik urodzinowy wydany z okazji czterdziestolecia 40-tych urodzin szanownego pana Oswalda Molinka : czerwiec 2010. – [B.m. : b.w., 2010. – 43, [1] s. : il. ; 21 cm
  Wydruk komputerowy powielony
  Nr inw.: KN 29620
 1. Świadectwo
  Świadectwo o życiu z Bogiem. – Cieszyn : [Społeczność Chrześcijańska : Stanowczy Chrześcijanie], 1947. – 32 s. ; 15 cm
  Nr inw.: KD 04636
 1. TOMANEK Rudolf
  Protestantyzm na Śląsku Cieszyńskim w świetle prawdy czyli “Wiązanka z prasy protestanckiej na Śląsku” / Paweł Prawdzic [pseud.]. – Cieszyn : nakładem własnym, 1928. – 247, [1] s. ; 17 cm
  Nazwa aut.: Rudolf Tomanek wg: Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. – 1970 r. / oprac. zesp. pod red. Edmunda Jankowskiego. T. 2. – Wrocław [i in.], 1995. – Przedruk z: “Gwiazdka Cieszyńska”
  Indeksy
  Nr inw.: KD 04637
 1. TOPOL Andrzej
  Kazimierz Popiołek : 1903-1986 : historyk, pedagog, organizator życia naukowego na Śląsku, I rektor Uniwersytetu Śląskiego / Andrzej Topol. – Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1988. – 16 s. : il. ; 24 cm. – (Sylwetki Działaczy Śląskich)
  Bibliogr. s. 15
  Nr inw.: KN 29621
 1. TOPOL Andrzej
  Roman Stachoń ps. “Roman”, “Konrad” : 1912-1987 : socjalista, działacz związkowy i sportowy / Andrzej Topol. – Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1988. – 13, [3] s. : il. ; 24 cm. – (Sylwetki Działaczy Śląskich)
  Bibliogr. s. [15]
  Nr inw.: KN 29622
 1. TOPOLSKI Jerzy
  Historia Polski : od czasów najdawniejszych do 1990 roku / Jerzy Topolski. – Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza ” Polczek”, 1992. – 344 s. : il. ; 21 cm + [3] k. map
  Nr inw.: KN 29623
 1. 30 stříbrných
  30 stříbrných : táborový informátor – zpěvník : 17.-24. července 2010, Smilovice, středisko Karmel. – [B.m. : b.w., 2010]. – 15, [19] s. : il., nuty ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29624
 1. Třinecké
  Třinecké bully : extraliga ledního hokeje 2004-2005 : HC Vítkovice, ELH – sezóna 2004/2005. 9. kolo – neděle 3.10.2004. – [B.m. : b.w., 2004?]. – [20] s. : il. ; 22 cm + [2] s.
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29625
 1. Trud
  Trud szkolny : 1782-1967 : 185 rocznica założenia Polskiej Szkoły w Ligotce Kameralnej / [redakcja i układ graf. Jan Szymik]. – Ligotka Kameralna : Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły przy PDSP : MK PZKO, 1967. – [12] s. : il. ; 24 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29626
 1. TRZANOWSKI Jerzy
  Modlitwy spowiednie i komunijne : przedruk z Modlitw chrześciańskich ks. Jerzego Trzanowskiego. – Wyd. 2. – Cieszyn : nakładem “Ewangelickiego Towarzystwa Oświaty Ludowej”, 1902. – 79 s. ; 16 cm
  Nr inw.: KD 04638
 1. XXX
  XXX lat PZKO : Tarnowskie Góry, wrzesień 1978. – [Czeski Cieszyn] : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w CSRS, [1978]. – 8 s. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Maszynopis powielony
  Nr inw.: KN 29627
 1. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY BMX (1, 1998, Trzyniec)  
 2. Mistrovství České republiky BMX : Třinec 18.4.1998. – [B.m. : b.w., 1998]. – 31, [1] s. : il. ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29558
 1. Tu chodzi
  Tu chodzi o miłość : Tydzień Ewangelizacyjny, Dzięgielów 2012 : informator. – [B.m. : b.w., 2012]. – 75, [1] s. : il., nuty ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29629
 1. Ústava
  Ústava České republiky : Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ; Zákon o státních symbolech České republiky : Zákon č. 3/1993 Sb. ; Listina základniích práv a svobod. – Český Těšín : Poradce, [2002]. – 64 s. : il., nuty ; 15 cm
  Nr inw.: KN 29631
 1. V jámě
  V jámě lvové : 20.-27.7.2013, Smilovice : projekt Dzięgielów – Smilovice : informátor – zpěvník. – [B.m. : b.w., 2013]. – 44 s. : il., nuty ; 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29630
 1. VALENTA Jaroslav
  Wywrotowa polityka mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji w latach 1918-1939 / Jaroslav Valenta i Otakar Káňa ; [z czeskiego tłumaczył Ludwik Brożek, Andelin Wadowski]. – Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1961. – 55 s. ; 21 cm. – (Biuletyn / Śląski Instytut Naukowy ; nr 27)
  Tyt. równol. w jęz. ang., niem. i ros.
  Nr inw.: KN 29632
 1. VOLNÝ Jan
  Deutsch Tschechisches Wörterbuch = Německo český slovník / Jan Volný. – Prag : Artia, 1955. – 1342, [2 cz.], 14 s. ; 18 cm
  Nr inw.: KN 29633
 1. W cieniu
  W cieniu skoczowskiej synagogi : praca zbiorowa wydana z okazji 100 rocznicy powstania Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Skoczowie / red. Janusz Spyra. – Skoczów : nakładem Komitetu Organizacyjnego 100 Rocznicy Powstania Żydowskiej Gminy Wyznaniowej ; Cieszyn : Interfon, 1994. – [2], 122, [1] s. : il., mapy ; 21 cm
  Nr inw.: KN 29634
 1. W Jego
  W Jego stylu : Tydzień Ewangelizacyjny, Dzięgielów 4-12 lipca 2009 : informator. – [B.m. : b.w., 2009]. – 48 s. : il. ; 15 x 21 cm
  Opis wg okł.
  Nr inw.: KN 29635
 1. WAWROSZ Adam
  Na śćmiywku / Adam Wawrosz ; [ilustrował Rudolf Żebrok]. – Czeski Cieszyn : SLA-PZKO [Sekcja Literacko-Artystyczna Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego], 1959. – 105, [3] s. : il. ; 24 cm
  Nr inw.: KN 29636
 1. WEBER Jan
  Przewodnik po Śląsku Cieszyńskim / [aut. Jan Weber ; překlad Wieslawa Branná]. – Český Těšín : Agentura “Ouverture”, 2000. – 169, [27] s. : il. ; 15 cm
  Nr inw.: KN 29637
 1. Wesołe
  Wesołe piosenki : zbiór łatwych piosenek dla przedszkoli i niższych oddziałów szkoły powszechnej / Karol Hławiczka. – Katowice : nakładem i drukiem Księgarni i Drukarni Katolickiej, 1936. – 82 s. : nuty ; 20 cm
  Egz. uszkodzony: brak końca po s. 82
  Nr inw.: KD 04639
 1. WITOS Wincenty
  Moja tułaczka w Czechosłowacji / Wincenty Witos ; do druku przygotowali i przypisami opatrzyli Eugeniusz Karczewski i Józef Ryszard Szaflik. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1995. – 640, [4] s., [56] s. tabl. ; 25 cm. – (Dzieła Wybrane / Wincenty Witos ; t. 3)
  Indeks
  Nr inw.: KN 29638
 1. WOYSZWIŁŁO Julian
  Józef Piłsudski : życie, idee i czyny : 1867-1935 / Julian Woyszwiłło. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1990. – [6, 2 cz.], 190 s., [16] k. tabl. ; 24 cm
  Reprint, oryg.: Warszawa : [b.w.], 1937
  Nr inw.: KN 29639
 1. Z dějin
  Z dějin hornictví v Ostravsko-karvinském revíru = Z dziejów górnictwa w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim / [przedmowa Otokar Matuszek]. – Karviná : [b.w.], 1994. – 26 s. : il. ; 29 cm
  Opis wg okł. – Nazwy aut. przy ref. – Materiały z konferencji w Czeskim Cieszynie, 11 czerwca 1994 r.
  Nr inw.: KN 29659
 1. Za štěstí
  Za štěstí národa : památník popravených a umučených učitelů za německé okupace v letech 1939-1945 okresu Frýdek-Místek : vydáno ke dni učitelů v březnu 1970 na památku 300. výročí úmrtí Učitele národů Jana Amose Komenského a 25. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou / zpracoval kolektiv okresní sekce pro Dějiny učitelstva při Okresním výboru odborového Svazu pracovniků školství a vědy ve Frýdku-Místku: Dominik Drobiš [i in.]. – Frýdek-Místek : Okresní vybor odborového svazu pracovníků školství a vědy : Okresní národní výbor. Odbor školství : Okresní výbor Svazu protifašistických bojovníků, 1970. – 89, [1] s. : il. ; 21 cm
  Tyt. okł.: Památník popravených a umučených učitelů za německé okupace v letech 1939-1945 okresu Frýdek-Místek
  Nr inw.: KN 29643
 1. ZAHRADNIK Stanisław
  Polacy na Zaolziu w historii, statystyce i dokumentach : podsumowanie półwiekowej, historycznej działalności twórczej, w celu przysłużenia się społeczeństwu, zwłaszcza zaolziańskiemu / Stanisław Zahradnik ; Pedagogické centrum pro polské národnostní `5skolství Český Těšín. – Trzyniec : [b.w.] ; Czeski Cieszyn : Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego, 2010. – 95 s., [42] k. : il., mapy ; 30 cm
  Wydruk komputerowy powielony
  Bibliogr. przy rozdz.
  Nr inw.: KN 29658
 1. ZAHRADNIK Stanisław
  Třinec : historický nástin vydaný u příležitosti 40. výročí povýšení na město / Stanisław Zahradnik. – Třinec : MěstNV [ Městský národní výbor, 1972?]. – 83, [6] s. : il. ; 24 cm
  Tyt. okł.: 40 let města Třince. – Przypuszczalny r. wyd. wg: Trzyniec / Stanisław Zahradnik. – Trzyniec, 1972
  Nr inw.: KN 29640
 1. Základní
  Základní škola Koperníkova Třinec : sborník k 30. výročí otevření 5. základní školy v Třinci : 1966-1996 / [na vydání sborníku se podíleli Antonín Kornia i in. ; foto Halina Nogová]. – [B.m. : b.w., 1996]. – 23, [5] s. : il. ; 21 cm
  Nr inw.: KN 29641
 1. Zderzenia
  Zderzenia i przenikanie kultur na pograniczach : materiały z konferencji naukowej w Opolu, 19-20.10.1987 r. / [red. nauk. Zenon Jasiński, Jan Korbel] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. – Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1989. – 275 s. ; 24 cm
  Maszynopis powielony
  Nr inw.: KN 29642

 

CZASOPISMA

 1. Doroczne Sprawozdanie z Działalności Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie w Roku Szkolnym …. 2008/2009. – [Czeski Cieszyn, 2009]
  Nr inw.: CZ 07706
 1. Doroczne Sprawozdanie z Działalności Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie w Roku Szkolnym …. 2009/2010. – [Czeski Cieszyn, 2010]
  Nr inw.: CZ 07707
 1. Doroczne Sprawozdanie z Działalności Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie w Roku Szkolnym …. 2010/2011. – [Czeski Cieszyn, 2011]
  Nr inw.: CZ 07708
 1. Doroczne Sprawozdanie z Działalności Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie w Roku Szkolnym …. 2012/2013. – [Czeski Cieszyn, 2013]
  Nr inw.: CZ 07709
 1. Evangelický kalendář. 1977. – [Czeski Cieszyn, 1976]
  Nr inw.: CZ 07710
 1. Gwiazdka Cieszyńska : pismo naukowe i zabawne. 1851, nr 33-34. – Cieszyn, 1851
  Nr inw.: CZ 07711
 1. Gwiazdka Cieszyńska : pismo naukowe i zabawne. 1852, nr 1, 3, 10-11. – Cieszyn, 1852
  Nr inw.: CZ 07712
 1. Gwiazdka Cieszyńska : pismo naukowe i zabawne. 1853, nr 5, 28, 32, 35. – Cieszyn, 1853
  Nr inw.: CZ 07713
 1. Gwiazdka Cieszyńska : pismo naukowe i zabawne. 1854, nr 5, 10. – Cieszyn, 1854
  Nr inw.: CZ 07714
 1. Gwiazdka Cieszyńska : pismo naukowe i zabawne. R. 18 (1865), nr 1-52. – Cieszyn, 1865
  Nr inw.: CZ 07715
 1. Gwiazdka Cieszyńska : pismo naukowe i zabawne. R. 19 (1866), nr 1-44, 46-52. – Cieszyn, 1866
  Nr inw.: CZ 07716
 1. Gwiazdka Cieszyńska : pismo naukowe i zabawne. R. 20 (1867), nr 1-52. – Cieszyn, 1867
  Nr inw.: CZ 07717
 1. Gwiazdka Cieszyńska : pismo naukowe i zabawne. R. 21 (1868), nr 1-52. – Cieszyn, 1868
  Nr inw.: CZ 07718
 1. Gwiazdka Cieszyńska : pismo naukowe i zabawne. R. 22 (1869), nr 1-52. – Cieszyn, 1869
  Nr inw.: CZ 07719
 1. Kalendář. 2006. – Třinec, [2005]
  Nr inw.: CZ 07724
 1. Kalendarz Cieszyński na Rok Pański … dla Katolików i Ewangelików. 1866. – Cieszyn, [1865]
  Nr inw.: CZ 07720
 1. Kalendarz Cieszyński na Rok Pański … dla Katolików i Ewangelików. 1880. – Cieszyn, [1870]
  Nr inw.: CZ 07721
 1. Kalendarz Opolski. 1986. – Opole, [1985]
  Nr inw.: CZ 07722
 1. Kalendarz Turystyczny. 2009. – 10. wyd. – [B.m., 2009]
  Nr inw.: CZ 07723
 1. Kresowe Stanice : biuletyn Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. R. 7 (2003), nr 3. – Warszawa, 2003
  Nr inw.: CZ 07725
 1. Landwirthschafts-Kalender auf das Gemeinjahr…. Jg. 28 (1841). – Brünn, [1840]
  Nr inw.: CZ 07726
 1. Mały Rocznik Statystyczny. R. 9 (1938). – Warszawa, 1938
  Nr inw.: CZ 07727
 1. Pamiętnik Ustroński. R. 4 (1991). – Ustroń, 1991
  Nr inw.: CZ 07728
 1. Pamiętnik Ustroński. R. 6 (1993). – Ustroń, 1993
  Nr inw.: CZ 07729
 1. Přehled Služeb Božích : 2008 : Komorní Lhotka. – [B.m., 2008]
  Nr inw.: CZ 07730
 1. Přítel lidu : časopis Slezské církve evangelické a. v.. R. 42 (1989), nr 6. – Český Těšín, [1989]
  Nr inw.: CZ 2801
 1. Pro Memoria : [biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 1996, nr 4. – Warszawa, 1996
  Nr inw.: CZ 07731
 1. Przegląd Polonijny. R. 16 (1990), z 3. – Wrocław, 1990
  Nr inw.: CZ 07732
 1. Rok Obrotowy / Centralne Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska w Łazach. R. 22 (1926/1927). – [B.m.], [1927]
  Nr inw.: CZ 07733
 1. Rok Obrotowy / Centralne Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska w Łazach. R. 24 (1928/1929). – [B.m.], [1929]
  Nr inw.: CZ 07734
 1. Rok Obrotowy / Centralne Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska w Łazach. R. 26 (1930/1931). – [B.m.], [1931]
  Nr inw.: CZ 07735
 1. Rok Obrotowy / Centralne Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska w Łazach. R. 27 (1931/1932). – [B.m.], [1932]
  Nr inw.: CZ 07736
 1. Rok Obrotowy / Centralne Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska w Łazach. R. 29 (1933/1934). – [B.m.], [1934]
  Nr inw.: CZ 07737
 1. Rok Obrotowy / Centralne Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska w Łazach. R. 31 (1935/1936). – [B.m.], [1936]
  Nr inw.: CZ 07738
 1. Sprawozdanie Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji za Rok …. 1936. – Czeski Cieszyn, 1937
  Nr inw.: CZ 07739
 1. Sprawozdanie Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej za Rok …. 2007. – Cieszyn, 2008
  Nr inw.: CZ 07740
 1. Sprawozdanie Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej za Rok …. 2008. – Cieszyn, 2009
  Nr inw.: CZ 07741
 1. Sprawozdanie Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej za Rok …. 2011. – Cieszyn, 2012
  Nr inw.: CZ 07742
 1. Sukcesy i Osiągnięcia Uczniów Polskiej Szkoły Podstawowej w Wędryni. 2000/2001. – [Wędrynia, 2001]
  Nr inw.: CZ 07743
 1. Sukcesy i Osiągnięcia Uczniów Polskiej Szkoły Podstawowej w Wędryni. 2002/2003. – [Wędrynia, 2003]
  Nr inw.: CZ 07744
 1. Sukcesy i Osiągnięcia Uczniów Polskiej Szkoły Podstawowej w Wędryni. 2003/2004. – [Wędrynia, 2004]
  Nr inw.: CZ 07745
 1. Tygodnik Cieszyński : pismo poświęcone dla ludu wiejskiego. [R. 1] (1848), nr 1-35. – [Cieszyn], 1848
  Nr inw.: CZ 07746
 1. Tygodnik Cieszyński : pismo poświęcone dla ludu wiejskiego. [R. 1] (1849), nr 1-13. – [Cieszyn], 1849
  Nr inw.: CZ 07747
 1. Tygodnik Cieszyński : pismo poświęcone dla ludu wiejskiego. [R. 2] (1849), nr 7-8, 10-13. – [Cieszyn], 1849
  Nr inw.: CZ 07748
 1. Tygodnik Cieszyński : pismo poświęcone dla ludu wiejskiego. [R. 3] (1850), nr 2-3. – [Cieszyn], 1850
  Nr inw.: CZ 07749
 1. Výroční zpráva Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci za Rok …. 2010. – [B.m., 2011]
  Nr inw.: CZ 07750
 1. Výroční zpráva Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci za Rok …. 2011. – [B.m., 2012]
  Nr inw.: CZ 07751
 1. Výroční zpráva Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci za Rok …. 2012. – [B.m., 2013]
  Nr inw.: CZ 07752
 1. Výroční zpráva Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci za Rok …. 2013. – [B.m., 2014]
  Nr inw.: CZ 07753
 1. Z Naszych Doświadczeń : biuletyn metodyczny do użytku nauczycieli szkół z polskim językiem nauczania w CSRS. [Z.] 2 (1968), listopad. – Ostrava, 1968
  Nr inw.: CZ 07754
 1. Z Naszych Doświadczeń : biuletyn metodyczny do użytku nauczycieli szkół z polskim językiem nauczania w CSRS. [Z.] 6 (1974), listopad. – Ostrava, 1974
  Nr inw.: CZ 07755
 1. Z Naszych Doświadczeń : biuletyn metodyczny do użytku nauczycieli szkół z polskim językiem nauczania w CSRS. [Z.] 7 (1975), październik. – Ostrava, 1975
  Nr inw.: CZ 07756
 1. Zeszyty Prasoznawcze : kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych. R. 30 (1989), nr 1 = 119. – Kraków, 1989
  Nr inw.: CZ 07757
 1. Život sboru / Slezská církev evangelická a. v. Farní sbor Třinec. 2012. – [B.m., 2012]
  Nr inw.: CZ 07758
 1. Zpravodaj Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. 2005. – [Ostrava, 2006]
  Nr inw.: CZ 07759

 

STARE DRUKI

 1. ARNDT Johann
  [Cna mądrość, to iest książeczka ręczna zawieraiąca w sobie piękne nauki o życiu i obcowaniu krześciańskim, ku szczęśliwemu dokończeniu i dostąpieniu laski u Boga i ludzi w niektorych krociuchnych regułach słuzące / z krześciaństwa męża nabożnego Jana Arnda w tę formę iuż roku 1663. po niemiecku zebrana, i w Frankofurcie nad Odrą nakładem Jana Ernsta wydrukowana ; a teraz dla pospolitego dobra na polskie przełożona przez Jana Koschnego…]. – [W Brzegu : drukował G. Tramp, ok. 1730]. – [59] k. ; 12°
  E XII, 227. – Chojnacki, 29. – Śląski Korbut II, 128
  Opis na podst. bibliografii (Chojnacki, 29)
  Opr.: brak
  Egz. uszkodzony: brak k. tyt. – Współopr. z nr inw. 3511, 3513
  Nr inw.: SD 03512
 1. BIBLIA. Testamentum Vetus et Novum
  Biblia sacra : to iest wszystkie Księgi Starego i Nowego Przymierza / z zydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone, a teraz podług edycyi Halskiey roku 1726 przedrukowane ; [wyd. Paweł Twardy]. – W Brzegu Sląskim : w drukarni Jana Ernesta Trampa, 1768. – [16], 1023, [1 cz.], 255, [1], 331 [właśc. 332], 20 s. ; 8°
  E XIII, 21-22. – Chojnacki 112. – Chojnacki 269
  Wyd.: Paweł Twardy podpisany pod przedm.
  Na s. tyt.: MDCCLXVIII
  Opr.: deska, skóra, ślepe tłoczenia, ślady klamer, 18 w.
  Nr inw.: SD 03507
 1. BIBLIA. Testamentum Vetus. Liber Psalmorum
  Cel’y žal’tař proroka a krale S. Dawida w rytmy uwedeny w nowě ted’… wydany. – W Lipsku : naleza se v Samuele Benjamina Waltera, 1736. – [4], 134, [6] s. ; 8°
  Knihopis K17567
  Opr.: deska, skóra, ślepe tłoczenia, na górnej okładzinie inicjały: J. Z., ślady klamer, 18 w.
  Współopr. z nr inw. SD 3509
  Nr inw.: SD 03510
 1. DAMBROWSKI Samuel
  [X. Samuela Dambrowskiego]… Kazania albo wykłady porządne Świętych Ewanieliy niedzielnych przez cały rok / z Pisma Swiętego i doktorow kościelnych… zebrane i podług eksemplarza lipskiego roku pańsk. 1728 w druk podane [przez Pawła Twardego]. – W Brzegu : nakładem i typem Jana Ernesta Trampa, 1766. – [4], 614, [2], [4], 642 s. ; 4°
  Chojnacki 444. – Chojnacki 455. – E XV, 26: in. wyd. (1621, 1772, 1789). – E XXXI, 444. – Katalog starych druków WBP… w Opolu, cz. 1, Opole 1976, s. 101. – Śląski Korbut II, 191
  Wyd. i aut. przedm. podpisany pod przedm.
  209-216 II-go liczb. oprawione błędnie między s. 224 i 225. – S. 417-418 V-go liczb. pominięte w liczb.
  Opr.: deska, skóra, ślepe tłoczenia, na górnej okładzinie złocony krzyż, metalowe guzy, klamry, 2 poł. 18 w.
  Egz. uszkodzony: brak s. 11-14 II-go liczb. oraz końca pod s. 642 V-go liczb.
  Nr inw.: SD 03508
 1. SARGANEK Jerzy
  Cithara sanctorvm, Zgew. 5. 8. aneb !5Zal’my a pjsně duchownj staré y nowé, kterýchž cýrkew ewangelická… vžjwati může / s wěrnau pilnostj z několik starých Bratřj českých, kněze G. Třanowského, take z !5Zitawského y giných kancyonalů shledané, djlem tež w nowě z německého přeložené, a wssudy podlé wjry swaté ewangelické prawidla spořadané a nynj spolu wydané. – Nalezagj se w Lipsku : v Sam. Benj. Waltera, 1737. – 48, 1010, 1011 a-p, [1], [1011]-1467, [1], [96] s. ; 8°
  Knihopis K15221
  Opr.: deska, skóra, ślepe tłoczenia, na górnej okładzinie inicjały: J. Z., ślady klamer, 18 w.
  Współopr. z nr inw. SD 3510
  Nr inw.: SD 03509
 1. ZASADIUS Samuel Ludwik
  Mleczna potrawa duchowna / ssącym janiątkom Pana Jezusa Krystusa podana od… Samuela Ludowika Zasadiusa…. – W Brzegu : drukował J. E. Tramp, 1776. – 72 s. ; 12°
  E XXXIV b, 405. – Chojnacki, 2378 (in. wyd.: 1756)
  Opr.: brak
  Egz. uszkodzony: brak końca po s. 72. – Współopr. z nr inw. SD 3511-3512
  Nr inw.: SD 03513
 1. ZASADIUS Samuel Ludwik
  [Modlitwy nabożne poranne i wieczorne na każdy dzień, iako i pokutne, przi spowiedzi i kommuniey świętey, pożyteczne ku pobożności, pocieszne w krziżu ec. ec. ec. oraz przidane pieśni duchowne ranne i wieczorne, po używaniu pokarmow, o pokucie świętey, pobożności, cierpliwości ec. ec. ec.]. – [W Brzegu : drukował Goffred Tramp, ok. 1727]. – [144] k. ; 12°
  E XXXIV b, 405. – Chojnacki, 2380. – Śląski Korbut II, 197 (in. wyd.: 1725)
  Aut.: Samuel Ludwik Zasadius wymieniony w postaci kryptonimu w tyt. nagł. na s. 3 nlb. (brak tej s. w niniejszym egz.)
  Opis na podst. bibliografii (E XXXIV b, 405)
  Opr.: brak
  Egz. uszkodzony: brak k. tyt. i początku do jednej z kart skł. A oraz kart K!^1, K!^8 i N!^1. – Współopr. z nr inw. SD 3512-3513
  Nr inw.: SD 03511

 

RĘKOPISY

 1. Jednoklasowa szkoła ludowa II w G. Lesznej. Kronika szkolna (Pol.niem., Po 1849-1924, 36 x 26,5 cm, K.190, w tym k. 30-47, 52, 54-71, 74-79, 83-87, 92-95, 103-119, 122-142, 146-163, 165, 170-189 niezapis., Opr. płsk., wspł.)
  Nr inw.: RS AKC 01527
 1. Kowalski, Robert. [Dwa listy prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu w sprawie zbiórki książek dla szkół na Zaolziu] (Pol., 2005, Wydruk komputerowy, 30 x 21 cm, K. 3)
  Nr inw.: RS AKC. 01521
 1. [Książeczka członkowska Jerzego Mrowca z funduszu emerytalnego zboru ewangelickiego w Cieszynie z lat 1875-1906] (Pol., 1875-1906, 18,5 x 12 cm, K. 13, w tym k. 5, 7, 10-13 niezapis., Opr. płpłt., wspł.)
  Nr inw.: RS AKC. 01525
 1. [Księga protokołów posiedzeń Komitetu Obwodowego Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Śląska i Moraw w Cieszynie z lat 1911-1916] (Pol., 1911-1916, 34 x 21 cm i mniej, K. 216, w tym k. 159-162, 167-202 niezapis., Opr. płpłt., wspł. + karty luźne)
  Nr inw.: RS AKC. 01526
 1. [Pamiętnik żołnierza Wehrmachtu z lat 1943-1945] (Niem., 1943-1945, 21 x 17 cm, K. 144, w tym k. 85-144 niezapis.)
  Nr inw.: RS AKC. 01524
 1. [Protokoły Komitetu Miejscowego Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej w Bystrzycy z lat 1906-1915] (Pol., Ok. 2000, Kserokop., 21 x 30 cm, K. 106)
  Nr inw.: RS AKC. 01510
 1. Skrzyński, Tomasz. [Artykuł dotyczący pobytu Legionów Polskich w Jabłonkowie w 1914 r.] (Pol., Po 1998, Wydruk komputerowy, 30 x 21 cm, K. 5)
  Nr inw.: RS AKC. 01518
 1. Statut dla Stowarzyszenia Spożywczego Robotników i Górników w Łazach (Pol., 1908, 34 x 21 cm, K. 10)
  Nr inw.: RS AKC. 01519
 1. Tomanek, Franciszek. [Pamiętnik Franciszka Tomanka] (Niem.pol., 1879-1928, 21 x 14 cm, K., Opr. płpł., wspł.)
  Nr inw.: RS AKC. 01509
 1. [Wspomnienia niemieckiego żołnierza z okresu II wojny światowej] (Czes.niem., Po 1945, 29,5 x 21 cm, K. 2)
  Nr inw.: RS AKC. 01523
 1. Zahradnik, Stanisław. Archiwum Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej : stan z dniem 31 XII 2007 (Pol., 2007, Wydruk komputerowy, 30 x 21 cm, S. 20)
  Nr inw.: RS AKC. 01511
 1. Zahradnik, Stanisław. Auto-bio-biblio-grafia Stanisława Zahradnika (Pol.czes., 2010, Wydruk komputerowy, 30 x 21 cm, S. 90, Opr. folia, bindowanie)
  Nr inw.: RS AKC. 01516
 1. Zahradnik, Stanisław. Chciał żyć dla swej ziemi czynem i miłością : bibliografia dorobku twórczego Stanisława Zahradnika 1956-2006 (Pol.czes., 2006, Wydruk komputerowy, 30 x 21 cm, K. 75)
  Nr inw.: RS AKC. 01520
 1. Zahradnik, Stanisław. Ciekawostki z przeszłości Huty Trzynieckiej 1839-1989 : historia, statystyka, dokumentacja (Czes.pol., 2011, Wydruk komputerowy, 30 x 21 cm, S. 67)
  Nr inw.: RS AKC. 01514
 1. Zahradnik, Stanisław. Materiały do bibliografii podręczników polskich w szkołach na Zaolziu i udział miejscowych Polaków w ich wytwarzaniu. 1900-2000 (Pol., 2008, Kserokop. wydruku komputerowego, kserokop. druku, 30 x 21 cm, K. 75)
  Nr inw.: RS AKC. 01512
 1. Zahradnik, Stanisław. Materiały do monografii. Trzyniec w wydawnictwach zwartych, periodykach, kronikach i dokumentach (Pol.czes., 2008, Wydruk komputerowy, 30 x 21 cm, S. 85, Opr. pap., folia, plastik)
  Nr inw.: RS AKC. 01517
 1. Zahradnik, Stanisław. Polska literatura piękna na Zaolziu 1919-2000 : bibliografia : materiały pomocnicze dla szkół i pracowników oświatowych (Pol., 2007, Wydruk komputerowy, 30 x 21 cm, S. 28, Opr. pap., folia, plastik)
  Nr inw.: RS AKC. 01515
 1. Zahradnik, Stanisław. Usiłowania odbudowy życia organizacyjnego ludności polskiej na Zaolziu w latach 1945-1947 (Pol.czes., 2013, Wydruk komputerowy, 30 x 21 cm, S. 38)
  Nr inw.: RS AKC. 01513
 1. [Zaświadczenie o nabyciu przez Adama Wojnara z Trzyńca uprawnień kontrolera kotłów parowych z 1880 r.] (Niem., ok. 2000, Kserokop., 42 x 30 cm, K. 1)
  Nr inw.: RS AKC. 01522

 

IKONOGRAFIA

 1. Miejsca pamięci Polaków w Czechosłowacji : ofiary wojen, ofiary faszyzmu hitlerowskiego. – [B.m., 1989] (album fotografii)
  Nr inw.: IG 02220
 1. Sv. Jan Nepom. – [B.m., 19-] (święty obrazek)
  Nr inw.: IG 02221
 1. VavŘíČek, A. Malovaný džbán z Jablunkova : ze sbírek Vlastivědného ústavu v Českém Těšíně – okres Karviná. – Praha, [197-] (pocztówka)
  Nr inw.: IG 02222